Stäng

Jag vill bli kontaktad


Jag vill kontakta Askås

Telefon: 0533-69 16 00

Säffle (huvudkontor)
Järnvägsgatan 11
661 30 Säffle

Stäng

Jag är intresserad av Askås


Jag vill kontakta Askås

Telefon: 0533-69 16 00

SKL och Askås
jobbar vidare tillsammans

SKL och Askås jobbar vidare tillsammans

Sveriges Kommuner och Landsting är sannolikt en av de Askås-kunder som syns allra mest i nyhetsflödet och media. SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för sina medlemmar – kommuner, landsting och regioner i Sverige. En viktig del för verksamheten är webbutiken som bygger på Askås e-handelsplattform.

Publicerad: 2016-06-15. Text och foto: Patrik Otter

Askås kunder verkar i en lång rad olika branscher och områden. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, är ett exempel som uppvisar bredden. Som arbetsgivarorganisation, Sveriges största, så skiljer sig SKL från många av våra övriga kunder – samtidigt så finns det även uppenbara likheter när det gäller behov och önskemål. Hans Elinder är IT-chef på SKL Fastigheter och Service. Den enhet som bland mycket annat ansvarar för all IT inom Sveriges Kommuner och Landsting. Han beskriver Askås och vår e-handelsplattform som trygg och säker. 

– Vi känner att det är en stabil och driftsäker plattform. Sedan är Askås ett företag som växer samtidigt som man behåller det goda med att vara ett litet bolag. Den lilla – stora spelaren på något sätt, säger Hans Elinder.

Hans Elinder tillsammans med Bengt Båskman på SKL Fastigheters kontor i Stockholm.

De gånger som det uppstår problem och störningar med sajten så tar SKL, liksom våra övriga kunder, kontakt med supportavdelningen på Askås. Dessa upplevelser och interaktioner har varit positiva, enligt Hans Elinder. 

– Det tycker jag, vi har självklart en del kontakter med supporten och det fungerar väl. Vi har bra erfarenheter av supportpersonalen på Askås. 

Tore Valtersson jobbar med upphandlingar och avtal inom SKL Fastigheter och Service. Det var han som från SKL:s sida kom i kontakt med Askås första gången. Ett möte som relativt snabbt ledde fram till ett beslut om att anlita Askås. 

– Vi var på jakt efter en plattform som var hyfsad färdig men ändå gick att anpassa och utveckla. Jag stötte på Askås och Jonas själv i samband med Kistamässan, berättar Valtersson. 

Askås och SKL blev samarbetspartner formellt när den nya webbutiken lanserades i slutet av 2012. Sedan dess har fokus legat på utveckling och att förbättringar utifrån SKL:s behov. 

Hans Elinder vill fortsätta utveckla SKL:s e-handel tillsammans med Askås.

SKL:s e-handel skiljer sig jämfört med de flesta andra av Askås samarbetspartners.

Bland annat för att kundgruppen hos SKL är mer snävt begränsad. Det är inte i första hand allmänheten som organisationen vänder sig till. 

– Våra huvudkunder i normalfallet är inte medborgarna. Istället så är det tjänstemän och politiker i kommuner och landsting som vi framförallt vänder oss till, säger Hans Elinder. 

Det som säljs och distribueras är till den allra största delen skrifter och dokument av en mängd olika slag. Även profilprodukter och presentartiklar ingår i utbudet i webbutiken. 

Under 2015 så genomgick SKL:s webbutik en ordentlig modernisering, inte minst när det gäller responsivitet. Och även om yta och design inte är det allra viktigaste för SKL:s kunder så jobbas det kontinuerligt med att optimera upplevelsen för användarna. 

– Vi kanske inte har världens ”häftigaste” sajt precis. Men det är ändå ständig utveckling framåt som gäller. Det ska vara tydligt och som med all e-handel så är det avgörande att kunderna snabbt ska kunna komma till avslut, säger Hans Elinder.

Vi på Askås ser Sveriges Kommuner och Landsting som en spännande kund och vi vill verkligen fortsätta jobba utvecklande och framtidsorienterat tillsammans med SKL.

 


”Askås växer samtidigt som man behåller det goda med att vara ett litet företag”

Hans Elinder, IT-chef

 

Besök SKLs webbutik