Sök

Rätt beslut i rätt tid

Ta hjälp av Askås för att utveckla din e-handel

Med Askås e-handelsplattform får du en stabil grund och utmärkta förutsättningar för din e-handelssatsning. För att verkligen dra nytta av de möjligheter som Askås teknik och funktioner erbjuder krävs dock fungerande rutiner, arbetssätt och vägval.

Dra nytta av vår kompetens om vår plattform och branschen i stort. Vi kan vara ett bollplank i ditt beslutsfattande när det gäller allt ifrån SEO och content till marknadsföring, logistik, kundrelationer och mycket annat.

Askås e-commerce manager in-house

Marcus Kindbom är e-handelskonsult på Askås. Med sin mångåriga erfarenhet som e-commerce manager för Askås kund BRL Electronics har han relevant kompetens och ett brett kunnande.

"Att kunna bidra med mina kunskaper om e-handel i stort, om Askås e-handelsplattform och att vara ett stöd i våra kunders beslutsprocesser känns verkligen inspirerande."
Marcus Kindbom

Detta kan vi hjälpa till med

Varje e-handel är unik och det är dina förutsättningar som ligger till grund för de åtgärdsförslag vi kommer presentera. I vissa fall kommer Askås tillsammans med er kunna implementera och genomföra projekten. I andra fall kan våra rekommendationer innebära ett behov av externa partners och specialister inom olika områden. Kanske bör du jobba annorlunda med din marknadsföring, din logistik, content och SEO.

Askås Affärsutveckling - Nykundsprojekt
 • Nykundsprojekt
  Att starta e-handel innebär att ett stort antal bollar ska hållas i luften samtidigt. En mängd beslut ska tas och helst i rätt ordning och tid. Att ha tillgång till Askås Affärsutveckling under ett projekt där en ny e-handel ska byggas upp kommer göra "resan" till lanseringen enklare och mer effektiv.
Askås Affärsutveckling - Löpande
 • Löpande
  Om du vill ha fortlöpande stöttning har du möjlighet att jobba med Askås Affärsutveckling under en längre period. Därmed får du en resurs du kan använda dig av som bollplank i ditt beslutsfattande och du avgör själv hur mycket tid du vill "köpa", hur ofta kontakterna ska hållas och under hur lång tid som stödet ska finnas där.
Affärsutveckling Askås - Försäljning
 • Försäljning
  Vill du ha hjälp med att identifiera hinder och möjligheter gällande din försäljning? Tillsammans skapar vi en plan för att få till stånd en positiv förändring och generera tillväxt. Det kan handla om mer omfattande konverteringsoptimering, enklare åtgärder för att höja ditt ordervärde och hur du ska tänka inför viktiga försäljningsperioder som Black Week.
Affärsutveckling Askås - Kundrelationer
 • Kundrelationer
  Att vårda kundrelationen på olika sätt är definitivt avgörande för att lyckas. Vi kan hjälpa dig att identifiera förbättringspotential gällande olika kontaktvägar till kunderna. Kanske kan du jobba annorlunda med nyhetsbrev, lojalitetsbyggande och kundservice. Vi kan föreslå och hjälpa till med både små och stora åtgärder för att på lång sikt stärka dina relationer till kunderna.

Askås Affärsutveckling - Logistik
 • Logistik
  Hur har ni det på ert lager. Plockar och packar ni på ett effektivt sätt eller kan ni förändra era rutiner för att spara tid och pengar? Vi kan tillsammans med er genomföra en översyn och komma med förslag på små och mer omfattande åtgärder som kan göra er logistik-vardag smidigare.
Askås Affärsutveckling - Varumärke
 • Varumärke
  Hur jobbar ni med ert varumärke idag och finns det utrymme att förändra och stärka er identitet? En bristfällig varumärkesstrategi innebär att du inte utnyttjar den affärsmöjlighet du faktiskt har. Askås kan ge förslag på mindre insatser för snabb förbättring men även identifiera eventuella behov av mer omfattande åtgärder för att långsiktigt stärka ert varumärke.
Askås Affärsutveckling - Funktioner
 • Funktioner i Askås
  Använder du Askås e-handelsplattform på rätt sätt eller finns det funktioner och möjligheter du inte drar nytta av? Askås Affärsutvecklare Marcus Kindbom kan guida dig rätt och ge tips på hur du kan jobba annorlunda, effektivt och dra nytta av plattformens fulla potential.
Askås Affärsutveckling - Organisation
 • Organisation
  Att använda dina befintliga resurser på rätt sätt är viktigt, inte minst i situationer där resurserna är begränsade. Vi kan se över er organisation och komma med förslag på optimeringar. Självklart kan vi vara med som ett stöd i ert arbete men också identifiera vilka behov ni har gällande er egen kompetensutveckling och eventuella nyrekryteringar.

Positiv förändring via sex stegJag vill veta mer

Jag är intresserad och tar gärna en diskussion med er om Askås Affärsutveckling, om vad tjänsten kostar och hur ett samarbete skulle kunna se ut.