Sök

Askås Translation Service

Automatiserade översättningar via Askås Translation Service.
Askås Translation Service i gruppen Funktioner hos Askås I&R AB (askas_0036)
AIM

Automatiserade översättningar
via Askås Translation Service

Ett område som är oerhört viktigt men ofta tidskrävande är arbete med texter, innehåll och översättningar. Med AIM och de integrerade funktionerna för att att beställa översättningar av information och texter direkt i plattformen har vi skapat något helt nytt som förenklar vardagen för alla e-handlare.

Direkt ifrån WebbAdmin kan du beställa översättningsjobb av texter och annan information. Översättningsjobben adderas till en översättningskö som med automatik eller efter manuell hantering skickar "jobben" på översättning.

Fördelar med Translation Service

INTEGRERAT. Direkt i Askås WebbAdmin kan du fortlöpande jobba med med översättningar av information och texter. Ett nytt integrerat arbetssätt.

MÅNGSIDIGT. Översättningsfunktionaliteten är en del av Askås Information Manager med verktyg som loggar ändringar och identiferar behov av nya översättningar.

FLEXIBELT. Du kan låta funktionaliteten hantera översättningar med olika grad av automatisering. Beställda översättningar kan skickas direkt eller efter en angiven tid. 

 • Mer information

  Askås Information Manager

  AIM, Askås Information Manager innehåller integrerad och ny teknik för att hantera olika typer av information. AIM är ett fullmatat paket av funktioner gällande innehåll, information, texter och inte minst automatiska översättningar.

  Utöver Translation Service ingår följande funktioner.

  Intern informations-sök
  Funktion för att söka och jämföra information uppdelat på olika språk. Du kan snabbt lokalisera vad som saknas och vidta åtgärder. Du kan göra ändringar direkt i funktionen och det finns också möjlighet att exportera ut en CSV-fil du kan komplettera, ändra och rätta till innan du importerar in informationen i systemet igen.

  Dynamisk ändringslogg
  Ändringsloggen är en automatiserad versionhistorik och logg som registrerar ändringar av olika typer av informationsfält för artiklar, artikelgrupper och varumärken. Ändringsloggen ger en tydlig översikt och spårbarhet över utförda ändringar.

  Kopiera produktinformation
  Snabb och smidig funktion för att kopiera information från en produkt till en eller flera produkter. Du väljer vilken produkt/artikel du vill hämta information ifrån och du anger vilken typ av information. Det kan handla om produkttexter, bilder, varumärke, artikelgrupp och mycket annat.

 • Kostnad

  Askås Translation Service är grundläggande funktionalitet i alla versioner av Askås e-handelsplattform som en del av Askås Information Manager.

  Kostnader för utförda översättningar tillkommer. Kostnaden är i nuläget 1 öre per tecken baserat på det språk som översättningen görs ifrån.

  För att den översatta texten ska returneras korrekt och vara identiskt med originaltexten skickas hela HTML-koden till DeepL. Även osynliga tecken som blanksteg räknas.

  Exempel: Baserat på 1 öre per tecken skulle en översättning av all text inklusive underliggande HTML i denna informationsruta kosta 12,55 kronor som motsvarar omkring 10 öre per ord.

  OBS. Lägsta summa som debiteras vid användning av översättningstjänsten är 59 kronor per månad. Oavsett om utförda översättningar når upp till 59 kronor eller ej.

  Kontakta Askås för mer information: sales@askas.se eller 0533-69 16 00


Se fler funktioner

AIM
Kopiera produktinformation

Kopiera korrekt information från en produkt till en eller flera produkter och spara tid.

AIM
Dynamisk ändringslogg

Få en tydlig översikt och spårbarhet över utförda ändringar.

AIM
Intern informationssök

Funktion för att söka och jämföra information uppdelat på olika språk.

Askås Product Engine

Blixtsnabb produktlistning, filtrering och sökfunktion. Redundans och skalbarhet.