Sök

Jordbruksverket

B2B
Jordbruksverket i gruppen Referenser hos Askås I&R AB (ref_jordbruksverket)

Jorbruksverket

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Myndigheten arbetar bland annat för att Sverige ska producera livsmedel på ett lönsamt och hållbart sätt.

Med Askås som leverantör driver Jordbruksverket e-handel för att sälja rapporter, broschyrer och blanketter.

Besök Jordbruksverkets webbutik

Jordbruksverket använder

Digitala produkter

Sälj e-böcker, ljudfiler, kursmaterial och andra nedladdningsbara filer.

GDPR-funktioner

Behövlig och effektiv GDPR-funktionalitet.