Sök

Ny bedömning gällande prishistorik

Konsumentverket har presenterat riktlinjer kring prislagstiftningen

1 september 2022 infördes nya regler i Sverige gällande prisinformation i samband med prissänkningar. Reglerna är en del av en uppdaterad konsumentlagstiftning i EU.

Under 2022 utvecklade Askås moduler för detaljerad prisloggning i e-handelsplattformen för att våra kunder ska kunna följa lagstiftningen. Modulen som sådan fungerar fortsatt utifrån den tolkning som gjordes när lagstiftningen kom förra året. Konsumentverket har nu kommit med nya riktlinjer som förändrar förutsättningarna gällande vissa delar i funktionen och hur prishistoriken skall presenteras för kunden i frontend. Riktlinjerna presenteras i detalj längre ner.

Efter det nya beskedet från Konsumentverkat har Askås utvecklat tekniska och designmässiga lösningar som ger möjlighet att presentera prishistorik så att den, enligt vår tolkning, följer Konsumentverkets ställningstagande gällande lagstiftningen.

OBS! Det är alltid våra kunder och e‑handlarna själva som är ytterst ansvariga för innehållet i e-handelsplattformen. Som leverantör gör vi allt vi kan för att tillhandahålla verktyg och information. Exakt hur kunderna använder vår funktionalitet, hur de visar priser och jobbar med kampanjer är upp till dem själva att ta beslut om.


Detta säger lagstiftningen

I prislagen står det följande gällande tidigare lägsta pris:

7 a §   Om en produkt tillhandahålls med angivande av att priset har sänkts ska även det tidigare priset anges.

Det tidigare pris som ska anges ska vara det lägsta pris som näringsidkaren har tillämpat för produkten under de senaste 30 dagarna före prissänkningen. Om priset under denna tid har sänkts gradvis, ska i stället det pris som gällde före den första prissänkningen anges.

Detta säger lagstiftningen - bild på klubba ovan lagbok


KONSUMENTVERKETS RIKTLINJER

1. Tydlig visning av 30-dagarspriset

Tidigare lägsta pris ska visas tydligt i omedelbar närhet till det nedsatta priset.

Askås rekommendation: 30-dagarspriset visas direkt intill gällande pris. Inte längre ner på produktsidan, inte i en flik eller enbart i en popup.


2. Prishistorik i alla vyer

Överallt där ett nedsatt pris visas ska även 30-dagarspriset visas. Det gäller artikelgrupper, varumärken, landningssidor, varukorg och kassan med mera.

Askås rekommendation: Ny design implementeras för visning av 30-dagarspriset överallt där en enskild produkts nedsatta pris visas.


3. Uträkning av rabatt

Det är inte tillåtet att visa en rabatt som baseras på produktens ordinarie pris. Rabatten ska beräknas utifrån 30-dagarspriset.

Askås rekommendation: För kunder som visar en kampanjs storlek i procent eller kronor krävs nya taggar eller ett nytt arbetssätt. Om kampanjen i procent eller kronor visas ska beräkningen göras utifrån det sänkta priset och 30-dagarspriset.

OBS. Det kan vara värt att tänka över om det överhuvudtaget är nödvändigt att visa kampanjen i procent eller kronor på varje enskild produkt. Kanske är en badge/sticker med texten Kampanj tillräckligt.


4. Bara ett jämförpris

Enligt Konsumentverket är det "typiskt sett inte tillåtet" att visa fler jämförande priser. Exempelvis både 30-dagarspriset och Ordinariepris eller Rekpris.

Askås rekommendation: På en produkt med nedsatt pris bör endast två priser visas. Gällande nedsatt pris och 30-dagarspriset.Vilka visningsmöjligheter finns?

Vi har utvecklat stöd för visning av 30-dagarspriset i olika vyer, enligt Konsumentverkets riktlinjer. Exakt hur prisinformationen visas i olika vyer är upp till dig. Askås rekommendation och standardiserade visning beskrivs nedan. Bilderna är exempel på hur informationen kan visas på en produktsida och i en artikelgrupp. Den svarta inforutan visas endast som en popup vid klick på (i)-symbolen.

Produktsidor: 30-dagarspris (överstruket), Förklarande text, Inforuta (Popup)
Artikelgrupper/produktlistor: 30-dagarspris (överstruket), Inforuta (Popup)
Varukorg: 30-dagarspris (överstruket)
Kassan: 30-dagarspris (överstruket)

 Prishistorik V2 - Intressanmälan

I formuläret nedan kan du ange hur du vill att vill att prishistorik ska visas på din sajt.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ange hur du vill att din prishistorik ska visas på Produktsidor, i Produktlistor (artikelgrupper) och i Varukorg/Kassan.

En intresseanmälan kommer resultera i att du kontaktas av din kundansvariga säljare och får en offert gällande Prishistorik V2.

OBS. Som standard visas 30-dagarspriset på samma plats och med samma layout som gäller för nuvarande visning av ordinarie pris. Önskemål och anpassningar utanför vår standardfunktionalitet offereras separat.