Sök
Vad är viktigt när man ska byta e-handelsplattform?

Vad är viktigt när man ska byta e-handelsplattform?

Det är mycket att tänka på inför ett byte av e-handelsplattform. Askås har mångårig erfarenhet av att flytta över befintliga e-handlare till vår plattform. Ta del av våra generella tips inför ett eventuellt flyttbeslut och gå igenom vår checklista för ett lyckat projekt och lansering.

Vi på Askås har 27 års erfarenhet av att genomföra och lansera e-handelsprojekt av alla slag. Vi hjälper helt nystartade bolag att komma i gång med försäljning online. Oftast handlar det dock om befintliga e-handlare som av olika skäl vill byta till en ny e-handelsplattform.

Peter Dovlind började sin tjänst som säljare och e-handelsrådgivare på Askås 2017. Sedan dess har han varit en del av säljprocessen, projektfasen och den fortlöpande dialogen efter lansering för mängder av e-handlare. Kunder i alla tänkbara branscher och med olika behov och önskemål.

– På många sätt finns det likheter mellan alla projekt, oavsett om det handlar om en nystartad verksamhet eller en flytt från en annan plattform. Samtidigt har alla e-handlare sina förutsättningar och det är viktigt att vi som leverantör lyssnar in behoven.

Peter Dovlind

Vad är viktigt när man ska byta e-handelsplattform? Peter Dovlind guidar dig.

Varför vill du byta e-handelsplattform?

Innan det är dags att börja utvärdera marknaden och så småningom ta beslut om en ny plattformsleverantör är det viktigt att belysa nuläget. Vad är bra och vad är mindre bra med den nuvarande situationen.

– Man ska noggrant gå igenom vilka funktioner, system och integrationer man använder sig av i sin befintliga setup. Vad är det som inte fungerar och vad vill man flytta med sig till en ny leverantör.

För att underlätta urvalsprocessen krävs det också att det underlag som hämtas in från olika plattformsleverantörer faktiskt går att jämföra. Att man tar fram en genomtänkt kravspecifikation som ger jämförbara offerter från olika leverantörer.

– Det är otroligt viktigt att e-handlaren tar sig tid och är delaktig i projektet. Även fast man köper en tjänst är det många faktorer vi som leverantör inte har möjlighet att ansvara för.

Peter Dovlind

Checklista – tio saker att tänka på

När du överväger att byta e-handelsplattform finns det flera faktorer att tänka på för att se till att övergången blir smidig och framgångsrik. Nedan hittar ni en checklista med tio tips om vad man ska tänka innan beslut om ny plattform fattas.

1. Funktioner & anpassning

Säkerställ att den nya plattformen har rätt funktionalitet. Behöver du skräddarsy och anpassa plattformen utöver grundläggande funktioner är det viktigt att du tidigt tar upp detta med leverantören.

2. Skalbarhet

Tänk långsiktigt och se till att din framtida leverantör kan hantera din tillväxt. Det ska finnas möjlighet att hantera en ökande trafikmängd och beställningar utan att prestanda och användarupplevelse påverkas negativt.

3. Integrationer

Utöver själva e-handelsplattformen använder du dig sannolikt av en mängd externa leverantörer inom betalningar, logistik, lager med mera. Kontrollera vilka möjligheter till integrationer som finns i den nya plattformen.

4. Säkerhet

E-handel innebär hantering av kunduppgifter, beställningar och betalningar. Det är därför viktigt att nödvändiga säkerhetsfunktioner finns, exempelvis TLS, kryptering och säkerhetskopiering.

5. Kostnad & budget

Utvärdera kostnaderna, inklusive implementation, drift och underhåll. Gör en grundlig kravspecifikation. Jämför olika alternativ för att säkerställa att du gör ett val som passar din budget och ger en rimlig avkastning.

6. Support

Kontrollera att plattforms-leverantören erbjuder bra supporttjänster som ger dig stöd och lösningar när problem uppstår. Säkerställ att du har goda kontaktvägar till supporten både  via telefon och mail.

7. Flytt & migrering

Planera noggrant för flytten av din befintliga webbplats och data till den nya plattformen. Se till att du och leverantören har en tydlig strategi och försäkra dig om att det finns verktyg och resurser för en smidig övergång.

8. SEO

Bytet av e-handelsplattform kan påverka din SEO. Se till att leverantören har erfarenhet och goda kunskaper när det gäller URL-struktur, omdirigeringar och hantering av metadata, för att minimera negativa effekter.

9. Testning & utvärdering

Innan du lanserar den nya e-handeln bör du testa och utvärdera den för att säkerställa att allt fungerar, inte bara plattformen i sig utan hela flödet. Identifiera och åtgärda eventuella problem innan lansering.

10. Bemötande & känsla

Vid sidan av funktionalitet, integrations-möjligheter, teknik och kostnader finns det även mjukare värden. Du ska jobba tätt ihop med din leverantör och din känsla och det personliga bemötandet bör också ligga till grund för ditt beslut.

Läs om e-handlare som bytt till Askås

Familjär, nischad och <span style='color:#ee7f35'> tillgänglig </span> e-handel

Familjär, nischad och tillgänglig e-handel

Funka Mera var första kund som lanserades med Askås tillgänglighetsanpassade mallar. Passande med tanke på att personer med funktionsnedsättningar är målgruppen.
LINUM tar ny sats tillsammans med Askås

LINUM tar ny sats tillsammans med Askås

I mer än 50 år har LINUM sålt sina kvalitativa produkter inom hemtextil. Nu har bolagets nya e-handel lanserats med Askås som leverantör
Hållbarhet på riktigt är en <br /> självklarhet för Chhatwal & Jonsson

Hållbarhet på riktigt är en
självklarhet för Chhatwal & Jonsson

Chhatwal & Jonsson har jobbat med Askås e-handelsplattform i tre år. "Både vi och våra återförsäljare har haft en bra tillväxt och det är såklart jätteviktigt att vi har en stabil och fungerade e-handelslösning", säger VD:n Geetali Chhatwal Jonsson.
Protools lyfter med digital satsning

Protools lyfter med digital satsning

Protools från Eskilstuna flyttade över till Askås E-handelsplattform 2020. Nu börjar deras digitala satsning ge resultat med kraftig tillväxt online.
Teknikproffset växlar upp med Askås Enterprise

Teknikproffset växlar upp med Askås Enterprise

Teknikproffsets utveckling de senaste åren har varit snabb och imponerande. När deras tidigare e-handelsplattform blev för begränsad började sökandet efter en ny samarbetspartner.
Max Gaming mot nya rekord

Max Gaming mot nya rekord

MaxGaming satsar vidare i Norden och globalt. Tillväxten ska ske med Askås Enterprise. Askås mest kraftfulla, funktionsrika och driftsäkra e-handelslösning.