Sök

Ta hjälp av Askås för att utveckla din e-handel

Detta kan vi hjälpa till med

Varje e-handel är unik och det är dina förutsättningar som ligger till grund för de åtgärdsförslag vi kommer presentera. I vissa fall kommer Askås tillsammans med er kunna implementera och genomföra projekten. I andra fall kan våra rekommendationer innebära ett behov av externa partners och specialister inom olika områden. Kanske bör du jobba annorlunda med din marknadsföring, din logistik, content och SEO.

Nykundsprojekt

Att starta e-handel innebär att en mängd beslut ska tas och helst i rätt ordning och tid. Att ha tillgång till Askås Affärsutveckling under ett projekt där en ny e-handel ska byggas upp kommer göra resan till lanseringen enklare.

Löpande stöttning

Med Askås får du en resurs du kan använda dig av som bollplank i ditt beslutsfattande och du avgör själv hur mycket tid du vill köpa, hur ofta kontakterna ska hållas och under hur lång tid som stödet ska finnas där.

Försäljning

Tillsammans skapar vi en plan för att få till stånd en positiv förändring och generera tillväxt. Det kan handla om mer omfattande konverteringsoptimering, enklare åtgärder för att höja ditt ordervärde och hur du ska tänka inför viktiga försäljningsperioder.

Kundrelationer

Kanske kan du jobba annorlunda med nyhetsbrev, lojalitetsbyggande och kundservice. Vi kan föreslå och hjälpa till med både små och stora åtgärder för att på lång sikt stärka dina relationer till kunderna.

Logistik

Plockar och packar ni på ett effektivt sätt eller kan ni förändra era rutiner för att spara tid och pengar? Vi kan tillsammans med er genomföra en översyn och komma med förslag på små och mer omfattande åtgärder som kan göra er logistikvardag smidigare.

Varumärke

En bristfällig varumärkesstrategi innebär att du inte utnyttjar den affärsmöjlighet du faktiskt har. Askås kan ge förslag på mindre insatser för snabb förbättring men även identifiera eventuella behov av mer omfattande åtgärder för att långsiktigt stärka ert varumärke.

Funktioner i Askås

Använder du Askås e-handelsplattform på rätt sätt eller finns det funktioner och möjligheter du inte drar nytta av? Askås Affärsutvecklare Marcus Kindbom kan guida dig rätt och ge tips på hur du kan jobba annorlunda, effektivt och dra nytta av plattformens fulla potential.

Organisation

Vi kan se över er organisation och komma med förslag på optimeringar. Självklart kan vi vara med som ett stöd i ert arbete men också identifiera vilka behov ni har gällande er egen kompetensutveckling och eventuella nyrekryteringar.

Askås e-commerce manager in-house

Marcus Kindbom är e-handelskonsult på Askås. Med sin mångåriga erfarenhet som e-commerce manager för Askås kund BRL Electronics har han relevant kompetens och ett brett kunnande.

"Att kunna bidra med mina kunskaper om e-handel i stort, om Askås e-handelsplattform och att vara ett stöd i våra kunders beslutsprocesser känns verkligen inspirerande."

Rätt beslut i rätt tid

Med Askås e-handelsplattform får du en stabil grund och utmärkta förutsättningar för din e-handelssatsning. För att verkligen dra nytta av de möjligheter som Askås teknik och funktioner erbjuder krävs dock fungerande rutiner, arbetssätt och vägval.

Positiv förändring via sex stegJag vill veta mer

Jag är intresserad och tar gärna en diskussion med er om Askås Affärsutveckling, om vad tjänsten kostar och hur ett samarbete skulle kunna se ut.