Stäng

Jag vill bli kontaktad


Jag vill kontakta Askås

Telefon: 0533-69 16 00

Säffle (huvudkontor)
Järnvägsgatan 11
661 30 Säffle

Digital Marknadsstrategi

Vi hjälper dig ta reda på VAD innan HUR

Digital marknadsföring är idag nödvändigt för att du ska nå dina kunder. Både dina potentiella kunder och konkurrenter är troligen konstant uppkopplade. Alla möjligheter, kanaler och komplexa sammanhang kan verka skrämmande men samma grundregler gäller för digital marknadsföring som analog dito – kännedomen om din målgrupp och hur du ska kommunicera med denna avgör hur framgångsrik du blir i din marknadsföring.

På Askås har vi gedigen erfarenhet av att skapa strukturerade och effektiva marknadsstrategier för din digitala närvaro. Med rätt strategi i ryggen kan du tryggt investera i rätt, mätbara, digitala marknadsaktiviteter som skapar värde i form av konverterande kunder.

Ett arbete med att ta fram en digital marknadsstrategi börjar alltid med en analys av nuläget. Vad görs idag vad gäller digital marknadsföring, vad görs inte, och hur görs det? Vi kartlägger också vilka affärsmässiga drivkrafter som finns i verksamheten. Hur är varumärket positionerat, vilka är kunderna, vart befinner sig kunderna? En kartläggning av omvärlden i övrigt är också nödvändig. Vilka är konkurrenterna, vad gör de som är bra och mindre bra? När bilden av nuläget utifrån dessa olika perspektiv är satta övergår vi till att identifiera det önskade läget.

  1. Vad vill ni uppnå?
  2. Vilka är dina kunder?
  3. Vilket värde vill du leverera till kunderna?

Nästa steg är förstås att skapa och implementera en strategi för hur detta ska uppnås. Receptet för lyckosam digital marknadsstrategi är en väl avvägd kombination av kanaler – en mix av s.k. inbound och outbound marketing. Inbound marketing innebär att du genom att publicera intressant och relevant innehåll i rätt kanaler blir intressant och engagerande för kunden. Strategin bygger på ett antal kanaler som samverkar, såsom SEO, sociala medier, Content Marketing och bloggar. Outbound marketing handlar om marknadsföring som initieras av dig och som sänds ut till mottagaren exempelvis i form av banners, Adwords, retargeting, e-post m.m. Med grund i nulägesanalysen tar vi fram en digital marknadsstrategi för optimalt samverkande inbound och outbound marketing för er verksamhet.

Huvudsyftet med den digitala marknadsföringen är förstås att attrahera rätt besökare till din webbplats. Väl där tar nästa utmaning vid, att konvertera besökarna till lönsamma kunder.