Sök

Nu kommer Google Consent Mode V2

Askås har utvecklat nya pixlar gällande GA4/GTM som fungerar ihop med Google Consent Mode V2. Vi har även byggt in stöd i Askås Cookie Manager som är vår funktion för cookiehantering.

Godkänd cookiebanner blir krav från och med mars

Godkänd cookie-
banner blir krav från
och med mars 2024.

I mars 2024 blir det ett krav att ha en cookiebanner med stöd för Google Consent Mode V2 implementerad. Utan en godkänd cookielösning kommer effektiva mätningar och annonsering via Googles olika annonstjänster inte längre vara möjligt.

Vår inbyggda cookiehantering Askås Cookie Manager har stöd för Consent Mode V2. 

Nedan reder vi ut vad som gäller och hur ni som kunder till Askås kan framtidssäkra er cookie-hantering.

Vad innebär detta för mig?

För att du ska kunna fortsätta eller börja samla in och skicka data till Google Consent Mode V2 på ett korrekt sätt är det ett antal åtgärder som måste göras.

1. Använder du ännu inte någon CMP - Cookie Management Platform (Cookie-banner) måste detta implementeras. Det är ett absolut måste för att kunna leva upp till kraven som Google ställer i och med Google Consent Mode V2. Askås Cookie Manager är en inbyggd cookie-hantering i Askås e-handelsplattform som nu alltså har ett uppdaterat stöd.

2. Du behöver bestämma om du vill använda dig av Basic Consent Mode eller Advanced Consent Mode. Askås har utvecklat stöd för bägge versionerna och det är ingen skillnad i kostnad för dig som kund. Läs mer information om Basic och Advanced nedan.

3. Använder du en annan CMP än Askås Cookie Manager behöver du själv säkerställa att den är compliant med Google Consent Mode V2.

4. Har du ännu inte gått över från Universal Analytics till GA4 måste även detta genomföras för att kunna använda vårt stöd gällande Google Consent Mode V2. I juli kommer dessutom alla gamla Analytics-egendomar stängas ner och datan raderas.

Askås Cookie Manager

Askås e-handelsplattform har en inbyggd cookiehantering där det finns möjlighet att konfigurera och sätta upp en cookiebanner. ACM, Askås Cookie Manager har nu utvecklats så att den fungerar ihop med Google Consent Mode V2.

För att aktivera det nya stödet kommer det krävas att vår supportavdelning uppdaterar e-handelsplattformen till en ny version och viss anpassning av ACM.

Ta kontakt med din kundansvariga säljare på Askås för information och beställning av uppdatering.

Askås Cookie Manager

Inbyggd funktion för kundvänlig och flexibel cookiehantering.

Google Consent Mode V2

CCM – Google Consent Mode V2 släpptes i november förra året. Den ursprungliga versionen lanserades 2020. En betydande skillnad är att den tidigare versionen var mer av en rekommendation och bra att ha. V2 blir ett krav för att kunna fortsätta spåra användarbeteenden och annonsera effektivt via Googles olika annonseringstjänster. 

Vad är det nya i Google Consent Mode V2?

Två helt nya statusar gällande samtycke införs – ad_user_data och ad_personalization. Dessa två nya typer av samtycken kommer ta större hänsyn än tidigare till de val gällande medgivanden som en användare gör. De kommer ligga till grund för hur insamlade personuppgifter får skickas till Google och användas i annonsering. 

ad_user_data: Anger om data som kan kopplas till en person får skickas till Google för användning i tjänster som Ads och Display. 

ad_personalization: Anger om data som kan kopplas till en person får användas i personlig annonsering, exempelvis remarketing.


Kommer jag få mindre data att jobba med?

Google Consent Mode V2 innehåller alltså två nya typer av samtycken som innebär att tillgången på persondata för användning i annonsering sannolikt minskar. Det finns dock en annan nyhet som gör att bortfallet motverkas.

Den nya versionen har inbyggd maskininlärning och datamodellering som kommer uppskatta konverteringar. Detta fungerar genom att anonymiserad data för användare som inte gett samtycke jämförs med motsvarande generiska data för de som har gett ett medgivande.

Data och insikter som annars helt skulle ha tappats kan modelleras och ligga till grund för utvärdering av annonseringen. Därmed finns det goda skäl att tro att Google Consent Mode V2 kommer ge bra kvalitet och underlag samtidigt som användarnas integritet tillgodoses.

OBS. Datamodellering kräver Google Consent Mode Advanced. (Se förklaring nedan)

Bilden från Google nedan visar ett AB-test för en fiktiv kampanj. Konvertingar för användare som ej gett samtycke modelleras av Consent Mode V2. Även om konverteringsgraden är en uppskattning visar modelleringen i exemplet att alternativ två ger en högre konverteringsgrad.

Basic eller Advanced Mode

Google Consent Mode V2 finns i två versioner – Basic och Advanced. Askås Cookie Manager har stöd för bägge versionerna.

Basic Consent Mode

Basic Consent Mode motsvarar till stora delar hur cookiehantering och spårning fungerar i dag. Det skickas inga cookies vidare till Google utan att slutkunden gett samtycke till en eller flera cookiekategorier.

Advanced Mode

Advanced Consent Mode innebär att information skickas till Google Consent Mode även när en kund har nekat samtycke. I Consent Mode-plattformen kommer denna information dock flaggas som nekad (denied).

Enligt Google görs informationen om till så kallade cookieless pings. Cookieless Pings är en metod för att förse Google med data utan att använda cookies.

Advanced Mode har inbyggd maskininlärning och datamodellering som kommer uppskatta konverteringar och användarbeteenden och därmed ge ett dataunderlag även för användare som inte gett samtycke.

Digital Markets Act  

Den grundläggande bakgrunden till att Google Consent Mode förändras och att V2 blir ett krav för fortsatt effektiv spårning är Digital Markets Act.

Denna EU-förordning trädde i kraft 2023 med syftet att reglera och kontrollera dominanta digitala plattformar, så kallade gatekeepers. Exempel på plattformar och företag som fått gatekeeper-status är Amazon, Apple, Meta och Google genom moderbolaget Alphabet. Digital Markets Act ska främja innovation, konkurrens och jämna ut spelplanen genom ett harmoniserat regelverk inom den europeiska ekonomiska zonen (EEC).

GDPR och ePrivacy-direktivet är andra lagstiftningar som är relaterade till Google Consent Mode.

Mer information om DMA