Sök

Impecta

Hem & Trädgård
Impecta i gruppen Referenser hos Askås I&R AB (ref_impecta)

Organisk tillväxt
för Impecta Fröhandel

En mer idyllisk och lämplig lokalisering för ett företag som säljer fröer är sannolikt svårt att hitta. Julita, ett par mil nordväst om Katrineholm i Södermanland är svensk landsbygd med allt positivt som det innebär. Härifrån har Impecta Fröhandel växt sig riktigt starkt genom målmedvetet, strategiskt och lustfyllt arbete.

Publicerad: 2017-06-10. Text och foto: Patrik Otter

Är man inte uppmärksam är det lätt att passera utan att upptäcka Impectas ”högkvarter” precis intill vägen. Det finns inga stora skyltar som markerar att det här finns ett företag med god lönsamhet och en omsättning som lär ligga på 30 miljoner kronor när året är slut.

När det handlar om varumärket och synligheten online är saken helt annorlunda. Impecta har en synnerligen stark ställning hos sina återförsäljare och hos slutkunderna. Tillväxten de senaste fem åren har varit stadig och inget tyder på en förändring av denna goda trend.

 – Vi är jättenöjda med det vi har lyckats med. Vi står stadigt och växer hela tiden, säger Michael Karlsson som tillsammans med sin syster Veronica Gårdestig äger och driver Impecta Fröhandel.

Ska vi hitta startpunkten för Impectas resa får vi bege oss till Finspång och mitten av 70-talet. Det var där föräldrarna startade företaget hemma i källaren i familjens hus när Michael och Veronica bara var två respektive sex år.

– Det var vår far som var botaniskt intresserad och därför kom det handla om fröer. På den tiden var utbudet väldigt begränsat. Han började importera fröer från England och USA och sälja via postorder, berättar Veronica.

Sedan blev Impecta på många sätt en del av syskonens hela uppväxt. Att de så småningom skulle gå i sina föräldrars fotspår kom att bli självklart till slut. 2001 gick de in som delägare och fyra år senare tog de över stafettpinnen helt och hållet med en ambition att ta företaget till en ny nivå.

– Vi bestämde tidigt att vi behövde förändra och utveckla verksamheten. De första 25 åren hade det mest handlat om postorder och vi ville mer än så. Vi insåg att vi inte kunde köra på enligt samma modell om vi ville växa, säger Michael.

När Impecta 2011 tog kontakt med Askås var det för att växla upp och på riktigt allvar göra en satsning på företagets online-försäljning. Man hade då en e-handelslösning som till viss del hindrade fortsatt utveckling.

– Vi insåg att vi behövde hitta något bättre och vi gick in i den processen med inställningen att vi skulle ha den absolut bästa lösningen. Efter grundliga efterforskningar föll valet på Askås, berättar Michael.


Impecta Fröhandel har nyligen investerat 13 miljoner i nya fräscha lokaler i Julita.

Han och Veronica lyfter fram ett antal faktorer som gjorde att blev just Askås som fick förtroendet att möta Impectas högt ställda kravspecifikation. Goda referenser, en bra magkänsla och det faktum att Askås hade tydligt fokus på tillgänglighet och närhet till kunden.

 – Vi har alltid sett det som positivt att Askås fortfarande är ett relativt litet företag. Det händer något när det blir för stort, när man inte har möjlighet att prata med den som bestämmer. Det är svårt att hålla kundfokus och det slår mot kvaliteten, säger Michael.

"Vi skulle ha den absolut bästa lösningen och efter grundliga efterforskningar föll valet på Askås."
Michael Karlsson

Under 2016 intensifierades samarbetet då Impecta nappade på ett erbjudande om en dedikerad projektledare. Man har därmed fått en fast kontaktperson på Askås som lägger ett antal schemalagda timmar per vecka på att bidra till en positiv utveckling för Impectas e-handel.

– Det är en modell vi verkligen kan rekommendera till andra e-handlare, det fungerar jättebra, säger Michael.

 Det utpräglade kvalitetstänket hos Impecta finns inte bara när det gäller e-handelslösningen. Kvalitet genomsyrar företagets samlade verksamhet. Allt är strategiskt genomtänkt för att nå framgång långsiktigt och för att behålla och stärka varumärkets trovärdighet.

 – Fokus för oss är att ha ett intressant sortiment för hobbyodlare i Norden, det är utgångspunkten. Sedan vill vi verkligen ha hög kvalitet i alla delar. Vi provodlar och gör kvalitetskontroller på alla fröer. Kunden ska få en familjär känsla och känna att det är tryggt att handla av oss, säger Veronica.

Impecta har ända sedan starten för drygt 40 år sedan varit ett företag som skyndat långsamt. Trots tillfällen har det aldrig plockats in externt kapital och känslan är att tålamodet och varsamheten om varumärket verkligen har börjat bära frukt. Under de år som Impecta har arbetat med Askås som plattform har tillväxten och lönsamheten tagit fart.

Detta har gett utrymme till satsningar på flera olika plan. Man har utökat personalstyrkan, man håller på och anlägger ett nytt odlingsområde och man har investerat 13 miljoner i helt nya lokaler.

– Ja, det händer en hel del och det är riktigt kul. När det gäller de nya lokalerna så hade vi ganska lång betänketid innan vi tog beslutet. Nu har vi nya kontorsutrymmen, konferensrum och en ny lagerhall som redan är nästintill full, berättar Veronica.

Impecta är en e-handlare som jobbar både mot sina trogna slutkunder och mot sitt nät av återförsäljare. Omkring 200 externa handlare säljer Impectas fröer i dagsläget. Det kunde helt säkert ha varit betydligt fler men även i detta avseende har Michael och Veronica, helt enligt sin affärsidé, varit noggranna och ”petiga”.

– Vi har nått en position då stora kedjor hör av sig och vill börja sälja våra fröer. Men vi bestämmer var vi ska finnas och vilka vi ska samarbeta med, säger Michael.

– Vi vill att alla som säljer våra produkter verkligen ska kunna det här med fröer så varje återförsäljare vi jobbar med har varit ett medvetet val, fortsätter Veronica.


Michael Karlsson och Veronica Gårdestig tror på en fortsatt god utveckling för Impecta Fröhandel.

Våren innebär högsäsong för en fröhandlare och därmed är man nu inne i en period då det, åtminstone försäljningsmässigt, är lite lugnare.

 – Februari är ju absolut var tyngsta månad fortfarande. Men e-handelns tillväxt generellt har öppnat möjligheter för oss, så är det. Tidigare gjorde de allra flesta en fröbeställning varje år. Nu går det med rätt marknadsföring att skapa försäljning året om och det är såklart positiv, säger Michael.

Under åren har Impecta byggt upp synnerligen goda relationer till sin ständigt växande kundgrupp. 30 000 människor gillar företaget på Facebook, en fördubbling på kort tid. De genomtänkta nyhetsbrev som skickas ut ifrån Julita har i dagsläget tiotusentals kunder som mottagare. Det är tydligt att Impecta har positionerat sig väl i odlings-kretsar och ifrån denna position ser framtiden helt klart ljus ut.

– Det finns en enorm utvecklingspotential och det bara vi som sätter gränserna. Vi ska fortsätta att utvecklas på alla sätt samtidigt som vi ska ta hand om det vi har, säger Veronica.

Michael och Veronica trivs fantastiskt bra med den tillvaro, det företag och arbetsliv de har skapat i Julita. Det råder det ingen tvekan om.

– Att kunna leva och arbeta på landsbygden, det handlar om livskvalitet. Och att få möjlighet att jobba med något som människor har glädje av på sin fritid känns väldigt givande, säger Veronica.

– Sedan gillar vi verkligen känslan att vi kan stå för våra produkter. Och att det vi gör efterfrågas och uppskattas av våra kunder, säger Michael.

Fotnot: På stora bilden syns Sara Larsen som är ansvarig för kvalietstestningen och provodlingen hos Impecta.

▶ Mer läsning: Stark växtkraft hos Impecta (2020-08-27)

Impecta använder

Dynamic Content Manager

Schemalägg hur och när olika typer av innehåll ska visas.

Valfritt utlämningsställe

Erbjud dina kunder att själva välja var de vill hämta ut sina paket.

Frakter och Logistik

Kraftfull och mångsidig funktionalitet gällande frakter och logistik.

Kampanjmodul

Få överblick och hantera allt som rör kampanjer på ett effektivt och flexibelt sätt.