Stäng

Jag vill bli kontaktad


Jag vill kontakta Askås

Telefon: 0533-69 16 00

Säffle (huvudkontor)
Järnvägsgatan 11
661 30 Säffle

Askås e-handelsplattform

En produkt i ständig utveckling

I mer än 20 år har Askås e-handelsplattform utvecklats och förbättras i en ständigt pågående process. Nedan så kan ni fortlöpande ta del av en stor del av allt det vi har gjort. Ny funktionalitet, korrigeringar och anpassningar. Versionsuppdateringar av vår plattform genomförs regelbundet varannan vecka.

Vilka funktioner och uppdateringar som finns i just din e-handel avgörs av vilken paketering du nu abonnerar på. 

Merparten av våra kunder uppdateras en gång per kvartal eller när ny funktion har beställts och programuppdatering krävs för att denna ska bli aktiv. Kunder uppdateras också när prestandaförbättring eller säkerhetsåtgärder kräver detta. 

Uppdateringar är i normalfallen kostnadsfria. Undantag i samband med jobb som innebär anpassningar, konfigurationer, design och liknande insatser för aktivering av viss funktionalitet.

 

Versionsuppdateringar Askås e-handelsplattform

 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005


-------------------

Version 9.1.6 - 2019-06-11

Tagg för en kampanjs slutdatum

Ny tagg som skriver ut slutdatum på Kampanj.

Butik, Kampanjer       

Justering för behörighet vid rensning av cache

Justering för behörighet vid rensning av cache.

Allmänt, Övrigt          

Korrigering av registrering utskick, Svea

Justering vid registrering av utskick när Svea Checkout används.

Butik, Kassan  

Anpassning, cookie-villkor

Möjlighet att sätta cookie-villkor i Texter_Mallar.

Allmänt, Övrigt          

Ny tagg för listning av egenskaper

Ny tagg och mall för listning av egenskaper som speglar sorteringen på vyn för artikelns startsida i admin.

Butik, Artikel  

Anpassning vid val av fraktsätt vid tilläggsorder

Möjlighet att per fraktsätt kunna välja att det inte ska vara tillgängligt vid tilläggsorder, med undantag att det kan väljas samma fraktsätt som på originalordern.

Admin, Order

Hreflang för generella bloggen

Korrigering så att hreflang fungerar korrekt för generella bloggen

Butiken, Innehåll        

Anpassning, kassan

Stöd för att skriva ut lagerstatus i varukorgen.

Butik, Kassan  

Justering, visning av kampanj

Korrigerat att kampanj relaterad till abonnemang i vissa lägen inte visades korrekt.

Butik, Kampanjer       

Korrigering dubbla orderstatusmail

Justerat så att integrationen mot Specter inte skickar dubbla orderstatus-mail.

Admin, Order - Allmänt, Integration

Fält kan ej läggas till i kassan

Fältet "Kundnummer eget" kunde ej visas i kassan, vilket nu är korrigerat

Butik, Kassan  

Felsökning, SET-artiklar

Justering av prisberäkning och avrundning för SET-artiklar då kunden använder annan valuta än SEK.

Admin, Artikel

Vissa artiklar kan inte läggas till i kampanjfunktion

Artiklar från ej synliga artikelgrupper kunde ej läggas till i kampanj. Åtgärdat.

Admin, Kampanjer     

Justering av differens i KCO

Korrigerat att vissa kombinationer av kampanjer inte visade korrekt ordersumma i KCO.

Butik, Kassan  

Enhet på artikel-egenskaper saknades

Enhet på egenskap för artikel visades ej. Åtgärdat.

Butik, Artikel

Korrigering tillbehörslista/filter

Tillbehörslistan visades inte korrekt i artikelgrupp i samband med filtrering.

Butik, Artikelgrupp     

Anpassning, listning av varianter

Nytt sätt att lista varianter. Möjlighet att lista enskilda varianter i utförsäljningsvyn som länkas till den övergripande rubrikartikeln.

Admin, Artikel

Korrigering för orderrabatt vid olika momssatser

Korrigering för orderrabatt vid olika momssatser

Butik, Kampanjer       

Inställningar kontaktformulär

Korrigering av hur inställningar för kontaktformulär sparas.

Allmänt, Övrigt          

Korrigering orderlista

I vissa lägen gav kolumnen "Leveransdag" ett felaktigt datum i orderlistan.

Admin, Order

Stafflade priser med rabatter

Justering för hur kampanjer och stafflade priser hanteras.

Butik, Kampanjer - Admin, Kampanjer          

Anpassning, Mina sidor

Stöd för att visa innehållsblock på Mina sidor

Butik


Version 9.1.5 - 2019-05-28

Justering i kassan, KCO

I vissa lägen laddades inte fraktmetoder om på ett korrekt sätt.

Butik, Kassan

Anpassning Dibs Flexwin

Lägga till stöd för inlösen av PLN och CZK för Dibs Flexwin

Butik, Kassan

Dynamiska produkttexter  

Justering så att dynamiska texter på produkt sparas korrekt i alla lägen.

Admin, Artikel

Korrigering hreflang

Justering av att vissa språkbegränsningar inte fungerade för en artikelgrupps hreflang.

Butik, Artikelgrupp

Felsökning, statistik

Korrigering av månadsstatistik för försäljning. Försäljning per köp visar nu korrekta försäljning/antal order istället för försäljning/unika kunder.

Admin, Statistik

Lägga till kund 

Korrigering för att korrekt visa kund efter den skapats i admin.

Admin, Kunder

Publiceringsdatum, export

Lagt till möjligheten att ta hänsyn till publiceringsdatum vid export.

Admin, Import/Export

Paginering, artikelövervakning

Lagt till paginering för listning av artikelövervakning.

Admin, Artikel

Visa artikel via WebbAdmin 

Justering så man kan välja vilken domän som visar artikel, från artikelsidan i WebbAdmin.

Admin, Artikel

Korrigering fraktkostnad

Korrigering av fraktkostnad i procent och valutahantering

Butik, Kassan Admin, Order 

Mall för 404-sida

Utveckling av mall för 404-sida. Möjlighet att sätta en generell mall per språk för samtliga 404-sidor.

Admin, Innehåll, SEO

Produktbildsuppladdning

Korrigering av bildvisning vid uppladdning av multipla produktbilder. Funktionen antal per sida fungerade tidigare inte.

Admin, Artikel

QliroOne - Ny ordervalidering

Bättre validering av order efter den hanterats av Qliro One.

Admin, Integrationer

Korrigering, kampanjurval

Vissa problem att filtrera på artikelgrupp vid kampanj med total orderrabatt har åtgärdats.

Admin, Kampanjer

Kategorisering av artikelegenskaper

Utveckling som ger stöd för kategorisering av artikelegenskaper. Detta ger möjlighet att lägga egenskaper under olika rubriker som sedan skrivs ut på produktsidan.

Admin, Artiklar

Presentkort

Justering av hur presentkort hanteras i kassan.

Butik, Kassan

Vidareutveckling Collector checkout 

Utökning av integrationen mot Collector Checkout.

Butik, Kassan - Admin, Order

Korrigering av utskrift för artikelgrupper i webbadmin

Korrigering av utskriften för vilka artikelgrupper som artikeln tillhör.

Admin, Artikel - Admin, Artikelgrupp

Abonnemang: Skjuta upp leveranser 

Möjlighet att skjuta upp leverans längre än 60 dagar.

Admin, Abonnemang

Justering kundimport

Justeringar i kundimporten, i samband med aktiv inställning för att anonymisera data.

Admin, Kunder - Admin, Import/Export

Export från andra tabeller

Antalet fält i generell export för artikelgrupper var färre än antalet kolumner det gick att välja på. Antalet fält matchar nu antalet kolumner.

Admin, Import/ExportVersion 9.1.4 - 2019-05-14

Filteroptimering 

Filter v3. Optimering av filterfunktionalitet. Databasen anropas i mindre utsträckning med snabbare drift och mindre belastning som följd.

Admin, Artikel


Version 9.1.3 - 2019-04-30

Visualiseringsfel - rabattkod 

Valda inställningar för övrigt erbjudande på rabattkod visualiserades inte korrekt i WebbAdmin.

Admin, Kampanjer

Prisändring i databasen 

Ändring i databasen så att priser har ett maxvärde på 10 siffror varav två decimaler.

Generellt


Version 9.1.2 - 2019-04-16

Momsfritt för viss kundtyp 

Möjlighet att aktivt per kundtyp välja om kunden ska kunna handla momsfritt.

Admin, Kunder, Kassan

Dibs Easy - optimering 

Förhindrar onödiga aktiverings/annulleringsanrop i de fall ordersumman i Askås ej stämmer överens med Dibs.

PSP, Butik, Integrationer

Export av rabattkoder 

Utveckling av stöd för att exportera .csv-fil med rabattkoder från systemet.

Export, Kampanjer

Rabattkoder - Statistik 

Korrigering. Rabattkoder som ger total orderrabatt räknas inte med i statistiken för rabattkoder.

Statistik, Kampanjer

Variantartiklar 

Artikelanpassningar kan sättas på en rubrikartikel i en variantartikel. Informationen följer med och skrivs ut för de underliggande artiklarna.

Artikel, Admin

SET-artiklar 

Stöd för att, via inställning i WebbAdmin, inte skriva ut ”fr” på SET-artiklar i artikelgruppsvyn. Gäller SET med variabelt pris då ”fr xxx kr” skrivs ut som standard.

Artikel, Admin

Behörigheter 

Utveckling av MenuEngine. Menypunkter skrivs ut baserat på vilken behörighet användaren har.

Admin

 

Version 9.1.1 - 2019-04-02

Sökfunktion i WebbAdmin

Utvärdering och omarbetning av sökfunktionaliteten i WebbAdmin. Normal sökning utförs i delar eller hela systemet. Avancerad sökning görs djupgående i order, kunder och artiklar. (Tidigare detaljerad sök)

Admin, Generellt 
Breadcrumbs

Ny tagg för TT-baserade breadcrumbs och stöd för breadcrumbs för Askås blogg som inte fanns tidigare.

Admin, SEO, Innehåll

Askås blogg 

Stöd för canonicals i Askås blogg i de fall att kunden använder permalänkar för bloggen.

Admin, SEO, Innehåll 

Presentkort 

På samma sätt som en produktsida har nu presentkortsidan friendly, sökdata och hreflang. Sökdatan administreras via presentkortsfunktionen i WebbAdmin.

Admin, SEO, Innehåll 

  


Version 9.1.0 - 2019-03-19

Teckenkodningsfel

Korrigering av teckenkodningsfel vid inställning av metadata för Open Graph.

Admin, SEO Butiken, SEO

Abonnemang

Utökad loggning kring Abonnemangsfunktionen, förhindra att kund kan sätta 0 i antal på ett abonnemang, pausa det istället, om det bara finns en produkt.

Butik, Kassan Butik, Mina sidor Admin, Abonnemang

Prioritering av kundspecifika priser

Korrekt prioritet för kundunika priser.

Butik, Artikel  

Felaktig leveranstid för SET-artiklar i kassan

Justeringar av uträkning av SET-artiklars leveranstid i kassan.

Butik, Artikel Butik, Kassan

Betalningsmetod saknas via snabborder

I vissa fall valdes fel betalningsmetod i kassan vid snabborder.

Butik, Kassan  

Utökning admin-API

Utökat stöd för hämtning av kund- och orderdata.

Admin, Kunder Admin, Order

Justeringar KCO/Internet Explorer 11

I visst fall kunde en dold landsväljare orsaka problem med KCO i Internet Explorer. Detta är nu åtgärdat.

Butik, Kassan  

Inställningar för rabattgrupp

Ny inställning för rabattgrupper där rabatten inte kan läggas på en redan rabatterad/kampanj/prissänkt vara. Bästa rabatten i en rabattgrupp ska väljas om det finns fler villkor.

Butik, Kampanjer

Lojalitetspoäng

Korrigering av hur lojalitetspoäng kan användas i vissa fall

Butik, Kampanjer       

Medskickskampanj valutabegränsning

Korrigerat så det i webbadmin går att begränsa en medkskickskampanj till valuta korrekt.

Admin, Kampanjer     

Anpassningar i Prisjakt och Pricerunner export 

Bättre möjligheter att anpassa exporter till Prisjakt och Pricerunner

Admin, Import/Export

Payex

Ny funktionalitet för automatisk återbetalning med Payex

Admin, Order


Version 9.0.9 - 2019-03-05

Sortering av artikelgrupp

Om kunden korrigerar sorterings ordning för en artikelgrupp eller varumärke så ska den sorteringsordningen sparas för övriga artikelgrupper/varumärken den sessionen.

Butik, Artikelgrupp Butik, Varumärke

Korrigering av tagg

Tagg URL_TILL_NYHETSBREV fungerade inte korrekt.

Admin, CRM       

Svea Checkout - orderflöde

Optimeringar i orderflödet för Svea Checkout.

Butik, Kassan Admin, Order  

Rabattkod med minsta köpgräns

Flera justeringar för rabattkoder med köpgräns.

Butik, Kassan Admin, Kampanjer   

Prisoffertfunktion

Funktionalitet för att skapa offert och omvandla denna till en order.

Butik, Mina sidor Admin, Kunder Admin, Order        

Begränsa kodborttagning

Möjlighet att kräva en extra bekräftelse vid bortagning av rabattkod.

Admin, Kampanjer      

Avisera kund vid pausat abonnemang

Möjlighet att avisera kund om ett abonnemang pausats på grund av fel.

Admin, Abonnemang  

Förbättringar import av artiklar

Artikelimporten byggs om så att jobbet körs i en bakgrundsprocess (på samma sätt som artikelexporter). I slutsteget kommer man till en övervakningssida där en progressbar visas. När importen är klar visas information om hur importen gick.

Admin, Import/Export

Dubbelordrar

Ändring för att undvika dubbelorder.

Butik, Kassan      

Ny kampanjtyp

Procentuell rabatt på överstigande satt belopp.

Butik, Kassan Admin, Kampanjer   

Reservationshantering

Ändringar i reservationshanteringen, för att undvika onödigt arbete mot varukorgen. Förbättrar prestanda vid högt tryck i kassan.

Butik, Artikel Butik, Kassan   

Sortering nyheter

Justering av funktion för manuell sortering av nya artiklar.

Admin, Artikel Admin, Artikelgrupp

 

Version 9.0.8 - 2019-02-19

Ny funktion: Integration till BuyaPowa.

Anpassningar: Justeringar av Artikelbetyg. Möjlighet att se en komplett kommentar i listvyn.

Korrigering: AMA. Kund inloggad som Superadministratör fick ej tillgång till inställningar för utskick.

 

Version 9.0.7 - 2019-02-05

Ny funktion: Integration Bambora Checkout.

Ny funktion: Stöd för aktivering av full ajax-kassa med default-tema.

Ny funktion: Ny knapp i WebbAdmin för manuell utdelning av lojalitetspoäng.

 

Version 9.0.6 - 2019-01-22

Ny funktion: Automatiskt mailutskick när kundtjänst svarat på en kommentar/omdöme.

Ny funktion: Utveckling av kampanjfunktionalitet. Exkludering av vissa artiklar vid kampanj för helt varumärke. Kopiera rabattpris till övriga artiklar med mera.

Anpassning: Utveckla Verktyg i WebbAdmin. Mer dynamisk hantering med kundspecifika länkar

Anpassning: Utveckling av sök i WebbAdmin. Möjliggör sökning på artiklar i kolumnen Lagerplats.

Anpassning: Store Locator. Möjlighet att via artikelnummer få fram butiker som säljer en viss artikel.

 

Version 9.0.5 - 2019-01-08

Ny funktion: Ny tagg för att skriva ut kampanjrubrik i kassan.

Ny funktion: Dynamisk fraktkostnad baserad på ordervärde.

Anpassning: Förbättringar/optimering av AMA. Snabba upp förhandsgranskning med mera.

Anpassning: Optimering av LSS. Live Search Suggestions.

 

Version 9.0.4 - 2018-12-11

Ny funktion: Stöd för att lägga till/skapa kundattribut på kundprofil i WebbAdmin.

Ny funktion: Askås Marketing Automation. Stöd för uppdelning av utskick genom att ange antal mottagare per utskick och tid mellan varje utskick.

Ny funktion: Stöd för att i Kassan kontrollera varukorgen mot lagersaldot i butiken.

Anpassning: Stöd för Fancybox3 i Upsales.

Anpassning: Stöd för OpenGraph för startsida och webbsidor.

 

Version 9.0.3 - 2018-11-27

Ny funktion: Integration av Nets (Vipps).

Ny funktion: Möjlighet att sätta antalsbegränsning för ett kampanjpris.

Ny funktion: Utveckling som möjliggör Klarnas pending-funktion.

Anpassning: Externa betalmetoder i KCOV3. Möjlighet att använda Paypal via DIBS.

Anpassning: Askås Marketing Automation. Visning av antal tecken för SMS och maxgräns på 160 tecken.

Korrigering: Åtgärda felaktig lagerstatus när en SET-artikels ingående artiklar ej fanns i lager.

 

Version 9.0.2 - 2018-11-13

Ny funktion: Klickbara länkar med quickview i varukorgen.

Anpassning: Utveckling av PDF-generatorn. Ny mall för utskrift av extrabilder.

Anpassning: Möjlighet att ange vilket språk som används vid utskrift av plocksedel.

Anpassning: Optimering av Kassan. Rensa i tabellen Kassan_Handelser för att minska den totala storleken på tabellen.

 

Version 9.0.1 - 2018-10-30

Ny funktion: Möjlighet att sätta olika valutor i kampanjer.

Ny funktion: Stöd för visning om en ingående variant i en variantartikel har ett kampanjpris eller är bevakningsbar.

Ny funktion: Kampanjstege i kassan. En stege som räknar ner hur mycket som återstår för att kunden ska bli aktuell för en medskickskampanj.

Anpassning: DCM. Möjlighet att använda en generell banneryta som visas på samtliga artikelgrupper/varumärken.

Anpassning: Ny tagg för Affiliate_ID i orderexport.

Anpassning: Fortsatt utveckling av Lojalitetsprogrammet. Beräkning (ej utdelning) av poäng kan nu ske per order.  

 

Version 8.12.6 - 2018-10-16

Ny funktion: Ny tagg för ”X kunder har köpt denna produkt”.

Ny funktion: Synkning av innehåll mellan standardspråk och subspråk.

Ny funktion: Utveckling av artikelimporten. Kontroll av fördefinierade värden vid import.

Ny funktion: Utveckling av abonnemangsfunktion. Möjlighet att ändra antal och fraktsätt för abonnemang på mina sidor.

Anpassning: Qliro One. Möjlighet att skriva ut Qliros widget på produktsidor.

Anpassning: Utveckling av Upsales-funktionen. Möjlighet att koppla en artikelgrupp till en övergripande Upsales-artikel.

 

Version 8.12.5 - 2018-10-02

Ny funktion: Stöd för extra textfält för frakt/betalning på orderbekräftelse.

Ny funktion: Stöd för att applicera rabattkod i snabborderfunktion i WebbAdmin.

Anpassning: Vidareutveckling av Klarna V2 och V3.

Anpassning: Möjlighet att sortera recensioner via olika domäner.

Anpassning: Möjlighet att förhandsgranska kampanjbanners på fler domäner än SV.

 

Version 8.12.4 - 2018-09-18

Ny funktion: Utveckling av Unifaun-funktionalitet. Möjlighet för kund att skapa returfraktsedel via checkbox i WebbAdmin.

Ny funktion: Bloggfunktionalitet. Utveckling av ny grunddesign för Askås blogg.

Ny funktion: Dela varukorg via SMS. Skicka med fraktmetod och postnummer.

Ny funktion: Spårning via Track & Trace.

Ny funktion: Utveckling/anpassning av mailmallar. Möjlighet att sätta pre-headers per utskick i meddelandecentralen.

Anpassning: Utveckling av Askås Store Locator. Anpassningar av Google GEO-API.

Anpassning: Statistik per leverantör.

Anpassning: Ny tagg för utskrift av kundprofilens för- och efternamn vid referens på orderbekräftelse.

Anpassning. Order exporteras till Specter med tre decimaler istället för två.

Korrigering: Sales Triggers. Felaktig summering av total ordersumma.

 

Version 8.12.3 - 2018-09-04

Ny funktion: Möjlighet att separera defaulttext i medskickskampanj baserat på språk.

Anpassning: Lojalitetsprogram. Möjlighet att selektera på poängnivå i Sales Triggers. Poängberäkning utan att dela ut poäng.

Anpassning: Funktionalitet för Permalänkar lyfts ut till behörighet Admin.

Korrigering: Fix för blogglänk och antalsbegränsning LSS.

 

Version 8.12.2 - 2018-08-21

Ny funktion: Integration mot Pick-up Locator.

Ny funktion: Integration med Airmee.

Ny funktion: Ny rapport för orderhistorik. Möjlighet att få orderhistorik med datumintervall.

Ny funktion: Möjlighet att ange momssatser med fyra decimaler.

Ny funktion: Utveckling av standardiserad integrationsmodul mot Apsis.

Ny funktion: Utveckling av verktyg för att skapa språkversioner från WebbAdmin.

Anpassning: GDPR. Översyn av betalmetoder. Kontroll av att inga personuppgifter visas i WebbAdmin.

Anpassning: Loggning av medgivanden och tillbakadragande av medgivanden på kundnivå.

Anpassning: Optimering av databas. Utbrytning av variantegenskaper från Artiklar till egen tabell.

Anpassning: Prestandaförbättringar gällande prisuthämtning.

Anpassning: Utveckling av Resurs Bank-integration. Callback-funktionalitet i samband med Multishop.

Anpassning: Utveckling av integration mot Collector Bank.

Korrigering: Filteringsfunktionalitetet ”glömmer” antalet laddade artiklar vid sidbyte.

Korrigering: Snabborder via WebbAdmin fungerar inte för kund med sparad rabattkod.

 

Version 8.12.1 - 2018-06-19

Ny funktion: Möjlighet att dela varukorg via SMS eller mail med ifylld kampanjkod.

Ny funktion: Integration mot Postnords API.

Anpassning: Kontroll om en kunds valuta är giltig för valt land i kassan vid orderläggning.

Anpassning: Lojalitetsprogram. Poängutskrift som är kompatibel med EUR.

Anpassning: Selekterad feed till Prisjakt. Baserad på lager-id.

Anpassning: Förbättringar av Ordermallar. Responsivitet och designändringar. 

 

Version 8.12.0 - 2018-06-05

Ny funktion: Justering av tagg för dynamisk utskrift av lagerstatus på artikelsida.

Ny funktion: Tillgång till videobibliotek via inloggning med genererade koder.

Ny funktion: Exportering av artiklar begränsade mot specifik prislista.

Ny funktion: Utveckling av integration mot Instabox. Extra kontroll av Box-ID vid orderläggning.

Anpassning: Utveckling av varianthantering. Möjlighet att koppla en variantegenskap till ett varumärke.

Korrigering: GDPR. Anonymisering av personuppgifter som skickas till Google Analytics.

Version 8.11.9 - 2018-05-22

Ny funktion: Integration av Klarna Payments.

Ny funktion: Utskrift av underartikelgrupper kopplade till en artikelgrupp. Möjlighet att styra sortering och antal artiklar som skrivs ut.

Ny funktion: Erbjudande för en artikel i en medskickskampanj aktiveras i kassan även om artikeln har lagts i varukorgen till fullpris.

Ny funktion: Obfuskering av kundinformation vid hämtning av adress via personnummer i kassan.

Anpassning: Utveckling av mailutskick med presentkort.

Anpassning: Integration till Specter. Artikelgrupps-ID från Askås till Specter.

 

Version 8.11.8 - 2018-05-08

Ny funktion: Utveckling av stöd för Honeypot för verifiering vid recensioner.

Ny funktion: Utvecklad funktionalitet gällande inbäddade ytor i artikelgrupp.

Ny funktion: Möjlighet att byta bakgrundsbild i mallen beroende på artikelgrupp.

Ny funktion: Gränssnitt i webbadmin för att skapa/ta bort användare.

Anpassning: Hämtning av pris från kundens prislista i samband med snabborder.

Korrigering: Collector Checkout. Fraktkostnad togs inte bort vid val av hemleverans.

Korrigering: Två versioner av en artikel med olika kombinationer av egenskaper kunde inte läggas till.

Korrigering: Felaktig bloggutskrift via tagg på startsidan.

Korrigering: Ändringar av blogginlägg slog inte igenom i förhandsgranskningsvyn.

 

Version 8.11.7 - 2018-04-24

Ny funktion: GDPR. Export av kunddata, borttagning av kunddata och automatisk gallring av kunddata.

Ny funktion: Utveckling av funktionaliteten Askås Store Locator.

Ny funktion: Implementering av Klarna Global.

Ny funktion: Utveckling av kanoniserade länkar och redirects.

Ny funktion: Stöd för e-post och mobilnummer vid extern orderläggning.

Ny funktion. Utveckling av sök. Sökning ska fungera för webbsidor och bloggar.

Ny funktion: Utveckling av CLM - Customer Loyalty Manager.

Ny funktion: Vidareutveckling av fraktklasser - volymbaserad beräkning.

Anpassning. Snabbare laddning av KCO. Gäller KCOv2.

Anpassning: Utveckling av integration till DHL. Dynamisk omladdning av fraktmetod i kassan.

Anpassning: Förbättringar av funktion för att koppla artiklar till inlägg/blogg.

Anpassning: Bring Hemleverans. Utveckling av integration med Bring.

Anpassning: Orderrabatt. Möjlighet att ange om "minst antal artiklar i varukorgen" ska gälla för hela varukorgen eller endast för artiklarna som matchar kriterierna.

Anpassning: Gåva läggs till med automatik i varukorgen.

Anpassning: Stöd för ”antal sekunder” vid första initiering av Askås Leads.

Anpassning: Möjlighet att importera metadata för bilder.

Anpassning: Återställning av kundlösenord via WebbAdmin.

Anpassning: Massuppdateringsfunktion för kundlösenord.

Korrigering: Alternativ leveransadress skickades även som fakturaadress vid anrop till KCO.

Korrigering: Inställning för avrundning användes inte för kunder som tillhör rabattgrupper.

 

Version 8.11.6 - 2018-04-10

Ny funktion: Vidareutveckling av orderbekräftelse via e-post.

Ny funktion: Stöd för kundkommentarer vid extern orderläggning.

Ny funktion: Integration med Avarda Checkout.

Ny funktion: Avtalsmodul för att samla in kundmedgivanden. (GDPR)

Ny funktion: Stöd för hyllplats/lagerplats i butiken på produktsida.

Anpassning: Möjlighet att filtrera i vyn över sålda abonnemang i Admin.

Anpassning: Vidareutveckling gällande anpassningar för mikrodata.

Anpassning: Tagg för att hämta ut röda priser-kampanj.

Anpassning: Tagg för att skriva ut storlek för variantegenskap.

Korrigering: Rabatter för återförsäljare syntes inte på orderraderna i Admin.

Korrigering: Problem med synkning av priser till Specter.

 

Version 8.11.5 - 2018-03-27

Ny funktion: Utökning av returhanteringsfunktioner. Debitering av returfrakt.

Ny funktion: Användning av mobilnummer i Askås Leads och möjlighet att ge konsument chansen att bjuda in andra användare.

Ny funktion: Utskrift av html-block i orderbekräftelse.

Ny funktion: Utveckling av stöd för orderstatusändring via API.

Anpassning: Utökning av SEO-fält för description till 300 tecken.

Anpassning: Ajaxomladdning och omedelbar visning i admin vid autogenerering av metadata.

Anpassning: Vidareutveckling av senast visade tagg - möjlighet att använda även i startsida.html.

Anpassning: Vidareutveckling av Arvato Afterpay. Adresshämtning i NO och FI.

Anpassning: Inställning för att skriva ut ”I-lager-ikon” vid snabborder.

Korrigering: Problem med whitespace i samband med telefonnummer-validering.

 

Version 8.11.4 - 2018-03-13

Ny funktion: Integration av Klarna Payments.

Ny funktion: Klarna In-Store

Ny funktion: Integration med Posti som fraktalternativ i Finland.

Anpassning: Enhet för stafflat pris på tillbehörsartikel.

Anpassning: Statistik. Antal sålda per leverantör.

Anpassning: Integration till Arvato. Möjlighet att fylla i referensnummer vid beställning.

Anpassning: Utveckling Postal Code API - Bring.

Anpassning: Utveckling av Specter-koppling. Artiklar från produktkyrkogård ska inte exporteras.

Anpassning: Justering av prisuppgift på artikelgruppsvyn.

Korrigering: Vissa fält för tillbehör saknades som valmöjlighet vid artikelexport.

Korrigering: DHL Express. Dynamiska tilläggskostnader för fraktmetod skickades inte till PSP.

Korrigering: E-postadress som matchning mot kundprofil vid orderläggning i utloggat läge.

 

Version 8.11.3 - 2018-02-27

Ny funktionalitet: Visa poängsaldo på mina sidor.

Ny funktionalitet: Rensa cache senast inkomna.

Ny funktionalitet: Automatisk GDPR-analys.

Ny funktionalitet: Nytt behörighetssystem i admin (GDPR).

Ny funktionalitet: Ny filtertyp i senaste version av filtret.

Anpassning: A/B test, ajaxladdning av artiklar, filter.

Anpassning: Justering av skicka-önskelista funktionen för hur mail skickas.

Anpassning: Landningssida, anmälan nyhetsbrev.

Anpassning: En artikelgrupps IDn kan visas i API anropet get_article.

Korrigering: Extra kontroll för att inte kunna lägga begränsade artiklar i varukorgen via API.

Korrigering: Medskickskampanj på summa, i vissa fall hanteras inte valuta korrekt.

Korrigering: SET-artiklar och abonnemang.

Korrigering: Whitespace i telefonnummervalidering hanterades inte alltid korrekt.

Korrigering: I vissa fall registeras inte Fyndiq ordar korrekt.

Korrigering: Dubbla artikelbetyg.

Korrigering: Filuppladdning snabborder.

Korrigering: Felaktig lagerstatusuppdatering på SET-artikel via Specter.

Korrigering: Utökning av rensa cache-funktionen.

Korrigering: Justering av omladdning i kassan som inte behövs.

 

Version 8.11.2 - 2018-02-13

Ny funktionalitet: Stöd för teman i den tt-baserade varumärkesmenyn.

Ny funktionalitet: Priolista för medskickskampanjer.

Ny funktionliatet: Få möjlighet att sätta presentkort som förbrukat.

Ny funktionalitet: Integration Dibs Easy.

Ny funktionalitet: Lägga till fraktkostnad på vissa dynamiska fraktpris.

Ny funktionalitet: Möjlighet till lokal valuta vid återköp.

Ny funktionalitet: Ny tagg för lagerinformation.

Korrigering:  Förbättra av kontroll av friendlys.

Korrigering:  itemprop - price visar felaktigt pris i vissa fall.

Korrigering: Aktiva/Inaktiva filterval, föregående version av filtret.

Korrigering: Justering ikon för kampanjartiklar.

Korrigering: På artiklar som kopierats kan det i vissa fall vara svårt att ta egenskaper.

Korrigering: Drag’n’drop i admin, zoombilder.

Korrigerning: URL i export/import-tagg tog inte hänsyn till hela sökvägen.

Anpassning:  Uppdatering av server för API-anrop, Specter.

Anpassning: Makulerad via massuppdatering, tidsstämpel uppdateras, Specterexport.

Anpassning: Möjighet att justera enhet på stafflade priser via egenskap.

 

Version 8.11.1 - 2018-01-30

Ny funktion: Möjlighet till mallstyrda utskrifter för blogginlägg.

Ny funktion: Integration mot Bronto.

Ny funktion: Möjlighet att använda tt-mall för artikelbilder.

Ny funktion: Länkstruktur för generell blogg .

Anpassning: Möjlighet att visa vilka varianter av en rubrikartikel som finns i lager. Ny lagerstatus - “Vissa varianter i lager”.

Anpassning: Möjlighet att exkludera artikelgrupper vid export till Loop54.

Anpassning: Möjlighet att knyta en minsta köp-gräns till en rabattkod.

Anpassning: Ny formatering av telefonnummer till Arvato.

Korrigering: Bugg i admin för bloggkommenterar.

Anpassning:  Prestanda förbättringar, egenskaper på artikel.

 

Version 8.11.0 - 2018-01-16

Ny funktion: Utökade möjligheter i API angående begränsningar på artiklar.

Nu funktion: Möjlighet att rensa pris-cache utifrån vissa parametrar.

Ny funktion: Datumväljare för abonnemang i Finland.

Ny funktion: Stöd för olika frakttyper på Abonnemang.

Ny funktion: Tillägg för relaterade artiklar.

Anpassning: Förbättring medskickskampanjer, standardvärde.

Anpassning: Export av udda tecken till Specter.

Anpassning: Utveckling av funktionalitet för fraktklassuppdatering.

Anpassning: Utveckling av produktrecensioner.

Anpassning: Möjlighet att se på orderkvitto om kund klickat i erbjud.

Anpassning: Utveckling av anpassad sortering av artikelnummer.

Anpassning: Utveckling av stöd för kampanj 3 för 2-flagga.

Korrigering: EUR-kunder skickades inte med korrekt valuta till Specter.

Korrigering: Tagg ersattes inte med kampanjID på rubrikartikels produktsida.

Korrigering: Ändring av fält för portkod till Specter.

Anpassning:  Prestanda förbättringar, egenskaper på artikel

 

Version 8.10.9 - 2017-12-12

Ny funktion: Utveckling av hur kampanjer kan användas i samband med abonnemang

Ny funktion: Utveckling av dynamiskt fraktpris baserat på DHL:s API.

Anpassning: Sortera extrabilder via drag-and-drop i WebbAdmin.

Anpassning: Utveckling av topplista. Möjlighet att slumpa från en “pool” på 50 angivna artiklar.

Anpassning: Tillägg av fält för lagersaldo i orderöversikt.

Korrigering: Specialegenskaper kopplade via artikelgrupp med värde noll visades inte i WebbAdmin.

Korrigering: Justering vid Lägg till bevakning och önskelista.

 

Version 8.10.8 - 2017-11-28

Ny funktion: Utveckling av filtrering. Möjlighet att på artikelgruppsnivå begränsa visning av egenskaper.

Ny funktion: Begränsa delar av webbsidor genom begränsade ytor

Ny funktion: Integration med Shopcorn.   

Ny funktion: Statistik-vy för artiklar kopplade till leverantörer.

Ny funktion: Möjlighet att kombinera artikelgrupp och varumärke i tillbehörslistor.

Anpassning: Möjlighet att autogenerera metadata för specifika fält.

Anpassning: Utveckling av sökfunktion. Möjlighet att skapa landningssidor för vissa sökfraser med mera.

Anpassning: Optimering av startsida och blogg.

Korrigering: Utskriftsfel vid användning av presentkort/bonuspoäng på order som inte har standardmoms.

Korrigering: Problem med mobilnummer vid export till Specter.

Korrigering: Fel vid kombination av medskickskampanj och rabattkod för total orderrabatt.

Korrigering: Spärr mot att lägga artikelgrupp i en underliggande artikelgrupp.

 

Version 8.10.7 - 2017-11-14

Ny funktion: Skicka portkod till Specter.

Ny funktion: Integration till Youtpo – Mätpixel

Anpassning: Inställning som sätter en begränsning på en rabattkod per order. När en rabattkod läggs till en order rensas den tidigare koden och den nya aktiveras.

Anpassning: Integration – Prisjakt. Utveckling av stöd för visning av prisjaktspris i variant-dropdowns samt stöd för export till Norge och Finland.

Anpassning: Designjusteringar. Canonical för artikelgrupper.

Anpassning: Stöd för PSP-callbacks i URL-motorn.

Korrigering: Sales Triggers. Selektering på land gav tidigare ej korrekt resultat.

Korrigering: Justering för OrderStatusChangeInfo i Importrutiner.

Korrigering: Integration – Specter. Vid makulering av underartikel i en variantartikel skickades information tidigare inte över till Specter.

 

Version 8.10.6 - 2017-10-31

Ny funktion: Länk på orderbekräftelsen till Mina sidor och möjlighet att direkt spåra sina order.

Anpassning: Utveckling för uppsättning av KCO DE med Österrike som leveransland.

Anpassning: Bloggfunktion. Möjlighet att stänga av skapade av RSS-feed.

Korrigering: Vissa ändringar gällande attestfunktionalitet.

Korrigering: Kopieringsfunktion för tillbehörslistor på en artikel fungerade tidigare inte.

 

Version 8.10.5 - 2017-10-17

Ny funktion: Snabbordervy - kopiera existerande order till ny.

Ny funktion: Utökning av stöd för Lead och Wishlist.

Ny funktion: Stöd för att visa medel på kundkonto, varukorg.

Anpassning: Justering för vissa tecken, SEO.

Anpassning: Prestandaförbättring rabattkoder.

Anpassning: Variantartikelnummer till Google Analytics.

Anpassning: Anpassning för artiklar som till kund ses som varianter.

Korrigering: Justeringar kundformulär i kassan.

Korrigering: Förbättringar av Sales Trigger.

 

Version 8.10.4 - 2017-10-03

Ny funktion: Integration med betalningslösning - Collector Bank.

Ny funktion: Implementation av Instabox.

Ny funktion: Koppling till marknadsplatser. AMP, Askås Marketplace Engine.

Ny funktion: Implemenation av Imbox.

Ny funktion: Utveckling av attesteringsfunktioner.

Anpassning: Möjlighet att hitta och presentera varianter i Live search suggestions.

Korrigering: Förbättringar i vyn för kunddata i webbadmin.

 

Version 8.10.3 - 2017-09-19

Ny funktion: Möjlighet att filtrera bort makulerade artiklar vid export av priser_artiklar.

Ny funktion: Möjlighet till upprepad orderrabatt i flera steg.

Ny funktion: Formatering av telefonnummer i samband med frakt till vissa länder.

Ny funktion: Implementation av Volvo In-Car-delivery i kassaflöde.

Ny funktion: Förändrad och ny funktionalitet för anpassning av artiklar.

Anpassning: QliroOne - anpassad strategi vid ändring av orderstatus.

Anpassning: Prestandaoptimering gällande arbetsyte-mallar.

Korrigering: Uppdatering av pris i kassan vid användning av lojalitetspoäng.

Korrigering: Rensning av cache för artikelgrupper i WebbAdmin.


Version 8.10.2 - 2017-09-05

Ny funktion: Client-side-sortering för tabell med rabattkoder.

Ny funktion: Checkbox i kassan där kunden kan klicka i om den vill ha nyhetsbrev baserat på tidigare köp.

Ny funktion: ”Gender” som nytt fält vid Klarna-order och export till Specter.

Ny funktion: Förenklad ålderskontroll mot KCO.

Korrigering: Högst rabatt sorteras först vid två samtida kampanjer på ett varumärke.

Korrigering: Felmeddelande i samband med timeout vid rensning av cache.

Korrigering: Problem med att återställa lösenord.


Version 8.10.1 - 2017-08-22

Ny funktion: Utökad funktionalitet för kontroll av rabattkod med kund och/eller ip-begränsning.

Anpassning: Vidareutveckling av snabborder för B2B. Orderförslag per ÅF och Radera-knapp per orderrad.

Korrigering: Portkod skickades tidigare inte till Budbee vid användning av QliroOne.

Korrigering: URL baserades på fel domän vid skapande av reklamation eller retur i webbadmin.

Korrigering: Justering av fraktberäkning i artikelvy.

 

Version 8.10.0 - 2017-08-08

Anpassning: Möjlighet att filtrera på makulerade produkter i produktbildsuppladdningen.

Anpassning: Utökning med fler månadsintervall i abonnemangsfunktionaliteten.

Anpassning: Ny spara-knapp på Artikel/detaljerade uppgifter i webbadmin.

Korrigering: Problem med snabbsök för produkter med ”+” i artikelnamnet.

Korrigering: Problem med att ta bort ett telefonnummer på kund i webbadmin.

Korrigering: Problem med sortering vid tillägg/borttagning av variantartiklar.

Korrigering: Problem med att visa åäö vid kundkommentar i samband med köp.

Korrigering: Felaktig totalsumma i orderöversikt i samband med återköp.

Korrigering: Enhetlig sortering av egenskaper för variantartiklar.

Korrigering: Validering av återköp. Tidigare var det möjligt att skapa återköp utan egentligt innehåll.

 

Version 8.9.9 - 2017-06-27

Ny funktion: Utveckling av funktion för Glömt-lösenord. Stöd för kontaktpersoner.

Ny funktion: Utökning med delstat som fält i Specter-integration.

Ny funktion: Möjlighet att sätta saldogräns på medskickskampanj.      

Ny funktion: Möjlighet att hämta statistik baserat på prislista.

Anpassning: Ny Facebook-feed för samtliga länder.

Korrigering: Stöd för citattecken vid Sökmotor-optimering.

 

Version 8.9.8 - 2017-06-13

Ny funktion: Möjlighet att stänga av orderuppdatering för viss orderstatus från Specter.

Ny funktion: Integration. Nytt regelverk för fraktmetoden UPS.

Ny funktion: Utveckling gällande presentation av variantartikel på produktsida.

Ny funktion: Tillägg av ny tjänst i Budbee-integration.

Ny funktion: Möjlighet att skapa rapport för kundpoäng.

Korrigering: Problem med fält för produktspecifika texter vid beställning av fler än en enhet.

 

Version 8.9.7 - 2017-05-30

Ny funktion: Möjlighet att i webbadmin välja automatisk utloggning för kund direkt efter genomfört köp.

Ny funktion: Styrning av Askås Leads så att den endast visas för nya kunder.

Ny funktion: Möjlighet att radera leveransdagar i import-rutinen.

Ny funktion: Uppdatering av Facebook-pixel för avancerad matching.

Ny funktion: Prisintervaller för frakt- och aviseringsmetoder.

Ny funktion: Möjlighet att göra återköp på Klarna-reservationer.

Anpassning: Utveckling av Tradera-integration.

Anpassning: Möjlighet till filtrering och sortering av sökresultat.

 

Version 8.9.6 - 2017-05-16

Ny funktion: Integration med Svea Checkout.

Ny funktion: Justering/förbättring av Store Locator. Flytt från plugin till generell kodbas.

Ny funktion: Ny fraktmetod för Postnord Varubrev i Norge.

Ny funktion: Möjlighet att filtrera artiklar i en kampanjgrupp.

Anpassning: Utveckling av funktion - Dynamisk leveranstid och uppdateringsmail.

Korrigering: Uppdatering av Pricerunner-feed och dess prishantering.

 

Version 8.9.5 - 2017-05-02

Ny funktion: Implementation av Resurs Bank Checkout.

Ny funktion: Uppdatering av SET-artiklars lagerstatus i ett separat schemalagt flöde.

Ny funktion: Möjlighet till att sätta olika sorteringsordning för olika marknader.

Ny funktion: Tag X betala för Y. Nytt fält för kampanjens namn.

Korrigering: Möjlighet att plocka bort artiklar som är kopplade till exempelvis en blogg.

 

Version 8.9.4 - 2017-04-18

Ny funktion: Knapp i webbadmin för att på en enskild order skicka aktuell order till Unifaun.

Ny funktion: Valt utlämningsställe visas på följesedel.

Ny funktion: Integration av ny betalningslösning. Multisafepay.

Ny funktion: Klarna KPM - Möjlighet att i vyn för betalmetod kunna välja hur fakturan ska distribueras.

Ny funktion: Klarna KPM - Möjlighet att på en specifik betalmetod kunna sätta en viss kombination av EID/Hemlig nyckel.

Anpassning: Prestandaförbättringar gällande plugins.

Anpassning: Prestandaförbättringar för att snabba upp funktioner då kassan anropas.

Korrigering: Följdjustering. Problem med flera avsändare i samma epost från Meddelandecentralen.   

Korrigering: Problem med lagersaldouppdatering i multishop.

 

Version 8.9.3 - 2017-04-04

Ny funktion: Stöd för valt utlämningsställe i orderbekräftelse.

Ny funktion: Stöd i Klarna Checkout för att spara fält som ligger utanför KCO.

Ny funktion: Orderreferens till Specter.

Ny funktion: Möjlighet att begränsa en betalmetod för en eller flera IP-adresser.

Ny funktion: Mallbasering av export till Unifaun.

Anpassning: Förändringar av RSS-feeds vid sparning av bloggar.

Anpassning: Utveckling av medlemspriser.

Anpassning: Förbättringar av Swish-konfiguration.

Korrigering: Problem att på en order lägga till en artikel som har någon form av begränsning.

 

Version 8.9.2 - 2017-03-21

Ny funktion: Möjlighet att sätta html-mallar för enskilda webbsidor.

Ny funktion: Utveckling av statistikfunktion gällande varumärken.

Ny funktion: Utveckling av URL-motorn. Möjlighet att skapa en unik URL för landningssidan efter nyhetsbrevs-registrering.

Ny funktion: SMS via meddelandecentralen.

Anpassning: Utvecklad/förbättrad säkerhet vid inloggning i admin.

Anpassning: Valt utlämningsställe vid abonnemang följer med automatiskt till nästa order.

Anpassning: Lagerstatus uppdateras endast för berörda artiklar vid artikelimport.

Anpassning: Stöd för åäö i variantegenskap för Variant_Forvald.

Korrigering: LSS visade tidigare produkter som skulle varit begränsade per domän.

Korrigering: Problem med samleverans då betalningsmetod i föregående order var KCO.

Korrigering: Tidigare kunde det uppstå problem vid annullering av Klarna-order i webbadmin.

 

Version 8.9.1 - 2017-03-07

Ny funktion: Möjlighet att sätta KCO-konto per domän.

Anpassning: Tillägg av kolumn för ordersumma i kunds orderöverblick.

Anpassning: Ny mätpixel för flödet av microdata till produktsidor.

Anpassning: Utveckling av fält för namn och epost vid recension.

Anpassning: Utökning av import. Multipla specialegenskaper med valfri separator.

Anpassning: Möjlighet till avancerad sökning på interna kommentarer.

Korrigering: Möjlighet att lägga in extern länk i webbsides-menyer.

 

Version 8.9.0 - 2017-02-21

Ny funktion: Justering för vilken bild som ska visas vid delning av blogginlägg.

Ny funktion: Möjlighet att begränsa rabattkod och kampanj till enskilda valutor.

Ny funktion: Feed för blogginlägg till Loop54.

Ny funktion: Möjligt att spara ett telefonnummer för SMS-avisering på order via Klarna Checkout.

Anpassning: Validering av postnummer i integration till QliroOne.

Korrigering: Infogad media sparades i vissa fall inte korrekt på varumärke.

Korrigering: Orderstatusmail har tidigare kunnat skickats ut trots oförändrad status

 

Version 8.8.9 - 2017-02-07

Ny funktion: Tagg som skriver ut en artikels artikelgrupps-id.

Ny funktion: Stöd för att redirecta på länkar som innehåller query-parametrar. För att undvika 404-sidor.

Anpassning: Vidareutveckling av funktionen registrera snabborder.

Anpassning: Förbättring av Supersök-funktionen i webbadmin (sökning efter kunder)

Korrigering: Felaktig leveranstid i orderbekräftelse på SET-artikel.

Korrigering: Förhindra att det är möjligt att lägga till en SET-artikel i ”sig själv”.

Korrigering: Problem med avsändare i meddelandecentralen.

 

Version 8.8.8 - 2017-01-24

Integration: Integration med Resurs Bank.

Ny funktion: Intervallbaserad avgift på betalmetoder.

Ny funktion: Möjlighet att i webbadmin filtrera fram artiklar på vilka datum de är inlagda.

Ny funktion: Tagg för att skriva ut artiklars artikelgrupper i artikelgruppsvy.

Ny funktion: Tagg för att skriva ut sekundär kampanjyta i artikelvy.

Korrigering: Justering av felaktigt genererat felmeddelande vid skapande av artikelgrupp.

Korrigering: Ändringar för att ladda in inloggad användares uppgifter i KCO.

Korrigering: Justering av orderkvitto som i vissa fall skrev ut felaktiga summor.

Korrigering: Justering av produktlänk.

Korrigering: Justering av felaktig visning av artiklar/bilder vid artikelsök i webbadmin.

Korrigering: Justering av fältet Infogade media för artikelgrupp. Det gick inte att spara html till fältet.

 

Version 8.8.7 - 2017-01-10

Integration: Integration med Ecster Pay.

Ny funktion: Möjlighet att söka efter presentkort via sökfunktion.

Ny funktion: Mallbasering av Unifaun-export via Templatetoolkit.

Ny funktion: Rabattkod som parameter i länk.

Ny funktion: Möjlighet att visa olika Fynda i kassan-artiklar baserat på domän.

Anpassning: Antal order som info på orderbekräftelsen.

Anpassning: Utökade sökmöjligheter i webbadmin.

Anpassning: Nya taggar för artikelsidan. För titel samt begränsning.

Anpassning: Utökad sökfunktion. Möjlighet att inkludera leverantörens artikelnummer i sökning.

Anpassning: Justering, blogg, arkiv-funktionen.

Korrigering: Utökad validering av orderuppgifter innan order skapas.

Korrigering: Köpknapp för ingående artiklar i en SET-artikel fungerade inte i viss typ av SET-artikel

Korrigering: Spårningsknapp för Budbee på Min sida fungerade inte.

Korrigering. Rättning av felaktig export av abonnemang.

Korrigering: Justering där leveranskostnader i vissa fall visades i fel valuta.

 

Version 8.8.6 - 2016-12-13

Ny funktion: Förändring av ’ingår i paket’. Ny variant av taggen som kontrollerar om variantartikelns underartiklar ingår i en SET-artikel.

Ny funktion: Stöd för att ange korttyp i PayEx. 

Ny funktion: Kampanjutveckling - specialegenskap.

Ny funktion: B2B-flöde i KCO, Klarna Checkout. Möjlighet att ta betalt av företag i KCO.

Anpassning: Captchastöd för Skapa ny kund-funktion. Förhindrar spam vid nyskapande av kundprofil.

Anpassning: Ny exporttagg för nuvarande tillgodokonto.

Anpassning: Justering för att kunna sätta pris per kvadratmeter i kombination med antal i varukorgen.

Anpassning: Utöka B2B-funktionalitet i snabborder-formulär.

Anpassning: Stöd för flera PDF:er på artiklar.

Korrigering: Justering för val av filter, varumärken.

Korrigering: Förbättrad kontroll av användarnamn vid nyskapande av kundprofil.

 

Version 8.8.5 - 2016-11-29

Ny funktion: Möjlighet att dölja VAT-fält för vissa marknader och lägen.

Ny funktion: Förhandsgranskning utan aktivering av vissa banners i DCM.

Ny funktion: Förändringar avseende fraktsätt.

Ny funktion: Möjlighet att få med aktuellt tillgodokonto vid orderexport till Pyramid.

Ny funktion: Kampanjutveckling - möjligt att sätta totalsumma per valuta för en total orderrabatt i vissa kampanjer.

Ny funktion: Möjlighet att presentera en spårningslänk för Budbee under Mina sidor.

Ny funktion: Möjlighet till tvingande cache-uppdatering på klientnivå för vissa bilder och filer.

Anpassning: Stöd för att visa aktuellt lagersaldo i orderbekräftelse.

Anpassning: Nytt felmeddelande som skrivs ut vid användning av rabattkoder med betalmetod och/eller fraktmetodbegränsning.

Anpassning: Utökning av funktionen Andra som köpt. Möjlighet att sortera efter antal ordrar istället för efter poäng.

Anpassning: Stöd i Pricerunner-feeden för att exportera multipla artikelegenskaper.

Korrigering: Justering för interna kommentarer på kunder i webbadmin.

Korrigering: Justerad uträkning av totalsumma i informativ text för delbetalning.

Korrigering: Möjlighet att exportera artiklar en gång per körning vid orderexport till Specter.

Korrigering: Prestandaförbättringar av Template-menyn.

Korrigering: Optimering vid utskrift av vissa ikoner för kampanjer.

 

Version 8.8.4 - 2016-11-15

Ny funktion. Ny tagg för totalt ordervärde i Askås Tag-manager

Ny funktion. Integration med Finn.no.

Ny funktion. Förbättringar av Varukorgen.

Ny funktion. Förändringar avseende fraktsätt.

Ny funktion. Ny tagg för varumärken i grupper.

Ny funktion. Inställning för att kunna importera vissa special-egenskaper i enbart versaler.

Ny funktion. Justering av tracking-kod i Tag-manager för att kunna känna av enhet.

Ny funktion. Utökade konfigurationsmöjligheter för hur kundprofiler hanteras vid betalning med Arvato.

Ny funktion. Integration med Qliro One.

Anpassning. Fält för mobilnummer i alternativ leveransadress i integration mot Specter.

Korrigering. Avrundning kunde i vissa fall skilja mellan kassa och lagd order. Åtgärdat.

Korrigering. Justering för uträkning vid momsfri order under vissa omständigheter.

Korrigering. Bättre hantering av blockerade postnummer, KCO.

Korrigering. Justerat flöde för minsta ordervärde per prislistor.

Korrigering. Justering av Varukorgen gällande fraktfri gräns och visning av fraktkostnad.

 

Version 8.8.3 - 2016-11-01

Ny funktion. Kunderna har fått utökad funktionalitet i API för admin.

Ny funktion. Möjlighet till grupp/varumärkesspecifika filtermallar vid onchange-filter.

Ny funktion. Möjlighet att skriva ut utökad information om vissa kampanjer på en artikelsida.

Ny funktion. Stöd så att varumärkesgrupper och kampanjgrupper kan sorteras efter specialegenskap.

Ny funktion. Designuppdateringar av presentation med medskicksartiklar i Kassan.

Ny funktion. Utökning av Askås Tag-manager med stöd för Lipscore.

Ny funktion. Möjlighet att söka artiklar som ligger i produktkyrkogården.

Ny funktion. Nytt format för interna kommentarer på ordrar.

Ny funktion. Utökad funktionalitet gällande statistik för återköp.

Anpassning. Nya taggar för lång produkttext i artikelgruppsutskrift.

Anpassning. Datumväljare vid administration av bloggkommentarer för att kunna filtrera inlägg och kommenterar på datum.

Anpassning. Interna förbättringar för mätpixelhantering.

Anpassning. Genväg för att ladda ner csv-fil med ordrar som innehåller viss artikel.

Korrigering. Den kategori som skickas till Analytics blir den kategori som artikeln har köpts ur.

Korrigering. Justering av hur förändringar av varumärkeslogotyp på produktsidan slår igenom i butiken.

Korrigering. Förbättringar i integration med Arvato.

 

Version 8.8.2 - 2016-10-18

Ny funktion. Exportera e-postadresser, selekterat på Intresse.

Ny funktion. Kampanjutveckling, artikelsida.

Ny funktion. Möjlighet till sortering av varumärken via ”drag and drop” i webbadmin.

Ny funktion. Ny administrativ hantering av rekommenderade priser.

Anpassning. Förändring av medskickskampanjer och möjligheter att villkorsstyra medskicksartiklar.

Anpassning. Tydligare information om eventuell saknad grundinformation på artikelsidan.

Anpassning. Stöd för upp till 50 tecken långa telefonnummer.

Anpassning. Förbättringar av export via webbadmin.

Anpassning. Utökat stöd för storlekssortering av ingående variantartiklar.

Korrigering. Ändring så att det under Mina sidor i vissa fall inte går att göra retur på redan returnerad order.

Korrigering. Justering av visning av medskickskampanjer i kassan för att undvika vissa undantagsfall då tomma kampanjer kunde skrivas ut.

Korrigering. Automatiskt inlösen av rabattkod, justering.

 

Version 8.8.1 - 2016-10-04

Ny funktion. Stöd för att aktivera Svea-fakturor i Specter.

Ny funktion. Visa bilder i artikellistan, admin.

Ny funktion. Prisuppdatering av alla underartiklar ifrån rubrikartikel-vyn - om denna inställning är aktiverad.

Ny funktion. Utvecklade möjligheter för att inkludera/exkludera artikelgrupper och varumärken i "Tag X, betala för Y" funktionen.

Ny funktion. I urvalet för Massuppdatering av artikelgrupper kan man välja om man vill visa även makulerade artiklar.

Ny funktion. Ställa in konfigurationen för Prisjakt vid multishop.

Anpassning. Tillägg i API - artikelgrupp - kampanjytor.

Anpassning. Ny tagg för möjlighet att presentera beräknad leveranstid i mail.

Korrigering. Möjlighet att kunna visa kollispårningslänk från orderlistan på Mina Sidor i butiken.

Korrigering. Förbättringar i cachefunktionaliteten.

Korrigering. Justerad hantering av fakturaadresser/leveransadresser i kommunikationen med Specter. 

Korrigering. Förbättring av önskelistan.

 

Version 8.8.0 - 2016-09-22

Ny funktion. Möjlighet att låsa upp vissa fält vid adresshämtning.

Ny funktion. För en rabattkod eller kampanj med totalrabatt i procent går det nu att ange vad som ska räkna upp totalsumman och vad som ska rabatteras.

Korrigering för att undvika negativ fraktsumma vid samleverans.

Korrigering av saldohantering/makulerade artiklar.

 

Version 8.7.9 - 2016-09-07

Ny funktion. Möjlighet att logga det som kunderna söker på.

Ny funktion. Möjlighet att i webbadmin spara texter på variantartikel och att dessa kopieras även till underartiklarna.

Anpassning. Möjlighet att ändrade adresser sparas på kunden vid export till Specter.

Korrigering. Tidstyrd inställning som förhindrar att kund kan posta dubbla bloggkommentarer.

Korrigering av hur data skickas till PayEx.

Ny funktion. Möjlighet att definiera mätning av länkar via kampanjparametrar till Google Analytics

Ny funktion. Möjlighet att ställa in flera lagerstatusar och leveranstid baserat på språk. 

 

Version 8.7.8 - 2016-08-16

Ny funktion. Stöd för Google captcha.

Ny funktion. Stöd för multishop vid export till Prisjakt.

Ny funktion. Funktionalitet för att med en vy på rubrikartiklar uppdatera priset på alla underartiklar.

Ny funktion. Möjlighet för slutkunden att se externt order-nr via Mina sidor.

Ny funktion. Utskrift av betalningsdatum i fakturavyn.

 

Version 8.7.7 - 2016-08-09

Anpassning. Omladdning av sidan för specialegenskaper i admin vid varje ändring. Detta medförde tidigare en långsam och tung hantering. Lösning: Ny spara-knapp vid varje fält som endast sparar aktuell specialegenskap, utan omladdning.

Ny funktion. Standardisering/produktifiering av integration med Loop54 samt tillhörande inställningsgränssnitt i Askås.

Korrigering. Tidigare problem med benämning på orderrader skickades på standardspråk vid export till Specter. Nu skickas detta på kundens språk istället.

Korrigering. Validering av landet i samband med adresshämtning. En kontroll i kassan görs och om kunden valt ett land, exempelvis Norge, som ej tillåter adresshämtning så stängs denna av helt.

Version 8.7.6 -2016-06-29

Korrigering. Problem med att skicka ordrar till Klarna åtgärdat.

Ny funktion. Möjlighet att sätta en begränsning gällande antal vid exportering av artiklar.

Anpassning. Automatisk uppdatering i kassan, direkt när antal ändras. Det krävs inte längre ytterligare en knapptryckning.

Version 8.7.5 - 2016-06-10 

Ny funktion. Möjlighet till kampanj som ger kampanjpris vid köp av minst ”X” antal produkter. 

Ny funktion. Exkludering från mailutskick via beställningspunkt. 

Förbättring av supersökfunktionen i Admin. 

Anpassning. Stöd för att kunna köra Sveas gamla adresshämtningsfunktion genom enbart personnummer. 

Ny funktion. Möjlighet att lägga till en rubrikartikel som medskicksartikel i en medskickskampanj. 

Ny funktion. Utveckling av bannerhanteringsfunktionalitet. 

Ny funktion. Loggning av samtliga händelser på ett kundkonto. 

Förbättring. KCO. Möjlighet att sätta upp flera uppsättningar av betalmetod. 

Ny funktion. Möjlighet att sätta procentuell rabatt på hel order, samt även avgränsa det till ett specifikt varumärke. 

Ny funktion. Rabattkod som ger rabatt baserat på vilket betalsätt som har valts. 

Ny funktion. 5.1-integration med Bex Online via Webservices. 

Ny funktion. Integration mellan Askås och Budbee.

 

Version 8.7.4 - 2016-05-31 

Ny funktion. Inställning för att tillåta kontaktperson att välja leveransadress via dropdown i kassan.

Förbättring. Postnummerbegränsade fraktsätt vid köp av presentkort har rättats till.

Ny funktion. Tillägg av kolumn för hyllplats under försäljningsstatistik/artikel.

Korrigering När leveransdatum ändrats i leveransbesked till kund så ligger det gamla datumet kvar i admin.

Anpassning. Stöd för matchning endast på epostadress vid dublettkontroll i kassan samt förtydligande av funktionen i inställningarna.

Anpassning. Klarna checkout v3. Användning av psp-inställningar istället för egen tabell.

Förbättring. Möjlighet att visa fler varianter i en variantartikel.

Ny funktion. Askås Leads. Komplettering av selekteringsmöjligheter.

 

Version 8.7.3 - 2016-05-16

Ny funktion. Möjlighet att lägga till en avgift i KCO och presentera den som en expeditionsavgift.

Anpassning. Göm möjlighet till Qliro-betalning vid order som överstiger 100 000 kronor.

Korrigering Felaktig formatering av åäö i automail till kunder åtgärdat.

Korrigering Kreditering av Klarnafakturor vid återköp fungerade tidigare inte för Klarna konto.

Ny funktion. Införande av begränsningar på domäner per land.

Ny funktion. Integration för Norden, Arvato.

Korrigering. Tidigare felaktighet vid export av kollislag till Unifaun åtgärdat.

Ny funktion. Start- och stopptaggar för egenskaper på produktsidan.

Korrigering. Tidigare kunde det bli dubbelt när nya kunder skapades i admin.

Korrigering. Varierande felmeddelanden när en rabattkod med giltighetstid som gått ut används.

Förbättring. SQL-frågan för att skriva ut ikon för TagXY-kampanj körs för ofta och tar för mycket tid. Körs nu enbart om tagg för kampanjikon finns.

Korrigering. Returer på Klarnafakturor (returhanterare/återköp) saknade tidigare moms.

Ny funktion. Möjlighet att skicka olika e-postmeddelanden baserat på hur kunden har anmält sig till nyhetsbrevsutskick.

Ny funktion. Möjlighet att sortera topplista på startsidan på flera olika sätt.

Ny funktion. Stöd för Spanska i Askås

Anpassning. Frasöversättningar till Webbadmin 

 

Version 8.7.2 -2016-05-03

Korrigering. Ändring av en variantartikels egenskaper följde inte med till ”Sortera-vyn”.

Anpassning. Arvato, Min sida/Beställningar, Fakturavisning och Kampanjhantering.

Förbättring. Utökning av filtrering på Frågor & Svar. Möjlighet att filtrera på språk och URL via admin i backend.

Korrigering. Artikel högst upp i ”Kanske gillar du också”-fältet kunde tidigare hamna i varukorgen när kunden tryckte ”enter” i antalsfältet på en annan artikel.

Korrigering. Emballagevikt fanns tidigare ej med när en order exporteras till Unifaun. 

Korrigering. Citattecken skapade felaktiga meddelanden i orderlistan.

Förbättring. Förändring i hur ej beställningsbara artiklar exporteras till Fyndiq.

Korrigering. Vid en order och betalning med Payex så rensades kundens varukorg om ordern av något skäl blev felaktig.

Ny funktion. Möjlighet att söka på kontaktpersoner i Webbadmin.

Ny funktion. Möjlighet att visa kunders rabatt-saldo i Mina sidor.

Ny funktion. Möjlighet att logga admin-ID på returer i Askås.

 

Version 8.7.1 - 2016-04-19

Korrigering. Rättelse av felaktig import av ordervärde från Fyndiq. 

Korrigering. Valutaväljaren fungerade inte korrekt i nyare versioner av Internet Explorer. 

 Förbättring. Stöd för att aktivera export av makulerade artiklar till Specter med syfte att makulerade artiklar ska bli inaktiverade.

Anpassning av c/o-adress för att motverka för långt fält vid export till affärssystem.

Korrigering. Kundunika priser skrevs tidigare över av stafflingspris om detta fanns.

Korrigering. Klarna KPM. Reservation kördes felaktigt och temporära ordrar togs felaktigt bort.

Ny funktion. Export av order i orderns korrekta valuta.

Korrigering. SLL-adress uppgavs inte när mejl skickades ut om bevakade produkter.

Förbättring. Möjlighet att för varje varukorgsrad i orderöversikten i Kassan skriva ut artikelns leveranstid.

Förbättring. Optimering av Nyhetsbrevsguiden. För att motverka 500-fel vid skapande av stora utskick.

Ny funktion. Möjlighet att i en kundprofil spärra en kund för alla former av utskick via Sales Triggers.

Korrigering. Fraktkostnad visades inte i översikt för fakturor. 

Anpassat datumformat i orderbekräftelse. Enligt dansk modell.

Korrigering. Fel IP-adress vid användande av lastbalanserare.

Förbättring Paypal. Ändring av integration och implementering av kod för callback.

Förbättring. Möjlighet till flera olika EAN kopplade till samma artikel i backend.

URL-projektet. Ger möjligheter till individuell utformning av länkstrukturen. Detta öppnar för renare och tydligare länkar som även kan anpassas utifrån språk.

Förbättring. Stöd för att i ”Registrera order”-vyn registrera samtliga artiklar i databasen, oavsett lagerstatus.   

 

Version 8.7.0 - 2016-03-29

Sortering av artiklar per språkversion

Ny funktion. Stöd för att exportera kundstatus i samband med orderexport till NAV.

Ny funktion. Vidareeutveckling av returfunktionalitet.

Ny funktion. Möjlighet till sortering av artiklar per språkversion i sorteringsläget.

Anpassning. Specter. Stöd för export av ingående artiklar. Orderstatusuppdatering i multishop. Fix för onödig loggning vid kundexport.

Korrigering. Problem med banner-webbsidor som visas på fel domän.Förbättring. För kunder med flerlager så fungerade tidigare inte rabattkoder. Krav att alla artiklar måste finnas på lagret de beställdes ifrån, inklusive rabattkoder, har nu tagits bort.

Anpassning.  Möjlighet att använda \\\"normal produktbild\\\" i de xml-filer som genereras i AIR_autosuggest


Version 8.6.9
- 2016-03-23

Ny funktion. Utveckling av stöd för ett mail som skickas även till admin vid förändring av abonnemang.

Ny funktion. Automatiserad sortering av storlekar i variantartiklar. 

Ny funktion. Utbyggnad av Dannmarksstöd för Qliro.

Korrigering. Problem med abonnemangsorder. Tidigare ihopslagning av c/o och street adress innebar att Klarna nekade reservationen.

Korrigering. Vid omsparning av betalsätt i admin när ett visst språk inte var aktivt så tömdes tidigare benämningen för det aktuella språket.

Korrigering. Tillgodokonto avräknades tidigare inte från ordersumma vid export till Unifaun.

Anpassning. Möjlighet att skriva ut SET-artiklar på ett snyggare sätt i kassan med hjälp av en mall.

Integration med Creditsafes kreditupplysningsfunktion i Kassan. Integrationen görs enligt Askås nya PSP-modell.

Anpassning. Utökning av mallfraser med stöd för valuta.

Integrationer. Underkonto/Multikonto för Dibs Flexwin.

 

Version 8.6.8 - 2016-03-09

Ny funktion. Vidareutveckling av kampanjfunktion i rabatt. Möjlighet att sätta en procentuell rabatt på order över ett visst belopp.

Korrigering. Sparning av cachning fick ibland följden att kampanjer försvann.

Korrigering. Teckenkombinationen backslash och apostrof riskerade att radera information/egenskaper på en artikel. 

Korrigering. Order med en intern valuta, med andra momssatser och valutakurser innebär att summorna inte stämde i admin.

Förbättring. Tillägg av stöd för Standardgrupp för Pricerunner.

Ny funktion. Inläsning av kundprisgrupper och möjlighet att sätta unika priser på enskilda artikelnummer kopplat till en rabattgrupp.

Ny funktion. Tillägg av stöd för MobilePay i PayEx.

Anpassning. Ändringar av Dibs. Pageset kan inte längre anpassas. Inte längre möjligt att ha lika retur-url för declined och approved. Retur-url har ej stöd för dynamiska värden.

 

Version 8.6.7 - 2016-02-23

Förbättring. Kundmeddelande vid spärrat konto.

Ny funktion. Möjlighet att välja hur många produkter och bilder som ska laddas ner och visas per klick.

Ny funktion. Möjlighet att visa postnummerbegränsande fraktsätt (fast utgråade). Detta för att kunna begränsa beställning till exempelvis Färöarna vid lansering i Danmark.

Ny funktion. Möjlighet till loggning av klick per domän, istället för som idag att det loggas totalt per artikel för samtliga domäner.

Förbättring. Möjlighet att filtrera på c även när det gäller innehållsblock.

Förbättring. Säkerhetsförbättrande åtgärd när det gäller Specter och mappning för tillåtna funk-anrop.

Större justeringar för Google Merchant Center. Ny uppdaterad struktur, tvåspråkighet och tömning av mappningar på nu raderade grupper.

Ny funktion. Inläsning av kundprisgrupper, möjlighet att sätta unika priser på enskilda artikelnummer kopplat till en rabattgrupp. 

 

Version 8.6.6 - 2016-02-09

Korrigering. Knappen ”Lägg till andra artiklar som nyheter” har inte fungerat. Den ska ge möjlighet att lägga till artiklar genom att skriva in artikelnummer.

Korrigering. Vid betalning i Euro så har beloppet skrivits ut med valutan SEK på följesedeln.

Korrigering. Valutafel i admin och din sida när ordern är i annan valut och har återköp

Förbättring. Stöd för undervaluta i KCO.

Ny funktion. Möjlighet för kund att själva ändra leveranstider utifrån olika språk.

Ny funktion. Stöd i PayEx-integration för 2-fasbetalning.

 

Version 8.6.5 - 2016-01-26

 Förbättring. Möjlighet att ändra enstaka artiklars datum i webbadmin.

Korrigering. Automatiskt val av billigast fraktalternativ som standard.

Ny funktion. Justering av fälttyper i kassan. Input type-parameter på fält i kassan för att tala om för aktuell enhet vilken typ av fält det rör sig om.

 

Version 8.6.4 - 2016-01-14

Anpassning. Utveckling, ny tagg för mer information om butiker på produktsidan.

Ny funktion. Möjlighet att begränsa försäljningsstatistik per månad och dag till Kundtyp/Prislista.

Ny funktion. Ändrad domänbegränsning från checkbox till multi-select.

Ny funktion. Skiljelinje vid sortering av artiklar. Avser WebbAdmin-funktionen för att sortera i en artikelgrupp. 

Ny funktion. Google-Maps-baserad widget som visar aktuell försäljning.

Ny funktion. Bounce-hanterare för mail-utskick via Sales Trigger.

Anpassning. Tidsstämpel som visar när en artikelbevakning har lagts in av en kund.

Anpassning. Synlighet av artikelgruppers namn på flikarna i admin.

Korrigering. Metadata ska genereras automatiskt för artiklar även i övriga länder än Sverige.

Anpassning. Abonnemang. Förbättring av informationshämtning.

Förbättring. Utskick av mail vid köp av presentkort ska kunna skickas även till NO, DK och kommande länder.

Förbättring. Möjlighet till filtrering av artiklar baserat på begränsningar i webbadmin.

Förbättring. Utökning av loggning, KCO v2. Gäller Klarna KPM och Klarna Checkout.

Version 8.6.3 - 2015-12-08

Anpassning. Förändring av exportfunktionen till Prisjakt. Möjlighet att per artikel sätta vilket pris som ska exporteras, kampanjpris eller ordinarie pris.

Ny funktion. Anpassning av exportrutin för priser.

Ny funktion. Integration av Swish av Askås e-handelsplattform.

 

Version 8.6.2 - 2015-11-24

Ny funktion. Utveckling och design av presentkort på nordisk nivå.

Ny funktion. Lokal valuta för fraktfri gräns.

Ny funktion. Exkludering av lagerstatusar samt makulerade artiklar i lageröversikten.

Ny funktion. Möjlighet att kreditera utan att återföra saldo.

Ny funktion. Möjlighet att visa en översikt på vad en kund/kunder har i önskelistorna.

Ny funktion. Möjlighet att i Försäljningsstatistik per månad får en översikt över hur betalningarna fördelar sig på olika betalningsmetoder.

Anpassning. Vid köp av flera presentkort till flera personer, möjlighet att skicka dessa till olika mailadresser. 

Anpassning. Fler alternativ på abonnemangsintervall. 5:e, 6:e och 7:e vecka läggs till.

Intern utveckling. Fix. Fallback för Qliro gällande betalmetodstatusar.

Ny funktion. Justering av returhanteringsfunktionen. Möjlighet till redigering av pris på returrad, frakt och betalning när en retur skapas via Din sida.

Ny funktion. Filtrering och paginering på sidan för CMS. Fler filtreringsmöjligheter på artikelgrupper, förbättrad sortering.

Anpassning. Paginering av orderlista på kundprofil.

 

Version 8.6.1 - 2015-11-10

Anpassning. Justering av blogg. Möjlighet att länka in blogginlägg som matchar en viss tagg i en CMS-sida.

Ny funktion. Presentation av redan beställa/restnoterade produkter som finns i varukorg.

Ny funktion. Import av status och levererat antal artiklar på orderradsnivå.

Anpassning. Visning av fraktkostnaden på orderbekräftelse även då frakten är gratis.

Korrigering. För snabbordrar med summan större än 0 så registrerades det tidigare inte någon säljare på ordern.

Anpassning. Mercenat, skifte till nytt API.

Korrigering. Om ej inloggad kund försökte bevaka en redan tidigare artikel så fick man tidigare inget meddelande om detta.

Ny funktion. Anpassning av dynamisk domänhantering för att enklare kunna göra ändringar av CSS.

 

Version 8.6.0 - 2015-10-27

Anpassning. Förändring av presentkortssida. Uppdelning i två delar. En där man väljer presentkortstyp och en landningssida per typ där ytterligare val görs.

Korrigering. Sorteringsordningsjustering. Ej beställningsbara artiklar sorteras sist i vyerna i artikelgruppen.

Anpassning. Låshanterare på generella cronjobb.

Anpassning. Prislistenamn i prisredigering.

Anpassning. Tillägg till ny måttabells-funktion. Möjlighet att lägga till och ta bort rader på artikelnivå, inklusive justering för måttabeller.

Förbättring. Klarnas push ändrad till två minuter istället för omedelbart efter orderläggning.

Förbättring. Om inte KCO är aktivt som abonnemangsbetalningsmetod ska KCO stoppas om det finns AB i varukorgen och eller inte kundabonnemangsväljaren visas.

Ny funktion. Vidareutveckling av returfunktionalitet.

 

Version 8.5.9 - 2015-10-13 

Ny funktion. Möjlighet att sortera produktmenyn per land, via webbadmin.

Anpassning. Begränsning av betalmetoder med cookie.

Ny funktion. Visning av lagersaldo för andra lagerställen i lageröversikt.

Korrigering. Designfix i snabbkassan, gällande betalningsmetoder/fraktmetoder.

Anpassning. Vi beställning av abonnemang/artiklar med kundvalda intervall som ska bli abonnemangsartiklar ska KCO visas i kassan. Vid vanliga artiklar ska befintligt kassaflöde visas.

Anpassning. Vid import av XML-fil och flera poster med samma fält ska det vara möjligt att läsa in ett av fälten istället för att de ska adderas ihop.

Korrigering. Funktionalitet för att skapa nya order via API-anrop.

Ny funktion. Taggning av blogginlägg, länkning av variantartikel, stöd för ny länktyp i prisfeeds.

Anpassning. Paginering av vyn för returhantering.

Anpassning. Interna betalmetoder, anpassning av Klarna. Inställningar för aktivering för KCO respektiva faktura.

Förbättring. Möjlighet att lägga flera av samma SET-artikel i varukorgen.

 

Version 8.5.8 - 2015-10-01

Ny funktion. Utveckling av FAQ-funktion kopplad till enskild produkt.

Ny funktion. Diverse utvecklingspunkter. Vid val av storlek för variantartikel så byggs det in krav på att val måste göras och varning om köp genomförs utan att något val har gjorts.

Förbättring. Funktionen SkickaFraga utökas med en kontroll av den angivna mailadressens giltighet. 

Ny funktion. Möjlighet att ladda upp orderfil genom Snabborderfunktionen.

Korrigering. Kunder med bevakning på en produkt kan kontaktas 

Förbättring. Uppdatering av Moxiemanager och Tiny.

Ny funktion. Stöd för att redigera og-data på artikelgrupp.

Anpassning. Möjlighet att söka/filtrera på kunder med viss kundkategori.

Ny funktion. Stöd för att inte ladda om kassan vid postnummerstyrd fraktmetod. (i detta fall för att undvika omladdning vid hemleverans till Norge).

Ny funktion. Måttabeller.

Ny funktion. Storlekssortering. Sortering direkt vid importtillfället.

Ny funktion. Artikelnummer skall kunna skrivas ut i de tillgängliga vyer för artiklar som finns i WebbAdmin (varukorgen, medskicksvisning osv)

Förbättring. Möjlighet att hantera storleksguider även under produkttexter.

Ny funktion. Inställning för Expressfrakt samt export av flagga till Pyramid.

Ny funktion. Modul CSS: Ny tagg för att inkludera en AIR.moduler.css som byggs av filer i en mapp, när cache rensas.

Anpassning. Stöd för att kunna skicka in kund-id i leverantörsorderläggningen för att tvinga att ordern läggs på en specifik kund.

 

Version 8.5.7 - 2015-09-08 

Ny funktion. Möjlighet att skicka med en artikel när en kund valt att abonnera på varukorgen.

Korrigering. Statistik för medskicks-kampanjer. Rabatt_ID och Rabattyp sätts ej korrekt och då fungerar ej statistiken i admin.

Korrigering. Felaktigt textmeddelande i samband med erbjudande om fraktfri order.

Korrigering. Paginering av orderlistan. Tidigare fanns problem för kunder med 200-300 ordrar.

Korrigering. Samma mail-adress visas två gånger om en kund prenumererar på nyhetsbrevet vid en export av alla kunder. Även kunder som valt att inte få reklam.

Korrigering. Diverse justeringar i faktureringsmodul. 

Korrigering. Om en betalmetod har ingående metoder och en av de ingående är sorterad att vara vald som standard i butiken så valdes den tidigare inte korrekt. 

Korrigering. Tidigare problem med att information inte kommer in i fältet för Orderreferens och vid övergång till Specter.

Korrigering. Tidigare fel gällande variantartikel. Färgval och storleksval visades dubbelt

Ny funktion. Utveckling av Subscription manager. Möjlighet för kund att kunna flagga en enskild artikel och att detta vid slutfört köp göra om artikeln till en abonnemangsartikel.

 

Version 8.5.6 - 2015-09-01

Ny funktion. Det går nu att inne på en fraktmetod sätta en eller flera adresser för kopia på orderbekräftelsen. Det finns även stöd för att Askås ska kunna lägga in avsändaradresser för de olika domänerna (adresserna kan endast ändras av Askås).

Ny funktion. Tillägg av stöd för recurring payments i KCO.

Anpassning. Knappen \"Ladda ner\" ska leda till en popup-ruta med val av pdf eller e-pub i både artikelgrupp och på produktsidan.

Korrigering. Ett "avregistrering av nyhetsbrev"-mail skickades ut med meddelandecentralen när man lade ordrar med KCO, även fast man klickat i att man ville ha nyhetsbrev.

Korrigering. Tidigare problem med utskrift av Effektiv ränta för Handelsbanken.

Korrigering. Om alla fraktmetoder tas bort från systemet så var det tidigare inte möjligt att lägga till nya fraktmetoder.

Korrigering. Dubbla ordrar kunde ibland komma in med Svea kortbetalning.

 

Version 8.5.5 - 2015-08-18

 Det går nu att ange ett felmeddelande om man använder sig av Frilängdfältet och kunden klickar på köpknappen utan att ange en längd. Meddelandet läggs in av Askås.

KCO har nu stöd för recurring payments (abonnemangsbetalningar).

Om man importerar orderstatusar från ett annat system och orderstatusändringarna misslyckas, kan man nu spara en back-up av dem och via ett cronjobb göra ett nytt försök senare att ändra status på den så att betalning går igenom. Skulle det misslyckas en gång till sätts en viss orderstatus på ordern för att man ska kunna få fram en lista på dessa ordrar i admin.

Det går nu att visa en widget över Klarareservationer som ännu inte har aktiverats inom en viss tid. Det fungerar både med KCO och Klarna faktura/delbetala. Widgeten måste aktiveras av Askås.

Det finns nu ett plug in med funktionalitet för att kunna erbjuda kunder ett val mellan expressfrakt till en kostnad eller ett alternativ med fri frakt med längre leveranstid. Funktionaliteten ska kunna hantera begränsningar kopplade till lagermärkningar så att endast möjlighet för expressfrakt finns om artikel finns i lager.

Nu kan man göra telefonnummer obligatoriskt om man använder tyska KCO tillsammans med EUR.

Det går nu att tidstyra när blogginlägg ska publiceras.

 

Version 8.5.4 - 2015-08-04

Det går nu att skriva ut momsbelopp på följesedel vid momstyp exkl. Lägg till taggen på lämpligt ställe i mallen för följesedel (ibutik/htmlmallar/WebbAdmin_Foljesedel_SV.html).

Det går nu att lagra betalkort med DibsFlexWin i kassan. Via en down-meny kan man välja att spara kortet.

Mailen som skickas ut till kund när ett presentkort skapas kan nu layoutas (på samma sätt som de presentkort kunden skickar/skriver ut via Min sida) och även kunna innehålla presentkortskoden. Layouten görs på samma ställe som övriga layouter i presenkortsinställningarna.

Nu kan man grafiskt illustrera vilka varianter i en variantartikel som är beställningsbara och vilka som är slut/bevakningsbara. Funktionen måste konfigureras av Askås.

I önskelistan finns det nu möjlighet att ''markera alla''.

 

Version 8.5.3 - 2015-06-23

Funktion för att ange manuell href-lang per språk. Man kan nu hämta ut hela url:er då det tidigare endast returnerades href-link-element. Nu kan man alltså anropa t.ex. artikel med alla parametrar som behövs och få tillbaka en hashref med all info, från denna hash kan man göra vad man önskar. Nytt i hreflang är även möjligheten att likt blogg och webbsida kunna ''mappa'' en artikel till en annan artikel. Detta är möjligt först när inställningen: Motsvarar_Artnr_Aktiv är satt till ''Y''. Om inställningen är satt till något annat funkar logiken som tidigare och om inställningen är satt till ''Y'' kan man under enskild artikel -> Sökmotoroptimering välja en artikel i select-boxen för ''Denna sida motsvarar följande sida för standardspråket:''.

Avtalade kundrabatter (som sätts antingen direkt på kundprofilen eller via rabattgruppen) kan nu ställas in att ge rabatter även på produkter med kampanjpris (annars gäller de endast på ordinarie pris). Aktiveras via generella inställningen ''Prishantering - Beräkna avtalade kundrabatter även på kampanjpriser?''.

Det finns nu stöd för Bring i modulen Valfritt utlämningsställe, dock så exkluderas möjligheten att söka via ortnamn då Brings API ej stödjer detta detta. Följande tjänster som finns i API:et exkluderas (då ovan upplägg inte stödjer dem):

- Sökning på koordinater
- Filtrering av utlämningsställen baserat på öppettider (alla tillgängliga utlämninggställen presenteras).
Sortering baserat på angiven gatuadress (som standard sorteras resultatet istället baserat på avstånd från postnummer)

 

Version 8.5.2 - 2015-06-09

I Sales Triggers kan man nu göra selekteringar på ordersumma (min-max). Om urvalet är ''alla order'' är summan total för kundens alla order om han eller hon lagt flera

Det finns nu stöd för att infogad html får stöd för samma taggar som Webbsidor.

Det ska fungera för taggarna:
Infogad_HTML
Infogad_HTML_Forstasidan
Infogad_HTML_Sekundar
Infogad_HTML_Sekundar_UtanWrapper
Infogad_HTML_Sekundar_Forstasidan

 

Version 8.5.1 - 2015-05-26

Om man har Ajax-varukorgen kan man nu infoga innehåll (t.ex. text eller bild) i själva varukorgen.

Gör så här:
1. Gå till Inställningar -> Ajaxvarukorg.

2. Sätt ''Ska infogade webbsidor kunna användas i varukorgsvyn?'' till Ja.

3. Ange en webbsida i antingen ''Topp'', ''Före köpknapp'' eller ''Efter köpknapp'' (sidan måste skapas på förhand via CMS > Webbsidor eller CMS > Innehållsblock. Topp = högst upp i ''popdown-varukorgen''. Före köpknapp = före köpknapp i ''popdown-varukorgen'', efter köpknapp = efter köpknapp i ''popdown-varukorgen''.

Det går nu att låta kunderna spara kort direkt i kassan när en order läggs (förutsatt att DibsFlexWin används). Användbart vid abonnemang.

Man kan nu ha speciella ordererkännanden som skickas till kund beroende på vilken betalnings- eller fraktmetod som använts.

Det finns nu möjlighet att göra speciella ordererkännanden beroende på om en viss frakt- eller betalningsmetod har använts.


Version 8.5.0 - 2015-05-26

Om man har flera aktiverade valutor i butiken kan man nu lägga in priser i alla de valutorna då man knyter underartiklar till en rubrikartikel i Webbadmin. Tidigare gick det endast med SEK. Innan man får upp de andra prisfälten måste man sätta inställningen ''Visa andra valutor vid tillägg utav variantartiklar?'' till Ja under Generella inställningar.

En ny funktion har skapats för att lista artiklar på tacksidan efter en retur tillsammans med en text. Primärt är funktionen tänkt att användas för att presentera de artiklar som returnerades i returen (för att få kunden att köpa dem igen men då i t.ex. rätt storlek).


Version 8.4.9 - 2015-04-29

Askås presenterar nu Askås Leads, en helt ny funktion där man med hjälp av en pop up-ruta till exempel kan samla in e-postadresser, telefonnummer, fysiska adresser eller låta kunden ladda ner exempelvis en pdf. Layouten kan anpassas efter behov, man kan skicka ut rabattkoder efter att adresserna samlats in, man kan ha olika utskick för olika språk etc. Modulen har en installations- och licenskostnad.

Det finns nu en funktion för att ''gilla'' produkter i webbshopen. Man klickar på en symbol och en gilla-siffra räknas då upp. Gilla-symbolen kan placeras i både artikelgruppen och produktsidan. Funktionen kräver designanpassning och har inte några kopplingar till andra sidor eller tjänster som till exempel Facebook eller Instagram, utan används endast internt i butiken.

 

Version 8.4.8 - 2015-04-15

Nu är Meddelandecentralen i princip klar. Syftet med Meddelandecentralen är att man själv enkelt ska kunna styra över de olika e-postmeddelandena som skickas från internetbutiken, till exempel bevakningsmail m.fl. Utskicken som går ut till besökare och kunder är språkseparerade, så man kan ha olika versioner för olika språk. Meddelandecentralen måste aktiveras av Askås för att kunna användas. Samtliga e-postutskick som skickas från systemet är ännu inte med i Meddelandecentralen.

Vi har nu stöd för Billmate där man kan betala genom faktura, delbetalning, kort- och bankbetalning.

Ny funktion för att visa procentuell besparing. Man anger ett rekpris i ett anpassat specialegenskapsfält som sedan räknas mot utpriset, därefter kan den procentuella besparingen visas i artikelgrupper och på produktsidor. Utskriften behöver designas.

Om man har flerlagermodulen aktiverad kan man nu välja från vilken lagerplats saldot ska hämtas från då man lägger en snabborder i Webbadmin.


Version 8.4.7 - 2015-03-30

Ny funktion för att visa ”senast sålda produkter” eller rättare sagt ”senast lagda i varukorgen” på startsidan. Utskriften visar riktig data, inget fusk.

När man registrerar en snabborder i Webbadmin åt en kund kan man nu via en kryssruta välja om det ska skickas en orderbekräftelse till kunden. 

Om man i Sales Triggers klickar på en huvudgrupps benämning kryssas huvudgruppen samt alla undergrupper i automatiskt.

Det går nu att via ''Inställningar för CDON Marketplace'' välja från vilken prislista (1-10) som priser skall exporteras ut.

 

Version 8.4.6 - 2015-03-16

Vi har nu stöd för återläsning av artikelinformation, artiklar och artikelgrupper från Specter så att Specter kan vara master över artiklarna.

 

Version 8.4.5 - 2015-03-03

Vi har nu stöd för Qliros betalmetoder.

Ny funktionalitet för att låta kunder köpa en returfraktsedel. Efter köpet finns returfraktsedeln tillgänglig via Din sida eller via länk i mail. För att funktionen ska fungera krävs Unifaun orderkoppling.

 

Version 8.4.4 - 2015-02-16

Nu kan man tipsa vänner från tacksidan efter att man gjort ett köp. Funktionen måste aktiveras upp av Askås och kräver design. Själva utskicken görs från Sales Triggers. 

Vi har nu stöd för Payex fakturalösning 2.0, delbetalning samt adresshämtningstjänst enligt dokumentation på http://www.payexpim.com/category/payment-methods.

Det går nu att lägga in bildtexter för olika språk i fältet ''Bildtext (under bild i produktbeskrivning)'' på produktsidorna.

 

Version 8.4.3 - 2015-02-02

 Vi har nu stöd för HREF-LANG-taggar, vilka kan användas på flerspråkssidor för att berätta för Google vilken sida som hör till vilket språk.

 

Version 8.4.2 - 2015-01-27

Vi har nu stöd för att lägga in spårningskod för subdomäner, ex för mobil och domäner vid multishop.

En översättningswidget kan nu visas på startsidan i Webbadmin där man ser vilka artiklar som behöver handpåläggning av översättare.

Det går nu att visa tillbehör/relaterade produkter i ajaxvarukorgen. Funktionen används i dagsläget på Hövding.


Version 8.4.1 - 2015-01-19

Det går nu att få automatisk ifyllnad av egenskapers fördefinierade värden på olika språk. Anger man till exempel ''Vit'' i det svenska specielegenskapsfältet fylls''Hvit'' automatiskt i på norska. Funktionen kräver givetvis att man fyllt i översatta värden på olika språk när man anger de fördefinierade värdena.

Stöd finns nu för att skicka in info till Klarna om kolli när reservationer aktiveras. Den info vi kan och ska skicka in är kollinummer (om detta finns) och godssökningslänk (om definierad på orderns fraktsätt samt om kollinummer finns).

Nu kan man ställa in att rabattkoder av typen ''Artikel med kampanjpris'' och ''Artikel med rabatt i %'' endast ska gälla ett visst antal order. Sätter man t.ex. 5 gäller endast rabattkoden de fem första artiklarna som säljs med koden, från artikel 6 och framåt får har artiklarna återigen ordinarie pris. Då man klickar in på rabattkodens erbjudandeflik i Webbadmin ser man hur många begränsningen avser samt hur många som har sålts. Står det ''0'' som begränsning är det ingen begränsning satt.

Nu kan man skicka tillbaka kollinummer till butiken från Unifaun. Kollinumren blir synliga för kunden på ordern i ''Din sida''.

Stöd finns nu för att lägga in ''antal till kampanjpris'' på ''artiklar med rabatt i %'' och ''artikel med kampanjpris'' i rabattkodskampanjer.

Version 8.4.0 - 2014-12-17

 Det går nu att skapa rabattkoder som ger en procentuell rabatt, som alltid gäller även om artikeln har ett kampanjpris. Dvs, rabattkoden gäller på det pris kunden har i varukorgen, oavsett om priset är nedsatt pga kampanj, annan prislista, stafflat pris eller liknande (dock ej andra rabattkoder eller kundspecifika rabatter). När man ställer in procentsatsen för rabattkoden sätter man ''Ja'' på ''Ska rabattkoden gälla oavsett typ av pris på artikeln?''

 

Version 8.3.7 - 2014-11-28

 Det finns nu stöd för att styra designen i Klarna Checkout enligt http://developers.klarna.com/en/klarna-checkout/advanced-features/customizable-design. Stödet är byggt så att man kan sätta dessa inställningar via Klarna Checkout-konfigsidan i WebbAdmin (Inställningar > Inställningar för Payment Service Provider > Klarna Checkout). Så fort ändringarna har sparats så slår de igenom i kassan.

Det går nu att samla in data om via Klarna Checkout. Datan sparas på kundprofilen.

Nu kan man länka in en extern logotyp på betalningsmetoder, istället för att ladda upp en i WebbAdmin. Detta för att kunna använda Klarnas dynamiska bilder. Har man angett både en länk till logotypen OCH laddat upp en logotyp kommer den inlänkade bilden visas istället.

 

Version 8.3.6 - 2014-11-17

Nu går det att se statistik över utbetalade lojalitetspoäng. Funktionen återfinns under statistikmenyn och heter Poäng/månad. Första sidan kommer styra vilket urval man vill visa poängutdelningen för; vilket intervall (datum till/från), rabattgrupper, prislistor och minsta poängvärde. Resultatet visas som en lista med kunder och total poängsumma för perioden där högsta poängsumma är rad 1 och sedan fallande.

Askås har nu en komplett integration mot Svea WebPay, vilket innefattar en implementation av samtliga punkter i Svea ekonomis Integrationsguide v1.0 (2013-05-29).

Medskickskampanjer har utökats på följande vis: Om man aktiverar en inställning så kommer medskickskampanjer av typen ''Summa'' där man INTE har uppnått summagränsen också att skrivas ut i kassan. Skillanden är att man inte kommer kunna välja dem utan endast få ett felmeddelande när man försöker välja. Det kommer även visas hur mycket mer man måste handla för om man vill dra nytta av medskickskampanjen.

 

Version 8.3.4 - 2014-12-14

Det finns nu taggar för att infoga (mottagarens) företagsnamn samt ordernummer i Sales Triggers. Taggarna som används är [FORETAG] och [ORDERNR].

Askås har nu stöd för Nosto. Med Nosto kan produktrekommendationer visas på kunderna, baserat på vilka artiklar de tittat på och vad de lagt i varukorgen samt vad de köpt.

Via en inställning kan man nu ställa in att infogade webbsidor/kampanjytor i artikelgrupper endast visas på sida 1 i artikelgrupperna, men ej från sida 2 och framåt. Inställningen heter ''Begränsa visning av kampanjytor/infogad webbsida i artikelgrupper till endast första sidan i artikelgruppen (J/N)'' och ligger i Generella inställningar.

Ny funktion för att välja hur listan över senaste produkter ska sorteras och visas. Listan över senast inlagda produkter visas via länken www.domannamn.se/shop?funk=steg_tva&extra=nyheter. Själva inställningarna hittas via Funktionsinställningar > Artikelgrupper > Inställningar, lista nya produkter.

Nu går det att infoga en tagg i Sales Triggers som skriver ut en länk till senaste ordern. Mottagaren klickar alltså på länken och kommer då till kassan i butiken där alla produkter han eller hon köpte senast ligger med. Taggen som ska användas är [URLKOPIERAORDER].

Ny funktion som gör att man kan publicera information direkt under en betalningsmetod, när betalmetoden är aktiverad. Förberedande för att kunna visa delbetalningsrelaterad info (för Norge, Holland, m.m.) Ett nytt fält har tillkommit på enskilda betalningsmetoder, ''Infotext som visas när betalningsmetoden aktiveras i kassan''.

 

Version 8.3.3 - 2014-10-02

Nu går det att sätta en artikelgruppsbegränsning på rabattkoder som gör att rabatten endast erhålls om man uppfyller: Få X kr rabatt vid köp över Y kr från artikelgruppen/grupperna Z. Inställningen görs på ''Skall kampanjen berättiga till en total orderrabatt?''.

 

Version 8.3.2 - 2014-09-29

Det går nu att få mätningen i Analytics att gå efter butikens basvaluta, även om ordern är lagd i en annan valuta (fungerar med NOK). D.v.s. om basvalutan är SEK så ska ordern mätas i SEK, oavsett orderns valuta.

Man kan nu på artikelgruppsinställningarna (på artikelgruppsnivå) välja om artikelgruppen ska synas eller ej i Template Toolkit-menyn.

Nu kan man aktivera captcha-verifiering för bloggkommentarer. Görs genom att sätta inställningen Inst_Blogg_Captcha till ''J''.

Ny finns det stöd för SMS-utskick med Sales Triggers. Det går dessutom att lägga in en kryssruta i kassan som frågar om kunden vill ha SMS-erbjudanden (Erbjud_Mobil).

 

Version 8.3.0 - 2014-08-26

Det finns nu stöd för abonnemangsbetalningar fördelade på språk.

Interna kommentarer. I dagsläget så stödjer systemet endast en payment_method hos Dibs, avs. registrering av betalkort och recurring payments. Stöd behöver läggas till så att detta kan göras per språk.

Nu kan inte kunder längre ta bort kort som är knutna till aktiva abonnemang. De kan fortfarande tas bort av en administratör via webbadmin (en varning dyker upp innan).

 

Version 8.2.5 - 2014-07-16

Vi har nu stöd för Trustly som betalmetod.

Det går nu att välja vid vilken status pengar ska dras från ett sparat kort då kunden använder Debitech. I databastabellen Installningar_Generella finns en inställning som heter ''DebiTech_Debitera_vid_status''. Denna kan då sättas till IDt för en specifik Lagerstatus.

 

Version 8.2.3 - 2014-06-03

Nu kan man i Försäljningsstatistik/dag selektera på parametrarna Domän (server), Valuta och Språk.

 

Version 8.2.2 - 2014-05-26

Nu finns det återigen möjlighet att göra Image Maps i Askås 8-editorn.

Det finns nu stöd för landet Norge i ''Valfritt utlämningsställe''.

 

Version 8.2.1 - 2014-05-12

 Nu finns det en tagg för att skriva ut hur många besökare som befinner sig i butiken. 

Det går nu att exportera ut samtliga specialegenskaper på ett smidigt sätt. Gör man en export av kolumnen Special_Egenskap:SV:SAMTLIGA_I_KOLUMNER kommer alla specialegenskaper att exporteras ut i en korrekt kolumnordning. Det innebär att man inte behöver mappa upp samtliga specialegenskapskolumner för att exportera ut värdena, vilket kan spara mycket tid. För att få ut begripliga data bör man använda sig av en rubrikrad.

 

Version 8.2.0 - 2014-04-29 

Skall skriva ut \''Du har X kr kvar till fraktfritt\'' via tagg i varukorgen. Beräkningen sker baserat på det land kunden har om han är inloggad, eller det land han antas ha om han inte är inloggad, samt på den billigaste fraktmetoden.

Skall skriva ut \''Du har X kr kvar till fraktfritt\'' via tagg i varukorgen. Beräkningen sker baserat på det land kunden har om han är inloggad, eller det land han antas ha om han inte är inloggad, samt på den billigaste fraktmetoden.

Tillägg: Behöver testas och fungera i fyra lägen; fraktfrigräns angiven inkl moms/fraktfrigräns angiven exkl. moms/priser visas inkl. moms för kund i butiken/priser visas exkl. moms för kund i butiken.

Det går nu att ställa in att Top Offers endast visas på sidan ett i artikelgrupper. Inställningen måste göras av Askås.

Det är nu möjligt att med hjälp av nya taggar i mallarna låta besökarna kommentera blogginläggen direkt från den övergripande bloggsidan. Man behöver alltså inte klicka in på varje enskilt inlägg för att skriva en kommentar.

 

Version 8.1.8 -2014-04-14

Ny funktionalitet för att låta kunderna hämta ut sitt paket i fysisk butik genom att välja butik i kassan. Funktionen lämpar sig för kedjor som har flera butiker.

 

Version 8.1.5 - 2014-03-10

Ny funktionalitet för att lägga till alt- samt titeltexter till artikelbilder. Klicka in på en artikel och gå in på sidan ''Bilder''. Där finns det nu knappar för metadata vid respektive bild. Klicka på knappen för att lägga till alt- samt titeltexter.

Fält för leverantör och hyllplats har nu lagts till på startfliken då man skapar eller redigerar artiklar. Tidigare fanns de under fliken Detaljerade uppgifter.

Metadata kan nu genereras automatiskt för varumärken, precis som för artiklar och artikelgrupper. Inställningarna görs under Inställningar > Sökoptimering > Inställningar för autogenerering.


Version 8.1.4 - 2014-02-25

Nu får man en varning innan man raderar en kundprofil.

En ny tagg har skapats som gör att man på inställningarna för varumärken kan ange en generell varumärkestext som sedan kan skrivas ut på produktsidor.

Ny tagg för att skriva ut när en artikelsida eller webbsida skapades eller senast ändrades.

Möjlighet att skriva ut ''Du har X kr kvar till fraktfritt'' via tagg i varukorgen. Beräkningen sker baserat på det land kunden har om han är inloggad, eller det land han antas ha om han inte är inloggad, samt på den billigaste fraktmetoden.

Nu finns stöd för att hämta orderstatus från Specter, vilket kan användas för att sätta korrekt orderstatus Askås internetbutik efter att en order är exportad.


Version 8.1.3 - 2014-02-04

Nu kan man med en knapptryckning tömma samtliga fältfäljare i import- och export av artiklar.

 

Version 8.1.2 - 2014-01-28

 Ny funktion för att under Statistik > Försäljningsstatistik/månad kunna jämföra två perioder.

Går man in på en artikel i webbadmin och klickar på Statistik/logg kan man nu se hur många återköp som gjorts på den artikeln (om återköpsfunktionalitet finns i butiken).


Version 8.1.1 - 2014-01-22

Tidigare sökte LSS endast på exakt de ord i den följd du skrev dem. För att få träff på t.ex. ''sjuan stol vit'' måste det finnas produktnamn eller metaord i exakt den ordningsföljden. Nu kan man söka på orden i en annan ordning, till exempel ''stol sjuan vit'' och ändå få träff.

Möjlighet att aktivera så att priser skickas in i Google Analytics inklusive moms.

Interna kommentarer. Möjlighet att aktivera så att priser skickas in som inkl i samband med att version 2 används.Möjlighet att aktivera demografi i samband med version 2.

Det går nu att i vänsterkolumnen under ''Sök/visa artiklar'' filtrera fram artiklar som har ett kampanjpris.

 

Version 8.1.0 - 2014-01-22

Askås Internetbutik Avancerad.

Allmänt
• Helt omarbetat gränssnitt för snabbare och effektivare arbete.
• Många förändringar i den bakomliggande tekniken för ökad prestanda.
• Hjälpknappar vid många fält i Webbadmin för snabbare hjälp.
• Ny WYSIWYG-editor.
• Stöd för widgets på startsidan i Webbadmin, där bland annat statistik, genvägar m.m. kan visas.
• Det går nu att ha flera profiler i Webbadmin så att man kan ha sin egen anpassade startsida i Webbadmin.
• Ny sökfunktion; Supersök. Söker snabbt igenom artiklar, artikelgrupper, CMS-sidor, Order, Kunder samt Varumärken.
• Möjlighet att lägga till genvägar på samtliga sidor i Webbadmin.
• Under ”Aktiva språk” i toppen av Webbadmin kan man aktivera/inaktivera språkfält. Detta påverkar endast vilka språk som visas i Webbadmin, och inte det som kunderna ser.
• Nytt visningsläge för licenser under profilmenyn uppe till höger.

Artiklar
• Ny funktion för att söka/visa artiklar. Man kan filtrera fram artiklar på sökord, varumärke, leverantör, artikelgrupp, lagerstatus, makulerad, saldo samt typ av artikel. Det går även att bestämma hur artiklarna ska sorteras i resultatlistan.

• Effektivare sätt att skapa variantartiklar. Man börjar nu med att skapa rubrikartikeln och knyter därefter underartiklarna till variantartikeln. Antingen kan man skapa helt nya underartiklar direkt då man skapar variantartikeln, eller så knyter man befintliga artiklar till den.

• Bättre sätt att skapa SET-artiklar. I stället för att klicka sig igenom en sju steg lång guide för att skapa en SET-artikel görs nu allt på samma sida, vilket ger en betydligt smidigare och snabbare hantering.

• Snabbare åtkomst till FAQ-hjälp via knapp i Webbadmin då man skapar fristående artiklar, variantartiklar och SET-artiklar.

• Progress bar i toppen på sidan då man skapar nya artiklar för att man enklare ska se om man missat viktig information.

• Nu kan man skapa nya varumärkesgrupper direkt då man skapar nya artiklar.

• Möjlighet att söka fram artikelgrupper att lägga artiklarna i. Artikelgruppsträden kan fortfarande visas genom att klicka fram det med en knapp.

• Produktbeskrivningsfälten visas ni i flikar på startsidan då man skapar/ändrar artiklar.

• Man kan nu dra produktbilder till bilduppladdningsfält. Det gör till exempel att man enklare kan ha en annan artikelbild i artikelgrupperna än vad man har på produktsidan. Bilderna man laddar upp på startsidan då nya artiklar skapas skalas som tidigare om automatiskt.

• Man kan nu lägga till saldo och kampanjpriser direkt på startfliken på en artikel i webbadmin.

• Länkstrukturen på artiklar har förändrats och innehåller inte längre information om artikelgrupp. URL:erna ser nu ut på följande sätt: https://www.askas.se/sv/artiklar/harman-kardon-avr-135.html Rätt grupp visas givetvis i brödsmulor och artikelgruppsträd.

• Det finns ny stöd för att använda fyra tillbehörslistor (plus ”Reservdelar” och ”Passar till”) istället för två som tidigare. För att de två nya listorna ska visas måste stöd för det läggas in i mallen. Kontakta Askås för mer information.

Artikelgrupper
• Möjlighet att filtrera fram artikelgrupper baserad på om de är synliga eller ej.
• Ny funktionalitet för att filtrera fram artikelgrupper som ej innehåller artiklar.
• Det går nu att sortera om artikelgrupperna med drag and drop.
• Med knappen Expandera alla grupper visas alla undergrupper till artikelgrupperna.
• Med funktionen Massuppdatering av artikelgrupper kan man nu lägga till/flytta många artiklar på en gång till nya artikelgrupper.
• Möjlighet att sortera artiklar med drag-and-drop.
• Ny funktionalitet i filtreringsmotorn som gör att val som inte kan göras inte heller ska presenteras på sidan. Även prestandan har förbättrats.
• En knapp har tillkommit på sidan ”Tillbehörslistor” på artikelsidorna i Webbadmin där man kan kopiera tillbehören till minnet på datorn, så att man enkelt ska kunna klistra in dem i en annan tillbehörslista.


Kunder
• Sök/visa kunder: Möjlighet att filtrera fram kunder med hjälp av frisök, kundstatus, prislistor, ort, land, saldo på kundkonto och köpsummor.
• Funktionen Databastvätt är nu omdöpt till Registervård.


Order
• Ny snabbvisning av antal order med status Ej mottagen samt antal nya order idag direkt på orderfliken.
• Möjlighet att filtrera fram order med frisök i orderhuvuden, orderstatus, artikelinnehåll, betalningssätt, orderdatum samt valuta.
• Felaktiga order har flyttat till orderfiltreringen.
• Stöd för plocklistor sorterade efter lagerplats som sammanfattar de order man valt och skriver ut en gemensam plocklista för dessa. De samlade plocklistorna skrivs ut från översiktsvyn över alla order (Order > Sök/visa order).
• Ny funktion för att filtrera på obetalda/betalda order i orderlistan.
• En ny inställning kan aktiveras som gör att man kan ställa in en gräns för hur många av en viss artikel en kund kan köpa. Kontakta Askås för aktivering.


Statistik
• Diverse nya visningslägen inom försäljningsstatistiken.


CMS
• Sidelement såsom banners på startsidan etc kan nu läggas in under ”Innehållsblock”. Tanken är att man lättare ska kunna hålla vanliga webbsidor såsom köpvillkor etc åtskilda från innehållsblock.
• Nytt gränssnitt i utforskaren.


Import/export
• Import och export är nu uppdelat på två separata flikar i menyn.
• Möjlighet att filtrera bland kolumnbeskrivningar i import/export av artiklar.CRM
Sales Triggers: Ny funktion i Askås 8 för att göra e-postutskick, antingen återkommande automatiserade eller engångsutskick, till noga utvalda kunder. Man kan till exempel välja att skicka ut ett automatiskt mail till alla kunder 30 dagar efter deras senaste leverans där man bifogar en engångsrabattkod som ger en viss rabatt i butiken och som är giltig i till exempel 48 timmar (förutsätter att man har rabattkodsmodulen). Man kan ställa in hur ofta mailen ska skickas, vilket datum de ska börja skickas, vilken veckodag, vilken tid på dygnet och om de eventuellt ska sluta på ett visst datum eller efter ett visst antal gånger. Man kan sortera ut mottagare efter följande parametrar:
• Att mottagarna har handlat från vissa artikelgrupper, varumärken, leverantörer eller att de har handlat vissa enskilda artiklar.
• Att mottagarna har ett specifikt kundspråk, prislista eller kundkategorier.
• Att mottagarna bor i en viss ort eller i ett visst land.
• Att kunderna har gjort ett visst antal köp totalt, att det har gått en viss tid sedan senaste order, en viss tid sedan senaste leverans eller en viss tid sedan de registrerade sig.

• Lojalitetsprogrammet ligger nu under CRM-fliken.

Kampanjer
• Kampanjerna grupperas nu på ett tydligare sätt. Rabattkoder, kampanjer, Tag X betala för Y-kampanjer samt Medskickskampanjer skapas nu från en gemensam sida.
• Man kan återigen välja artiklar som ska ingå i ett rabattkodserbjudande genom att kryssa för dem, istället för att söka efter dem med en autocomplete-funktion.

SEO
• Nya möjligheter att autogenerera metadata för artikelgrupper på samma sätt som för artiklar.
• Ny funktion för att skriva ut titeltaggar på länkar i menyer, vilket kan gynna SEO.
• Hantering av omdirigeringar/404:or: Nu funktion under Inställningar > Systemtabeller > Hantering av omdirigeringar som känner av om det genererats 404:or om besökare kommit in i butiken via länkar och landat på en sida som inte längre finns. De saknade sidorna visas i en lista och man kan då bestämma om de ska omdirigeras till en annan sida i butiken eller om de fortfarande ska vara en 404:a. För många 404:or kan vara till nackdelen för sökmotoroptimeringen.


Övrigt
• Stöd för direktbetalning med Netaxept vid orderläggning istället för enbart auktorisation.
• Stöd för att kunna skapa en transaktion med Netaxept utifrån en auktorisation när en order sätts till ”Skickad”.
• Det finns nu ett plugin för export av artiklar till Fyndiq. 

Version 7.7.6

2013-08-20 - Ny variantartikelpresentation som presenterar en bild per variant då man för muspekaren över små tumnagelbilder. Inställningen aktiveras på rubrikartikeln under ''Inställningar för variantartikel''. Där kan man även ladda upp de bilder som ska visas då man för muspekaren över småbilderna.

Interna kommentarer. Första gången skapas en mallfil, Artikelgrupp_ProduktsidaVariantVer2.html, som kan redigeras som man önskar.

2013-08-20 - När man skapar artikelgrupper (som ska vara undergrupper) går det nu att lägga dem under flera grupper på en och samma gång. Då gruppen skapas väljer man att det ska vara en undergrupp och i nästa steg håller man ner CMD på Mac eller Ctrl i Windows för att markera de grupper den nya gruppen ska vara en undergrupp till. De nya grupperna läggs på rätt plats då du trycker på Spara. Självklart får alla nya grupper ett unikt ID-nummer. Observera att detta endast går att göra vid nyskapande av artikelgrupper, och inte på artikelgrupper som redan finns.

2013-08-20 - Stöd för finska betalningsleverantören Maksuturva.

 

Version 7.7.5

2013-06-25 - Ny funktion som på startsidan skriver ut kundernas senast skrivna omdömen i en lista i kronologisk ordning, vilket förutsätter att betygsmodulen är aktiverad eller att kunden har en avancerad licens. Samtidigt har en ny funktion (generell inställning) tillkommit som gör det möjligt att bestämma att betyg måste godkännas innan de publiceras. De godkänns då genom (den nu reviderade) omdömesfunktionen i WebbAdmin > Statistik/Analys. Som standard godkänns alla betyg när de läggs in om inte inställningen ändras. Man kan också dölja ej önskvärda omdömen i efterhand.

2013-06-25 - Nu kan man exkludera utvalda artiklar från att visas i topplistor. Inställningen görs på artikelnivå under sektionen Begränsningar på artikeln i Webbadmin. För att funktionen ska fungera krävs att vissa inställningar görs av Askås. Kontakta oss för mer information, support@askas.se.

 

Version 7.7.4

2013-06-04 - Ny funktion för att ange återköpsanledning på orderradnivå. När ett återköp registreras på en order kan man välja anledning i en rullgardinsmeny, till exempel köp av misstag eller outlöst postförskott.

 

Version 7.7.3

2013-05-28 - Nu är det möjligt att i vyn ''Visa alla ej levererade order'' byta fraktsätt på redan lagda ordrar. För att aktivera funktionen måsta man först gå in i Inställningar > Generella inställningar och sätta ''Visa alla ej levererade order: Möjlighet att byta fraktsätt(Y/N)?'' till Ja. Det går även att byta pris på frakten på redan lagda order. Det kommer inte påverka själva betalningen av frakten, men det kan i vissa fall vara önskvärt att göra det innan ordern skickas över till ett affärssystem då orderstatusen ändras till Skickad.

2013-05-28 - Nu finns det en funktion för att importera flera värden till en och samma egenskap, vilket kan vara använbart vid filtrering.

 

Version 7.7.1

2013-05-14 - Det går nu att göra selekteringar på lagerstatus, saldo, registreringsdatum för artikel m.m. när man ska titta på försäljningsstatistik/artikel.

2013-05-14 - Nu finns det möjlighet att skicka ett mail till en mottagare då ett lagersaldo sjunkit till en viss nivå för att nya artiklar ska kunna beställas in. Funktionen heter Beställningspunkt och aktiveras via Inställningar > Generella inställningar. Man aktiverar funktionen via inställningen ''Skall funktionen för beställningspunkt vara aktiv?''. När man satt den till ''Ja'' kan man på artiklarna ange vid vilket saldo ett mail ska skickas.


Du har själv möjlighet att välja om e-posten ska gå till en och samma adress hela tiden, eller om de ska gå till olika adresser beroende på vilken artikel det är som når beställningspunkten. Vill du att e-posten ska skickas enbart till en adress kan du fylla i den i fältet för beställningspunktsadress som du hittar i Inställningar > Generella inställningar. Du bör alltid ha en adress ifylld där.

Vill du att det ska skickas mail till olika personer beroende på vilken artikel det är som tar slut måste varje mottagare registreras som en leverantör via Inställningar > Systemtabeller > Leverantörer (det räcker med att du fyller i en benämning och en e-postadress). Knyt sedan artiklarna till leverantörer, antingen via produktsidan i Webbadmin eller via Import/export. Då kommer de personerna få ett mail när just de produkterna når beställningspunkten. Skulle du ha artiklar där du inte har angett någon leverantör kommer ett mail skickas ut till den generella e-postadressen som du angivit i de generella inställningarna (därför är det viktigt att du anger en sådan adress).

Som standard kommer det skickas ut ett påminnelsemail i veckan till mottagaren av e-posten tills saldot är över beställningspunkten igen. Kontakta Askås om du vill ändra på det intervallet.

För att funktionen Beställningspunkt ska fungera måste en inställning göras av Askås. Kontakta oss om du är intresserad av att använda funktionen.

 

Version 7.7.0

2013-04-23 - Modulen Valfritt utlämningsställe har nu stöd för DHL.


Version 7.6.8

2013-03-26 - Man kan nu välja om tillbehör i Tillbehörslista 2 ska skrivas ut i kassan eller inte. Normalt sett presenteras de i kassan med en checkbox. Går man till Inställningar > Kassan > Huvudinställningar finns nu valet ''Visa artiklar i listan ''Tillbehör 2'' som tillval i det fall sådana finns?'' där man kan välja om de ska skrivas ut. Anledningen till att man inte vill att de ska skrivas ut i kassan kan till exempel vara att man vill att de ska skrivas ut på produktsidan istället (kräver en anpassning i mallen).

2013-03-26 - Med funktionen ''Minsta ordervärde'' kan du ställa in ett minimumvärde kunderna måste handla för om de ska kunna genomföra köpet. Inställningen finns i WebbAdmin > Inställningar > Kassan. Skulle inte kunden ha nått upp till ordervärdet när han eller hon kommer till kassan kan du visa produktförslag som gör att kunden når gränsen. Det finns även möjlighet att ange artikelnummer, separerade med kommatecken, på de produktförslag som ska visas. Har du angett två artiklar i listan men valt att fem artiklar ska visas kommer de andra tre att fyllas upp med artiklar från topplistan.


Version 7.6.7

2013-03-21 - Nu kan man göra kampanjer endast för vissa valutor, till exempel SEK men inte för NOK eller EUR. I listan över generella inställningar har ett nytt alternativ dykt upp där man kan ställa in hur det ska fungera; ''Om inte kampanjpris anges i alternativ prislista skall det ärvas från standardprislistan?''. Är alternativa prislistor aktiverade och inställningen satt till ''Nej'' kommer till exempel inte kampanjpriser för euro ärvas från SEK-prislistan (om inte ett kampanjpris för euro är angivet i den alternativa prislistan).

2013-03-21 - En till medskickskampanjtyp har skapats, Artikelgrupp + köpesumma. För att bli berättigad till medskickskampanjen ska kunden alltså handla för en viss summa från en viss artikelgrupp.


Version 7.6.6

2013-03-14 - Det går nu att begränsa visning av artiklar från olika varumärken. Genom att klicka på Inställningar > Systemtabeller > Varumärken och sedan Ändra på önskat varumärke och därefter fliken Begränsningar kan man begränsa visning för språkversioner, prislistor, kundkategorier och domäner. Möjligheterna till olika begränsningar beror på vilka moduler man har i Internetbutiken.

2013-03-14 - En ny funktion, Saldoanalys, finns nu tillgänglig under Statistik/analys-filken. Funktionen låter dig se vad en produkts lagersaldo var vid en viss tidpunkt. För att funktionen ska fungera krävs det att något hänt med saldot, till exempel att en inleverans eller försäljning, för att en loggning ska ha skett.


Version 7.6.5

2013-03-14 - I webbadmin, under Inställningar > Systemtabeller > Exkludera IP, har man möjlighet att spärra sin IP-adress från klickstatistiken. Det går nu att lägga till en asterix, dvs *, för att spärra en större del av IP-adressen. Man kan nu till exempel skriva in adressen 81.170.*.* så kommer alla adresser som börjar med 81.170 att spärras. Funktionen är till exempel användbar på företetag med många anställda.

2013-03-07 - När en besökare via LSS, Live Search Suggestions, söker på ett artikelnummer som tillhör en underartikel i en variantartikel kommer rubrikartikeln att presenteras i resultatlistan istället för underartikeln.

2013-03-07 - Nu finns det en ny funktion där endast ett fåtal artikelgrupper visas på artikelsidan i Webbadmin. Skulle man vilja lägga till en artikel i en artikelgrupp som inte visas kan en sökfunktion använsas för att hitta artikelgruppen. Syftet med funktionen är att produktfaktasidan i Webbadmin inte ska bli lika tungladdad om butiken har väldigt många artikelgrupper. Funktionen aktiveras med inställningen Använd Ajax för artikelgrupper, admin i Inställningar > Generella inställningar. Den nya visningen kan endast användas då man ändrar på befintliga produkter, och inte när man registrerar nya.

2013-03-07 - En ny funktion har skapats där man kan välja att ladda upp en unik bild till de ingående artiklarna i en SET-artikel. Som standard visas artiklarnas standardbilder, men om man på SET-artikeln går in på Statistik/logg och klickar på Hantera bilder för set-artiklar kan man ladda upp en ny bild. Man kan även välja att den redan existerande bilden ska användas eller att ingen bild alls ska visas.

 

Version 7.6.4

2013-02-27 - Med affiliate-funktionen i Askås Internetbutik kan du spåra varifrån kunder kommer, och hur mycket pengar varje affiliate har genererat. En affiliate kan till exempel vara en blogg, en hemsida, en annons etc. Man lägger upp affiliates i webadmin och skapar en länk som man ger till en bloggare. Man kan då se hur många av bloggarens besökare som handlat via länken och hur mycket pengar den har genererat. Nytt i den här versionen är möjlighet att länka till specifika artikelgrupper eller artiklar i Internetbutiken (tidigare har affiliate-besökarna endast kommit till startsidan).


Version 7.6.3

2013-02-21 - Askås Internetbutik har nu stöd för Klarna Checkout. För att kunna använda Klarna Checkout måste kassan ha en bredd på 750 pixlar. Vi rekommenderar även en omdesign av kassan för att den ska passa ihop med Klarna Checkout rent grafiskt. Kontakta Askås för mer information.

2013-02-21 - Med Askås Elib-koppling kommer din internetbokhandel i direktkontakt med Elib. Flödet är helt automatiskt när det är konfigurerat; all produktdata hämtas från Elib utan att du behöver göra något. Kontakta Askås för mer information.

2013-02-21 - Rubriken H1 har stor betydelse när det kommer till sökmotoroptimering. På varje enskild artikelgrupp i WebbAdmin finns fliken Sökmotoroptimering. Där finns numera fältet Sidans anpassade h1 som kan anges per grupp. Utskrift av denna data kan göras i mallarna Artikelgrupp_XXXX.html via taggen . Om ingen data har angetts i fältet kommer taggen att skriva ut samma data som taggen normalt gör.

2013-02-21 - Nu finns Askås mobilbutik i en ny version med kraftigt förbättrat gränssnitt och möjlighet att styra innehåll såsom artiklar, artikelgrupper, webbsidor m.m. till antingen mobilbutiken, vanliga internetbutiken eller båda två samtidigt.

2013-02-21 - Det finns sedan tidigare möjlighet att ställa in att rabattkoder ska lösas in automatiskt. Det innebär att samtliga kunder som handlar kommer få ta del av rabatten, utan att behöva ange någon rabattkod i kassan. Kundernas rabatterade pris har hittills enbart visas i kassan. Med den nya funktionaliteten kommer de rabatterade priserna att visas överallt i butiken, t.ex. på startsidan, i artikelgrupper, på produktsidor o.dyl. Som vanligt kan inte kunderna använda rabattkoder på artiklar som redan har ett kampanjpris.

2013-02-21 - Funktionens syfte är att ge administratören ett verktyg för att se vad saldo på alla, eller ett urval av, artiklar var vid en given tidpunkt. Detta görs genom att köra en analys på den nya saldologgningsfunktionalitet som introducerades i v7.5.5. Analys kan bara göras på data som är skapad efter denna versionsuppdatering.

I WebbAdmin > Statistik/Analys finns en ny meny ''Saldoanalys''. Val av datum anger per vilket datum (kl 23:59:59) man vill se aktuellt saldo. I översiktslistan presenteras både aktuellt saldo just nu samt aktuellt saldo det aktuella datumet. Även en datumkolumn presenteras längst till höger. Denna visar vilket datum och klockslag som den senaste saldojusteringen innan administratörens angivna datum faktiskt gjordes.

2013-02-21 - En ny typ av medskickskampanj har tillkommit där kunder kan få en eller flera varor på köpet eller till kampanjpris om de köper ett visst antal artiklar från hela sortimentet, till exempel ''Köp fem valfria produkter – få två vinglas på köpet''.


Version 7.6.1

2013-01-31 - Nu kan man i återköpsfunktionen ange en anleding till varför ett återköp görs. Man väljer en fördefinierad anledning till återköpet i en rullgardinsmeny (i kommande versioner ska man även kunna ange egna anledningar). Det går även att via Webbadmin > Statistik/Analys > Återköpsstatistik/månad se återköpsstatistik månadsvis.

2013-01-31 - Nu kan man med hjälp av ID-nummer infoga webbsidor i en bloggmall. Du kan till exempel använda det för att lägga in en headerbild.

 

Version 7.6.0

2013-01-24 - Nu kan man välja att begränsa antalet tecken i funktionen Ändra anpassningsmöjligheter för artikel. Om inte rutan ''Endast 0-9'' är ikryssad kommer min- och max-fälten begränsa antalet tecken istället för att värde inom ett sifferintervall ska anges. Skulle ''Endast 0-9'' däremot vara ikryssad begränsar fälten istället ett intervall, till exempel att en kund ska ange ett värde mellan 1-35.

2013-01-24 - Det finns nu möjlighet att stänga av att kopia på orderbekräftelser skickas till adressen ''E-post till order''. Det ger möjligheten att kunna ha en adress som avsändare på orderbekräftelser och en annan adress som får kopian.

2013-01-24 - Det finns nu möjligheter att med hjälp av domän (multishop), språk, kundkategori och/eller prislistor bestämma var artikelgrupper ska visas. Du kan till exempel välja att en viss artikelgrupp endast ska visas för norska kunder i kundkategorin ''Återförsäljare'' och som ligger på prislista 2, och att den ska vara dold för alla andra. Styrningen påverkar endast artikelgrupperna, inte själva artiklarna i dem, då en artikel som bekant kan ligga i flera artikelgrupper.

Version 7.5.5

2012-12-18 - Ny funktion som loggar samtliga saldoförändringar i en butik:

- Orderläggning
- Importer i Webbadmin eller via schemalagda importer
- Återköp
- Annullering av order
- Manuella ändringar i Webbadmin
- Osv.

Allt loggas, förutom om butiken har några specialanpassningar, t.ex. egna importrutiner. Det går nu enkelt att följa hur saldo ändrar sig, vilket förenklar kontroll över butiken och felsökning.

2012-12-18 - Möjlighet att definiera en extra standardvikt per fraktmetod för till exempel emballage. Hittas via Inställningar > Kassan > Fraktmetoder > Ändra. Funktionen med denna inställning och vikt är att den läggs på totalviktsberäkningen med en export till Unifaun/Pacsoft, för att låta användaren definiera en så korrekt vikt som möjligt på innehåll + emballage + eventuellt medskick.

2012-12-18 - Ny funktion för att göra det möjligt att begränsa ett erbjudande om fast orderrabatt till att varukorgen även måste innehålla ett visst antal artiklar. Detta kan kombineras med den redan tidigare existerande begränsningsfunktionen för att uppnås en viss ordersumma. Funktionen hittas under rabattkodsinställningarna. Klicka på fliken ''Erbjudanden''. Under ''Skall rabattkoden berättiga till en total orderrabatt?'' finns ett nytt antalsfält för att ange antal. Om du anger ett antal här så måste varukorgen innehålla detta antal artiklar, eller fler, för att kampanjen skall vara giltig, tillsammans med det andra villkoret för summa.


Om kunden köper SET-artiklar så räknas det ingående antalet artiklar i SET-artikeln. Om en SET-artikel alltså består av 3 st underariklar och man beställer 2 st SET räknas det som 6 st artiklar (eftersom det är det verkliga antalet).

2012-12-18 - Nu är det möjligt att exportera specialegenskaper som nya kolumner till Prisjakt. Detta innebär att om du t.ex. vill lägga till ett antal kolumner med teknisk data kan du definiera dem som specialegenskapsfält och exportera till Prisjakt. De läggs till i exporten genom att redigera en inställning under ''Generella inställningar''.

 

Version 7.5.4

2012-12-20 - ''Passar till'' är en ny funktion för att visa vilka artiklar som tillbehör passar till, till exempel vilka radiostyrda bilar ett paket batterier passar till. De fungerar alltså som Tillbehörslista 1, fast tvärtom, dvs att man visar ”huvudartiklarna” istället för tillbehör i listan. Artiklarna läggs in som vanligt i listan, det vill säga att man skriver in artikelnummer i rutan på produktfaktafliken. Fältet heter internt Tillbehor5 och kräver att man har Internetbutik Avancerad eller Tillbehörsmodulen.

2012-12-06 - Ett nytt fält på produktinfosidan har lagts till, ”Speciell produktinformation”. Tanken är att man ska kunna lägga in kompletterande texter där, till exempel råd & tips, varningstexter eller något annat. Taggarna som används är

samt
(''Langd'' anger antal tecken som max ska skrivas ut).
Följande tagg används för artikelgrupper:
eller
(''Langd'' anger antal tecken som max ska skrivas ut)

2012-12-06 - En tagg har skapats för att skicka med giltighetsdatum i mailen som skickas till presentkortsmottagaren. Koden är alltid giltig till klockan 23:59:59 den dagen som presentkortskoden går ut.

 

Version 7.3.5

2012-05-30 - Möjlighet att lägga till fler lagerplatser. Artiklarna kan då ha ett eget saldo för varje lager.

Version 7.3.1

2012-04-05 - Styrning av nya kunders kundkategorier, även lagt till villkoret ''Kundens kundkategori'' för möjlighet att styra ny kunders prislista.

 

Version 7.2.9

2012-03-07 - Möjlighet till att automatiskt styra nya kunder till rätt kundtyp genom att definiera villkor för kundtyperna.

2012-03-05 - En ny funktion finns för att spåra en order från butiken med hjälp av Unifaun. Denna funktion kräver att kunden har UnifaunPlus-konto samt har aktiverat nyckling hos Unifaun.

2012-03-02 - Man kan numera lägga poäng i Admin/Registrera Order. Dessa poäng är sk värdepoäng, alltså vad de är värda för kunden och delas ut till kunden med jämna mellanrum.

 

Version 7.2.7

2012-02-20 - Ny topplista som varierar sig beroende på om man tittar på Artikelgrupp eller varumärke.

Denna topplista kan också visa ingående artiklars trender baserat på valfritt intervall.

 

Version 7.2.6

2012-02-15 - Möjlighet att bestämma förvald sorteringordning och visningstyp för specialegenskapsvärden.

 

Version 7.2.5

2012-02-09 - Optimeringar av Specterkoppling.

2012-02-09 - Optimeringar av adresshantering i snabbkassan.

2012-02-01 - Man kan numera lägga till lojalitetspoäng direkt i kundens profil i webadmin.

 

Version 7.2.4

2012-01-25 - 404-fel skickas till browsern om artiklarna saknas eller är osynliga.

2012-02-01 - Prestandaoptimeringar.

 

Version 7.2.2

2012-01-24 - En ny plugin är skapad för att hämta information om artiklar från Fass.se

2012-01-20 - Kundanpassningar.

2012-01-16 - Stöd för Valfritt uthämtningsställe via Posten

2012-01-16 - Man kan numera gör urval på Land när man exporterar epostlistor.

 

Version 7.2.0

2012-01-30 - Medskickskampanj, Antal rabatterade köp per kund.

En ny typ av kampanj har skapats. Den bygger på villkoret att om inte kunder redan handlat ett visst antal av en artikel, kan denne göra det. Förslagsvis till rabatterat pris.
Funktionen räknar ut antal köp av artikeln och, om villkoret ovan uppfylls erbjuds artikeln.
Man kan lägga på fler artiklar i samma kampanj och när gränsen är uppnådd för en av artiklarna, erbjuds denna inte längre.
Kunder som inte är inloggade ska alltid erbjudas artikeln.

2012-01-09 - Ny funktion för att registrera kreditkort i butiken. Dessa kort kan sedan användas i kassan, utan att man behöver ange kortuppgifter på nytt.

Vår butik innehåller dock inga kortuppgifter, utan en referens sparas och används i kassan.

Funktionen finns under ''Din sida/Mina betalkort''.

Finns för närvarande om man använder Dibs, men går att bygga ut till fler betalningsleverantörer. 

2012-01-09 Publicerat 2012-01-09, 13:46:26 av Fredrik Salomonsson 

Möjlighet att också använda Sparade kort (med Dibs) och Klarna vid återkommande betalning av abonnemang.
PayEx har denna funktionalitet sedan tidigare.

2012-01-09 - Möjlighet att styra abonnemangsbetalningar på datum eller veckodagar.

Funktionerna finns i Artikel/Skapa abonnemang/

2012-01-09 - Möjlighet att styra artikelpriser och fraktpriser i ''Admin/Order/Registrera order''

2012-01-09 - Ny inställning för att göra en direktbetalning via DibsFlexWin istället för en reservation.

2012-01-09 - Ett nytt API som bygger på REST. Enkelt att skapa nya funktioner och att anropa.

2012-01-09 - Plugins. Vi kan enkelt skapa olika plugins eller anpassningar genom ett nytt bibliotek.

Dessa anpassningar går att skapa i stort sett överallt, med minimal påverkan på butikens standardfunktionalitet.

2012-01-09 - En ny meddelandetjänst för att skicka meddelanden från olika punkter i buitken.

Dessa meddelanden definieras i databasen vilket gör det mycket enkelt att ändra på dom samt skapa nya.

2012-01-04 - Initialt stöd för v2 av Google Analytics trackingkod

Version 7.1.4

2011-09-30 - Klarnajustering.

2011-09-28 - Integration av Payair. Justering av Specter.

 

Version 7.1.3

2011-09-20 - Specter: - Lagt till stöd för inköpspris. Tagit bort saldouppdatering på SET-artiklar. Inaktiverat saldojustering i admin om Specter är aktivt.

 

Version 7.1.0

2011-08-18 - Prestandaoptimering avs. stafflade priser.

Interna kommentarer

Buggfix, stafflade priser, tung SQL fråga.

2011-08-15 - Justering sv variantartikelvisning

Interna kommentarer

Fixat egenskapsproblem avs. case på variantartiklar.

 

Version 7.0.94

2011-06-29 - Möjlighet att visa infogad webbsida på ''Tack för din order!''-sida.

Stöd för adresshämtning separerad per valuta.

Interna kommentarer

Lagt till stöd för egendefinierad webbsida vid orderavslut (Bangerhead).
Lagt till möjlighet att tvinga adresshämtningsleverantör per valuta (Batteriexperten).

 

Version 7.0.92

2011-06-23 - Klarna-stöd för Tyskland och Holland (kön och husnummer)

 

Version 7.0.82

2011-05-27 - Stöd för callback via Auriga, för att fånga upp besökare som stänger ner webbläsare innan de återvänder till shopen efter genomförd betalning.

Interna kommentarer

Ny funktionalitet för Auriga Callback
Ny schemaläggare (beta, tas ej i bruk).

 

Version 7.0.67

2011-04-18 - Justering av Klarna-koppling.

Interna kommentarer

Lagt till stöd för POST vid betalning med Klarna. Tillfällig lösning innan API är på plats.

 

Version 7.0.64

2011-04-14 - Lade till ibutik/Locadi_Orderdata.pl, samt ny rad (Foretag_VAT) i Installningar_Generella.

Funktion för att hämta orderdata i xml-format för Locadi.

 

Version 7.0.59

2011-04-01 - Lagt in möjlighet att få mail vid nytt blogginlägg eller nytt omdöme. Lagt in möjlighet att skriva ut ikon för aktuell lagerstatus på produktnivå.

 

Version 7.0.48

2011-03-07 - Lagt till så att bevakningsmail för artiklar skickas ut på kundens valda språk.

Interna kommentarer

Löst problem med att övervakningsmail går ut på defaultspråket.

 

Version 7.0.39

2011-01-31 - Lagt till möjlighet att visa procentuell rabatt m.h.a. en ikon på enskild artikel och i artikelgrupp

Lagt till möjlighet att visa ikon för specifikt lager-id, på artikelgruppsnivå.

 

Version 7.0.38

2011-01-28 - Tillägg av mätpixel för WordOn- Löst problem med FastCGI och kunds tillgodokonto

 

Version 7.0.33

2011-01-14 - Stöd i Specterkoppling för 

- SMS-avisering,
- Koppling av fraktmetoder t. fraktmetoder i Specter
- Intern orderkommentar t. Specter
- Internt ordernummer t. Specter
- Sökning på Specters ordernummer i webbadmin

 

Version 7.0.30

2011-01-10 - Lagt till stöd i prisfilsexporter för Prisjakt, Pricerunner, och Kelkoo: 

- Valmöjlighet om variantartikelns länk ska skrivas ut på underartiklar.
- Valmöjlighet för att exkludera artikelexport ur prisfil.

 

Version 7.0.27

2011-03-14 - Lagt in möjlighet att kunna ange fråga i kassan som visas/döljs baserat på val av betalningsmetod. Endast för Businesscheck i dagsläget.


Lagt in möjlighet för Auriga att kunna ange betalningsmetodsspecifik anrops-URL.

Mindre problemlösning avseende personnummerhantering och Businesscheck.

Flyttat presentkortrutan så den ligger under varukorgen.

Justerat grafik i kassan avseende medskick.

Version 7.0.26

2010-12-23 - Lagt in möjlighet att använda artikelgruppsmall för t.ex. nyheter eller utförsäljning

Interna kommentarer

Baseras på extra-parametern

 

Version 7.0.15

2010-11-19 - Löst problem avseende felaktig menyutvikning (breadcrumbs/Fast-CGI).

Lagt till stöd för NO och FI i Businesscheck.
Ändrat defaultlängden på person/org-nummer för NO/FI.

 

Version 7.0.9

2010-11-09 - Möjligt att välja försäljningsställe när manuell kassa används. Mindre justeringar av Tag X betala för Y kampanj, samt skapande av kundprofil.

 

Version 7.0.8

2010-11-08 - Lagt till ingress till blogginlägg, för användning vid listning av blogginlägg på t. ex startsidan.

Interna kommentarer

Tagg INGRESS kan användas i kompakt visnig av blogginlägg

 

Version 7.0.7

2010-11-04 - Lagt till ny funktionalitet för att styra defaultbeteende på Erbjudparamentern i tabellen Kunder i Kassan.

Revideringar av ''Orderrapport''-funktionaliteten i WebbAdmin, lagt till utskrift av särredovisat momsbelopp och moms/försäljningskonto.

 

Version 7.0.6

2010-11-01 - Uppdatering i hanteringen av lagerstatus (WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller > Lagerstatus). Gjort det möjligt att kombinera egen lagerstatustext med automatiserad.

 

Version 7.0.4

2010-10-23 - Webbshop: Lagt till möjlighet att skriva ut vallista för att se artiklar i viss kampanjgrupp, vid utskrift av kampanjgruppsartiklar.

 

Version 7.0.2

2010-10-17 -Skapat funktionalitet för att aktivera contentsliders direkt i kampanjgrupper.

Uppdatering av WebbAdminrutiner för kampanjgrupper, möjlighet att ändra inställningar för visningsformat/sorteringsordning.

 

Version 7.0.1

2010-10-15 - Ny funktionalitet i Rabattkoder: Skapat möjlighet att ge rabatt i kr på hel order via rabattkod.


Ändring Snabbkassan, ändrat plats på betalningsmetoder och kunddatafält för att förenkla valet av betalningsmetod och rätt ifyllnad av kunddata.

Interna kommentarer

Diverse buggfix, bl.a. lagt till kommandon för tabeller nedan som saknats i Struktur.sql och kan saknas i diverse installationer.
Buggfix Snabbkassan, fraktfrigräns.

 

Version 7.0.0

2010-10-12 - Sammanfattning och lansering av version 7.0.

Diverse olika mindre justeringar och förbättringar av Snabbkassan, Exportrutiner m.m.
Uppdateringar i WebbAdmins grafiska gränssnitt.

 

Version 6.0.165

2010-10-07 - Revideringar och tillägg i Customer Loyalty Manager (CLM).

Lagt till stöd i Snabbkassan för att kunna ta emot flera presentkort/bonuscheckar vid samma ordertillfälle (tidigare endast ett per ordertillfälle).

 

Version 6.0.163

Askås Internetbutik Avancerad, v6.0.163, 2010-10-05 Publicerat 2010-11-08, 15:01:06 av Jonas Askås 

Justering av affiliatehanteringen: Lagt till parametar för att styra hur lång tid cookie för affiliates skall leva.

 

Version 6.0.160

2010-10-03 - Butikens Aurigakoppling har nu stöd för betalningsmetoden Moneybookers.

 

Version 6.0.159

2010-10-01 - Mindre justering i Snabbkassan av fras som krockade med tidigare publicerad fras i vissa versioner.

 

Version 6.0.155

2010-09-26 - Revideringar och tillägg i Customer Loyalty Manager (CLM).

 

Version 6.0.154

2010-09-24 - Kopplingen mot Specter har nu stöd för orderstatusförändringar i shopen, via Specter.

- Prisfilsexport till Annonsfynd är tillagd.

 

Version 6.0.153

2010-09-21 - Uppdateringar av rabattkodsfunktionaliteten, förenklat administrationen och det grafiska utseendet i WebbAdmin.

Interna kommentarer

Fortsatt arbete med lojalitetsprogram
Flyttat rabattkodsfunkionaliteten i WebbAdmin till en separat fil, Rabattkoder.pl.
Förenklat administrationen av Rabattkoder - lagt till möjlighet att enklare markera alla artikelgrupper/varumärken/artiklar när rabattkoder läggs till.

 

Version 6.0.152

2010-09-18 - Lansering av Customer Loyalty Manager (CLM). Med Askås Customer Loyalty Manager (CLM) kan du skapa lojalitetsprogram/bonusprogram i vilka dina kunder kan samla poäng på det sätt du bestäm- mer och byta poängen mot bonuscheckar som kan användas vid kommande köp. Läs mer på https://www.askas.se/sv/pdf/askas_internetbutik_customer_loyalty_manager.pdf

 

Version 6.0.151

2010-09-15 - Mindre justeringar.

Interna kommentarer

Buggfix, uppföljningsmail visades bara om man hade ''Kund: Rabatter''
Buggfix, produktbildsuppladdning, gick ej att byta sida
Infört kontroll av om aviseringsmetoder är valda i Snabbkassan.
Förbättring av sorteringsordningsfunktion för Pris Högsta/Lägsta i artikelgrupper.

 

Version 6.0.149

2010-09-12 - WebbAdmin/Webbshop: Mindre justeringar av Värdebevishanteringen.

Lagt till stöd för att via inställning ange om adresshätmning via BusinessCheck skall returnera endast tilltalsnamn eller alla förnamn.

 

Version 6.0.145

2010-09-02 - WebbAdmin/Webbshop: Lansering av stöd för kopplingt till MECENAT.

 

Version 6.0.144

2010-09-01 - WebbbAdmin: Tillägg i rutinen för leverantörsorderläggningar, stöd för att skicka som mail via orderbekräftelsen.

 

Version 6.0.143

2010-08-31 - Webbshop: Ändrat bildhantering avseende variantartiklar.

Uppdateringar av kassan, löst problem med Webkitbrowsers.

 

Version 6.0.143

2010-08-31 - WebbAdmin/Webbshop: Ny inställningsmöjlighet visa inköpsordernr i listorna.

 

Version 6.0.139

2010-08-27 - WebbAdmin/Webbshop: Lansering av stöd för Dibs FlexWin.

 

Version 6.0.137

2010-08-24 - WebbAdmin: Skapat inställningsmöjlighet för att påverka teckenlängd på presentkortskoder.

 

Version 6.0.136

2010-08-23 - WebbAdmin: Twittra om artiklar, behöver ny /includes/admin/skript_admin.js

 

Version 6.0.136

2010-08-22 - WebbAdmin: Lagt till möjligheten att beskära bilder i produktbildsuppladdning.

 

Version 6.0.136

2010-08-19 - WebbAdmin: Funktionalitet för att AUTOGENERERA METADATA (titel, keywords, description) på flera artiklar samtidigt (eller alla artiklar) samt kontinuerligt vid nyregistrering och uppdatering.

 

Version 6.0.136

2010-08-19 - WebbAdmin/Webbshop: Utökning av kampanjfunktionaliteter.

 

Version 6.0.136

2010-08-18 - Webbshop: Ny tagg för utskrift av sista publiceringsdatum: >!-- Artikelcell:PublStopp --<

Utökat adressfälten i databasen från 40 till 60 tecken.

 

Version 6.0.130

2010-08-13 - Webbshop: Introducerat ny Ajaxbaserad funktionalitet som ersätter KÖP-knappen i gruppöversikter på alla variantartiklar, och nu gör det möjligt att direkt göra val av önskad artikel och placera i varukorgen,

 

Version 6.0.129

2010-08-12 - Webbshop: Löst konflikt mellan MagicZoom och Lightbox på variantartiklar

 

Version 6.0.128

2010-08-10 - WebbAdmin: Lagt till stöd för RSK-nummer i WebbAdmin.

Webbshop: Lagt till stöd för utskrift av RSK och EAN via tagg i butiken samt på variantartikel.

 

Version 6.0.127

2010-08-09 - WebbAdmin/Webbshop: Utökning av fältlängd för Postnr.

Uppdatering av hur öresavrundningar hanteras vid köp av SET-artiklar.

 

Version 6.0.126

2010-08-04 - WebbAdmin: Lansering av ny integrerad WYSIWYG-editor, TinyMCE.

 

Version 6.0.123

2010-07-30 - WebbAdmin/Specter: Artiklar med tidsbaserad kampanj synkas nu till Specter vid slutförd kampanj.

 

Version 6.0.122

2010-07-29 - Webbshop: Lagt till möjlighet att skriva ut trackingkod för Google Analytics

 

Version 6.0.117

2010-07-19 - WebbAdmin/Webbshop: Lansering av integration mot ADRECORD.

 

Version 6.0.116

2010-07-16 - WebbAdmin/Webbshop: Lansering av integration mot PAYPAL.


Ny tagg för breadcrumbs kan visas i arbetsytan:
>!-- AIRBUTIK-Rubrik_Sida_Lankat VisaStart="Start" VisaProduktnamn="N" --<
VisaStart text på ev. länk till startsidan. Lämna tom om ingen länk.
VisaProduktnamn J/N om namn på produkt ska läggas till breadcr. om man är inne på en prod.sida.

 

Version 6.0.114

2010-07-04 - Webbshop: Skapat system som loggar alla kassahändelser för enklare uppföljning.

 

Version 6.0.113

2010-06-29 - WebbAdmin: Uppdateringar av orderläggningsrutin mot leverantorer (i butiken).

 

Version 6.0.111

2010-06-28 - WebbAdmin/Webbshop: Ny funktionalitet Fynda i kassakön. Presenterar utvalda ariklar i kassan (längst upp). Artikelurval styrs via inställning i Inställningar < Kassan.

 

Version 6.0.110

2010-06-28 - WebbAdmin/Webbshop: Mindre justeringar av Värdebevishanteringen.


Uppdatering av Snabbkassan så att "fakturaadress"-raderna visas från början om separat fakturadress är aktiverat och kunden är inloggad/har fakturaadress sen tidigare.

Uppdatering av Tradedoublerintegrationen, så att försäljning kan rapporteras endera i butikens basvaluta, eller per den valuta kunden köper i (om butiken har flera). Styrs via inställning i Inställningar < Generella.

 

Version 6.0.109

2010-06-22 - Webbshop: Löst problem med MagicZoom.

 

Version 6.0.108

2010-06-22 - Webbshop: Ny funktion i produktbeskrivningsvyn som aktiveras via inställning: Vid omladdning så laddas div-taggen "ProduktInfo" om dynamiskt med ny data från underartikeln. OBS Kräver att taggarna >!-- UTSKRIFT:PRODUKTINFO:START --< och >!-- UTSKRIFT:PRODUKTINFO:STOPP --< läggs in i Produktbeskrivning_Std.html inom >div id="Produktinfo"<>/div<, på egna rader, alltså t.ex.:

>div id="Produktinfo"<
>!-- UTSKRIFT:PRODUKTINFO:START --<
........övrig kod
>!-- UTSKRIFT:PRODUKTINFO:STOPP --<
>/div<

Justeringar i Specterkopplingen.

Ny funktion i WebbAdmin: Möjlighet att ange en tagg [ARTIKELLISTA Artnr='29V42628'] i "HTML"-rutan på artikelgrupper. När denna anges ersätts taggen med källkod som visar den angivna artikeln eller artiklarna. Visningsformatet styrs av mallen Artikelgrupp_MallInfogadArtgrp.html. Om denna mall saknas användas Lista1, Lista2, Std eller Std2 (i den ordningen).

 

Version 6.0.107

2010-06-21 - Webbshop: Utökning så att mätmetoder går att styra (exkludera) per språkversion och per kundtyp

 

Version 6.0.106

2010-06-18 - WebbAdmin: Uppdateringar och tillägg i faktureringsrutinerna, möjlighet att avskriva fakturor.

 

Version 6.0.105

2010-06-17 - WebbAdmin/Webbshop: Lansering av uppdaterad integration mot ELIB.

 

Version 6.0.104

2010-06-17 - WebbAdmin: Uppdateringar och tillägg i faktureringsrutinerna, stöd för kreditfakturor.

 

Version 6.0.103

2010-06-17 - WebbAdmin/Webbshop: Mindre justeringar av Värdebevishanteringen.

 

Version 6.0.102

2010-06-16 - Ytterligare uppdateringar och ny funktionalitet avseende Värdebevishanteringen.

2010-06-16 - Anpassat Pricerunnerexporten för multipla valutor och språk.

2010-06-16 - WebbAdmin: Löst problem med Aurigakoppling i admin, så att redan skickade/annullerade ordrar kan skickas/annulleras flera gånger (vid export).

 

Version 6.0.101

2010-06-15 - Uppdateringar och ny funktionalitet avseende Värdebevishanteringen.

 

Version 6.0.100

2010-06-11 - Skapar enkla listor för inläsning av nyaprodukter & mestsalda. Nya taggar i arbetsytan, >!-- AIRBUTIK-Nyaprodukter-Lista --< & >!-- AIRBUTIK-Mestsalda-Lista --<

Uppdatering av Medskickskampanjer, gjort det möjligt att kombinera "Varumärke" med "Antalsfältet" så att man kan ha t.ex. Köp 2 Pioneer.....

 

Version 6.0.099

2010-06-09 - Ny filbaserad meny för toppmeny webbsidor. ny tagg >!-- AIR-Internetbutik:Webbsida:Toppmenyfil --<

 

Version 6.0.98

2010-06-09 - WebbAdmin/Webbshop: Prestandaoptimeringar av Specterkopplingen.

 

Version 6.0.097

2010-06-07 - WebbAdmin/Webbshop: Utökningar av stöd avdelningsunikitet (separat funktionalitet, kontakta Askås för info):>br<Det är nu möjligt att skapa separata arbetsyta- och startsidedesigner för varje domän som körs mot siten.>br<På orderdata lagras på vilken domän ordern lagt (för senare statistik).

 

Version 6.0.096

2010-06-03 - Ny tagg, för multiple selectbox i varumärkes dropdown >!-- AIRBUTIK-Varumarken-Dropdownstruktur Antal="N" Bredd="150" BGColor="#ffffff" ID="Varum" Multi="J" --<>br<>br<Lagt in stöd för att exkluderara artiklar från dynamisk laddning av variantartiklar.

 

Version 6.0.094

2010-05-31 - Webbshop: Mindre justeringar av Snabbkassan.

 

Version 6.0.093

2010-05-26 - Förbättring av sidladdning för MagicZoom.

 

Version 6.0.092

2010-05-26 - Webbshop: Ny tagg, >!-- AIRBUTIK-Nyaprodukter-Mall Antal="8" Visning="Std" Sortering="Beskr" --< för att koppla mall till nya produkter.>br<>br<WebbAdmin/Webbshop: Ny funktionalitet Sortering av egenskaper i variantartikel.

 

Version 6.0.091

2010-05-25 - Utökningar av faktureringsrutinerna, påminnelsehantering.

 

Version 6.0.090

2010-05-21 - Webbadmin - Länken som skriver ut Klarna-fakturor på ordrar stödjer nu även fakturor som är är förskottsfakturor

2010-05-21 - Förändrat mailskickningsrutin för Specter.>br<>br<Korrigerat fakturalänk för att skriva ut Klarna-fakturor.

 

Version 6.0.087

2010-05-17 - Lagt till stöd för export till Modegallerian.se. Lagt till stöd för följande Specter-funktioner: Multipla lagersaldon. Export av leverantörer i artikelexport. Båda dessa kräver viss konfiguration.

 

Version 6.0.086

2010-05-12 - Justeringar av fraser i WebbAdmin.

 

Version 6.0.085

2010-05-08 - WebbAdmin/Webbshop: Lagt till möjlighet att aktivera inställning för att en kunds avtalade rabatterade priser (via funktionen Kundrabatter) direkt skall kunna presenteras i artikelgruppsöversikter.

 

Version 6.0.082

2010-04-28 - Skapat funktionalitet för att aktivera contentsliders direkt i artikelgruppsöversikter.

 

Version 6.0.081

2010-04-25 - Mindre justeringar ang. dynamisk utskrift av variantartikel.

 

Version 6.0.080

2010-04-25 - Mindre optimering av Snabbkassan < Artiklar för fraktfrigränser. Korrigerat bugg i kassan, vid aktivering av beställningskvantiteter gick det att ändra valfritt i kassan.

 

Version 6.0.079

2010-04-22 - Lagt till stöd för auktorisering av order, Auriga.>br<>br<Ny funktionalitet i WebbAdmin: Möjlighet att flytta en artikelgrupp från en plats till en annan.

 

Version 6.0.078 

2010-04-20 - Funktion för att kunna styra checkbox rutorna under ''obehandlade order'' i webbadmin

Interna kommentarer

Uppdaterat checkbox funktion för obehandlade order.
Om $Kryssa_Inte_Ordrar = ''J''; finns i installningar.pl kommer ingen checkbox vara aktiv.

2010-04-20 - Uppdatering av checkboxfunktion i vyn "Visa alla ej levererade order".

 

Version 6.0.077

2010-04-20 - WebbAdmin/Webbshop: Uppdateringar avseende abonnemangsrutiner samt faktureringsrutiner (optimeringar och tillägg).

 

Version 6.0.076

2010-04-11 - WebbAdmin/Webbshop: Lansering av ny tilläggsprodukt FAKTURERING. Möjlighet att hantera fakturering direkt via WebbAdmin. PDF-faktura, samlingsfakturering, hantering av inbetalningar m.m. Se separat produktblad.

 

Version 6.0.074

2010-04-08 - Uppdateringar avseende faktureringsrutiner

 

Version 6.0.073

2010-04-01 - Skapat möjlighet att skriva ut PDF-datablad direkt i vyn "Visa alla ej levererade order" t.ex. samtidigt som utskrift av plocksedlar.

 

Version 6.0.072

2010-03-30 - WebbAdmin/Webbshop: Möjlighet att spärra vissa valutor vid val av visst leveransland.

 

Version 6.0.071

2010-03-29 - WebbAdmin/Webbshop: Möjlighet att visa en varningstext i produktbeskrivningen.

 

Version 6.0.070

2010-03-27 - Generellt: Databasoptimeringar för snabbare sökningar.>br<Generellt: Infört möjlighet att flagga artiklar som "Makulerad" vilket döljer dem permanent och direkt från webbshopen oavsett lagerstatus. Hantering/sök i WebbAdmin är oförändrat, men makulerade artiklar signaleras som överstrukna och gråa vid sökning i WebbAdmin.

 

Version 6.0.069

2010-03-26 - WebbAdmin/Webbshop: Skapat möjlighet att visa ikonbilder som respresenterar varianter på artiklar i artikelgrupper.

 

Version 6.0.068

2010-03-25 - Webbshop: Anpassning för möjlighet att ta emot "fritext" vid beställning av artiklar, t.ex. "gravyr" vid försäljning av smycken/postlåda/skylt osv.

 

Version 6.0.066

2010-03-24 - WebbAdmin/Webshop: Lagt till funktionalitet i abonnemangshanteringen som uppdaterar adresser på abonnemang vid uppdateringar av kundprofilens adressdata.


WebbAdmin/Webshop: Lagt till funktionalitet i abonnemangshanteringen som avslutar abonnemang när kundstatus sätts till avslutad/stoppad/spärrad.

Webshop: Lagt till stöd för tre nya sorteringsordningar i artikelgruppsöversikter:
- Namn Ö-A
- Högsta pris
- Publiceringsdatum

De två första aktiveras automatiskt i butiken, ''Publiceringsdatum'' kan aktiveras på menyn ''Inställningar > Systemtabeller > Artikelgrupper, sorteringsordning'' i WebbAdmin.

Webshop: Skapat ny tagg för att skriva ut dropdown för ''visningsformat'' i artikelgruppsöversikter i.st.f. de tidigare textlänkarna:

Webshop: Skapat ny tagg för att skriva ut dropdown för ''sorteringsordning'' i artikelgruppsöversikter i.st.f. de tidigare textlänkarna:

WebbAdmin/Webshop: Skapat inställningsmöjlighet (WebbAdmin > Inställningar > Generella) för att styra hur länge en kunds inloggning skall behållas i minnet.

WebbAdmin: Ny funktionalitet: BEHÖRIGHETSMATRIS. Beta lanserad (administreras av Askås). Ytterligare utveckling kommer göras.

 

Version 6.0.065

2010-03-21 - WebbAdmin: Ny funktionalitet (i Faktureringsrutinen) för stöd för samfakturering mellan olika kunder.

 

Version 6.0.064 

2010-03-17 - Ändring i VATnr-kontrollen, p.g.a. av förändringar i EU-kommissionens VAT-tjänst

2010-03-17 - Webbshop: Presentkortskoder är numera skiftlägeskänsliga. Kunder notifieras om detta i kassan.

 

Version 6.0.063

2010-03-16 - Webbshop: Om fler adresser returneras från Kreditor väljs nu den första per automatik.

 

Version 6.0.062

2010-03-12 - Webbshop: Ny funktionalitet för startsidan, möjlighet att skriva ut en produktlista som visar butikens mest populära artiklar med valfri layout, skrivs ut med taggen, .

Tillägg i WebbAdmin > Artikel > Produktbildsuppladdning, möjlighet att endast visa de artiklar som saknar bilder.

 

Version 6.0.061

2010-03-10 - Tillägg i funktionen för utskrift av canonical URL's, som aktiveras om man har Friendly URL's genom att lägga till en tagg i headern i arbetsyta.html.

Interna kommentarer

Buggfixar, canonical skapades inte när det inte var en friendlylänk som anropade.

 

Version 6.0.060

2010-03-12 - Löst problem vid visning av variantartikel: Vissa fält doldes inte vid ''Kombination saknas''

 

Version 6.0.059

2010-03-07 - Loggning av transaktioner mot Payex för abonnemangsordrar visas nu globalt, via Artikel->Skapa abonnemang->Visa logg.

Interna kommentarer

Lagt till visning av abonnemangslogg för samtliga ordrar.

 

Version 6.0.058

2010-03-04 - Webbshop: Justering av Snabbkassan, införd stöd för att styra extra fråga per språk samt att ha språkunika köpvillkor. 

 

Version 6.0.057

2010-03-03 - WebbAdmin: Lagt till stöd för att konfigurera vilken SMTP-server som skall användas när man skickas via WebbAdmin

 

Version 6.0.056

2010-03-02 - WebbAdmin: Exkluderar nu teckenkonvertering i Pyramidexport.

Webshop: Buggfix i Worldpay-integration.

 

Version 6.0.055

2010-02-26 - WebbAdmin/Webshop: Lagt till möjlighet till loggning av orderläggning vid abonnemang.

Från start loggas endast transaktioner via PayEx, men kan lätt byggas ut.

 

Version 6.0.054

2010-02-25 - WebbAdmin: Korrigering av felaktigheter i lagerstatusuppdatering på variantartiklar.

WebbAdmin: Lagt till funktionalitet som rensar cache automatiskt vid artikeluppdatering, prisändring, när ny kategori skapas osv.
WebbAdmin: Lagt till direktlänkar för aktivering/inaktivering på betalmetoder/avimetoder/fraktmetoder för att snabbt slå av/på
WebbAdmin: Lagt till funktionalitet under "Systemtabeller" för aktivering/inaktivering av visningsformat och sorteringsordning för artikelgrupper.
Webshop: Ny funktionalitet i artikelgruppsöversiktermöjlighet att sortera på "Mest populära" (kräver Internetbutik Avancerad eller Standard + AndraSomKöpt).

 

Version 6.0.053

2010-02-25 - Små förändringar i Exportrutiner.pl, utökning av loggning vid export.

Ändring av schemalagda orderexporter, så att e-post alltid skickas ett och ett per mottagare istället för alla samtidigt (om fler skall skickas).

 

Version 6.0.052

2010-02-24 - Stöd för att ha kundspecifika arbetsytamallar. Exempel: Om arbetsyta_produkt.html eftersöks, kan en specifik mall för kundtyp 3 skapas och läggas i mappen /htmlmallar/SV/kundtyper/3/arbetsyta_produkt.html.

Möjlighet att spara autogenererade lösenord vid kundimport till fil.

 

Version 6.0.051

2010-02-19 - Stöd för att exkludera kundtyper från artiklar.

 

Version 6.0.050

2010-02-19 - Nya taggar i artikelgr. utskrift: <!-- Artikelcell:Bild_Utan_Lank --> (Visar produktbild, utan länk)

<!-- Artikelcell:Bild_Krympt_Utan_Lank --> (Samma)
<!-- Artikelcell:Artikel_Lank --> (Skriver ut adressen till produkten)
Lagt till stöd för återkommande betalningar via PayEx.

 

Version 6.0.049

2010-02-16 - Anpassning Frank Dandy (endast deras serienr): Funktionalitet för att styra CSS-klass per produkt i artikelgrupper

 

Version 6.0.048

2010-02-15 - Rättat bugg som inte sparade presentkort vid ompostningar i kassan.

 

Version 6.0.047

2010-02-12- Lagt till stöd för ikon för "Beställningsbar Ja/Nej".

 

Version 6.0.046

2010-02-10 - Grafiska uppdateringar.

 

Version 6.0.045

2010-02-09 - 2 nya taggar, länkade breadcrumbs i artgrupp, samt produkt vy.

Artgrp:
<!-- Rubrik_Sida_LankatVisaStart="Hem" -->
VisaHem tom om ingen länk till start, annars länkas text till basehref

Produkt
<!-- Artikelfakta:Artgrp_LankatVisaStart="Hem"VisaArtikel="Y" -->
VisaHem tom om ingen länk till start
VisaArtikel="Y" lägger till artnamn efter breadcrumb

Rättat bugg, nyhetsbrev kassan
Rättat bugg länk tillbaka till artikel efter lagd i kassa

 

Version 6.0.044

2010-02-03 - Stöd för fakturabetalning och initialt abonnemangsbetalning för PayEx

Stöd för MagicZoomPlus.

 

Version 6.0.043

2010-02-03 - Infört stöd i kassan för att begränsa betalningsmetoder vid köp av abonnemangsartiklar. Inställningar görs via WebbAdmin > Artikel > Abonnemang.Utökat filtreringsfunktionalitet för artikelgrupper.

Lagt till inställningsmöjlighet (via WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller) för att aktivera/inaktivera produktrekommendationer i kassan för fraktfrigräns.
Ny funktionalitet för att i arbetsyta.html kunna skriva ut en webbsidamenyn som dropdown (select)meny. Inställningar i admin.

 

Version 6.0.042

2010-02-02 - Ny funktionalitet: Infomail abonnemang

 

Version 6.0.041

2010-02-01 - Ny funktionalitet: Presentera artikelförslag i kassan för att uppnå fraktfrigräns, när sådan finns aktiverad.

 

Version 6.0.040

2010-02-01 - Utökat filtreringsfunktionalitet för artikelgrupper, sortera egenskaper.

 

Version 6.0.039

2010-01-27 - Utökat filtreringsfunktionalitet för artikelgrupper.

 

Version 6.0.038

2010-01-27 - Ny funktionalitet för att begränsa artiklar till viss språkversion (inställning på artikelnivå)

Ny funktionalitet som möjliggör styrning av tillgängliga leveransländer/språkversion på Internetbutiken (via WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller > Länder).

 

Version 6.0.037

2010-01-26 - Utökningar i WebbAdmin avseende presentkortsadministrationen.

 

Version 6.0.036

2010-01-26 - Skapat funktionalitet för att sortera artiklar i artikelgrupper.

 

Version 6.0.036

2010-01-22 - Infört ny tagg för arbetsyta.html som skriver ut senaste artiklarna man klickat på: <!-- Senast_Visade_ArtiklarVisning="(.*?)"Sortering="(.*?)"Antal="(.*?)" -->. Tillgängligt för alla versioner.

 

Version 6.0.034

2010-01-22 - Infört API: Varurkorgsinfo.

 

Version 6.0.033

2010-01-20 - Tabell för länder inom EU (används i fraktmetodsinställningarna)

 

Version 6.0.032

2010-01-20 - Förtydligande hur man hittar alla fakturor som hör till en SveaWebPay order i Sveas gränssnitt

 

Version 6.0.031

2010-01-15 - Ny funktionalitet: Möjlighet att välja att priser skall visas som "Ring för pris" eller "Klicka för pris".

 

Version 6.0.029

2010-01-14 - SveaWebPayÄndringar i hantering av återköp, order stängs hos Svea om hela ordern är återköpt.

 

Version 6.0.028

2010-01-05 - Subscription Managerlagt till möjlighet att låta priserna tas ifrån de enskilda artiklarna.

 

Version 6.0.027

2010-01-04 - Mindre justering i Admin->Sök avancerat->Sök order: Man kan nu söka på kundens för- och/eller efternamn.

Lagt till möjligheten att redigera text för personnummer (inforuta i kassan). Detta görs via Inställningar->Systemtabeller->Länder.

Version 6.0.026

2009-12-29 - Svea-> Adresshämtning.

 

Version 6.0.025

2009-12-28 - Svea-> Återköp, Ändring av order, kreditering.

 

Version 6.0.024

 2009-12-22 - Ny funktionalitet i Affiliatesfunktionen: Loggningar.

 

Version 6.0.022

2009-12-17 - Förbättrad funktionalitet i WebbAdmin, avseende ''Inställningar->Inställningar för Klarna'', mer specifikt avseende delbetalning. Funktionen gör nu följande:

(med betalningsmetoder nedan avses dels kampanjer hos Klarna, dels de betalningsmetoder som finns under ''Inställningar->Systemtabeller->Betalningsmetoder.''

- Hämtar ut nya betalningsmetoder.
- Uppdaterar befintliga betalningsmetoder.
- Inaktiverar betalningsmetoder som ej är aktuella.

I de 2 första fallen förses även betalningsmetoderna med aktuell logotyp.

 

Version 6.0.023

2009-12-17 - Ny funktionalitet i Affiliatesfunktionen: Möjlighet att styra priser/rabatter för order som läggs emot butiken från partners.

 

Version 6.0.021

2009-12-14 - Ny funktionalitet i Affiliatesfunktionen: Automatiserad orderläggning mot leverantör genom postback + konfig i admin.

 

Version 6.0.020

2009-12-14 - Infört loggning av orderexporter i admin.

 

Version 6.0.019

2009-12-08 - Ny funktionalitet: Stöd för att skapa fakturor som PDF via WebbAdmin.

Stöd för att via Generella inställningar välja att visa/dölja ikoner på "Din sida".
Stöd att att kunna skriva informationstexter som visas i Snabbkassan för ifyllnad av fältet personnr/orgnr.

 

Version 6.0.018

2009-12-04 - Mindre justering avseende fraktmetoder. Uppdatering av tabellen Mimetyper, stöd för fler.

 

Version 6.0.017

2009-11-30 - Stöd för att kunna lägga till fraktmetod i blankettset (Pyramid).

 

Version 6.0.016

2009-11-30 - Ny funktionalitet avseende stöd för Köpjulklappar.se implementerad.

 

Version 6.0.015

2009-11-27 - Presentdaoptimering av cachningsfunktionalitet.

 

Version 6.0.014

2009-11-24 - Skapat möjlighet att ge rabatt i kr på hel order via rabattkoder.

 

Version 6.0.013

 2009-11-23 - Fix Svea, skapa faktura. Div mindre menyjusteringar. Lagt till installning om Infoknapp ska visas intil köpknapp

 

Version 6.0.012

2009-11-14 - Implementerat exportrutin till Köpjulklappar.se.

Uppdatering av artikelgruppsutskrifter i WebbAdmin mot nytt dynamiskt listformat.

 

Version 6.0.011

2009-11-10 - Lagt till möjligheten att ange egenskapstabell under "Mer information".

Lagt till möjligheten att överrida aktivering av Kreditorreservationer vid behov (t.ex. om aktivering sker hos extern leverantör).

 

Version 6.0.010

 

2009-11-09 - Lagt till möjlighet att göra en artikel "Bokningsbar" i kombination med beställningsbar (den enda skillnaden är annan text på knappen). Lagt till möjlighet att välja om en fraktmetod skall vara inkluderar i fraktfritterbjudande eller inte.

 

Version 6.0.9

2009-11-08 - Justering av fraktmetoder/godssökningsfunktionen. Gjort det möjligt att lägga unika länkar till godssökningsfunktioner direkt på varje fraktmetod (tidigare generellt i butiken).

Buggfix Friendly URLs-konvertering, éèáàíìúùûü raderades, nu översätts de istället
Förenklad redigering av ledtexter i butiken.
Revidering av WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller > Språkmallar.
Justerat bugg i exportfunktionen som beräknade ut fel totalsumma i Summataggen (tog endast med Moms_ID = 1).

 

Version 6.0.8

2009-11-05 - Justering av LSS. Lagt till inst. för om man vill söka i artiklar_sokdata, taggar_artiklar

 

Version 6.0.7

2009-11-04 - Lansering av ny funktionalitet för sökning, Intelligent Search Assistant (ISA). Se separat datablad för mer information.

 

Version 6.0.6

2009-11-02 - Uppdatering texter.

Skapat möjlighet att begränsa en rabattkod till ett specificerat antal artikelar i varukorgen.
Omarbetning av rutinen för att visa enskild order under "dina sidor".

 

Version 6.0.5

2009-11-02 - Lansering av ny funktionalitet för sökning, Live Search Suggestions (LSS). Se separat datablad för mer information.

 

Version 6.0.4 

2009-11-01- Rättat bugg i snabbkassan/aviseringsmetoder. De visades inte beroende på konfguration om kunden inte var inloggad. Har lagt till så att hänsyn även tas till land valt i selectlistan.

Rättat bugg i priscahcningen

 

Version 6.0.4

2009-10-29 - Ny funktionalitet: Stöd för PayEx PIM betalningslösning

Interna kommentarer

Även nytt stöd för Worldpay Hosted Payment. Håller dock lite på denna.

Ovanstående betalningslösningar kräver modulen XML::Simple, vilket jag har installerat på följande servrar:

Morty,Frank,Alton,Kramer,Newman,Estelle.

Version 6.0.3 

2009-10-27 - Lagt till möjlighet att skicka orderkommentarer till separat e-postadress när sådana förekommer.

 

Version 6.0.2

2009-10-25 - Justering av indexering i artikeltabellen.

 

Version 6.0.1

2009-10-24 - Justering av cachningsfunktionalitet.

 

Version 6.0.0

2009-10-22 - Lansering av v6.0 inkl. alla tidigare justeringar.

 

Version 5.4.30

2009-10-21 - Tillägg av exportmöjligher av följande orderfält:

1. Referensnummer, Auriga.
2. Reservationsnummer, Kreditor.

Interna kommentarer

Lagt till möjligheten att exportera referensnummer för Auriga, samt reservations-nummer för Kreditor, endast vid schemalagd export.

2009-10-21 - Tillägg: Optimeringar i vår integration mot Tradedoubler

Interna kommentarer

Har gjort följande förändringar avseende Tradedoubler:

- Längre livstid på den cookie som sätts vid redirect. Var sessioncookie, är nu 1 år.
- Rapport går till Tradedoubler oavseet om cookien är satt eller ej.

 

Version 5.4.29

2009-10-21 - Mindre anpassningar för Kreditor/Klarna.

Interna kommentarer

Förändringarna syftar huvudsakligen till ledtexter, samt förändring av delbetalningssummor. Om en kund hör av sig och säger att fel summa visas i ''delbetalningsrutorna'' (100 kr, ska vara 50) så behöver kunden en uppdatering till minst denna version.

 

Version 5.4.21

2009-10-04 - Korrigeringar av exportrutin för artiklar.


Utbyggnad av administrativa rutiner (möjlighet till egen konfiguration av PSP).

Interna kommentarer

Rättat ett antal mindre buggar i olika rutiner.
Infört möjlighet att konfigurera Payson och Samport via WebbAdmin.

 

Version 5.4.20

2009-10-01 - Mindre justeringar. Rättat bugg i uppladdning utskriftsmallar i admin, prefix utelämnades.

 

Version 5.4.19

2009-09-28 - Lagt till möjligheten att skriva ut huvudgruppsrubrik.

Lagt till möjligheten att skriva ut ikoner för ''nyhet'' och ''kampanj (rea)'' på produktnivå.

Infört möjlighet att arbeta med filtrering på egenskaper.

 

Version 5.4.18

2009-09-25 - Löst problem gällande att visningsformat och sorteringsordning inte följde med när man bläddrar bland sidor i artikelgrupp.

Skapat möjligheten att explicit sätta lagerstatus som rapporteras till prisagenter.

 

Version 5.4.17

2009-09-19 - Lansering av nya funktionen ABONNEMANGSHANTERING som medger försäljning av artiklar per abonnemang.

Funktionen är tillval till Standard och Avancerad och tillgänglig för alla kunder fr.o.m. nu. En längre beskrivning kommer att presenteras i separat produktblad.

 

Version 5.4.16

2009-09-18 - Mindre justeringar av standardinställningar för aviseringsmetoder.

 

Version 5.4.12

2009-09-03 - Implementation av funktionalitet avseende nya huvudfunktionen Abonnemangshantering.

 

Version 5.4.11

2009-09-02 - Mindre justeringar avseende standardiserade CSS.

Interna kommentarer

Lagt till class på tabellen för Inkludera valfri knapp som retur.

 

Version 5.4.10

2009-09-01 - Tagit bort kravet på att ange årsinkomst för Kreditor vid avbetalningsköp.

Lagt till stöd för finsk adresshämtning via Kreditor.

Version 5.4.9

2009-08-31 - Skapat funktion för hantering av försäljning via Affiliates (mätning/statistik av genererade order).

 

Version 5.4.8

2009-08-27 - Mindre uppdateringar av Kreditorkontrollen avseende företagsnamn.

Interna kommentarer

Plockat bort ''kundkontrollen'' vid orderläggning. Vi får göra nåt bättre där...
Kreditorkopplingen stöder nu företagsnamn. KRÄVER UPPDATERING AV /includes/Kreditor!!

 

Version 5.4.7

2009-08-27 - Förbättrad lagerhanteringsfunktion i Webbadmin.


- Nu kan man välja att visa alla artiklar, välja artikelgrupper fritt, varumärken fritt, leverantörer fritt eller kombinationer av dessa (tidigare endast en grupp eller ett varumärke)
- Nu kan man välja antal man vill se (tidigare standard 50)
- Nu kan man välja vad man vill se, t.ex. artiklar som har status XXX eller artiklar med negativt saldo.

Lagt till möjlighet att via inställning ange att artiklar med pris 0 kr.

Förändrat hantering av egenskapsfält för variantartiklar. Numera finns ett fält/språk (tidigare bara ett gemensamt). Förändrat samtliga funktioner i butik/WebbAdmin som hanterar detta.

Lagt till möjlighet att ange ett prefix till priser/valuta, så att t.ex. europriser kan anges som "€15.50" i.st.f "15.50 €".

 

Version 5.4.6

2009-08-25 - Infört möjlighet att styra betalningsmetod/leveransland.

- Infört möjlighet att styra betalningsmetod mot utvalda kundtyper.
- Infört möjlighet att styra fraktmetod mot utvalda kundtyper.

 

Version 5.4.5

2009-08-25 - Mindre grafiska justeringar av Kassan i Webbadmin.

 

Version 5.4.4

2009-08-24 - Tillägg i funktionalitet för artikelgruppsbilder, mindre justeringeringar.

 

Version 5.3.7

2009-06-17 - Rättade buggar: Taggen för ''Nya produkter'' fungerar nu som den ska.

 

Version 5.3.6

2009-06-15 - Rättade buggar: Ett fel i kampanjprishanteringen rättats.

 

Version 5.3.5

2009-06-06 - Ny funktion - Stafflade priser.

Endast ''Avancerad'', och aktiveras via Inställningar > Generella om man vill använda den. Stafflade priser definieras via menyn Artikel > Prisuppdatering. Visas i butiken i artikelgrupper och i produktbeskrivningen endast om ny tagg läggs in i mallar (se dokumentationen). Mer detaljerad beskrivning kommer.

Ny funktion - Utforskaren.
Finns i WebbAdmin > CMS > Utforskaren (endast nya v6-menysystemet). Betaversion, kommer vidareutvecklas. Ersätter behovet av FTP-konto och underlättar filuppladdning. Mer detaljerad beskrivning kommer.

Rättade buggar:
- WebbAdmin > Inställningar > Kassan > Fält för kundprofil.... inaktiverat fält för ''kontaktperson'' och ''lösenord'' för val i Snabbkassan, de finns ändå inte med där och ställde till problem för javascript i Snabbkassan om de var valda.
- Lagt till kontroll vid omladdning för rabattkod/leveransland i kassan så att inga fält är ''undefied'' som försöker användas
- Några mindre buggar.

 

Version 5.3.4

Askås Internetbutik Standard, v5.3.4, 2009-06-04 Publicerat 2009-06-07, 11:22:02 av Jimmy Grimberg 

Ny funktionalitet: Infört möjlighet att Admin skall i WebbAdmin kunna aktivera fråga efter "fri längd" på artiklar vid köptillfället. Användbart när en artikel är konfigurerbar.

 

Version 5.3.1

2009-05-25 - Lagt till möjlighet att i samma länk sätta språk, valuta och momstyp.

 

Version 5.3.2

2009-05-25 - Ny funktionalitet: Stafflade priser. Det som nu lanseras är en betaversion av funktionen, justeringar kommer.

 

Version 5.3.0

2009-05-22 - Möjlighet till ny flik på produktsida, ''Produktförslag''. ett kontakt formulär där besökare kan ge förslag på produkter som borde finnas i butikens sortiment.

Rättat javascript-bugg som kunde ställa till det i personnummers valideringen i snabbkassan.

Version 5.2.99

Askås Internetbutik Avancerad, v5.2.99, 2009-05-19 Publicerat 2009-05-20, 17:03:56 av Jimmy Grimberg 

Kunder som använder Auriga är nu uppdaterade med korrekta anrops-adresser, så att de kan använda denna lösning även efter att Auriga byter ut dessa 2009-09-30.

Interna kommentarer

Bytt ut anrops-URL:er i Installningar_Generella samt i Order_Betalningsmetoder. Även Init.sql är uppdaterad denna gång :-)

 

Version 5.2.98

2009-05-18 - Förändrad funktionalitet:

- Visningen av enskild orderinformation visar nu ett korrekt pris när kund växlar mellan exkl.moms/inkl.moms.
- Den enskilda ordern visas nu i den valuta som ordern lades.

Interna kommentarer

Mindre buggfix gällande momshantering i Dinsida->Beställningar->Enskild, samt gjort om så att ordern alltid visas i den valuta den har lagts i.

Jag drog slutsatsen att vi bör se över denna rutin då den inte riktigt verkar ha hängt med den övriga källkoden avseende valutahantering.

 

Version 5.2.97

2009-05-12 - Ny funktionalitet: Möjlighet att i produktbeskrivningen skriva ut thumbnailbilder på "titta närmare"-bilderna, som länkas till Lightbox (om aktiverat) eller Mer bilder-sidan (om Lightbox ej är aktiverat).


Skrivs ut med taggarna <!-- Artikelfakta:Bilder_Extra --> (skriver ut med bredd/höjd 70x70 eller <!-- Artikelfakta:Bilder_Extra - Bredd="xx" - Hojd="xx" --< där du kan ange valfri bredd och höjd. Följande CSS kan/bör läggas till i AIR_ibutik.css och kan anpassas för att styra utskriften av bilderna:

.BildZoomThumbnails
{
float:left;
display:inline;
}

 

Version 5.2.96

2009-05-11 - Ny funktionalitet: Stöd för att kunna ställa förfrågan om produkter, snarare än att köpa dem.

 

Version 5.2.95

2009-05-06 - Justerad funktionalitet: Mindre justering i BusinessCheckintegrationen.

 

Version 5.2.94

2009-05-05 - Justerad funktionalitet: Nu finns även möjligheten att visa "tid i lager" oavsett om varan är beställningsbar eller ej. Aktiveras via inställning i WebbAdmin > Inställningar > Generella.

 

Version 5.2.92

2009-05-04 - Justerad funktionalitet: Korrigerat bugg i Inköpsfunktionen i WebbAdmin.

 

Version 5.2.91

2009-04-30 - Justerad funktionalitet: Förbättrad kontroll av personnummerinmatning i samband med köp där kreditkontroll görs via BusinessCheck.

 

Version 5.2.90

2009-04-27 - Ny funktionalitet: Implementerat stöd för att skriva ut s.k. canonical links för produktsidor och infosidor, om man har modulen Friendly URLs. Skrivs ut på produktsidor om taggen <!-- Metadata-Lank_Canonical_Friendly --> finns mellan <head> och </head> i arbetsyta.html.

Ändrad funktionalitet: Uppdatering av WebbAdmin > Importrutin för artiklar: Implementerat stöd för att inte visa hela filen i kontrollsteget (användbart vid import av stora filer).

 

Version 5.2.89

2009-04-23 - Ny funktionalitet: Utökade möjligheter av loggning av kunddata vid orderläggning, för uppföljning.

 

Version 5.2.88

2009-04-21 - Ny funktionalitet: Möjlighet att i WebbAdmin välja vilka aviseringsmetoder som är tillåtna för en viss vald fraktmetod.

Ny funktionalitet: Möjlighet att i WebbAdmin välja vilka fraktmetoder som är tillåtna för en viss vald betalningsmetod.

 

Version 5.2.87

2009-04-16 - Justerad funktionalitet: Mindre justering mailheader för orderbekräftelse.

 

Version 5.2.86

2009-04-15 - Ny funktionalitet: Skapat ny importfunktion för "metadata för artiklar". Se följande FAQ-post för mer information: http://support.askas.se/?avd=&funk=Visa_FAQ&I=12.

 

Version 5.2.85

2009-04-14 - Justerad funktionalitet: Mindre justering avseende intern felhantering.

 

Version 5.2.84

2009-04-09 - Justerad funktionalitet: Mindre optimeringar i bildskalningsfunktionen i WebbAdmin avs. bildkvalitet.

 

Version 5.2.83

2009-04-08 - Ny funktionalitet: Lagt till taggen <!-- Artikelfakta:Betyg_Och_Antal --> för användning i produktbeskrivningen.

Ny funktionalitet: Lagt till möjlighet att ändra orderstatusinfo via WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller > Orderstatus.

 

Version 5.2.82

2009-04-06 - Justerad funktionalitet: Mindre justeringar avseende fältlängder för adresser.

 

Version 5.2.81

2009-04-03 - Justerad funktionalitet: Mindre justeringar avseende mätpixelhantering.

 

Version 5.2.80

2009-04-01 - Ny funktionalitet: Skapat generell mätpixelhantering. Gör det möjligt att enkelt lägga till stöd för mätning/spårning via partners som inte redan är integrerade.

 

Version 5.2.79

2009-03-31 - Justerad funktionalitet: Mindre justeringar avseende sökmotoroptimering av Internetbutiken. Infört ny tagg <!-- Rubrik_Sida_Kort -->.

Version 5.2.77

2009-03-30 - Ny funktionalitet: Integrerat stöd för BBS (Netaxept version 2).

 

Version 5.2.77

2009-03-24 - Justerad funktionalitet: Mindre justeringar avseende sökmotoroptimering och sidnavigeringen i artikelgrupper.

 

Version 5.2.76

2009-03-24 - Justerad funktionalitet: Mindre justeringar avseende sökmotoroptimering av Internetbutiken.

 

Version 5.2.75

2009-03-20 - Justerad funktionalitet: Lagt till möjlighet att styra sökbarhet för värden i Artiklar_Egenskaper. Styrs via WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller > Artikelegenskaper, benämningar.

 

Version 5.2.74

2009-03-20 - Justerad funktionalitet: Lagt till nytt uppdaterat exportformat för export till Visma SPCS.

 

Version 5.2.73

2009-03-17 - Ny funktionalitet: Lagt till möjlighet skicka automatiskt mail till kunder x dagar efter köp.

 

Version 5.2.72

2009-03-14 - Justerad funktionalitet: Uppdateringar av exportrutinen med avseende på den uppdaterade och helautomatiserade Visma SPCS-koppling som tagits fram tillsammans med CodeVision.

 

Version 5.2.71

2009-03-05 - Justerad funktionalitet: Lagt till möjlighet tillåta vilka tecken som helst i postnr. Standard är N, dvs bara siffor tillåts.

 

Version 5.2.70

2009-03-04 - Justerad funktionalitet: Lagt till möjlighet att godkänna alla Svea WebPay-ordrar i i butiken även de som inte släpps igenom av Svea.

 

Version 5.2.69

2009-03-03 - Justerad funktionalitet: Lagt till möjlighet att exportera kod för valuta (annan än SEK) i exportrutinen

 

Version 5.2.68

2009-02-26 - Justerad funktionalitet: Lagt till inköpsordernr, interna kommentarer kund/order på utskrifter i WebbAdmin.

Justerad funktionalitet: Ändrat så att man kan bevaka artiklar med pris 0.

 

Version 5.2.67

2009-02-26 - Justerad funktionalitet: Lagt till möjligheten att redirecta direkt till butik efter Debitech-betalning

 

Version 5.2.66

2009-02-25 - Ny funktionalitet: Skapat ny flik på artikel i WebbAdmin, "intern info". Syftet med denna är att kunna samla information och dokument om en artikel för internt bruk.

 

Version 5.2.65

2009-02-22 - Uppdateringar av svenska och engelska fraser i Internetbutiken för funktionalitet för "Blogga om produkt".

Justeringar av fältlängd för Land.

 

Version 5.2.64

2009-02-17 - Justerad funktionalitet: Buggfix Fraktfrigräns.

Justerad funktionalitet: Buffix i "Kundrabatter" i WebbAdmin (rabatter för artgrp/varum sparades ej korrekt)
Justerad funktionalitet: Lagt till i "Kundrabatter" i WebbAdmin så att man kan markera mer än en grupp/varumärke samtidigt när man skapar en rabatt.

 

Version 5.2.63

2009-02-17 - Ny funktionalitet: Möjlighet att exkludera valfria IP-adresser från klickstatistik införd.

Justerad funktionalitet: Om man inte har frakt aktiverad så görs nu inte heller någon kontroll att man valt fraktmetod, i Snabbkassan.
Justerad funktionalitet: Topp-5-utskrift i artikelgrupper skriver nu inte ut 5 artiklar om mindre än 5 skickas in.

 

Version 5.2.62

2009-02-16 - Justerad funktionalitet: Lagt till visning av inköpsordernr samt företagsnamn i ordersökning i WebbAdmin.

Justerad funktionalitet: Lagt till fältet "årsinkomst" i Snabbkassan vid köp via Kreditor över viss ordersumma.

 

Version 5.2.61

2009-02-14 - Justerad funktionalitet: Lagt till stöd för Google Analytics-spårning i "Traditionella kassan".

 

Version 5.2.60

2009-02-12 - Ny funktionalitet: Tillägg för att kunna aktivera/radera Kreditorfakturor via Admin/Orderhantering.

 

Version 5.2.59

2009-02-10 - Ny funktionalitet: Stöd för spårning via Adtraction.

 

Version 5.2.58

2009-02-08 - Justerad funktionalitet: Lagt till funktionalitet som sparar vilket språk en kund lägger en order i, och som senare används vid e-postutskick till denna kund (tidigare användes det språk som var inställt i WebbAdmin).

 

Version 5.2.57

2009-02-05 - Justerad funktionalitet: Lagt till möjligheten att välja antal extrabilder på en artikel.

 

Version 5.2.56

2009-02-04 - Justerad funktionalitet: Tagit bort spärr för visning av delbetalningsinformation i produktbeskrivning om annan valuta än SEK.

 

Version 5.2.55

2009-02-02 - Mindre justeringar avseende Easydebitintegrationen.

Version 5.2.48

2008-12-23 - Ny funktionalitet: Stöd för Svea WebPay (Sverige).

 

Version 5.2.47

2008-12-21 - Justerad funktionalitet: Lagt till möjlighet att makulera bloggkommentarer i WebbAdmin.

Justerad funktionalitet: Justeringar avseende "Värdebevis-/bokningsfunktionen".

 

Version 5.2.46

2008-12-17 - Ny funktionalitet: Lagt till stöd för olika grafiska mallar för produktbeskrivningar. Man kan nu skapa ett valfritt antal mallar för produktbeskrivningen. Vilken mall som skall användas ställs in för den enskilka artikeln i artikelns inställningar. Denna funktionalitet hänger samman med funktionalitet för olika grafiska mallar för det grafiska gränssnittet och förutsätter att denna är aktiverad, vilket görs av Askås.

Ny funktionalitet: Lagt till inställning (WebbAdmin > Inställningar > Generella) för att styra typ av redigeringsruta som skall visas för "Egenskapsfält". Tidigare var detta ett textfält, nu kan man aktivera det som WYSIWYG. Standard är text.

 

Version 5.2.45

2008-12-17 - Justerad funktionalitet: Utökat funktionen "Medskickskampanjer" med möjlighet att skapa en kampanj som avser kunder som lägger sin första order.

Justerad funktionalitet: Lagt till loggning på orderradsnivå när en kund tar del av en medskickskampanj. Admin kan nu i WebbAdmin i vyn Medskickskampanjer se vilka order som tagit del av kampanjen, och kan i vyn Order se samma information.

 

Version 5.2.44

2008-12-16 - Uppdateringar av svenska och engelska fraser i Internetbutiken för funktionalitet för bloggkommentarer.

Justerad funktionalitet: Förbättrat "antal visningar"-listan (snyggare samt knapp för att tömma listan) i WebbAdmin.
Justerad funktionalitet: Förbättrat "kunder som bevakar"-listan (snyggare samt möjlighet att e-posta och radera) i WebbAdmin.
Justerad funktionalitet: Förbättrat mätningen av onlinekunder i WebbAdmin.
Justerad funktionalitet: Infört loggning på kundnivå av vilken IP-adress de senast var aktiva från. Används för statistik.

 

Version 5.2.43

2008-12-15 - Justerad funktionalitet: Förändringar avseende Businesscheckintegrationen, infört möjlighet att via inställningar för betalningsmetoder styra vilken kreditmall för kreditprövning som skall användas för respektive betalningsmetod. Gör det möjligt att skapa olika kreditmallar hos Businesscheck för t.ex. olika ordersummor, faktura/postförskott o.dyl. Uppdateras via WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller > Betalningsmetoder.

 

Version 5.2.42

2008-12-12 - Justerad funktionalitet: Förändringar avseende Kreditorintegrationen, infört loggning av anrop från Kreditor avseende förskottsfakturor.

 

Version 5.2.41

2008-12-11 - Ny funktionalitet: Infört möjlighet till separata prislistor för andra valutor än basvalutan. I butiken är det från denna version möjligt att välja om du vill ha en prislista i basvalutan och automatisk omräkning av priser till andra valutor via inställd valutakurs, eller om du själv vill ange fasta priser i samtliga valutor. Aktiveringen av denna funktionalitet görs av Askås och ingår i samtliga programversioner.

 

Version 5.2.40

2008-12-08 - Mindre uppdateringar av fät för personnr i Snabbkassan.

 

Version 5.2.39

2008-12-03 - Mindre uppdateringar av Dibsintegrationen. Infört inställningar för att styra i vilka valutor inlösen skall kunna göras (skall korrelera med de avtal företaget tecknat med Dibs). Om en kund har en icke-aktiverad valuta inställd görs inlösen i butikens basvaluta. Inställningar görs av Askås.

 

Version 5.2.38

2008-12-02 - Mindre uppdateringar av cachningsfunktioner.

 

Version 5.2.37

2008-12-01 - Justerad funktionalitet: Justeringar av inställningar för betalningsmetoder som gör det möjligt för Admin att välja på en betalningsmetod att den endast skall gå att välja i kombination med funktionen "Adresshämtning". Kräver en aktiverad adresshämtningsfunktion. Inställningar justeras via WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller > Betalningsmetoder.

 

Version 5.2.36

2008-11-24 - Ny funktionalitet: Julkalender! Justerad funktionalitet: Justeringar av Rabattkodsfunktionen som möjliggör för en kund att "spara" en rabattkod han tittat på i webshopen för attt låta den lösas in i Kassan.

 

Version 5.2.35

2008-11-23 - Justerad funktionalitet: Förändringar avseende Kreditorintegrationen och möjlighet att via Inställningar för butiken styra om odkända order automatiskt skall markeras som betalda.

 

Version 5.2.34

2008-11-21 - Justerad funktionalitet: Mindre justeringar och tillägg av konfigurationsmöjligheter i Snabbkassan (styrning av länk för inloggning).

 

Version 5.2.33

2008-11-18 - Justerad funktionalitet: Mindre justeringar och tillägg av konfigurationsmöjligheter i Snabbkassan.

 

Version 5.2.32

2008-11-16 - Justerad funktionalitet: Justeringar och ny funktionalitet avseende "Värdebevis-/bokningsfunktionen".

 

Version 5.2.31

2008-11-16 - Ny funktionalitet: Stöd för MyPay (Sverige).

 

Version 5.2.30

2008-11-13 - Justerad funktionalitet: Justeringar och ny funktionalitet avseende "Värdebevis-/bokningsfunktionen".

Ny funktionalitet: Lagt till möjlighet att via WebbAdmin > Inställningar > Generella, styra om e-post med kontoinformation skickas till kunden när han registreras.

 

Version 5.2.29

2008-11-12 - Justerad funktionalitet: Justeringar avseende "Värdebevis-/bokningsfunktionen".

 

Version 5.2.28

2008-11-08 - Justerad funktionalitet: Justeringar och ny funktionalitet avseende "Värdebevis-/bokningsfunktionen".

 

Version 5.2.37

2008-11-07 - Buggfix av funktionen för Rabattkoder.

Justerad funktionalitet: Mallbaserat utskrift av betyg/omdömen. Möjliggör förändring av utseendet på denna lista.
Justerad funktionalitet: Tagit bort kravet på registrering för att skriva omdömen samt lagt till registrering av IP-adress när omdöme skrivs.

 

Version 5.2.25

2008-11-03 - Ny funktionalitet: Helt ny Kassafunktionalitet i WebbAdmin lanserad. Avsedd att användas vid försäljning över telefon eller via webbshopens lokaler och lokal terminal. Ordern registreras i webshopen som vanligt, men hela den ordinarie kassan hoppas över vilket möjliggör snabb orderläggning/kassabehandling. Alla krav på kundprofilfält har också tagits bort. Nås via WebbAdmin > Order > Kassan. Inställningar görs via WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller > Manuella kassan.

Justerad funktionalitet: Förbättrat mallhanteringen (arbetsyta.html).
Justerad funktionalitet: Internetbutikens sökfunktion söker nu också i definerad META-data.

 

Version 5.2.25

2008-10-31 - Justerad funktionalitet: Lagt till möjlighet att ange vilket leveransland som skall vara förvalt i Snabbkassan beroende på vilen valuta kunden har inställd. Inställningar kan justeras via WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller > Valutor.

 

Version 5.2.24

2008-10-29 - Justerad funktionalitet: Förändringar avseende Kreditorintegrationen och stöd för försäljning till Norge, Finland, Danmark.

 

Version 5.2.23

2008-10-29 - Mindre justeringar avseende fraktmetoder (utökning av fältlängd för tillåtna länder).

 

Version 5.2.22

2008-10-27 - Ny funktionalitet: Utökning av funktionalitet för Webbsidor som möjliggör att skapa nivåer/strukturer av webbsidor. Admin kan nu lägga en webbsida som undersida till en annan webbsida. Han kan också sortera webbsidor i den ordning han vill presentera dem. Utskrift av länkar till "undersidor" kräver uppdatering av mallar för grafiskt gränssnitt (ny tagg).

 

Version 5.2.21

2008-10-27 - Justerad funktionalitet: Möjlighet att ange telefonnummer inställningar för Leverantörer.

Justerad funktionalitet: Utökat fältlängd för Webbsidor från 65 kB till 16 mB.

 

Version 5.2.20

2008-10-23 - Justerad funktionalitet: Justeringar och ny funktionalitet avseende "Värdebevis-/bokningsfunktionen".


Version 5.2.19

2008-10-20 - Justerad funktionalitet: Justeringar och ny funktionalitet avseende "Värdebevis-/bokningsfunktionen".

 

Version 5.2.18

2008-10-04 - Ny funktionalitet: Stöd för olika grafiska mallar för det grafiska gränssnittet. Man kan nu skapa ett valfritt antal mallar för det grafiska gränssnittet (arbetsytaXXX.html). Admin kan via WebbAdmin styra vilken mall som skall användas för utvalda Webbsidor, Artikelgrupper och Artiklar. Vilken mall som skall användas kan också styras per funktionsnivå, vilket innebär att man t.ex. kan skapa en separat/avvikande grafik för Kassan. Inställningar för detta görs via WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller.<br>Justerad funktionalitet: Lagt till möjlighet att styra så att köp via Dibs skall direktdebiteras eller endast auktoriseras (debitering sker då manuellt genom Dibs Manager). Ändring av inställning görs av Askås.

 

Version 5.2.17

2008-09-30 - Ny funktionalitet: Inköpsfunktion för WebbAdmin. Helt ny funktionalitet som kopplas till Lagersaldofunktionen och gör det möjligt att integrerat via WebbAdmin generera inköpsadmodan. Endast tillgängligt som extra funktionalitet mot tilläggsavtal.

 

Version 5.2.16

2008-09-30 - Justerad funktionalitet: Justeringar avseende "fraktmetoder", infört möjlighet att begränsa en viss fraktmetod till ett eller flera utvalda leveransländer vilket möjliggör en av Admin detaljerad styrning av fraktpriser/land.

 

Version 5.2.15

2008-09-28 - Mindre justeringar avseende fraktmetoder (utökat antalet möjliga metoder i databasen från 256 till 65535).

 

Version 5.2.14

2008-09-26 - Justerad funktionalitet: Justeringar avseende integration med Google Analytics målomvandling.

 

Version 5.2.12

2008-09-22 - Justerad funktionalitet: Justeringar och ny funktionalitet avseende "Värdebevis-/bokningsfunktionen".

 

Version 5.2.11

2008-09-20 - Ny funktionalitet: Försäljning av Värdebevis kopplat till bokningsbara produkter. Helt ny vy i WebbAdmin "Värdebevis". Endast tillgängligt som extra funktionalitet mot tilläggsavtal.

 

Version 5.2.10

2008-09-18 - Justerad funktionalitet: Möjlighet att efterfråga "Inköpsordernr" av kunden i Snabbkassan. Skrivs ut i WebbAdmin samt på orderbekräftelse (kräver justering av mall).

 

Version 5.2.9

2008-09-13 - Ny funktionalitet: Försäljning av Värdebevis kopplat till bokningsbara produkter. Helt ny vy i WebbAdmin "Värdebevis". Endast tillgängligt som extra funktionalitet mot tilläggsavtal.

 

Version 5.2.8

2008-09-11 - Uppdateringar av engelska fraser i Internetbutiken för nya och uppdaterade funktioner.

Mindre justeringar avseende Kunddatabasen (utökade fältlängder).

 

Version 5.2.7

2008-09-10 - Ny funktionalitet: Stöd för netAxept (Norge).

 

Version 5.2.6

2008-09-04 - Uppdateringar av svenska fraser i Internetbutiken för nya och uppdaterade funktioner.

Ny funktionalitet: Annonsspårning.

 

Version 5.2.5

2008-09-01 - Justerad funktionalitet: Mindre justeringar och tillägg av konfigurationsmöjligheter i Snabbkassan.

 

Version 5.2.4

2008-08-27 - Justerad funktionalitet: Mindre justeringar och tillägg av konfigurationsmöjligheter i Snabbkassan.

 

Version 5.2.3

2008-08-27 - Ny funktionalitet: Stöd för easyDebit (Tyskland).

Justerad funktionalitet: När en rabattkod utnyttjas sparas denna information på orderradsnivå och kan följas upp via ordervyn och via rabattkodsvyn i WebbAdmin.

 

Version 5.2.2

2008-08-14 - Ny funktionalitet: Stöd för kreditkontroll och adresshämtning via BusinessCheck.

Justerad funktionalitet: Möjlighet att ha språkoberoende HTML-topp på Artikelgruppssida (tidigare endast ett fält).
Justerad funktionalitet: Möjlighet att ha språkoberoende HTML-topp på Varumärkessida (tidigare endast ett fält).
Justerad funktionalitet: Möjlighet att ha språkoberoende HTML-topp i "Tag X betala för Y"-kampanj (tidigare endast ett fält).
Justerad funktionalitet: Möjlighet att ha språkoberoende HTML-topp i Medskickskampanj (tidigare endast ett fält).

 

Version 5.2.1

2008-08-13 - Justerad funktionalitet: Mindre justeringar och tillägg av konfigurationsmöjligheter i Snabbkassan.

 

Version 5.2.0

2008-07-07 - Ny funktionalitet: Snabbkassan! Helt ny ensideskassa utan krav på inloggning och med stora möjligheter för Admin att påverka utseendet.

Ny funktionalitet: WebbAdmin > Inställningar > Kassan, vy för att påverka kassans utseende och funktion.
Ny funktionalitet: Stöd för inforuta/fraktmetod. Uppdateras via WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller > Fraktmetoder. Visas i kassan när kunden pekar på namnet på metoden.
Ny funktionalitet: Stöd för inforuta/aviseringsmetod. Uppdateras via WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller > Aviseringsmetoder. Visas i kassan när kunden pekar på namnet på metoden.
Justerad funktionalitet: Möjlighet att sortera betalningsmetoder i valfri ordning.
Justerad funktionalitet: Möjlighet att sortera fraktmetoder i valfri ordning.
Justerad funktionalitet: Möjlighet att sortera aviseringsmetoder i valfri ordning.
Justerad funktionalitet: Adresser sparas nu vid varje ordertillfälle, vilket gör att uppdateringar av en kunds kundprofil inte längre påverkar den adressdata som var aktuell när ordern lades.
Justerad funktionalitet: Möjlighet att skriva interna kommentarer på en order.

 

Version 5.1.62

2008-06-23 - Ny funktionalitet: Stöd för Paynova.

 

Version 5.1.61

2008-06-19 - Mindre justering avseende "fria fält/egenskapsfält". Lagt till möjlighet att styra om fält skall skrivas ut i en egenskapstabell i en produktbeskrivning eller inte. Styrs via WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller > Artikelegenskaper, benämningar.

 

Version 5.1.60

2008-06-17 - Justering av funktionaliteten för Internetbutikens sökfunktionen. Utskriften är nu mallbaserad vilket gör det möjligt att i stor utsträckningen ändra utseende på utskrifter.

Justering av funktionaliteten utskick av meddelade vid orderstatusuppdateringen. Dessa kan nu justeras via WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller > Orderstatus.

 

Version 5.1.59

2008-06-15 - Mindre justering avseende Bloggfunktionaliteten (möjlighet att för kunderna skriva kommentarer).

 

Version 5.1.58

2008-06-12 - Mindre justering avseende Bloggfunktionaliteten (möjlighet att mallstyra utskriften).

 

Version 5.1.57

2008-06-09 - Ny funktionalitet: Bloggar. Finns i menyn i WebbAdmin.

 

Version 5.1.52

2008-05-29 - Ny funktionalitet: Lagt till möjlighet skriva ut en topplista i en artikelgrupp. Inställningen styrs per artikelgrupp i WebbAdmin > Artikelgrupper > Enskild > Fliken "Övriga...". Inkluderat i Internetbutik Avancerad och tillval till Internetbutik Standard. Kräver justeringar av mallar för grafiskt gränssnitt som schemaläggning av statistikberäkningsprogram för att aktiveras, vilket görs av Askås.

 

Version 5.1.51

2008-05-21 - Ny funktionalitet: Lagt till möjlighet styra om "arbetsyta" (t.ex. länkar till undergrupper) skall skrivas ut i en artikelgrupp eller inte, om artiklar saknas i den aktuella gruppen. Inställningen styrs per artikelgrupp i WebbAdmin > Artikelgrupper > Enskild > Fliken "Övriga..."

 

Version 5.1.49

2008-05-16 - Ny funktionalitet: Lagt till möjlighet att kunna göra hela Internetbutiken lösenordsskyddad, samt möjlighet för Admin att styra om kunder själv skall kunna skapa kundprofil eller kunna begära kundprofil.

 

Version 5.1.48

2008-05-07 - Mindre justering avseende Wallitintegrationen.

 

Version 5.1.47

2008-04-10 - Ny funktionalitet: Möjlighet att styra vilka fält som visas i kassan/kundprofilen, via WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller > Kundata-/adressdatafält.

 

Version 5.1.46

2008-04-04 - Ny funktionalitet: Lagt till stöd för Tradedoublerspårning.

 

Version 5.1.45

2008-04-02 - Ny funktionalitet: Lagt till möjlighet att ställa fråga i kassan "Hur hittade du till oss". Hanteras via WebbAdmin > Inställningar > Kassan. Statistik via WebbAdmin > Statistik/Analys.

 

Version 5.1.44

2008-04-02 - Ny funktionalitet: Stöd för inforuta/betalningsmetod. Uppdateras via WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller > Betalningsmetoder. Visas i kassan när kunden pekar på namnet på metoden.

 

Version 5.1.43

2008-04-01 - Justerad funktionalitet avseende Google AdWords-statistikmätning.

 

Version 5.1.42

2008-03-28 - Ny funktionalitet: Lagt till stöd för Affiliatorspårning.

 

Version 5.1.41

2008-03-20 - Fixat ort i orderExport

 

Version 5.1.40

2008-03-10 - Ny funktionalitet: Möjlighet att på en artikel ange möjlig beställningskvanitet (t.ex. endast tillåta beställning i par).

 

Version 5.1.39

2008-03-09 - Ny funktionalitet: "Andra som köpt har också köpt..."

Ny funktionalitet: "Topplistor/artikelgrupp"
Dessa två funktioner är inkluderade i Internetbutik Avancerad och tillval till Internetbutik Standard. Kräver justeringar av mallar för grafiskt gränssnitt som schemaläggning av statistikberäkningsprogram för att aktiveras, vilket görs av Askås.

 

Version 5.1.37

2008-03-03 - Ny funktionalitet: Lagt till möjlighet att ta ut valfri avgift för aviseringsmetoder.

 

Version 5.1.36

2008-02-28 - Ny funktionalitet: Lagt till knapp "Töm varukorgen" i vyn "Ändra varukorg".

 

Version 5.1.35

2008-02-25- Uppdateringar av Aurigaintegrationen.

 

Version 5.1.34

2008-02-25 - Ny funktionalitet: Lagt till möjlighet att autoaktivera fakturor hos Kreditor direkt vid orderläggningstillfället.

 

Version 5.1.31

2008-02-14 - Bildskalningsfunktion utökad till uppladdning av multipla bilder

 

Version 5.1.30

2008-02-11 - Ny funktionalitet: Lagt till möjlighet att skriva ut kort produktbeskrivning i Kassan/Varukorgen. Aktiveras via WebbAdmin > Inställningar > Generella.

 

Version 5.1.29

2008-02-06 - Ny funktionalitet: Justering avseende kundprofil, lagt till registrering av senaste aktivitet för varje kund. Kan ses via WebbAdmin > Kund > Enskild.

 

Version 5.1.28

2008-02-03 - Justering avseende funktionalitet för sorteringsordningen på olika typer av egenskaper för variantartiklar. Admin kan nu via WebbAdmin bestämma om de skall sorteras numeriskt, i bokstavsordning eller efter tillgänlighet.

Ny funktionalitet för integrerad beställning utan inloggning direkt via produktbeskrivningssidan (kräver anpassningar av mall för produktbeskrivning) - "handla utan att logga in".

 

Version 5.1.27

2008-01-30 - Justeringar avseende cachning av data på startsidan (prestandaförbättrande).

Ändrat funktionalitet avseende lösenordshantering. Alla kundlösenord är nu krypterade i databasen. Lösenord kan inte längre skickas ut till kund eller ses av Admin, endast ändras.
Ny funktionalitet i webbshop för att begära verifieringskod för att justera lösenord samt uppdatering av detta.
Ny funktionalitet i WebbAdmin som möjliggör för Admin att ändra lösenord åt en kund som begär detta.

 

Version 5.1.24

2008-01-18 - Helt omgjord hantering av Kreditor API samt stöd för dela upp betalningen

 

Version 5.1.23

2008-01-14 - Ny funktionalitet: Skapat möjlighet att logga alla felaktiga/ej genomföra order som avslås av PSP/fakturapartner. Loggning aktiveras via WebbAdmin > Inställningar > Generella. Order ses via WebbAdmin > Order > Visa felaktiga.

 

Version 5.1.21

2008-01-04 - Mindre justeringar av ledtexer svenska/engelska.

Version 5.1.20

2007-12-20 - Mindre justeringar av databasindex.

 

Version 5.1.19

2007-11-23 - Uppdateringar av Presentkortsfunktionen.

Uppdateringar av integrationen med Handelsbanken Finans.

 

Version 5.1.18

2007-11-20 - Omskrivna import-/exportrutiner i admin

Omgjord ändra artikel-sida

 

Version 5.1.17

2007-11-16 - Uppdateringar av Presentkortsfunktionen.<br>Uppdateringar av Exportfunktionen, möjlighet att exportera från valfria tabeller i valfritt format.<br>Uppdateringar av Importfunktionen, möjlighet att exportera från valfria tabeller i valfritt format.<br>

 

Version 5.1.16

2007-11-09 - Debitech kan köras i en iframe

2007-10-28 - Fortsatt med anpassning för Friendly URL's

Lagt till möjlighet att ange HTML i webbadmin på Kampanjgrupper
Förbättringar/optimeringar av Produktbeskrivning_Std.html
Tillägg i skript.js.
Lagt till möjlighet att skriva ut bilder i orderbekräftelsen (taggen )

 

Version 5.1.15

2007-10-22 - Funktion för att visa bilder i artikelgrupper NYA FILER: Bilder_Artikelgrupper.html, _bild_saknas.gif (100 x 100, /bilder/artikelgrupper/)

 

Version 5.1.14

2007-10-19 - Lagt till möjlighet att ange sorteringsordning på Artikelrubriker_Typer

 

Version 5.1.13

2007-10-15 - Lagt till att Cache_Arbetsyta rensas vid vissa justeringar i WebbAdmin av kampanjer, nyheter mm

Förändrat/förbättrat hantering av rabattkoder

 

Version 5.1.12

2007-10-14 - Justerat bugg i inleveransfunktionen

Lagt till möjlighet att ange title, keywords och description på Webbsidor.

 

Version 5.1.11

2007-10-12 - Lagt till stöd för sökning i Special_Egenskaper.

Ändrat hantering av avanmälan från Epostlistan.

 

Version 5.1.10

2007-10-05 - Nedladdningslänkar för E-libartiklar visas nu på Din sida

 

Version 5.1.9

2007-09-12 - Bildskalning justerad för att även hantera höjder

 

Version 5.1.8

2007-09-07 - Stöd för integrerad kassa i produktbeskrivning. Produktbeskrivning_Std.html justerad.

 

Version 5.1.7

2007-08-28 - Ytterligare E-libanpassningar. Ny bild har tillkommit: /bilder/ibutik_a/symboler/ikon_horlurar.png

Payson-integrering

 

Version 5.1.6

2007-08-23 - Förberett för att lägga anpassningar i separata skript. Anpassningar_admin.pl har tillkommit

 

Version 5.1.5

2007-08-22 - Snyggat till Din sida

Ny mapp/bilder /bilder/ibutik-a/sidor
Lagt till i CSS!
Integrerat in Medskickskampanjer som tillvalsmodul till Avancerad/Standard
Integrerat in Tag X betala för Y som tillvalsmodul till Avancerad/Standard
Integrerat in Presentkort som tillvalsmodul till Avancerad/Standard
Små kodjusteringar.

 

Version 5.1.4

2007-08-17 - Lagt till möjlighet att ha valfritt antal artikelgrupper för varje artikel.

Snyggat till Din Sida

 

Version 5.1.3

2007-08-13 - Synkat in kodoptimeringar av databasanvändning avseende primärt AIR_ibutik.pl

Lagt till möjlighet att ha produktnamn på flera språk. OBS!!! Alla tidigare produktnamn har satt som default till SV och SV har kopierats till EN.

 

Version 5.1.2

2007-08-06 - Anpassning för möjlighet att handla utan att registrera sig.

 

Version 5.1.1

2007-07-30 - Integration av stöd för ELIB

 

Version 5.1.0

2007-06-28 - Lagt till LAGERSALDO-funktion

Lagt till fält för EAN/UPC på varje artikel
Lagt till möjlighet att skriva ut adressetiketter via WebbAdmin
Lagt till möjlighet att i WebbAdmin ange titlar på artikel- och artgrpssidor
Lagt till möjlighet att sätta sidans titel generellt i generella inställningar.
Lanserat avancerad klickstatistik (endast Avancerad)
Skapat generella felhanteringssidor (401, 404 osv).
Gjort justerigar i Produktbeskrivning_Std.html avseende storleksguide.
Bytt ut alla adminknappar (svenska) /bilder/ibutik-a/admin/knappar/SV
Lagt in ny funktion för uppladdning och automatisk omskalning av bildstorlek.

 

Version 5.0.35

2007-05-15 - Uppdateringar av Kreditor-API.

 

Version 5.0.34

2007-05-15 - Anteckningar saknas om justeringar.

 

Version 5.0.33

2007-05-15 - Anteckningar saknas om justeringar.

 

Version 5.0.32

2007-05-15 - Skapat funktion för att skriva ut Kvitto på order via Din sida.

Skapat funktion i WebbAdmin för att kunna skriva ut kvitto/följesedel, samt massuppdatera orderstatus på order.
Skapat ny funktion i WebbAdmin för att kunna ändra status på flera order samtidigt.

 

Version 5.0.31

2007-04-16 - Funktion inlagd för att tömma varukorgen

Buggfix i Wasa Kredit: Fel pris som används

 

Version 5.0.30

2007-04-05 - Buggfix i Admin: Fel vid uppdatering av artikelgrupper (bild försvann)

Stöd inlagt för avbetalning via Wasa Kredit (AIR_ibutik och Produktbeskrivning_Std.html)
Skript.js modifierad för att kunna ta emot argument för fönsterstorlek

 

Version 5.0.29

2007-03-23 - Stöd för AK Finans via Debitech

Lagt till funktion för sortering av artikelgrupper i Admin-delen
2 nya bilder: bildeributik-asymbol_pil_ned.gif resp. symbol_pil_upp.gif
Frasutlyftning till databas ur butik och butik_admin

 

Version 5.0.28

2007-03-19 - Nya engelska termer.

 

Version 5.0.27

2007-01-25 - Lagt till exportmall för Mamut XML

Lagt till möjlighet att länka till externa bild-URL på artiklar

 

Version 5.0.26

2007-01-07 - Justerat så att kund inte kan ange separata faktura- och leveransadresser även om butiken har valt att ha denna möjlighet, vid köp med Kreditor, efter önskemål från Kreditor.

Version 5.0.25

2006-12-20 - Lagt till loggning av IP-adresser vid order.

 

Version 5.0.24

2006-12-12 - Lagt till funktion för att skicka e-post via forumulär från Webbsida

Lagt till taggar i produktbeskrivningsmallen för att dölja PDF/Länk/Bildtextfält.

 

Version 5.0.23

2006-12-11 - Skapat ny funktion - Rabattgrupper som ger möjlighet att gruppera rabatter.

Skapat ny plugin för att generera Sitemap åt Google i XML-format.
Lagt till nya funktioner för att kunna ange specifika sökord och sökbeskrivningar på varje enskild artikel och artikelgrupp, samt generellt för butiken.
Lagt till så att information om kollinr endast skickas till kund om Admin faktiskt angett kollinr.

 

Version 5.0.22

2006-11-28 - Skapat ny funktion för import av artikelgrupper.

Justerat Import av artiklar så att det även går att importera egenskaper.

 

Version 5.0.21

2006-11-19 - Helt skrivit om hanteringen av utskrift av produktsidor

Ny mallar /cgi-bin/ibutik/htmlmallar/SV/Produktbeskrivning*.*
Lagt till möjlighet att visa olika bilder på rubrikartiklar som växlas, t.ex. om en artikel finns i olika färger så kommer nu bilderna att växlas när man väljer färgkombinationen i listan.
Skapat ny statistikfunktion för artikelstatistik.
Lagt till inställning som gör det möjligt att inaktivera produktbeskrivningsrutor i WebbAdmin och/eller ändra dem från WYSIWYG <-> Textruta och vice versa.
Justerat Knapp*Hoger och Knapp*Vanster i CSS/standard (lagt till paddningvärden).
Lagt till länkar till MANUAL och SUPPORT i WebbAdmin

 

Version 5.0.20

2006-10-21 - Helt skrivit om hanteringen av utskrift av artikelgrupper.

Lagt till möjlighet att i princip helt och hållet själv styra utseende på artikelgrupper genom mallar.
Ny mallar /cgi-bin/ibutik/htmlmallar/XX/Artikelgrupper*.*
Lagt till i CSS!

 

Version 5.0.19

2006-10-18 - Justering av Import av artiklar

 

Version 5.0.18

2006-10-10 - Lagt till möjlighet att via WYSIWYG skapa sida/banner överst i varje artikelgrupp.

Lagt till möjlighet att via WYSIWYG skapa sida/banner överst i varje varumärkesgrupp.
Lagt till möjlighet att ladda upp logotyper för varumärken.
Ny mapp /bilder/ibutik-a/varumarken

 

Version 5.0.17

2006-10-03 - Skapat ny flexibel exportfunktion för Order.

Lagt till stöd för Export till Visma Scenario, Pyramid, Pacsoft Online och XML.
Skapat ny importfunktion för import av orderdata, t.ex. uppdatering av kollinr.
Ny mapp /cgi-bin/ibutik/htmlmallar/ordermallar

 

Version 5.0.16

2006-09-26 - Lagt till stöd för att ha flera Kontaktpersoner.

 

Version 5.0.14

2006-09-05 - Lagt till stöd för Askås Nyhetsbrevstjänst

 

Version 5.0.13

2006-08-28 - Lagt till option för val av pris inkl/exkl moms (ny tagg).

Lagt till stöd för export till prisagenten Kelkoo.

 

Version 5.0.12

2006-08-18 - Lagt till Krav på bild för KonstNet.

Flyttat inställningar till separat fil! Installningar.

 

Version 5.0.11

2006-08-03 - Lagt till stöd för export av prisfiler till prisagenter

 

Version 5.0.10

2006-07-31 - Rättat bugg vid Återköp som gjorde att order där ett Artnr förekom mer än en gång inte kunde återköpas.

Uppdaterat exportfunktioner för Artiklar och Kunder i WebbAdmin
Justerat bugg som inte visar rätt leveransadress vid Wallitbetalning

 

Version 5.0.09

2006-06-07 - Uppdateringar/prestandaförbättringar av Perlkod i AIR_ibutik.pl.

 

Version 5.0.5

2006-03-13 - Lagt till Radera-funktion för infosidor i WebbAdmin.

 

Version 5.0.4

2006-03-12 - Diverse kodjusteringar.

Skapat ny funktion Snabborder (endast avancerad) för Internetbutiken.

 

Version 5.0.3

2006-02-13 - Lagt till i CSS!

Skapat funktionalitet för att ange EGENSKAPER som visas i tabellformat i produktbeskrivningen.
Kodjustering för snabbare utskrift av rubrikartiklar.

 

Version 5.0.1

2006-01-27 - Buggfix: Titta närmare-bilder visades ej i WebbAdmin

Buggfix: Fel momssats används vid export av nya artiklar till Pyramid

 

Version 5.0

2006-01-23 - Diverse justeringar av utseende och ändringar av CSS.

Justeringar av köpknappar, lagt till antalsfält mm
Ändrat standardknapparna!
Ny funktion - Tipsa en vän!
Lagt till möjlighet att infoga egna banners på startsidan
Ändringar av CSS, tagit bort bildknappar och lagt i CSS.
Justerat Snabbfrågeröstning så att inte röstrestultat öppnas i nytt fönster.
Lagt till inställningar för antal textnyheter på Startsidan (default 5)
Lagt till funktion Visa arkiv på textnyheter som visa alla inlagda nyheter.
Infört system för Rabatter på Artnr, Artgrp, Varumärke och TOTALT!
Lagt till möjlighet att ange kundens Intresseområden.
Lagt till möjlighet att ändra intresseområden via WebbAdmin.
Lagt till tagg och funktion för att visa tillbehör grafiskt i högerkanten.
Justerat utseende på ordinarie tillbehörslista
Lagt till möjlighet att använda SSL-server i kassan.
Lagt till möjlighet att ange flera leveransadresser.
Funktion som ger påminnelse om man är nära fraktfrigränsen i kassan.
Lagt till stöd för Postens Betalväxel.
Ny funktion - Rabattkoder!
Lagt till möjlighet att välja aviseringsmetod (för SMS-avisering)
Möjlighet att välja i vilken artikelgrupp artiklar skall slumpas fram (om de skall slumpas fram)
Möjlighet att lägga RUBRIK-artikel i kampanjer
Buggfix: Rubrikartikelväxling funkar inte i Firefox
Ny funktion: WYSIWYG-editor på alla produktbeskrivningar i WebbAdmin
Ny funktion: WYSIWYG-editor i Nyhetsdatabasen i WebbAdmin
Ny funktion: WYSIWYG-editor för att skapa webbsidor i WebbAdmin
Lagt till möjlighet att konfigurera Kontoplan i WebbAdmin.
Justerat funktionen orderrapport i WebbAdmin.

Version 4.3.50

2005-10-31 - Ny bild worldpay.gif i dmappen /bilder/ibutik-a/admin/logos/

- Lagt till stöd för WORLDPAY!
Lagt till möjlighet att välja att inte använda FRAKT (generell inställning).

 

Version 4.3.49

2005-10-27 - Förbättrat kundvyn i WebbAdmin med mer info om kunden.

Lagt till nya värden i Texter_ADMIN (1465-1487).
Fler informationsfält visas vid kundsökning (Adress, Ort, Telefon).
Lagt till möjlighet att ange kundstatus i WebbAdmin (OK, SPÄRR m.fl.).
Lagt till fält för Interna kommentarer på varje kund i WebbAdmin.
Lagt till KÖP-knapp och inställning för att köpknapp på/av.
Justerat utseende på svar vid sökning och lagt till bildmöjlighet.
Lagt till och redigerat BILDKNAPPAR (i bildermappen)
Lagt till funktion för att ange top offers i varje artgrp (endast Avancerad)
Lagt till ny funktion Snabborder i WebbAdmin.
Lagt till länk vid inläggning i varukorgen, gå tillbaka till föregående
Lagt till möjlighet att använda LOCADI ShippingCalculator (avtal med Locadi krävs).
Lagt till möjlighet att använda LOCADI ShippingWIZARD (avtal med Locadi krävs).
Lagt till funktion för att visa alla artikelgrupper i pulldownmeny i butiken.
Lagt till funktion för att visa alla artikelar i pulldownmeny i butiken.
Lagt till i stilmallen

 

Version 4.3.48

2005-09-26 - Justerat produktsida så att Artnr visas på gruppartikel.

Lagt till så att Sök söker i alla Artnr.

 

Version 4.3.47

2005-09-20 - Ändrat Paycontrolkod.

 

Version 4.3.46

2005-09-16 - Ändrat Paycontrolkod. Ändrat flödet på kassan (bytt plats på steg 2 och 3).

 

Version 4.3.45

2005-08-19 - Justerat prismodul så att det även går att ha negativa priser.

 

Version 4.3.44

2005-08-16 - Kodjustering för Wallit.

 

Version 4.3.43

2005-08-09 - Utökat antalet egenskapsfält på rubrikartiklar från 5 till 8.

Justerat utskrift av artikelinformation på rubrikartikel som innehåller MÅNGA underartiklar för snabbare utskrift.

 

Version 4.3.42

2005-07-25 - Lagt till AUTO_INCREMENT på Fraktklass_ID i Order_Fraktklasser. - Funktion: Rätt artikelnamn visas automatiskt på artikelrubrik när kunden väljer attribut i listan.

 

Version 4.3.41

2005-07-15 - Lagt till AUTO_INCREMENT på Lager_ID i Lagermarkningar.

Rättat bugg: Vid Kopiera till ny artikel kom bara första artgrp med.

 

Version 4.3.40

2005-06-15 - Lagt till nytt värde Wallit_Ver_Lank i Installningar_Generella

Lagt till nytt värde Wallit_ID i Installningar_Generella
- Ny bildmapp /bilder/ibutik-a/admin/logos/*.*
- Lagt till stöd för WALLIT!
- Lagt till stöd för PAYCONTROL!
- Lagt in möjlighet att erhålla ett automatiskt e-post när ny kund registrerar sig.
- Modifierat så att om priset är 0 visas ingen prisinformation/beställningsknapp.

 

Version 4.3.32

2005-05-11 - - Uppdaterad funktion: Uppdaterat Export till Pyramid-funktionen med förändrat stöd för import av tilläggsorder och återköp (endast avancerad)

Lagt till nya värden i Texter_ADMIN (1460-1461).
- Lagt till möjligheten att importera datum (2005-05-11 14:27 osv)
Lagt till nya värden i Texter_Butiken (742).

 

Version 4.3.31

2005-05-02 - Funktion: Lagt till städa register-funktion tillsammans med Sök artikel i ADMIN

Lagt till nya värden i Texter_ADMIN (1457-1459).
Lagt till nya värden i Texter_Butiken (737 - 741).
- Lagt till fler visningsalternativ i artikelgrupperna.

 

Version 4.3.30

2005-04-29 - Lagt till nya värden i Texter_ADMIN (1429 - 1456).

Lagt till ny kolumn Kundtyp_ID i Kunder.
- Funktion: Lagt till funktion Artikellista
- Funktion: Rätt pris visas automatiskt på artikelrubrik när kunden väljer i listan.
- Lagt in stöd för att själv ändra symboler på Betalningsmetoder.
- Lagt in funktionalitet för att lägga till/uppdatera fraktmetoder.
- Lagt in stöd för att själv ändra symboler på fraktmetoder.
- Lagt in funktionalitet för att lägga till/uppdatera RUBRIK-artikelbenämningar.
Ändrat 53 i Texter_ADMIN.
- Lagt in ny funktion i Avancerad - ÅF-modul / olika prislistor/kundtyper
- Lagt till möjlighet att spara en artikel i upp till 6 artgrp (tidigare 3)
Lagt till ny kolumn Artgrp4 i Artiklar.
Lagt till ny kolumn Artgrp5 i Artiklar.
Lagt till ny kolumn Artgrp6 i Artiklar.
Lagt till ny kolumn Bildtext i Artiklar.

 

Version 4.3.24

2005-04-08 - Ändrat Produkt_Beskr till Artikel i tabellen Reklamationer.

Ändrat Kvitto_Nr till Order_ID i tabellen Reklamationer.
Lagt till ny kolumn i tabellen Reklamationer, Antal_Tillbaka.
Ändrat 436 i Texter_Butiken.
Ändrat Produkt_Beskr till Artikel i tabellen Returer.
Ändrat Kvitto_Nr till Order_ID i tabellen Returer.
Lagt till ny kolumn i tabellen Returer, Antal_Tillbaka.
Ändrat 335 i Texter_Butiken.
Lagt till nya värden i Texter_ADMIN (1427 - 1428).
Lagt till nya värden i Texter_Butiken (727 - 736).
Ändrat 744 i Texter_ADMIN.
- Förättrad reklamationsfunktion. Kunden väljer ny Ordernr/Artikel i en lista.
- Förättrad retur/bytefunktion. Kunden väljer ny Ordernr/Artikel i en lista.

 

Version 4.3.23

2005-03-30 - Liten koduppdatering i Admin.

 

Version 4.3.22

2005-03-21 - Lagt till nya värden i Texter_ADMIN (1421 - 1426).

Justerat import_0115 i Texter_ADMIN.

 

Version 4.3.20

2005-02-07 - Skapat nytt visningsformat utökad lista +artnr +bilder

Skapat ny funktion i WebbAdmin > Import/Export - Export av artikeldata

 

Version 4.3.10

2005-01-01 - Lagt till ny kolumn Leverantor i Order_Betalningsmetoder.

Lagt till fyra nya värden i Installningar_Generella
Lagt till ny kolumn Valuta_ISO i Valutor.
Ändrat alla värden för Valutor.
Lagt till ny kolumn Sprak_ISO i Sprak.
Ändrat alla värden för Sprak.
Lagt till ny kolumn Land_ISO i Lander.
Ändrat alla värden för Lander.
Skapat ny tabell Samport_Responsecodes.
Lagt in värden i Samport_Responsecodes.
Lagt till tre nya kolumner Samport_* i Order_Master_Temporar och Order_Master.
Lagt till nya värden i Texter_Butiken (från 699 - 703).
Ändrat ett värde i Texter_ADMIN (general_0085).
Lagt till nya värden i Texter_ADMIN (från 1302 och framåt).
Ändrat tabelldefinition på Installningar_Import_Artiklar och laddat in nya värden.
Justerat import_0019 och import_0020 i Texter_ADMIN.
Justerat best_0006 i Texter_Butiken.
Lagt till Tillat_Samleverans i Installningar_Generella
Lagt till Samleverans och Samleverans_Order_ID i Order_Master*.*
Skapat två nya tabeller Order_Aterkop och Order_Aterkop_Rader
Lagt in ny rad i CSS-filen.
Skapat ny tabell Kontoplan.
Lagt in värden i Kontoplan.
Lagt till nya värden i Texter_Butiken (704 - 726).
Lagt till nya värden i Texter_ADMIN (1345 - 1406).
Ändrat Extra_Datumbegransning till Extra_Datumbegransning_Stopp
Ny kolumn i Artiklar - Extra_Datumbegransning_Start
Ny kolumn i Order_Rader*.* - Rad
Ny kolumn i Order_Master*.* - Sista_Rad
Ny kolumn i Order_Aterkop - Exporterad
Lagt till ny kolumn i Artikelgrupper - Visn.
Lagt till nya värden i Texter_ADMIN (1407 - 1420).