Sök

Askås Translation API

Integrerad funktionalitet för att beställa översättningar av information och texter via Askås Translation API.
Askås Translation API i gruppen Funktioner hos Askås I&R AB (askas_0036)
ASKÅS 12

Automatiserade översättningar
via Askås Translation API

Ett område som är oerhört viktigt men ofta tidskrävande är arbete med texter, innehåll och översättningar. Med AIM och de integrerade funktionerna för att att beställa översättningar av information och texter direkt i plattformen har vi skapat något helt nytt som förenklar vardagen för alla e-handlare.

Direkt ifrån WebbAdmin kan du beställa översättningsjobb av texter och annan information. Översättningsjobben adderas till en översättningskö som med automatik eller efter manuell hantering skickar "jobben" på översättning.

Fördelar med Translation API


INTEGRERAT. Direkt i Askås WebbAdmin kan du fortlöpande jobba med med översättningar av information och texter. Ett nytt integrerat arbetssätt.

MÅNGSIDIGT. Översättningsfunktionaliteten är en del av Askås Information Manager med verktyg som loggar ändringar och identiferar behov av nya översättningar.

FLEXIBELT. Du kan låta funktionaliteten hantera översättningar med olika grad av automatisering. Beställda översättningar kan skickas direkt eller efter en angiven tid. 

 • Mer information

  Askås Information Manager

  AIM, Askås Information Manager innehåller integrerad och ny teknik för att hantera olika typer av information. AIM är ett fullmatat paket av funktioner gällande innehåll, information, texter och inte minst automatiska översättningar.

  Utöver Translation API ingår följande funktioner.

  Intern informations-sök
  Funktion för att söka och jämföra information uppdelat på olika språk. Du kan snabbt lokalisera vad som saknas och vidta åtgärder. Du kan göra ändringar direkt i funktionen och det finns också möjlighet att exportera ut en CSV-fil du kan komplettera, ändra och rätta till innan du importerar in informationen i systemet igen.

  Dynamisk ändringslogg
  Ändringsloggen är en automatiserad versionhistorik och logg som registrerar ändringar av olika typer av informationsfält för artiklar, artikelgrupper och varumärken. Ändringsloggen ger en tydlig översikt och spårbarhet över utförda ändringar.

  Kopiera produktinformation
  Snabb och smidig funktion för att kopiera information från en produkt till en eller flera produkter. Du väljer vilken produkt/artikel du vill hämta information ifrån och du anger vilken typ av information. Det kan handla om produkttexter, bilder, varumärke, artikelgrupp och mycket annat. • Kostnad

  Askås Translation API är grundläggande funktionalitet i alla versioner av Askås e-handelsplattform som en del av Askås Information Manager.

  OBS. Kostnader för utförda översättningar tillkommer.

  Kontakta Askås för mer information: sales@askas.se eller 0533-69 16 00