Stäng

Jag vill bli kontaktad


Jag vill kontakta Askås

Telefon: 0533-69 16 00

Säffle (huvudkontor)
Järnvägsgatan 11
661 30 Säffle

Stäng

Jag är intresserad av Askås


Jag vill kontakta Askås

Telefon: 0533-69 16 00

Askås e-handelsplattform

En produkt i ständig utveckling


I mer än 20 år har Askås e-handelsplattform utvecklats och förbättras i en ständigt pågående process. Nedan så kan ni fortlöpande ta del av en stor del av allt det vi har gjort. Ny funktionalitet, korrigeringar och anpassningar. Versionsuppdateringar av vår plattform genomförs regelbundet varje vecka.

Vilka funktioner och uppdateringar som finns i just din e-handel avgörs av vilken paketering du nu abonnerar på. 

Merparten av våra kunder uppdateras en gång per kvartal eller när ny funktion har beställts och programuppdatering krävs för att denna ska bli aktiv. Kunder uppdateras också när prestandaförbättring eller säkerhetsåtgärder kräver detta. 

Uppdateringar är i normalfallen kostnadsfria. Undantag i samband med jobb som innebär anpassningar, konfigurationer, design och liknande insatser för aktivering av viss funktionalitet.

 

Versionsuppdateringar Askås e-handelsplattform

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005


(N) = Nyhet

 

Version 10.18.38 - 2021-09-21


 

Stöd för Utökade momsregler – Collector, Qliro, Svea

Anpassningar av integrationer till Collector, Qliro One och Svea Checkout. Detta för att de ska fungera med Askås funktion för utökade momsregler. Funktionen ger möjlighet att ange momsregler för olika EU-länder.

Länk till Supportcenter


Justering orderkoppling

Mindre ändring i hantering av orderkopplingar.

 

Förbättringar artikellista

Förbättringar vid filtrering på till/från-datum i artikellistan i WebbAdmin.

 

Giltighetsdatum presentkort

Korrigering av problem vid uppdatering av giltighetsdatum för presentkort.

                                    

Version 10.18.38 - 2021-09-21


 

Selektering på kön i AMA

Lagt till selekteringsparameter i AMA för att hantera urval på Kön. Det blir därmed möjlighet att göra riktade utskick enbart till kvinnor respektive män.

Läs mer om Askås Marketing Automation

 

Swedbank Pay – Utökade momsregler

Integrationen till Swedbank Pay har anpassats för att stödja Askås funktion för Utökade momsregler. Funktionen ger möjlighet att skapa momsregler per leveransland och därmed sälja med och redovisa korrekt moms för respektive EU-land.

 

Underhåll av CDON-integration

CDON har byggt ny funktionalitet för kategorisering från och med Version 4.9, vilket vi nu har stöd för. Nuvarande hantering av kategorier kommer fasas ut (v4.8).

 

Inställning för att visa Normal Produkttext

Lagt till möjlighet att via en Inställning visa Normal Produkttext som standard i artikelvyn i WebbAdmin.

                                          

Inställning - lagersaldo SET-artiklar

Ny inställning för att styra en SET-artikels lagersaldo baserat på de ingående artiklarnas lagerstatus. Tidigare har lagerstatus endast fungerat för hela SET-artikeln.

                           

Valuta - Inloggad kund

Mindre justering i hur valuta hanteras vid inloggning, när specifik valuta och land är satt på kundprofilen.

  

Version 10.18.37 - 2021-09-14


 

Stöd för flera Checkouter i kassan

Det finns nu stöd för att ha två eller flera checkouter från olika PSP i kassan. Detta ger bland annat möjlighet att direkt i kassan växla mellan en checkout för B2C till en annan checkout för B2B.

 

Integration till Paypal

Underhåll av Paypal-integrationen. Tillagt stöd för återköp.

 

Underhåll orderflöde

Större underhållsarbete av orderflödet, för framtida förbättringar och funktionalitet. En tydlig förändring i WebbAdmin är att orderuppdateringar, återköp och returer nu hanteras inklusive moms.

 

Qliro One - Mobilepay

Förbättringar av integration till Qliro One och betalsättet, MobilePay. Stöd för Askås Upsell och uppdatering av order.

 

Senaste ändring av artikel

Ny artikelinformation i vyn Lista artiklar i WebbAdmin. Nu visas det när en artikel senast ändrades och det är även möjligt att sortera utifrån senast gjorda ändringar.

 

Version 10.18.36 - 2021-09-07


 

Statistik, returnerade artiklar (N)

Ny funktion för statistik över returnerade produkter. Via statistikvyn kan man identifiera och flagga produkter som returneras ofta. När en ny retur av en sådan produkt kommer in får man ett ”larm” i returflödet och kan ta beslut om den aktuella produkten ska tas bort.

 

Askås Blogg

Möjlighet att aktivera/avaktivera blogginlägg, direkt i listan över en bloggs inlägg.

 

Saldoinformation, nya variantväljaren

Möjlighet via inställningen för utökad variantinformation visa lagersaldo i nya variantväljaren.

 

Grafisk justering, Adyen

Justering i det grafiska gränssnittet för PSP Adyen. Syftet är att minska risken för dubbelordrar

 

Askås Product Engine

Stödfunktion för att hämta en artikels Friendly-URL.

 

 

Version 10.17.35 - 2021-08-31


 

Anpassning – QLIRO och Presentkort

Anpassningar av hantering när kund ska köpa presentkort i QLIRO-checkout. Nu finns det stör för att aktivera krav på identifiering med Bank-ID vid köp av presentkort.

 

Order - utökad loggning och notifieringar

Utökad funktionalitet för loggning av relevanta händelser i orderloggar. Även förbättringar av notifieringar gällande order och återköp i WebbAdmin.

 

Askås Product Engine - Karmpanjvyer

Stöd för kampanjvyer för Tag X betala för Y och för Medskickskampanjer (Gift with purchase) via Askås Product Engine.

Läs mer om Askås Product Engine

 

Nyhetstagg i variantväljare

Möjlighet att flagga underliggande varianter som nyheter i den nya variantväljaren. Låt säg att en ny färg eller storlek av en produkt har kommit in i sortimentet. Då är det möjligt att direkt i variantväljaren indikera för slutkunden att det är en ny produkt.

 

Askås Marketplace

Ny funktionalitet för handlare. Det går nu att ladda upp bilder direkt på en underliggande variant i Merchant Center.

Visuella förbättringar för en produkts progressbar i Merchant Center, kopplat till produktens grad av färdigställande.

Möjlighet att ställa in hur provision ska hanteras vid kopiering av produkt i Merchant Center. Det går nu att välja om en kopierad produkt ska skapas med standardprovision eller om den befintliga produktens provision ska följa med till den nya produkten.

Läs mer om Askås Marketplace

 

Korrering Askås Leads

Korrigering av hur insamling av adresser hanteras vid flera aktiva Leads. Åtgärd för att motverka problem med dubbletter.

Läs mer om Askås Leads

 

Version 10.17.34 - 2021-08-24


 

Ändringar i Sveas API

Justering i integration till Svea Checkout efter ändringar i Sveas API vad gäller identifiering av fakturaavgiftsrad.

 

Korrigering - Presentkort, orderbekräftelse

Justering så att lagerstatus inte skrivs ut för presentkort i orderbekräftelser

 

Korrigering - Permalänk, landningssidor

Justering så att permalänkar tas bort korrekt när landningssidor raderas. Tidigare raderades inte länken, något som orsakade problem när en ny sida med samma namn och samma permalänk skapades i ett senare skede.

 

Korrigering - Makulerade artiklar i prisuppdatering

Funktionalitet för att kunna filtrera fram makulerade/ej makulerade artiklar vid prisuppdatering. Flera andra funktioner i WebbAdmin har sedan tidigare filter för artiklars makuleringsstatus.

 

Google Analytics

Lagt till fält 'currency' i ecommerce:addTransaction event för Google Analytics.

Version 10.17.33 - 2021-08-17


 

 Ny funktionalitet till tillbehörslistor

Tillbehörslistor kan nu sorteras med drag- and dropfunktionalitet. Det är också möjligt att "tagga" vissa artiklar i tillbehörslistan som särskilt rekommenderade produkter. Nytt är även att det går att inkludera lagerstatus för artiklar i en tillbehörslista.

                     

Variantväljaren Förval -  Plugin

I variantväljaren är det möjligt att ställa in om varianter skall förladdas i den första dropdownlistan. I vissa fall kan man nu med hjälp av plugin mer specifikt styra om varianter ska vara förvalda (eller inte alls) baserat på olika variantdata.

                                          

Kampanjgrupp, texter

Korrigering av att benämning på kampanjgrupper inte visades korrekt i via Artikelcell:Kampanjgrupp

 

Pluginpunkt – orderstatus, delleveranser

Möjlighet att via plugin utvärdera om Ordermanagement-modulen skall användas vid inläsning av orderstatus på ordernivå via import. Detta möjliggör kontroller inte enbart mot betalmetod.

 

Resurs Bank - Stoppa återköp på ej aktiverad kortbetalning

Hindrat möjlighet till återköp på ej aktiverade order lagda med kortbetalning i Resurs Bank Checkout.

 

Version 10.16.30 - 2021-07-27


 

Sortera artiklar i urval - ACE

Möjligt att sortera artiklar i Askås Content Editors artikel-widget genom drag n drop.

Läs mer om ACE

                                                                

Variantegenskaper

Grafisk korrigering av variantegenskaper på artikelsidan.

                                                                 

Underhållsarbete webbadmin

Prestandaförbättringar och förebyggande säkerhetsarbete gällande artikel-import.

                                          

Paginering på varumärken

Grafiska förbättringar samt prestandaförbättringar i listningen av varumärken i WebbAdmin.

                                          

Förbättra orderlistan

Prestandaförbättringar av orderlistan i WebbAdmin. 

                     

Justering Airmee

Korrigering av hur vi skickar information om land vidare till Airmee.                                                                

                                                                                      

Askås Marketplace

Inställning för hur produkters status ska hanteras vid byte av produktbild i Merchant Center.

Läs mer om Askås Marketplace


Version 10.15.26 - 2021-06-29


  

Förbättringar callbacks för order (N)

Ny endpoint för en PSP:s orderskapande. Syftet med en ny endpoint är att separera processen där order skapas från alla övriga processer, för att i högre grad kunna ta emot anropet och skapa ordern.                                                                

                                                                

Netaxept - loggning och callbacks

Översyn av callbacks och loggning i integrationen med Netaxept.

                                                                

Returfrakt i aktuell valuta til NAV

Ny tagg för att kunna exportera returfrakt i aktuell valuta till NAV.

                     

Returfraktsedel från Consignor

Möjlighet att skriva ut returfraktsedel från transport- och leveransportalen Consignor och även maila till kund via Askås Meddelandecentral.

 

Version 10.15.25 - 2021-06-22


  

Utökade momsregler per leveransland (N)

1 juli började en ny momslagstiftning inom EU att gälla. Det så kallade "E-handelspaketet". Lagen innebär att en ny gemensam omsättningströskel för distanshandel till privatpersoner införs. 10 000 EUR eller 99 680 SEK är beloppen du bör ha koll på framöver. Om den samlade försäljning till samtliga EU-länder överstiger tröskeln ska företaget redovisa med leveranslandets lokala momssats.

För att göra hanteringen smidig för våra kunder har vi utvecklat en ny funktion i WebbAdmin. Funktionen kommer göra det möjligt att sätta upp utökade momsregler per leveransland. Via reglerna kan du ange leveransland och sätta korrekt landsmoms för varje land.

Läs mer om lagstiftningen

 

Version 10.15.24 - 2021-06-15


  

Utveckling Digitala produkter

Möjligheten att ladda upp flera filer på en produkt i funktionen Digitala produkter.

Läs mer: Digitala produkter

 

Returhantering, stöd för att göra retur utan inloggning

Meddelandepunkt för möjlighet att distribuera inloggningsfri returlänk via det mail som går ut till kunden när ordern skickas.

 

Optimering av databas-frågor

Optimering av SQL-frågor mot databasen för att hämta ut egenskapstabeller.

 

Förbättringar Friendly-URL

Förändringar i hanteringen av friendlys. En friendly är nu unik endast inom ett språk. Tidigare var alla friendly-länkar unika för samtliga språkversioner. I och med ändringen kan alltså en länk, exempelvis /adidas, användas på flera språk istället för som tidigare /adidas-no, /adidas-fi osv.

 

Collector - Språkbegränsa widget

Inställning för att begränsa Collectors widget på produktsidan utifrån språk.

 

Prisjakt - begränsningar

Inställning för att artiklar ska kunna exporteras i Prisjaktfeeden oavsett den domäntillhörighet (eller övriga begränsningar) som artiklarnas artikelgrupper har.

                     

Version 10.15.23 - 2021-06-08


  

Justering statistik för Månad och varumärke

Korrigering av SQL-lfråga som gav felmeddelande i vyn "Statistik för Månad och varumärke".

 

Swish i Collector Checkout

Tillagt stöd för referensen ”externalPurchaseIdentifier” för Swish-order i Collector Checkout. Ger bättre matchning i det kompletta flödet, inclusive ERP.

 

Korrigering, artikelfilter

Justering av artikelfiltrering i WebbAdmin. Om man inte fyllde i både från- och till-datum så fungerade inte filtrering på datum. Detta har nu åtgärdats.

 

KCO V2 – KCO V3

Justering av vissa parametrar som skickas till Klarna. För bibehållen funktionalitet mellan Klarna Checkout V2/V3.

 

Justering Resursbank Checkout

Justering av integrationen till Resursbank Checkout för korrekt hantering av vissa typer av callbacks.

 

Dölja produkter under bevakning, i Andrasomkopt

Lagt till inställning för att kunna dölja produkter som är under bevakning i produktrekommendationen "Andra som köpt".

 

Utdrag artikelgrupp, parameter för Artgrp

Ny parameter så att man kan sätta en specifik ”Artgrp” i taggen för utdrag ur artikelgrupp.

 

Sortering Inleverans lager/saldojustering

Justering/fix av sorteringsfunktion i WebbAdmin för Inleverans - lager/saldojustering.

                     

Orderexport tid_skickad

Möjlighet att få ut tid när en order skickades vid orderexport.

 

Askås Marketplace – utveckling Progress bar

Sedan tidigare finns det en funktion (Progress bar) i Merchant center där handlarna kan se vilken produktinformation som saknas eller behöver uppdateras.

Nu har det lagts till stöd även för rubrik/variantartiklar. Direkt i Merchant Centers ges nu information om en ingående ”variant” är inaktiv eller saknar pris.

Läs mer om Askås Marketplace

 

Version 10.15.22 - 2021-06-01


  

Askås Leads – Varumärke och egenskap som trigger

Ny funktion för att aktivera Leads-popup baserat på varumärke eller produktegenskap. Funktionen ger dels möjlighet att initiera Leads när en kund klickar in på en produktsida som hör till ett specifikt varumärke.

Leads kan även styras via egenskaper. Om en egenskap anges i Leads-funktionen i WebbAdmin kommer aktuell ”lead” initieras när en kund klickar på en produkt som har motsvarande egenskaper i webshopen.

Läs mer om Askås Leads

 

Köpknapp ska leda till produktsida (N)

Generell funktion för nya mallarna. Klick på Köp-knapp från kategorisida (artikelgrupp) leder till produktsida istället för att produkt läggs i varukorgen. Aktiveras via inställning.

 

Förbättrat mallstöd, kontakpersoner

Vyer för kontaktpersoner på Mina sidor har fått förbättrat stöd för mallar. 

 

Version 10.14.21 - 2021-05-25


  

Askås Marketplace

Stöd för olika provisionsnivåer för enskilda produkter. Tidigare har det enbart varit möjligt att ange en generell provision per merchant (konto). Nu har vi utvecklat stöd för att ange en avvikande provision på produktnivå.

Det är även möjligt att massuppdatera provision för flera produkter i WebbAdmin. I Merchant Center visas provisionen på produktnivå – både den generella provisionen för kontot och eventuell avvikande provision för produkten.

Läs mer om Askås Marketplace

 

Begränsning på rabattkod

Begränsning på rabattkod med minsta köpgräns, fungerade i vissa fall inte korrekt. Detta är nu löst.

 

Variantbilder artikelgrupp, varnish-hantering

Utökad funktionalitet för bildhantering i Template Toolkit. I första hand för kunder med Varnish.

Förklaring: Varnish Cache är en HTTP-accelerator utformad för innehållstunga dynamiska webbplatser och API:er. Till skillnad från andra webbacceleratorer, som Squid, som är en cache på klientsidan, eller Apache, som främst är originalservrar, designades Varnish som en HTTP-accelerator. Varnish fokuserar uteslutande på HTTP, till skillnad från andra proxyservrar som ofta stöder FTP, SMTP och andra nätverksprotokoll.

 

Autoimport av paketinformation från Pacsoft-Unifaun, aktivera betalning

Ytterligare utökning av TrackBack så att orderstatus kan uppdateras i Webbadmin när kollinummer laddas in från Pacsoft-Unifaun. Det finns även möjlighet att aktivera ordern i PSP.

 

Spara domän på returer

Domän sparas nu på returer och visas i WebbAdmin. Det går även att filtrera på domän i ärendeöversikten.

 

Version 10.14.20 - 2021-05-18


 

Askås Cookie Manager

Möjlighet att via inställning i ACM aktivera att samtliga kategorier är förvalda när slutkunden klickar på anpassa cookieval i frontend. OBS. Detta innebär inte att några cookies, förutom nödvändiga, sätts innan kund har gjort ett val. Läs mer om ACM

 

Varianter som tillbehör

Förbättringar i WebbAdmin för att lägga till varianter som "tillbehör till". Ny knapp i vyn Tillbehörslistor på en Artikel.

           

Optimeringar, WebbAdmin

Prestandaoptimeringar av flertalet vyer i webbadmin.

 

Askås Marketplace - Variantartiklar

Skriv ut rubrikartikelns namn oavsett vilken underliggande variant som väljs i artikelvyn.

Läs mer om Askås Marketplace

 

Postnummervalidering per land

Möjlighet till postnummervalidering per leveransland. Ange minsta längd, maxlängd och/eller regex i inställningsvy i WebbAdmin. (Övriga inställningar ->Länder ->Valfritt land)

 

Hitta Butik - Öppettider - flera språk

Hantering av öppettider för olika språk i funktionen för Hitta butik (Store Locator)

Läs mer

 

Version 10.14.19 - 2021-05-11


 

Variantvärden per språk

I vissa språkkonfigurationer var det tidigare problem med att lägga till värde på varianter. Detta är åtgärdat.

                                 

Frakfritt och medskickskampanj

Korrigering av problem vid medskickskampanj med artikel som inte är fraktfri. När en sådan artikel ingick i en kampanj medförde det att varukorgen som helhet inte fick status fraktfri.

 

Justering ATM

Mindre justering för laddningspunkt i Askås Tag Manager, för landningssidor/startsidor

 

Askås Product Enginge

Optimeringar för hantering av varianter i nya typen av variantartikel.

 

Askås Marketplace

Möjlighet för merchants att ladda upp fler än fyra bilder, både via Lägg till produkt och via filuppladdning. Hur många bilder som ska tillåtas styrs av administratören i WebbAdmin.

 

Version 10.14.18 - 2021-05-04Utökad funktionalitet, snabborder

Utökad funktionalitet i gränssnittet för snabborder i WebbAdmin.

 

Friendly URL – Kort text som källa

Möjlighet att använda kort text på artikel som källa för autogenerering av friendly. Standard är att artikelnamnet (Beskrivning) används som källa.

 

Förbättring orderflöde

Förbättring av orderflöde efter lagd order för att i vissa scenarion undvika dubbelorder.

 

Anpassning Pacsoft-Unifaun

Justerad funktionalitet för orderstatus och kollinummer, för bättre spårbarhet. Utökning av Trackback.pm så att orderstatus uppdateras när kollinummer laddas in.

 

Best Hemleverans - Leveransförslag för helg

Stöd för "cutoff"- tid i integrationen med Best. Ger möjlighet att ange en ”från och med”-tidpunkt som döljer leveransförslag för exempelvis lördag/söndag.

 

Version 10.13.17 - 2021-04-27Rubriker - Variantartiklar

Mindre justering av grafiskt fel där variantegenskapernas rubriker inte skrevs ut på rätt rader inne på variantartikel.

           

Abandoned cart - begränsningar sparas inte

Begränsningarna Skicka till följande kunder och Tid sedan varukorgen ändrades sparades inte korrekt för AMA-utskick av typen Abandoned Cart. Detta har åtgärdats

 

Askås Product Engine - Produktlistor

Möjlighet att kunna ajax-ladda vissa produktlistor på produktsidan och därmed kunna ha "visa fler"-funktionalitet för dessa.

           

Exkludering av artiklar i kampanj

En inställning som möjliggör att man kan exkludera artiklar ur en kampanj slog inte igenom på alla nödvändiga ställen, detta är nu korrigerat.

 

Flera tecken i friendly-mappningar

Förbättrade möjligheter att mappa fler tecken vid skapande av Friendly URL. Syftet är att kunna hantera vissa språk som kräver att ett tecken i Latin1 ersätts av två eller flera tecken.

 

Korrigering sitemap

Utökat stöd för kundspecifika inställningar vid skapande av Sitemap.askås

 

Version 10.13.16 - 2021-04-20


 

Validering av postnummer mot Airmee

Stöd för utökad och intern validering av postnummer mot Airmee.

Läs mer om Airmee

 

Förhandsgranskning av teman

Möjlighet att förhandsgranska teman från tema-vyn i WebbAdmin.

 

AMA – Askås Marketing Automation

Stöd för att styra infogad produktlista i nyhetsbrev per domän och/eller språk.

 

Tagg för standardgrupp på produktsida

Ny tagg för att skriva ut artikelns standardgrupp på produktsidan.

 

Tagg för kunds initialer

Ny tagg för att skriva ut inloggad kunds initialer i butiken med valfri separator.

 

Funktion för nollorder 

Backend-justering för att i vissa scenarion i frontend kunna kontrollera eventuella noll-order. Ändringen skapar möjlighet att också utvärdera inräknad kundkontobetalning.

 

Varianter i lager, språkstöd

Ytterligare möjligheter att visa variantartikels lagerstatus via egenskap. Nu även per olika språk. För nya variantartikelhanteraren.

 

Version 10.13.15 - 2021-04-13


 

Askås Marketplace

Möjlighet för handlare att hantera alt-texter för bilder i Merchant Center.

Uppdaterad vy för artikelhantering i Merchant Center. Handlarna kan enkelt se vilken information som saknas/behöver uppdateras via en progress bar.

Läs mer om Askås Marketplace

 

SET-artiklar    

SET-artiklar kunde få felaktigt lager-id i orderbekräftelsen. Felet har åtgärdats.

 

Returkostnad per land

Stöd för att på returfrakt sätta en kostnad per land när en retur skapas.

 

Export av bilder

Utökat stöd för export av flera extrabilder. Tidigare var det endast möjligt att exportera den första extrabilden (zoombilden).

           

Anpassning – Friendly URL

Förbättring av underliggande logik för Friendly URL. Utbrytning av språkkolumner i databasen för att möjliggöra tillägg av ytterligare språk utan tappad prestanda.

 

SET-artikel - tagg lagerstatus

Korrigering av taggen Text_Lagerstatus för bättre hantering av lagerstatus på vissa typer av SET-artiklar.


Version 10.13.14 - 2021-04-06


 

Artikelkategorier – Nyutveckling

Artikelkategorier är en funktionalitet som funnits med länge i Askås. Nu har funktionen utvecklats för att bli mer flexibel och kraftfull.

Artikelkategorier används för att begränsa betalmetoder, fraktmetoder och/eller fraktmetoder i kombination med betalmetoder. Begränsningen slår igenom i kassan om varukorgen innehåller någon av artikelkategorins kopplade artiklar.

Artikelkategori kan sättas på enskilda artiklar eller på hela artikelgrupper och varumärken.

Man kan även begränsa en kategori att endast gälla vissa domäner/prislistor/kundkategorier. Vidare kan man exkludera vissa kundnummer, så att begränsningarna inte gäller dessa.

OBS. En artikelkategori kan inte jämföras med en artikelgrupp. Det är enbart en intern gruppering av artiklar i WebbAdmin som i förlängningen används för att blockera särskilda betalmetoder/fraktmetoder.

Kund-FAQ: Länk till supportcenter

 

Askås Marketplace – nya funktioner

Askås Marketplace - marknadsplats för e-handelAskås Marketplace är en egenutvecklad, mångsidig och kraftfull digital marknadsplats som har verktygen som krävs för att kunna samla handlare och erbjuda deras produkter till nya kundgrupper.

Marketplace-lösningen har nu utvecklats och uppdaterats med ny funktionalitet och nya möjligheter.

Dölj artikelgrupp. Möjlighet för administratör att i WebbAdmin dölja en artikelgrupp i handlarnas Merchant Center.

Massuppdatering. Möjlighet för administratör att ändra status på flera artiklar och aktivera/inaktivera dem i Merchant Center och i e-handeln.

Friendly/redirect. Stöd för autogenerering av Friendly URL och redirect när ett produktnamn ändras i Merchant Center.

Granskning av artiklar. Askås Marketplace har stöd för att låta administratören granska nya och ändrade produkter innan de godkänns och visas i e-handeln. Nu finns det även stöd för att låta en produkt som exempelvis har fått ett nytt pris, bild eller produkttext ligga kvar i e-handeln även om ändringen ännu inte har godkänts av administratören.

Gratis retur-ikon. I Merchant Center kan handlare ange om en produkt har gratis retur eller ej. Om en produkt har gratis retur är det möjligt att via en tagg spegla ut denna inställning och visa en gratis retur-ikon på produktsidan.

Läs mer om Askås Marketplace


Köpta produkter på Mina sidor – Askås Product Engine

Stöd har utvecklats för att visa köpta produkter på slutkonsumentens Mina sidor. Det finns även möjlighet att använda filtrering i denna produktlista.

 

Ny tagg för rabatt i kassan

Ny tagg för visning av rabatt i kassan. Ger stöd för att räkna rabatten i kronor per orderrad och summera. Detta ger möjlighet att presentera den samlade rabatten i kronor. Alltså hur mycket slutkunden ”sparar” totalt.

 

Opengraph-data för artikelgrupp

Autogenerering av Opengraph-data för artikelgrupper när detta ej är angivet.

Förklaring: Opengraph är ett protokoll med metataggar som talar om för Facebook vad som ska hämtas, sparas och användas när webbsidor delas i sociala medier. Opengraph-protokollet styr exempelvis vilken bild, rubrik och text som Facebook ska hämta in.

 

Språkurval i AMA

Justering av problem med språkurval i AMA i kombination med Askås Leads. När fler språk användes för selektering, exempelvis danska, tyska och svenska sparades dessa korrekt. Däremot så visades endast det första språket alfabetiskt, i det här fallet danska, för samtliga selekteringar.

 

Exportfunktionen

Extra kontroll för typ av export, för att inte visa exportval som är inaktiva.

Korrigering av hur xml-export hanterar länkar. Felaktiga länkar skapades tidigare för artiklar som saknade Friendly-URL.

 

Redirect till aktivt språk

Justering för redirect till aktiv språklänk. Tidigare gav en länk till ett annat språk än det som var aktivt en 404-kod.


Version 10.12.13 - 2021-03-30


 

Orderbelopp - Extern valuta

Justering av problem med orderbelopp i checkouter och vissa konfigurationer av extern valuta.

 

Differens i statistik

Korrigering av hur statistiken för "Land Total" och "Land och månad" räknas ut.

                     

Specialegenskap Stor Logo Tagg

Tagg för Specialegenskap:Logo:Stor, kan nu även användas i artikelgrupper.

 

Utvalda egenskapsvärden

Möjlighet att sätta ett viss fördefinierat egenskapsvärde som "Utvalt".

                     

Lagerstatus SET-artiklar

Korrigering av SET-artiklar som felaktigt visades som ej beställningsbara.

 

Kombinationer för Tag X Betala för Y-kampanj

Möjlighet att exkludera eller inkludera artiklar med kampanjpriser i Tag X Betala för Y- kampanjer.

 

Stöd för TT-mall, CMS

Utökning av tidigare funktionalitet för arbetsytor i template-toolkit. Möjligt att sätta individuella TT-mallar för CMS-sidor.

 

Version 10.12.12 - 2021-03-23


 

Trackingpixlar - ATM

Korrigering för hur vissa specialtecken hanteras i ATM.

                     

Meddelandepunkt för Kontaktperson

Meddelandecentralen har nu en särskild meddelandepunkt för kontaktpersoner.

 

Översikt för poänginställningar

Korrigering av gränssnitt för översikt av poänginställningar i Customer Loyalty Program (Lojalitetsprogrammet).

                     

Anpassning av Specter-integration

Utökade möjligheter att utesluta enskilda order i export till Specter.

                     

Korrigering variabla SET-artiklar

Justering för korrekt saldohantering i variabla SET-artiklar, samt Set-i-Set artiklar.

                     

Ny variantväljare / Microdata

Justering för korrekt pris i microdata i nya variantväljaren.

 

Collector Payment Widget

Stöd för Collector Payment Widget på produktsida.

 

Meddelande saldofel - Kassan

Utökade möjligheter att styra utseende av meddelande om saldofel i kassan.

 

Version 10.12.11 - 2021-03-16


  

Import - Möjlighet att välja teckenkodning

Det finns nu möjlighet att direkt i WebbAdmin välja teckekodning på importfiler, mellan Latin1 (ISO-8859-1) och UTF-8.

 

Förbättringar import, egenskaper

Förbättringar för import av vissa tecken för artikelegenskaper.

                     

Giltighetsdatum, Presentkort

Mindre korrigering för att kunna sätta giltighetsdatum för presentkort

 

Utesluta SET-artiklar i exportorder till Specter

Justerat möjligheter att utesluta SET-artiklar i orderexport till Specter.


Version 10.12.10 - 2021-03-09


  

 Askås Product Engine - cachning

Justering av felaktig cachning av tillbehörslistor till Askås Product Engine.

 

Loop54 - extrabilder

Inställning för att styra vilken extrabild som skickas från Askås till Loop54.

 

Artikelexport - Nyheter

Möjlighet att exportera artiklar som är nyhetsmarkerade via ett urval i artikelexporten.

 

Fel kundbetyg

Korrigering av beräkning av antal betyg vid variantartiklar. Samtliga betyg för en överliggande rubrikartikel och dess ingående varianter ska finnas med i beräkningen.

 

Tillåt tsv-filer vid import

Tillägg av tillåtna filändelser för att stödja .tsv filer. TSV står för tab-separated values. (Tabb-separerade värden)

 

Kampanjfunktionen

Korrigering av kampanjvy i WebbAdmin där data sparades felaktigt.

 

Export till Specter

Viss uppdatering av artiklar triggade inte export till Specter ERP på ett korrekt sätt. Detta har åtgärdats.

        

Justering returhantering

Mindre inställningsbaserad korrigering i returvyn. Problem med att återköp inte registrerades korrekt vid sparning. Detta har åtgärdats.

 

Intresseområden via Askås Leads

Stöd för att samla in kundernas intresseområden direkt i Askås Leads-popup. Denna information kan sedan användas för selektering vid utskick till Leads-kunder via Askås Marketing Automation.

 

Collector checkout - Swish orderadministration

Swish kan nu hanteras i anullering, cancellering, och återköp i integration med Collector checkout.

Version 10.12.9 - 2021-03-02


 

ACM – automatisk cookielista (N)

Askås Cookie Manager är en integrerad funktion som gör det möjligt att skapa cookiebars och låta konsumenterna acceptera eller neka till vissa typer av cookie-kategorier.

ACM har nu utökats med en funktion för att skapa och visa uppdaterade listor med cookies på valfri webbsida. Funktionen scannar av sajten i realtid och alla cookies samlas i ACM-vyn i WebbAdmin.

Ifrån denna vy kan en administratör ställa in vilka cookies som ska visas på sajten, under vilka rubriker (kategorier) de ska placeras och det går även att skriva informationstexter som förklarar vad enskilda cookies innebär. Nödvändiga cookies som är satta av Askås har färdiga standardtexter.

Listan publiceras genom att en särskild ACM-tagg läggs in på den aktuella webbsidan.

Mer om Askås Cookie Manager

 

Artikelanpassningar

Ny funktionalitet i artikelanpassningar. Stöd för konsument att ladda upp bild/logga och flerradiga texter för tryckning på en produkt.

OBS. Kräver anpassningar frontend för att fungera.

 

Hantering av nyheter

Utökade möjligheter att markera artiklar som nyheter via nytt fält i WebbAdmin och via import. Detta ger bättre möjligheter att styra vilka artiklar som ska listas som nyheter och från vilket datum denna ”flaggning” ska gälla.

        

Autogenerering av metadata

Korrigering av autogenerering av metadata, i kombination med viss tagg

 

Import - inga specialegenskaper utan värden

Justering av import för att inte spara egenskaper där värde saknas.

        

Order- och försäljningsdata

Korrigering för tidsintervaller i försäljningsstatistik. Vi körning av försäljningsstatistik per dag togs en extra månad som inte valts med i statistiken. Detta har nu åtgärdats.

 

Korrigering tillbehörslista

Mindre korrigering av problem med att tillbehörsprodukter inte visades i kombination med viss tagg.

 

Inställning för ordervärde per land

Ny inställning som ger möjlighet att styra minsta godkända ordervärde per land och valuta.

 

Ordervalidering Nets Easy

Lagt till stöd för ordervalidering i integration till Nets Easy Checkout.

Version 10.11.8 - 2021-02-23


 

Dynamiska textfält - nytt språk

Justering för att dynamiska textfält tömdes när man aktiverade nytt språk i admin. Åtgärdat.

 

Lagersaldo CDON

Justering för korrekt spegling av saldo i nya integrationen med CDON Marketplace.

        

Justering filter

Justering för utskrift vid filtrering med viss tagg för variantartiklar.

 

Namn / Leveransadress

Mindre korrigering för sparning av namn på extra leveransadresser.

        

Askås Leads-urval i AMA

Korrigering för urval av Askås Leads i AMA. Ett generellt urval enbart på Leads-adresser fungerade inte utan ytterligare begränsningar. Detta har åtgärdats.

 

Justering kampanjtexter

Korrigering av fel då texter på kampanjer försvann på de språk som inte var aktiva i webbadmin.

 

Prishämtning, bonusstegen

Justering då bonusstegen tidigare hämtade kampanjpris istället för ordinarie pris i vissa fall.

 

Epostadress hittades inte vid användning av Glömt lösenord

Korrigering för kontaktpersoner som inte kunde inte återställa lösenord.

 

Justering flöde, externa metoder i checkout

Korrigering av potentiella problem i flödet med externa betalmetoder i Checkouter.

 

Justering för inbäddade ytor

Utjämning av antal artiklar som visas i artikelgrupper om inbäddade ytor används. Får till följd att nedre raden med artiklar alltid blir ”full”.

 

Grundsortering av produkter i WebbAdmin

Förbättrade möjligheter för egen sortering av artiklar.

 

Förbättringar KP - Klarna Payments

Implementation av callbacks och service för Klarna Payments.

 

Orderhämtning med AJAX på Mina sidor

Ny funktion som gör det möjligt att hämta ut order på Mina Sidor via AJAX.

 

Bilder skickas inte till Klarna

Korrigering av fall där bilder ej skickades korrekt till Klarna.

 

Askås Tag Manager – stöd för presentkort

Utvecklat stöd för att placera taggar via Askås TagManager på presentkort.

 

Metadata nya artiklar

Utveckling så att metadata inte skapas automatiskt för nya artiklar som saknar artikelnamn.

Version 10.11.7 - 2021-02-16


 

Felmeddelande i WebbAdmin

Förbättrat felmeddelande när en administratör i WebbAdmin som inte har rätt att se kunduppgifter går en på en vy eller funktion där kunduppgifter normalt visas.

 

Adyen - Översättningar

Se till så att översättningar fungerar för Adyens betalmetoder.

 

Webbsidor/Domänbegränsningar

Domänbegränsningar på webbsidor sparades inte korrekt, justerat nu,

 

Paypal - Husnummer

Stöd för Husnummer i integration med Paypal.

 

Svea checkout - Möjlighet att reservera ordernummer

Möjlighet att reservera ordernummer i integration med Svea Checkout.

        

Text från lagerstatus på bevaka-knapp

Justering av texthantering vid artikelbevakning. Lagerstatus kan visas på bevaka-knapp för en produkt.

 

Förbättringar KCOv3

Mindre optimeringar i integrationen med Klarna Checkout V3.


Version 10.11.6 - 2021-02-09


 

Fel poäng i kassan

Korrigering av felaktig poänguträkning i kassan vid viss konfiguration av lojalitetsprogrammet.

        

Stöd för min/max belopp i externa betalningsmetoder (KCO)

Stöd för att sätta min/max belopp i externa betalningsmetoder. Klarna Checkout V3.

 

Optimeringar valfritt utlämningsställe

Förbättrad funktionalitet för hur valfritt utlämningsställe hanteras vid checkout. När ett val gjordes som laddade om checkouten så tappades tidigare gjorda val inom en fraktmetod bort. Exempelvis vald box i fraktmetoden Budbee Box. Detta har nu åtgärdats.

 

Dynamisk hämtning av rek-priser på SET-artiklar

Möjligheter till dynamisk hämtning av rekommenderade priser på ingående artiklar i en SET-artikel.

 

Korrigering XY-kampanj

Korrigering för namngivning av XY-kampanjer. Tidigare uppstod problem i varukorgen då speciella tecken som &,< och > användes i kampanjnamnet.

 

Askås Leads - Varnish

Översyn och utveckling av Askås Leads för att fungera korrekt tillsammans med Varnish.

Varnish är en mjukvara som cachar innehåll mellan användaren och servern för att snabba upp åtkomsten till en sajt, särskilt under perioder med hög trafikmängd.

 

Möjlighet att ta bort övriga EAN koder.

Utökade möjligheter att ta bort anpassade multipla EAN koder

        

Justering 404-sidor

Korrigering av mindre fel vid inställningar av 404-sidor i samband med domäninställningar.

 

Askås Product Engine

Utökning av information för variantartikel till Askås Product Engine. Nu skickas lagerinformation över för varje ingående variant.

        

TT-basering av stafflade priser

Visningen av stafflade priser är nu tt-baserad, med utökade mall-möjligheter. TT = Template Toolkit.Version 10.11.5 - 2021-02-02


AMA – Kopiera utskick (N)

Ny funktion som ger möjlighet att duplicera en befintligt AMA-utskick till ett nytt utskick. En ny knapp ”Kopiera till ny” läggs till. När man klickar på den skapas en kopia av det befintliga utskicket och kopian är alltid inaktiv som default.

 

Kampanj för varianter (N)

Förändringar av kampanjhantering i den nya AJAX-laddningen av variantartiklar. Utvecklat stöd för korrekt visning av kampanjpriser på ingående varianter.

Funktionaliteten för AJAX-laddning av variantartiklar innebär att de olika varianterna som ingår i en övergripande rubrikartikel laddas in med AJAX. En positiv effekt av detta är att prestandan förbättras.

OBS. AJAX-laddning av variantartiklar kräver anpassning och design i olika grad.

 

Askås Product Engine

Stöd för export av fältet Utökad media till Askås Product Engine.

Funktionen Top-offer finns nu tillgänglig i Askås Product Engine.

Optimeringar för produktsida i Askås Product Engine.

 

VAT-kontroll i integrerade betalmetoder (N)

Nytt stöd för kontroll av VAT-nummer i samtliga integrerade betalmetoder. Anges ett korrekt VAT-nummer dras moms av ifrån den aktuella ordern. VAT-kontroll gäller för företagskunder från EU men utanför Sverige.

 

Export av artiklar med positivt saldo (N)

Nytt stöd för att enbart kunna exportera artiklar med positivt lagersaldo i exportfunktionen i WebbAdmin.

 

Nya anpassningsmöjligheter av artikel (N)

Utbyggd funktionalitet för artikelanpassningar. Bland annat stöd som ger slutkonsument möjlighet att ladda upp bild (logotyp) och text på en produktsida.

OBS. Kräver anpassningar av Askås.

 

Fel leveranstid visas på SET i SET

Leveranstid för en SET i SET-artikel kunde uppdateras baserat på ingående artiklar även om den var inställd att inte göra det. Detta har nu justerats för korrekt leveranstid på SET i SET-artiklar.

 

Friendly URL:s för varumärken

Korrigering av friendly som i vissa fall inte skapades korrekt för alla språk vid nytt varumärke.

 

Korrigering, vyn över Varumärken i grupper

Justering av breadcrumb för artikellistning för artikelgrupper i varumärken.

 

Ändringar i önskelista

Vidare utvecklingar av önskelista och möjligheter till flera listor.

        

Askås Content Editor – tidsstyrning

Korrigering av saknat "Till-Datum" i inställningar -> Tidsstyrning.

 

Lagerinfo per ingående variant

Stöd för att administrera lagerstatusar samt visa specifik lagerinfo per ingående variant i en rubrikartikel.

                                    

Meddelandecentralen - Fraktbolag

Tagg för möjlighet att få med fraktbolag i utskick via meddelandecentralen.

 

Raderaknapp för ingående koder

Möjlighet att radera alla, ej förbrukade, ingående koder i en rabattkod.

 

Orderexport ordersumma

Utökade möjligheter att exportera ordersumma i olika format.

 

Version 10.10.4 - 2021-01-26


 

Justeringar KCOv3

Nya inställningsmöjligheter för KCOv3. Kund kan få sin adress sparad, lämna och återkomma till kassan för att slippa fylla i adress igen. Det är även möjligt att ställa in om faktura eller leveransadress ska styra butikens valuta.

 

Korrigering moms i varukorg/kampanj

Korrigering av moms i varukorg i kombination med viss typ av kampanj (Bonusstege).

 

WebbAdmin - Filtera artiklar

Visuell justering för filtrering av artiklar i webbadmin.

 

Justering registervård

Korrigering av funktionen för att slå ihop kunder, som vid viss konfiguration kunde misslyckas.

 

Underhållsarbete WebbAdmin

Förebyggande säkerhetsarbete i webbadmin.

Version 10.10.3 - 2021-01-19


 

Korrigering tema/fraser

När TT-mallar används hämtas textfraser inte korrekt när olika teman används. Exempelvis på Mina sidor eller i Kassan.

 

Innehållsblock och språk

Justering så att det blir möjligt att aktivera flerspråkiga innehållsblock.

 

Justering av meny

Justering av meny i WebbAdmin, där äldre funktionalitet återställts.

                     

Kunders intresseområden

Gör det möjligt för kunder med licens standard att komma åt vyn för att skapa upp intresseområden för kunder i WebbAdmin.

 

Optimering VerifyCustomer

Optimering av metoden VerifyCustomer I admin api. För att motverka onödigt många träffar hos kunder med anonymiserade kundrader.


Version 10.10.2 - 2021-01-12


 

Bakgrundsfärg Askås Content Editor

Justering av hantering av bakgrundsfärg när Askås Content Editor används för att bygga utskick i Askås Marketing Automation. Bakgrundsfärgen skickades inte med i utskicket. Detta har nu åtgärdats.

 

Justering av radering av PSP i WebbAdmin

Justering av gränssnittet vid radering av betalmetoder i WebbAdmin. Kontroll-popup har lagts till som validering.

 

Dold artikelgrupp synlig som breadcrumb

Det är möjligt att arbeta med dolda artikelgrupper i WebbAdmin. Utveckling så att dolda grupper inte kan skrivas ut som breadcrumb.

 

Justering av inbäddade ytor

Korrigerat problem med språk där man försökte lägga till en inbäddad yta för en artikelgrupp. Artikelgruppen lades till för SV även om annat språk hade valts.                                                                                 

 

Stafflade priser - ny variantväljare

Stöd för utskrift av stafflade priser via den nya variantväljaren.

 

Poängutskrift missvisande i webbadmin

Förbättringar av utskrift av intjänade poäng på kundkortet i webbadmin.

 

Korrigering presentkort

Korrigering av problem med presentkort i annan valuta än SEK.


Version 10.10.1 - 2021-01-05


 

Askås Product Engine

Inbäddade ytor (N)

Utökning av funktionalitet för inbäddade ytor i butiken, även via produktmotor. Nu finns stöd för tidsstyrning av ytor, samt ytor i varumärken och artikelgrupper i varumärken.                  

 

Optimering av produktexport (N)

Optimeringar i exporten för Askås Product Engine. Prestandahöjande åtgärder. 

 

Rensa priscache (N)

Funktionalitet för att rensa priscache är nu tillgänglig för alla användare i WebbAdmin.

 

Tillägg i export till Prisjakt (N)

Justering av länkar i export till Prisjakt. Detta ger bättre möjligheter till analys av hur klicken på annonser i Prisjakt konverterar.           

 

Cachejustering

Intern utveckling. Förbättringar av hur cache hanteras. Utfasning av äldre metoder av cachning.                  

 

Förbättringar varukorg

Anpassning av hur session-cookie används. Ger förbättringar i hur varukorgen hanteras när man går från ej inloggad till inloggad, från olika enheter.

 

Lagerstatus SET-artiklar

Justering av hur SET artikel visar lagerstatus i butiken, i samband med inställning SET_use_lowest_stock_value = 1. Nu visas lagerstatus för den kortaste möjliga leveranstiden beroende på de ingående produkterna i SET-artikeln.

 

Justering Artikelbevakning

Kunder som var inloggade när de gjorde en artikelbevakning markerades inte som kontaktade när man skickade mail via WebbAdmin i ett senare läge. Detta har åtgärdats.

 

Optimering WebbAdmin, kunder

Optimering av kundlistning i WebbAdmin.


Version 10.9.51 - 2020-12-15


 

Korrigering fraktfrigräns

Korrigering av fraktfrigränser i olika valutor, i kombination med viss typ av rabattkod. Ordersumman beräknades inte korrekt i vissa fall när annan moms än svensk användes. Detta är nu åtgärdat.

           

Korrigering, ordernummer Specter

På enskild order i WebbAdmin saknades orderrnummer från Specter ERP. Detta har åtgärdats.

 

Artiklar under bevakning

Korrigering av manuellt mailutskick från artikelbevakningsvyn. Det var ej möjligt att göra utskicket till flera mottagare och detta har nu åtgärdats.

 

Askås Product Engine

Korrigering så att kampanjartiklar som raderats från en kampanj exporteras korrekt till Askås Product Engine.

 

Utveckling variantartiklar

Funktionalitet för att dynamiskt hämta tillbehör från en variantartikel. -

Tillägg i nya variantväljaren för hur beställningsbara/ej bestälningsbara artiklar hanteras.

 

Version 10.9.50 - 2020-12-08Askås Content Editor

Formvariabel i URL

Möjlighet att ange en formvariabel i URL:en till startsidan, samt unik cache för just den URL:en.

Korrigering gränssnitt, ACE

Mindre justering för visning av domänkonfigurationen för start- och landningssidor.

 

Specialtecken, Specter

Mindre justering för vissa specialtecken i exporten till Specter ERP. UTF8 kontra Latin 1.

 

Korrigering Facebook-inloggning

Justering av Facebook Connect, inloggning in i butiken via Facebook.                                

                                   

Massuppdatering av artikelgrupper

Korrigering av massuppdatering av artikelgrupper, för bibehållen standardgrupp.

                                   

Felaktig inläsning av bilder

Felaktig visning av artikelgruppers bilder i standardgrupper i vissa lägen. Detta har nu åtgärdats.                        

                                   

Askås Product Engine

Tillägg i Askås Product Engine. Stöd för variantartiklar i tillbehörslistor.

Stöd för att visa enstaka variantartiklar i artikelgruppsutskrift.

                                   

Justering WebbAdmin

Mindre justering av fel i WebbAdmin när licens för abonnemang inte var aktiverat.

Justering av meny i listningen av varumärken.


Version 10.9.49 - 2020-12-01


 

Integration Sitoo (N)

Omnikanal eller Unified commerce blir allt mer självklara önskemål i en shoppingmedveten kunds vardag. Med Askås integration till POS-systemet Sitoo kan du ge dina slutkunder en bra köpresa från e-handel till fysisk butik.

Läs mer om Askås och Sitoo

 

Askås Cookie Manager - ACM

Askås har tagit fram ny funktionalitet för cookies. Med ACM – Askås Cookie Manager har du alla möjligheter att leva upp till de bestämmelser som är gällande i GDPR, dataskyddsförordningen som trädde i kraft 2018.

Cookiehantering enligt GDPR

Information om cookies ska tydligt och direkt göras tillgänglig för besökaren.

Besökaren ska själv få välja vilka typer av cookies som ska tillåtas och inga cookies som samlar in någon form av personuppgift får vara förvalda.

Det ska vara möjligt för besökaren att använda webbsidan helt utan cookies som sparar information som kan kopplas till en person.

Även när en besökare har valt vilka cookies som ska tillåtas ska det vara möjligt att ändra tidigare gjorda val.

Soft compliance är inte tillräckligt. Att en användare får information om cookies och fortsätter använda en webbsida är inte att beteckna som ett godkännande.

Läs mer om Askås Cookie Manager

           

Presentkort i WebbAdmin

Funktion för att skapa presentkort direkt i WebbAdmin. Detta ger möjlighet för exempelvis kundtjänst-personal att enkelt skapa presentkort med valfri valör direkt i WebbAdmin. Koden som genereras kan sedan användas på ett fysiskt presentkort och säljas/betalas i fysisk butik.

 

Askås Product Engine - Kundkategori-priser i produktmotor (N)

Stöd för att exportera och visa kund-specifika priser i produktlistningar.   

Stöd för export av tomma artikelgrupper till Askås Product Engine.

Läs mer om Askås Product Engine

 

Avtal vid artikelbevakning (N)

Stöd i avtalsmodulen för nytt avtal vid artikelbevakning. När en slutkund bevakar en produkt hamnar kunden på en landningssida där epost ska fyllas i. I Askås avtalsmodul går det nu att aktivera ett avtal som är kopplat till just artikelbevakning. Det blir därmed möjligt att via information till kunden på landningssidan ta in godkännande för exempelvis marknadsföring.

 

Nytt urvalsvillkor i Askås Marketing Automation (N)

Möjlighet att selektera och skapa mottagarurval utifrån när kund senast tog emot ett schemalagt utskick i AMA.

Läs mer om Askås Marketing Automation

 

Dynamisk landsväljare (hreflang)

Ny tagg för att skriva ut dynamisk landsväljare med hjälp av hreflang. Detta ger stöd att visa en landsväljare inne på exempelvis en produktsida. När kunden sedan byter land laddas samma produktsida men för ett annat språk/domän.

Förklaring: Hreflang är en html-tagg som indexerar och håller ordning på sidor med samma innehåll men olika språkversion. Taggen introducerades av Google 2011.

 

Korrigering paginering i DCM

Korrigering för problem med paginering i DCM, Dynamic Content Manager. När man ändrade och sparade en banner och sedan gick till nästa sida via pagineringsfunktionen uppstod ”internal error”.

Läs mer om DCM

 

Pixeldata variantartikel (ajax)

Lagt till stöd för pixeldata för underartiklar till en rubrikartikel i den nya AJAX-laddade varianthanteraren. Pixeldata är en förutsättning för att mätpixlar via Askås Tag Manager ska fungera för produkter och underliggande varianter.

 

AJAX-laddad tillbehörslista - varianter

Möjlighet att via artikelnummer kunna AJAX-ladda tillbehörslistor till underliggande artiklar i en variantartikel. AJAX-laddning innebär att information hämtas in dynamiskt först när ett specifikt fält triggas. Något som ger bättre prestanda.                             

 

Version 10.8.48 - 2020-11-24Nets Easy

Underhåll av vår integration till Nets Easy. Implementerat stöd för ”webhook” som skapar order via callback-funktionalitet. Detta ger ett mer korrekt orderflöde för Mobile Pay- och Swish-order.

 

Kombination av rabatter i kassan

Förbättringar vad gäller vissa kombinationer av rabatter i kassan. Exempel: 25 procent på 2 produkter ur ”Artikelgrupp 1” i kombination med rabattkod på övriga artikelgrupper. Rabatten för ”Artikelgrupp 1” togs bort när rabattkoden på övriga artikelgrupper aktiverades. Detta har nu åtgärdats.

 

Varianter i medskicks-kampanj

Förbättringar gällande medskickskampanjer. Det har tidigare kunnat uppstå problem med valideringen när rubrikartikel med flera underliggande varianter köptes i en medskickskampanj. Detta har nu åtgärdats.

 

Dynamiska textytor

Dynamiska text-ytor för produkter är en funktion för att lägga till fler text-ytor utöver de normala produkttexterna. Funktionen har nu justerats för att motverka problem som uppstod när värdet (texten) i en tillagd yta togs bort. Då försvann efterföljande dynamiska ytor från WebbAdmin trots att de fortfarande visades frontend.

OBS. För att man ska kunna använda dynamiska textytor på en produktsida krävs design från Askås.

 

Lagring av utlämningsställe i checkouter

Förbättringar i hantering av utlämningsställe i checkouter. Fallback-funktion för checkouter som använder temporder. Om ett lagrat utlämningsställe för sessionen av någon anledning tappas kan utlämningsställe nu hämtas tillbaka till huvudordern om det finns sparat på tempordern.

 

Citat-tagg i blogg

Utökat stöd för citat-tagg i bloggar.

 

Askås Marketing Automation - Nya urval/begränsningar

Två nya triggerpunkter som urval i AMA. ”Order lagda för mer än x dagar sedan” och ”Order lagda för mindre än x dagar sedan”.

Detta är utvecklat som ett komplement till ett tidigare mottagarurval som ger möjlighet att trigga ett schemalagt utskick till kunder som fått en order levererad inom ett visst tidsintervall, exempelvis 48 timmar. Du kan själva ange tidsintervallet, från 1 timme upp till 164 timmar.

Exempel: Med dessa triggerpunkter är det nu möjlig att skapa ett urval gällande order som lades för mer än 5 dagar men mindre än 6 dagar sedan och samtidigt begränsa till order som skickades inom 48 timmar.

 

Collector/Trustly

Mindre korrigeringar i Collector-integrationen i kombination med Trustly.

 

Version 10.8.47 - 2020-11-17Uppdatering av integration till Adyen

Justering av flödet i integration till Adyen. Ger olika typer av förbättringar i kommunikation till slutkonsument. Stöd för särskild landningssida. Stöd för översättning av vissa texter i Adyen Dropin. Det finns nu även möjlighet att skicka meddelande till slutkund från Askås meddelandecentral om betalning misslyckas.

Läs mer om Adyen

 

Justering Faktureringsmodulen

Åtgärdat problem med att skapa fakturor om en eller flera artiklar på underliggande order har blivit borttagna.

 

Klarna Checkout - Autocapture

Utökat stöd för Autocapture och omedelbar aktivering i integration med KCOv3. Detta gäller Klarnas olika direktbetalningsalternativ via kort eller banköverföring.

 

Aktiveringskod X för Y

Utökad kontroll vid skapande av Tag X betala för Y-kampanj med aktiveringskod. Tidigare gjordes ingen kontroll om det redan fanns en rabattkod med samma värde som en aktiverings-kod i en X-Y-kampanj. Denna kontroll har nu lagts till.

 

Justering av offert-funktion

Problem med att pris i vissa fall har visats på produkter som ska offereras till kund. Detta har nu åtgärdats.

           

Taggar i blogginlägg

Korrigering för att bloggar filtrerade på taggar i vissa fall kunde visa blogginlägg som ännu inte var publicerade.

           

Korrekt rek-pris i orderbekräftelse

Korrigering för valutor och rek-pris i orderbekräftelse. Tidigare kunde rek-pris visas i fel valuta, exempelvis SEK i en dansk orderbekräftelse. Detta har nu åtgärdats.

 

Underhåll WebbAdmin

Underhåll och säkerhetsarbete gällande Utforskaren i WebbAdmin. Utökad kontroll som förhindrar att otillåtna filer laddas upp.

 

CDON Marketplace - koppla kanal till domän

Nytt stöd för att koppla kanaler i CDON till olika domäner via WebbAdmin.

Läs mer om CDON och Askås

 

Version 10.8.46 - 2020-11-10


 

Justering Swedbank Pay

Mindre uppdatering av hur PayeeReference hanteras i Swedbank Pay. Stöd för specialtecken saknas och ”_” tas därför bort i anropen mot Swedbank Pay.

Problem med namn när kund skrev in mer än ett mellanslag – endast förnamn sparades. Detta har nu åtgärdats.

 

Justering av sökfunktion i Topoffer-lista (WebbAdmin)

Förbättring av sökfunktionen i topoffer-listningen i WebbAdmin. Sökterm och urval försvann tidigare när paginerings-funktionen användes.

 

Beställningspunkter, epost utgångna produkter

Justering av funktionen för beställningspunkter som skickar påminnelsemail för produkter som nått en uppsatt beställningspunkt. Funktionen kunde i vissa fall skicka ut påminnelsemail gällande utgångna produkter. Detta har nu åtgärdats.

 

Designjusteringar av variantväljare

Mindre designjusteringar av AJAX-baserad variantväljare. Funktionen innebär att de olika varianterna som ingår i en övergripande rubrikartikel laddas in med AJAX. En positiv effekt av detta är att prestandan förbättras.

 

Korrigeringar Svea Checkout

Justeringar av integration till Svea Checkout. Fler referenser skapades i samband med omladdningar i kassan och detta fick till följd att tacksidan inte laddades efter slutfört köp.

 

Listvyn för specialegenskaper

Mindre justering av gränssnittet för specialegenskaper i WebbAdmin. Artikelegenskaper utan koppling till en artikel visades inte i listvyn. Detta har nu åtgärdats.

           

QliroOne - Validering av postnummer

Lagt till extra validering av postnummer i samband med val av fraktsätt. Om kunden fyller i ett postnummer som inte matchar ett tidigare sparat postnummer visas en varningstext.

 

Askås Content Editor - Kopiera sida

I Askås Content Editor går det att spara innehåll mellan olika språkversioner av en sida. Tidigare gick det inte att kopiera över innehåll från en sida som inte var aktiv. Detta har nu åtgärdats.


Version 10.8.45 - 2020-11-03Ny API-endpoint (N)

Ny endpoint i Askås API för att returnera antalet artiklar i varukorgen. Syftet med detta är att inte behöva ladda in varukorgen vid varje sidladdning.

 

Automatisk blockering av kommentarer (N)

Ny funktion som ger möjlighet att per default blocka bloggkommentarer. Detta innebär att samtliga kommentarer kommer kräva godkännande (avblockering) av administratör.

 

URL-utveckling - Friendly i kassan

Underhållsarbete för hur interna URL:er skrivs ut av butiken. Detta ger bland annat möjlighet att skapa friendly-länkar för kassan. Istället för en lång länk - butik.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.fcgi?funk=bestall_steg1 går det nu att få butik.se/sv/kassan.

OBS. Kräver inställningar från Askås personal. Ta kontakt med kundansvariga säljare för mer information.

 

Nytt gränssnitt för Artikelbevakningar (N)

Vyn för Artikelbevakningar i WebbAdmin har fått ett nytt, förbättrat, gränssnitt.

 

CDON Marketplace V4 (N)

CDON Marketplace har uppdaterat sin plattform, bland annat när det gäller produktexporten och kategorier. Askås har utvecklat CDON-integrationen för att kunna hantera den nya versionen.

Läs mer om CDON Marketplace

 

Askås Product Engine - Kampanjer (N)

Nytt stöd för kampanjflaggor. Eventuell start- och stoppdatum för kampanjer kan nu visas i produktlistningar i butiken.

 

ResursbankCheckout - Spara Betalsätt

Justering av integrationen till Resurs Bank. Använt betalsätt sparas ner i databasen så att denna information kan skickas med i exempelvis orderexporter.

 

Varianter - visning av tillval (N)

Ny möjlighet att via inställningar styra hur visning av ingående artiklar i variantlista ska fungera. Variantlistan visas normalt endast på den överliggande rubrik-artikeln. Nu går det även att visa samma variantlista på de ingående artiklarna/varianterna.

 

SET-artiklar vid kopierad varukorg

Utveckling gällande SET-artiklar och kopierad/delad varukorg. Tidigare skickades SET-artikeln inte alltid med när en varukorg delades och detta är nu åtgärdat.

 

Konfiguration beställningsvara BeX (N)

Utveckling av integrationen till affärssystemet BeX. Nu finns stöd för att läsa in data från fältet ”beställningsvara” i BeX till Askås.

 

Returer via Mina sidor

Korrigering för att undvika att flera likadana returer kan skapas. Tidigare gick kunde fler returer skapas när en kund uppdaterade sidan.

 

Version 10.7.44 - 2020-10-27Förbättring tillbehörslistor - WebbAdmin

I WebbAdmin är det möjligt att lägga till artiklar som tillbehör genom att mata in artikelnummer i en kommaseparerad lista. Om en radbrytning finns med i listan sparas detta som en del av artikelnumret. Följden blir att den önskade artikeln inte läggs till som ett tillbehör. Radbrytning rensas nu bort innan sparning. Det har även lagts till en spärr så att artikelnummer som inte existerar inte kan läggas till.

 

Anpassning av SET-artikel

Stöd för att skriva ut lagerstatus för den ingående artikel som har ”bäst” lagerstatus.

Felaktig visning av leveranstid för SET-artikel när en ingående artikel har lagerstatus slutsåld. Detta har åtgärdats.

Inställningen ”Uppdatera lagerstatus baserat på SET-artikelns ingående artiklar” har haft en brist. Även när denna inställning varit satt till N (Nej) har de ingående artiklarnas lagerstatus kontrollerats. Detta har åtgärdats.

 

Utveckling av Avtalsmodulen

Askås Avtalsmodul är till för att hämta in olika typer av medgivanden från kunderna. Funktionen utvecklades i samband med att GDPR kom 2018. Det finns en inställning i avtalsmodulen för att "visa avtal enbart för inloggade". Möjlighet finns nu att göra tvärtom, att ”visa avtal för ej inloggade”.

 

Justering - Redirects

Felaktig uthämtning av redirects för multishop vid viss inställning. Åtgärdat.

 

Askås Content Editor

Felaktigt utskrift av script-tagg i frontend när Innehållsblock med ”eget innehåll” eller Kod-widget användes. Felet har åtgärdats.                                           

           

Korrigering bonusstege, medskick

Felaktig valutakonvertering av beloppen i en bonusstege vid vissa typer av medskickskampanjer. Felet är nu åtgärdat.


Version 10.7.43 - 2020-10-20ACE - Askås Content Editor


Fallback

I ACE finns möjlighet att ange en Fallback-sida som aktiveras när en ”huvudsida” slutar fungera. Det har i sällsynta fall kunnat skapas evighetsloopar där två sidor har ”varandra” som fallback. Denna brist har åtgärdats och systemet kontrollerar och avbryter nu ”loopar” med automatik. Det visas även ett felmeddelande i WebbAdmin vid felaktigt inställd fallback.

Kopiering av ACE-sida

När en ACE-sida kopierades från ett språk till ett annat försvann innehållet från ursprungssidan. Detta har nu åtgärdats.

ACE i Askås Marketing Automation

ACE är möjligt att använda för att bygga epost-utskick i Askås Marketing Automation. Det finns nu stöd för att visa varumärke när produkter infogas i ett utskick via ACE artikel-widget.

Cachning av ACE

Utveckling av fullt stöd för cachning av startsidor och landningssidor som skapas i ACE.

Läs mer om ACE

 

Justerad saldokontroll av SET-artikel

Förbättrad saldokontroll av SET-artiklar i kassan. Tidigare var det i vissa fall möjligt att beställa fler exemplar av en SET-artikel än vad som fanns i lager.

 

Leveranstider - Airmee

Justering för leveranstider i integration till Airmee. Stöd för ”offset-tid”. Det vill säga den tid det tar från orderläggning tills ordern är plockad. Detta ger ett mer korrekt flöde gällande stopptid kontra möjlig leveranstid.

Läs mer om Airmee

 

Korrigering kreditfakturor

Fix av problem då vissa kreditfakturor inte skapades korrekt.

 

Mindre korrigering av egenskapsvärden

Rättat ett problem med sortering av fördefinierade egenskapsvärden i webbadmin.

 

Avarda Checkout - Sparningsfel

Korrigering av fel där fältet ”Attention” inte sparades korrekt i vissa Checkout-lösningar, exempelvis Avarda.

 

Korrigering AMA

Korrigering av problem i AMA där mottagar-urval i vissa fall försvann när ett utskick sparades om. Problemet uppstod vid utskick där mottagar-urvalet baserades på aktivitetsdata med år och månader som parameter. Exemelvis: ”Tid sedan senaste order”. När ett sådant utskick sparades på nytt utan att man aktivt gått in valt tidsgräns igen försvann de tidigare gjorda inställningarna.

 

Optimering ordererkännande

SQL-fix och optimering för uthämtning av artiklars egenskaper i ordererkännande.

 

Fix för snoozefunktionen i beställningspunkter

När snoozepunkten i funktionen för beställningspunkter nåddes blev den inte markerad som hanterad i databasen. Detta är nu åtgärdat.

                                               

Specter - Klarna Payments

Utveckling så att referensnummer (Paytypepreference) från Klarna Payments skickas med till Specter.

 

Askås Product Engine

Korrigering av problem där artiklars egenskaper av typen float (decimaltal) inte exporterades korrekt till Askås Product Engine.

 

Optimering i WebbAdmin

Optimeringar i WebbAdmin av vyn ”Lista alla kunder”.

 

Inställning för två decimaler i ”Kvar_till_fraktfritt”

Möjlighet att via inställning tvinga visningen av "Kvar till fri frakt" i varukorgen till två decimaler. Tidigare visades endast två decimaler när det verkligen fanns ett behov, exempelvis 199.12 kr.

 

Version 10.7.42 - 2020-10-13


 

Returhantering - returkostnader (N)

Ny, utökad funktionalitet för returkostnader. Det är nu möjligt att sätta en fast returkostnad per land och därmed debitera returfraktkostnader korrekt. Värdet kan exporteras till ERP (affärssystem).


ACE - Askås Product Engine

Sorteringsordningen av artiklar fungerade tidigare inte i ACE i kombination med Askås Product Engine. Detta har nu åtgärdats.

 

Korrigering permalänkar

Mindre justering för viss språkhantering i permalänkar/redirects.

 

Budbee Box Limited

Utökning av integration till Budbee Box. Tidigare skapades alltid en Budbee Box-order i Askås. Nu finns det möjlighet att sätta upp integrationen så att en order skapas i externa system.

 

Lazyload på egenskaps-bilder

Det går nu att aktivera lazyload på logos för specialegenskaper. Detta görs via en inställning i taggen. Vid vanlig laddning av en webbsida laddas samtliga bilder in omgående. Lazyload innebär att bilder laddas in allteftersom de blir synliga på sidan.

 

Collector avrundning, moms

Korrigering för avrundning av moms i Collector-integrationen. Checkouten hade problem att laddas när annan moms än 25 procent användes.

 

Förbättrad prestanda - varumärken/filter

Korrigering för optimerad prestanda vid uthämtning av varumärken i filterfunktionen.

 

Bonuspoäng vid annan valuta än standard

När en bonuscheck presenterades i kassan så visades ett felaktigt poängvärde för annan valuta än standard. Detta inträffade endast när inställningen som gör det möjligt att betala frakt med poäng var aktiv. Felet har åtgärdats.

 

Prestandaförbättringar vid malltolkning

Prestandaförbättringar i hur butiken hanterar Askås-mallar för arbetsytan (Header och Footer) och produktsidor.

 

Korrigering av "Visa fler" produkter

Visning av produkter i vyn Nyheter hade en bugg som nu åtgärdats. Felet uppstod när man via ”Visa fler” hade tryckt fram samtliga nyheter och sedan gick in på en produktsida. När man gick tillbaka ett steg i webbläsaren så visades inte längre samtliga produkter.

 

Svea Checkout - Möjlighet att reservera ordernummer

Möjlighet att reservera ordernummer i integrationen med Svea Checkout. Fördelen med detta är att man kan komma bort från olika ordernummer i Askås och Svea.

 

Korrigering zoombilder för variantartikel

MagicZoom kunde i vissa fall inte läsa in korrekta bilder för underliggande artiklar i en variantartikel.

 

Export av mailadresser

Korrigering av export av mailadresser. I export per grupp och land hämtades inte korrekta mailadresser.

 

Version 10.7.41 - 2020-10-06Askås Product Engine


Gruppering av filteregenskaper (N)

Stöd för gruppering och matchning av filteregenskaper. Det blir möjligt att gruppera liknande egenskaper i filterfunktionen. Exempel: Istället för att visa både storlek W32 och M kan dessa grupperas med följden att endast W32 visas men filtret ger träff även på M.

Sekundär sortering (N)

Möjlighet att specificera sorteringsordning (ASC|DESC) och sekundär sortering när man sorterar på Egenskap i produktmotorn.

Läs mer om Askås Product Engine - En del av Enterprise

 

AMA - Nytt mottagarurval

Nytt mottagarurval har lagts till i AMA, Askås Marketing Automation. Det är nu möjligt att trigga ett schemalagt utskick till kunder som fått en order levererad inom ett visst tidsintervall, exempelvis 48 timmar. Du kan själva ange tidsintervallet, från 1 timme upp till 164 timmar.

Läs mer om AMA

 

Tag X betala för Y-kampanj i varukorg (N)

Validering av priset i en Tag X betala för Y-kampanj redan i varukorgen. Tidigare blev kampanjens pris synligt först när kunden gick till kassan.

 

Ajaxladdad variantväljare (N)

Ny funktionalitet för AJAX-laddning av variantartiklar. Funktionen innebär att de olika varianterna som ingår i en övergripande rubrikartikel laddas in med AJAX. En positiv effekt av detta är att prestandan förbättras.

Funktionaliteten fungerar genom att endast första variantfältet laddas in initialt vid sidladdning. När sedan val görs i variantfältet triggas ett AJAX-anrop som laddar in nästkommande fält. Så fortsätter det tills sista variantfältet valts. Då uppdateras sidan med data från den variant som motsvarar valen i variantfälten.

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) möjliggör asynkron laddning av en webbsida. Det innebär att delar av sidan kan laddas i bakgrunden utan att komplett omladdning krävs.

 

Integration till Specter

Externt leverans-id. Nytt fält i Specterkopplingen, ”preparedShipmentId”, för externt leverans-id som kopplas till en fraktmetod.

Utveckling av ovanstående fält: Fler alternativ gällande fältet ”preparedShipmentID” – "Externt ID"/"Askås ordernummer"

Utökad loggning. Lagt till mer loggning då en orderexport till Specter misslyckas.

 

KCO V3 - Åldersvalidering

Stöd för validering av ålder i anropet till Klarna Checkout V3.

Version 10.6.40 - 2020-09-29


 

Artiklar - Topoffer

Korrigering av Topoffer-funktionen. När en artikel i topoffer-listan tog slut i lager försvann den från listan och det gick därmed inte att avregistrera den som topoffer. Detta är nu åtgärdat.

 

Presentkort

Korrigering av möjligheten att köpa presentkort och skicka till en annan mottagare.

Mindre korrigering av hur fraktkostnad hanteras när en order betalas med presentkort.

 

Kundkategori vid rabattkod

Askås har en funktion i WebbAdmin där kundkategori och/eller prislista sätts efter slutfört köp med rabattkod. Funktionen har nu anpassats så att den fungerar med samtliga checkouter som Askås har integration till.

 

Tag X betala för Y-kampanj

Korrigering av hur varumärken kan användas i kombination med andra begränsningar i Tag X betala för Y-kampanjer.

 

Swedbank Pay - Subsite

Möjlighet att skicka med fältet ”subsite” i Swedbank Pay-integrationen. Subsite anger vilken domän som ordern har lagts på.


Version 10.6.39 - 2020-09-22


 

Askås Product Engine

Mindre ändring av hur kategorisortering fungerar i Askås Product Engine.

Stöd för storleksguider.

Stöd för att visa priser exklusive och inklusive moms.

 

Klarna Checkout V3

Mindre korrigering av integrationen till KCO V3. Decimalbelopp ska sättas på de summor som visas i Orderadmin.

Möjlighet att spara "Kön" vid order via KCO V3.


Loggning av kunder vid import

Utökad audit-logg vid kundimport. Från och med nu loggas vilka kund-id som påverkas och därmed kan vi i efterhand avgöra om en specifik kund skapats/uppdaterats via en import eller ej.

 

Avarda Checkout

Uppdatering och komplettering av vår integration till Avarda Checkout. Implementation av ”serverside callback” för att motverka förlorade order.

 

Korrigering - Variantartiklar

Vid vissa typer av konfigurationer för variantartiklar visades inte fältet Detaljerade uppgifter i butiken. Detta har nu åtgärdats.

 

Sätt valuta för enskild kund

Det är nu möjligt att direkt på kundprofilen i WebbAmin ange vilken valuta en slutkund ska ha.

 

Inställning för att dölja Krav_Pa_Bild i Admin

I WebbAdmin under Detaljerade uppgifter finns en inställning som anger om det "Krävs att kunden skall ladda upp en bild för att beställa denna artikel?". Administratör har felaktigt råkat slå på denna inställning. Det finns därför nu möjlighet att dölja denna funktion helt för att undvika misstag.Version 10.6.38 - 2020-09-15


 

Utveckling av Artikel-kopiering (N)

Förbättringar av funktionen för att kopiera artikel i WebbAdmin. Friendly-URL kopieras från och med denna version. Möjlighet att välja kopiering av bilder är en ny feature. Det går också att ange om ”kopian” ska vara makulerad från start eller inte. En mindre fix gällande kopiering av specialegenskaper är också gjord.

 

Utökade designmöjligheter för SET-artiklar (N)

Möjlighet att välja mall för respektive rubrik i vissa konfigurationer av variabla SET-artiklar.


Version 10.6.37 - 2020-09-08


 

Justering sökväg bild

Mindre korrigering för korrekt bildvisning i vyn för lagerstatusuppdatering i WebbAdmin.

 

Bildvisning - Variantartikel

Tillägg i WebbAdmin så det finns möjlighet att visa rubrikartikelns bild i variantartikel. Detta administreras på de ingående artiklarna.

 

Qliro One - Stat och Lägenhetsnummer

Utökning av integration med Qliro One. Stat och Lägenhetsnummer skickas med om checkouten innehåller detta. Informationen sparas under kundfliken på ordern liksom på kundens profil i WebbAdmin.

 

Anpassning Hitta Butik, öppettider idag

Anpassning i Hitta Butik (Askås Store Locator). Nu visas butikens öppettider ”idag”.

 

Version 10.6.36 - 2020-09-01


 

Askås Content Editor ­­– mallhantering och nya widgets (N)

Utvecking av Askås Content Editor Fortsatt utveckling av ACE, Askås Content Editor, vår drag-and-drop-funktionalitet för att skapa startsidor, landningssidor och utskick i Askås Marketing Automation.

 

Jobba med mallar

I ACE, oavsett om det handlar om startsidor, landningssidor eller AMA, är det nu möjligt att enkelt jobba med mallar för hela sektioner och enskilda rader. Detta förenklar skapandet av startsidor eller epost-utskick i AMA. Du sparar själv ner sektioner/rader du vill kunna använda dig av vid flera tillfällen. Sedan laddar du önskad mall när du skapar en nya sida eller utskick.

 

Accordion-widget

Ny widget för startsidor och landningssidor. Används till att skapa exempelvis FAQ:er med frågor och svar. Frågan/rubriken är synlig för kunden och svaret exponeras när kunden klickar på en specifik fråga.

 

Formulär-widget

Ny widget för startsidor och landningssidor. Smidig funktionalitet för att skapa kontaktformulär med länk till valfri webbsida när formuläret har fyllts i av slutkonsumenten.

 

Korrigering av Artikel-widget

Visning av nya produkter sorterades inte korrekt. Nya produkter visades inte först och detta är nu åtgärdat.

 

Korrigering valutapriser

Korrigering så att valutapriser visas korrekt när kund byter valuta på en ACE-genererad startsida

Läs mer om Askås Content Editor

Läs mer om Askås Marketing Automation  

 

Budbee Box (N)

Ny integration till Budbee Box. Ger slutkonsumenten möjlighet att välja leverans till någon av Budbees leveransboxar.

Läs mer

 

Collector Checkout - Swish (N)

Implementation av Swish som betalmetod i Collector Checkout.

 

CLM - Momshantering (N)

Möjlighet att anpassa momshantering av bonuscheck skapad i Customer Loyalty Program (Lojalitetsprogram).

Läs mer

 

Utökade ordernotiser (N)

Nya typer av ordernotiser. Det finns nu möjlighet att få en notis vid ett ordervärde som överstiger vald gräns eller då en viss kundkategori lagt en order

 

Stöd för Akamai EdgeCachetags (N)

Utökad cache-funktionalitet för CDN-systemet Akamai. Tagga upp sidan i mindre beståndsdelar. Detta ger möjlighet att ifrån Akamai göra mer riktade rensningar av cache, istället för fullständig rensning.

 

Korrigering - Variantartiklar

Korrigering av inställningen VisaAlltidIArtGrp. Ingående artiklar i en variantartikel visades ej korrekt på artikelgruppssidan tidigare. Nu visas underliggande artiklar oavsett vilken sorteringsordning som är inställd för artikelgruppen.


Version 10.5.35 - 2020-08-25


 

Askås Product Engine

Export vid ändring av kampanj

Utveckling av exportfunktionen till Askås Product Engine. När en kampanj ändras exporteras alltid produkter som ingår i kampanjen.

Butik, Artikel - Admin, Import/Export            

Korrekt rek-pris vid export av variantartikel

Justering för hantering av varianters rekommenderade pris i exporten till Askås Product Engine. Rek-pris för övergripande rubrikartiklar räknas nu ut korrekt baserat på de underliggande varianterna.

Läs mer om Askås Product Engine

 

Stöd för åäö i Friendly-länkar (N)

Stöd för att Friendly ska kunna hantera åäö i länkarna.

Läs mer om Friendly

Admin, SEO - Butiken, SEO

                                        

Säkerhetsarbete i WebbAdmin

Löpande underhåll- och säkerhetsarbete i WebbAdmin.

Allmänt, Övrigt      

    

Omgruppering av Tag X få Y-kampanjer

Det är nu möjligt att köra flera Tag X få Y-kampanjer med överlappande produkter och aktiveringskoder. Tidigare aktiverades alltid den första kampanjen som matchade en produkt.

Butik, Kampanjer - Admin, Kampanjer     

     

Justering SET-artiklar

Tidigare gick det inte att placera samma SET-artikel i varukorgen om värdet för ”Frilängd” var olika. Detta är nu åtgärdat.

Butik, Artikel

 

Version 10.5.34 - 2020-08-18


 

Dynamic Content Manager

Felaktig banner-visning

Korrigering av viss DCM-funktionalitet. Felaktig visning av banners när artikelgrupp och varumärke hade samma ID i WebbAdmin. Detta är nu åtgärdat.

Butiken, Innehåll

DCM-listning i Webbadmin

Mindre fix av listning av bannerytor i WebbAdmin.

Admin, Innehåll

Kampanj-koppling

Förbättrad kontroll ifall en DCM-slide har en koppling mot kampanj. Tidigare kontrollerades endast ingående produkters lagersaldo. Nu görs även en kontroll ifall produkterna är makulerade eller ej.

Butik, Kampanjer - Butiken, Innehåll

DCM och Askås Content Editor

Utveckling så att taggar i DCM även fungerar när DCM används via en widget i ACE, Askås Content Editor.

Admin, Innehåll - Butiken, Innehåll    

Läs mer om DCM - Läs mer om ACE

Admin, Innehåll - Butiken, Innehåll


Säkerhetsarbete i WebbAdmin

Löpande underhåll- och säkerhetsarbete i WebbAdmin.

Allmänt, Övrigt         

 

Korrigering, lagerstatus SET

Korrigering gällande lagerstatushantering för SET-artiklar. Tidigare kunde en SET-artikel visas trots att ingående artiklar var osynliga. Detta är nu korrigerat.

Butik, Artikel  


Korrigering dubbelbeställningar

Förbättringar i WebbAdmin för att förhindra att dubbelorder skapas i Klarna Checkout V3.

Butik, Kassan -  Admin, Order    

        

Avarda Checkout

Ändring på mappning av adressfält mellan Avarda och Askås.

Mindre anpassning av Avarda-kopplingen för att presentera antal i fältet för anteckningar.

Admin, Order - Admin, Innehåll         


Korrigering - fri fraktgräns

Korrigering i hur fraktfrigränser prioriteras när kund har viss prislista och/eller kundkatergori.

 

Artikelanpassning

Mellanslag som värde i artikelanpassning fungerade tidigare inte. Systemet tog bort mellanslag från den valbara listan på produktsidan. Exempel: Om en produkt skulle säljas med färgegenskapen Svart Matt så blev alternativet istället SvartMatt. Detta är nu åtgärdat.

Admin, Artikel

 

Referens på order

Justering så att referens kommer med på order även när kund inte är inloggad.

Butik, Kassan - Admin, Order            

 

Korrigering minsta köpgräns

Korrigering för hur vissa typer av artiklar fungerar i kombination med minsta köpgräns. Om minsta köpgräns är aktiverad tas även önskad längd med i beräkningen. Tidigare var det baskostnaden på artikeln som avgjorde ifall köpgränsen uppnåtts. Nu tas det hänsyn till om kunden väljer X cm/dm/m på produkten vid kontroll.

Butik, Artikel - Butik, Kassan  

 

Begäran nytt lösenord

Utökad loggning när ett nytt lösenord begärs. 

Butik, Mina sidor

Version 10.4.30 - 2020-07-21Listning av varianter på produktsida (N)

Möjlighet att lista ingående artiklar i variantartikel på annorlunda sätt. För en variantartikel som enbart har en egenskap, exempelvis färg, kan de ingående, underliggande artiklarna genereras i ett block på produktsidan.

Butik, Artikel  


Designjustering Kassan (N)

Möjlighet att via inställning använda ett annat gränssnitt för att hantera beställningskvantiteter i kassan.

Butik, Kassan

 

Askås Product Engine (N)

Förbättrad sökfunktionalitet i Askås Product Engine. Vid sökningar på artikelgrupp listas även undergrupper som sökförslag. Det är även möjligt att ange hur många underliggande nivåer som ska listas.

Stöd för inbäddade ytor i Askås Product Engine.

Allmänt, Integration

 

Gräns för bevakningsmail (N)

Möjlighet att kunna styra vid vilket artikelsaldo som bevakningsmail går ut till kund.

Butik, Artikel


Version 10.2.26 - 2020-06-23Rabattkod i delad varukorg

Korrigering för rabattkod i funktionen dela varukorg.

Butik, Kampanjer

           

EAN i Product Engine

Möjlighet att använda leverantörens artnr och EAN vid sökning i Askås Product Engine.

Allmänt, Integration - Butiken, Sökning

           

Specter - Gränssnitt för teckenmappning

Nytt gränssnitt i WebbAdmin för att hantera teckenmappning i integration till Specter.

Allmänt, Integration  

 

Notiser för ordervärde och kundkategori

Möjlighet till notiser i webbadmin för inställt ordervärde och kundkategorier.

Admin, Order

 

Version 10.2.25 - 2020-06-16


 

QliroOne - Fraktbeskrivning

Möjlighet att skicka med fraktbeskrivningen till Qliro.

Butik, Kassan  

 

Validering presentkort

Korrekt validering av presentkort i visst orderflöde.

Butik, Kassan

           

Justeringar returer

Justeringar har gjorts i WebbAdmin för hur returer/reklamationer presenteras.

Admin, Order

 

Sortering av medskickskampanjer

Drag and drop-funktionalitet har lagts till i WebbAdmin för att sortera medskickskampanjer.

Admin, Kampanjer

           

XML-problem gällande artikelbeskrivning

Korrigering av hur artikel/produktbeskrivningar hanteras i varukorgen.

Butik, Artikel

           

Justering kundexport Specter

Justering av efternamn och förnamn vid kundexport till Specter.

Allmänt, Integration

 

Version 10.2.24 - 2020-06-09 KCOv3 - Returhanteringsavgift

Möjlighet till returhanteringsavgift i KCOv3

Admin, Order

 

Mina sidor - Avrundning

Korrigering för vissa konfigurationer vad gäller korrekt decimalhantering i Mina sidor

Butik, Mina sidor        

 

Externa betalmetoder för KCO - Uppdragsprogrammering/utveckling

Implementation I KCOv3. Stöd för egna betalningsmetoder.

Butik, Kassan  

 

Korrigering, samma pris på artiklar

Anpassning av funktionalitet som ger möjlighet att sätta samma pris på alla artiklar i en kampanj.

Admin, Kampanjer

           

SEO-justeringar

SEO-justeringar för hreflang & språkversioner.

Butiken, SEO   

 

Visning av procent/rabatt

Korrigering för korrekt visning av procent/rabatt på produktsida/artikelgrupp och i kassan.

Butik, Artikel - Butik, Kassan - Butik, Artikelgrupp    

 

Utökning Askås Tag Manager

Utökning Askås Tag Manager för hantering av priser exklusive moms.

Butik, Kassan

           

Justering av djupsök i Askås Product Engine

Förbättringar i Askås Product Engine. Case insensitive i djupsök för artikelgrupp/varumärke/egenskaper. Möjlighet välja egenskap av typ text och keyword i autosuggest. Förbättring av sökalgoritm.

Allmänt, Integration


Begränsning för filterval i artikelgrupp, admin

Justering för att inte kunna kombinera vissa typer av filter med vissa typer av egenskaper i Askås Product Engine.

Butik, Artikelgrupp - Allmänt, Integration  

 

Korrigering Askås Marketing Automation

Korrigering av det inte gick att ta bort kampanj från SMS-utskick

Admin, CRM

Mallar i AMA

Mindre korrigering av mallhanteringen i Askås Marketing Automation

Admin, CRM


Uppdatering av kundprofil

Justering av vissa fall där kundprofil inte kunde uppdateras korrekt.

Butik, Mina sidor

           

Export/import

Anpassning av export/import av specialegenskaper med fördefinierade värden.

Admin, Artikel - Admin, Import/Export          

 

Bbegränsade varumärken ger blank sida.

Korrigering för rätt hantering av produktsidor för artiklar med begränsade varumärken.

Butik, Artikel - Butik, Varumärke       

 

Pagination blogg

Justering av pagination i bloggfunktion.

Butiken, Innehåll        

 

Korrigering i anonymiseringsfunktionen

Anonymiseringsfunktionen har förbättrats inne på enskild kund i WebbAdmin. Nu visas anledning till varför kund ej anonymiseras om så är fallet.

Admin, Kunder          

 

Antal som använt rabattkod

Korrigering som innebär antal som använt rabattkod visas.

Admin, Statistik - Admin, Kampanjer

 

Korrigering, redirects blogg

Justering i hanteringen av redirects för borttagna blogginlägg.

Butiken, Innehåll          

           

Korrigering, återställning av lösenord

Justeringar i flödet för kunds återställning av lösenord.

Butik, Mina sidor

           

Open Graph-metadata för blogg och blogginlägg

Möjlighet att styra vilken og:image och og:description som ska användas vid delning av blogg och blogginlägg. Stöd har även skapats för title och url.

Admin, Innehåll - Butiken, Innehåll

           

Förebyggande underhållsarbete

Förebyggande underhållsarbete i delar av WebbAdmin.

Allmänt, Övrigt

           

Info om att bild är tillagd i betalmetoden

Förbättring i gränssnitt för bilder som läggs till i betalmetoder.

Allmänt, Övrigt


Version 10.2.23 - 2020-06-02Askås Enterprise - Askås Product Engine 


Utveckling av sökfunktionen

Fortsatt utveckling av Askås Product Engine som är en del av paketeringen Askås Enterprise. Till denna version har vi utökat sökfunktionaliteten, både gällande snabbsök och djupsök. Det är nu möjligt att via WebbAdmin ställa in om det ska sökas i och visas artikelgrupper och varumärken i sökfunktionaliteten. Det finns nu också möjlighet att skapa egen URL för sökresultat i djupsöken.

Butiken, Sökning

Artikelgrupps-pagination - Google Sitemap

Stöd för paginationssidor i artikelgrupp vid Google Sitemap-export.

Butik, Artikelgrupp  

Stöd för ny tagg

Utökning för tagg Ikon_Kampanj_Med_Besk i kombination med produktmotorn.

Butik, Artikelgrupp - Allmänt, Integration

Läs mer om Askås Product Engine

 

Poängutdelning lojalitetsprogrammet (N)

Ny funktion för utdelning av lojalitetspoäng. I de fall utdelning inte sker direkt och med automatik finns det möjlighet att ifrån WebbAdmin dela ut poäng till ett visst urval av kunder.

Butik, Kampanjer - Admin, CRM

Läs mer om CLM - Customer Loyalty Program

 

Stöd för flera önskelistor

Funktionen för önskelistor har vidareutvecklats för att kunder skall kunna spara ned sina favoritartiklar och sortera i flera olika listor, tidigare var det bara möjligt att ha en lista. Önskelistorna går att dela via länk eller epost, kopieras över från en användare till en annan samt läggas direkt i kundkorgen.

Butiken, Innehåll        

 

Förbättringar av Topoffer-funktion i WebbAdmin

Funktionen Topoffer har utvecklats och blivit mer användarvänlig. I WebbAdmin är det nu möjlig att söka fram artiklar och det är paginerat så att vyn inte är lika tung som tidigare. Du kan välja artiklar på det gamla sättet i en statisk lista. Men det är också möjligt att dynamiskt filtrera fram populära eller senast inlagda artiklar.

En annan nyhet gällande Topoffer är att det går att lägga till en rubrik som kan skrivas ut ovanför listan i butiken.

OBS. Vill du skriva ut en Topoffer-rubrik i butiken krävs det att en ny tagg läggs in mallen.

Ta kontakt med Askås supportavdelning för hjälp med detta.

Butik, Artikelgrupp - Admin, Artikelgrupp  


Anpassning för Snabborder
 

Anpassning av funktionen för att registrera order i WebbAdmin. Bättre stöd för fler betalmetoder.

Butik, Kassan - Admin, Order

 

Spärr för radering av artiklar

Korrigering för att inte av misstag kunna radera nödvändiga artiklar från WebbAdmin.

Admin, Artikel

 

Underhållsarbete, säkerhet

Förebyggande underhållsarbete i WebbAdmin som ger höjd säkerhet.

Allmänt, Övrigt     

 

Förbättringar av Facebook Login

Förbättringar i Facebook Login-funktionen, med bland annat bättre felhantering.

Butik, Mina sidor - Allmänt, Integration      

 

Behörighetsfunktionen

Korrigerat vissa behörigheter som saknades i WebbAdmin.

Allmänt, Övrigt      

 

Meddelandecentralen

Prestandaförbättringar i meddelandecentralen.

Admin, CRM   

 

Utökad kontroll av tecken vid kund-/orderexport

Utökad kontroll av tecken för kund/orderexport i Specter, för att undvika felaktiga anrop.

Admin, Order - Allmänt, Integration  

 

KCOv3, justering initial orderstatus

Justering av den interna statusen för en order i KCOv3-flödet.

Admin, Order   


Version 10.2.22 - 2020-05-26Förebyggande säkerhetsarbete

Förebyggande säkerhetsarbete i en bakomliggande del av butiken.

Allmänt, Övrigt          

 

Styrning av öppettider

Administration av öppettider för fysiska butiker. Bygger vidare på funktionaliteten för Hitta butik.

Butiken, Innehåll        

 

Korrigering KCO - vissa kampanjtyper

Korrigerat visuell felaktighet i KCO i samband med att vissa kombinationer av kampanjprisinställningar är aktiverade.

Butik, Kassan - Butik, Kampanjer       

 

Utökat stöd för Google reCaptcha (N)

Stöd för reCaptcha på bloggkommentarer.

Butiken, Innehåll        

 

Tagg för fraktfrigräns

Ny tagg för att skriva ut aktuell fraktfrigräns på produktsida.

Butik, Artikel  

 

Import/Export av rekpriser

Möjlighet att importera/exportera rekpriser.

Butik, Artikel - Admin, Artikel - Admin, Import/Export

 

Version 10.2.21 - 2020-05-19


 

HTML-kod för sökmotoroptimering

Justering för att korrekt spara viss html-kod i sökbeskrivning.

Admin, SEO - Butiken, SEO     

 

Social Tags

Förbättringar av Opengrap-taggar för bilder. Bland annat möjlighet att använda produktbilden istället för artikelgruppsbilden i og:image.

Butiken, SEO   

 

Förbättring, Inställningar

Mindre förbättringar för inställningar, samt korrigering inställningar för Global.

Allmänt, Övrigt

         

Anpassning, Google Analytics

Möjlighet att anpassa vilken artikelgrupp som används i Google Analytics.

Butiken, SEO   


Produktmotor, fallback för vissa produkttyper

Fallback för att vissa specialfall av produkter ska kunna användas tillsammans med produktmotorn.

Butik, Artikelgrupp - Allmänt, Integration     


Loggning av felaktig saldohämtning i Specter

Utökad loggning i Specterkopplingen för saldouppdatering.

Allmänt, Integration  


SET - Tagg för TypAvPris

Möjlighet att visa på produktsidan vilken typ av pris en SET-artikel har.

Butik, Artikel

 

Version 10.2.20 - 2020-05-12


 

Ny utskrift i varukorg (N)

Möjlighet att visa mer information i varukorgen, exempelvis både ordinarie och kampanjpris per rad.

Butik, Artikel - Allmänt, Övrigt       

      

QliroOne - Stöd för dynamiskt land

Lägg till stöd för att sätta Land via Askås landsväljare, inloggad kund eller valuta.

Butik, Kassan - Allmänt, Integration  


Hreflang för pagination

Möjlighet att stänga av specifik hreflang för paginations-sidor.

Butik, Artikelgrupp  

   

Artikelbetyg

Mindre justeringar av artikelbetyg.

Butik, Artikelgrupp     

 

Visa specialegenskap i varukorgen

Mindre tillägg för vissa fall av utskrift av specialegenskaper i varukorgen.

Butik, Artikel - Allmänt, Övrigt


Version 10.2.19 - 2020-05-05ACE i Askås Marketing Automation (N)

CMS-verktyget ACE, Askås Content Editor är en del av Askås 10. Med verktyget får Askås kunder möjlighet att via drag-and-drop skapa startsidor och landningssidor i Askås e-handelsplattform.

Nu har ACE även byggts in i Askås Marketing Automation. Detta innebär att det från och med denna version blir möjligt att bygga upp epost-utskick till kunder smidigt och enkelt med Askås Content Editor.

ACE innehåller ett antal widgets som du drar in till olika sektioner, rader och kolumner.

En specifik ACE-version för AMA har tagits fram med widgets för bilder, innehållsblock, artiklar och call to action-knappar. Det finns en ny manual framtagen för Askås Marketing Automation där hanteringen med ACE är inkluderad.

Det är självklart möjligt att även fortsättningsvis skapa epost-utskick utan att använda Askås Content Editor.

Läs mer om Askås Marketing Automation

Läs mer om Askås Content Editor

Admin, CRMUtveckling av Askås Product Engine (N)

Askås Product Engine är en del av vår nya paketering Enterprise. Product Engine är en egenutvecklad lösning för e-handlare med riktigt hög trafikmängd och krav på marknadsledande prestanda och driftsäkerhet.

Tekniken ger blixtsnabb produktlistning, marknadsledande filtrering och utmärkt sökfunktionalitet. All produktdata lyfts ut till dedikerade servrar med smidig skalbarhet och möjlig redundans.

Sedan lanseringen i mars har tjänsten utvecklats och erbjuder nu ett mer heltäckande stöd för olika typer av utskrifter/visningar i butiken. Följande delar kan nu exporteras från WebbAdmin till Askås Product Engine och därmed visas och användas i butiken.

Kampanj-ID och kampanjbeskrivning
Detaljerad lagerinfo
Variantartikels (Rubrikartikel) ingående Varianter
Antal (kunder) som har lagt en viss artikel i önskelista
Topoffer
DCM-banners i artikelgrupper/varumärken
Varumärkeslogga
Rekommenderat pris
Artikelbetyg
Nyhetsikon
Krympt bild
Procent lägre pris än rekommenderat
Varumärken i grupper-meny
Hoverbilder
Specialegenskapslogo
Responsiva bilder

Läs mer om Askås Product Engine

Butik, Artikelgrupp - Allmänt, Integration


Notiscenter (N)

Askås Notiscenter är ett helt nytt inslag i WebbAdmin. På sikt kommer det finnas möjlighet att använda notiscentret till olika typer av notifikationer kopplade till din butik. I denna grundläggande version kommer samtliga av Askås kunder att få en notifikation i samband med versionsuppdateringar.

OBS. Askås Notiscenter är kopplat till hela butiken och inte enskilda användare. Om en nofitikation tas bort och därmed får status hanterad försvinner den för alla användare. Det finns dock en Historik-vy där samtliga notifikationer visas.

Allmänt, ÖvrigtFritextfält i artikelgrupp (N)

På artikelgrupper finns sedan tidigare infogad HTML, primär och sekundär för text. Nu finns det möjlighet att lägga till fler för text i artikelgruppsvyn.

Butik, Artikelgrupp - Admin, Artikelgrupp

 

Aktiveringskod för Tag XY-kampanjer (N)

Vi har utvecklat stöd för att använda aktiveringskoder kopplade till Tag X betala för Y-kampanjer. När du skapar en kampanj kan du ange att den ska aktiveras med hjälp av en aktiveringskod och därmed skrivs den aktuella kampanjen inte ut på produktsidan, i artikelgruppsvyn eller någon annanstans i butiken.

För att kampanjen ska aktiveras krävs det att kunden anger rätt aktiveringskod i kassan.

Butik, Kampanjer - Admin, Kampanjer


Förbättrade listvyer för frakt- och betalmetoder (N)

Det grafiska gränssnittet för frakt- och betalmetoder i admin har utvecklats. Det är nu möjligt att själv påverka hur listvyerna ser ut och det går att variera inställningarna och koppla dessa till olika admin-profiler. Det är även möjligt att filtrera fram frakt- och betalmetoder på olika parametrar som länder, valutor, prislistor och domän.

Allmänt, Övrigt


Rabattkod via delad varukorg (N)

För butiker som använder sig av funktionen Dela varukorg finns det nu möjlighet för en slutkund att skicka med rabattkoder vid delning. Vi har utvecklat ett rabattkodsfält på Dela varukorg-sidan med en knapp för att lägga till rabattkod. Kunden får då en varukorg med en rabattkod förifylld.

OBS. Vid varukorgsdelning med rabattkod gäller alla normala begränsningar för aktuell kod, så som tidsbegränsning och engångskoder.

Butik, kampanjer    

               

Mail vid delleverans (N)

Nytt stöd för meddelandepunkt i meddelandecentralen som triggas när det sker en delleverans i order-management modulen.

Admin, Order - Admin, Import/Export  


Tagg för nytt varumärke (N)

Ny tagg som ger möjlighet att visa varumärken som nyhet i menyer och på landningssidor.

Butik, Varumärke - Admin, Varumärke     

      

Behörighet för att radera kampanjer/rabattkoder

Det finns nu en ny, specifik behörighet i WebbAdmin som krävs för att kunna radera kampanjer/rabattkoder.

Allmänt, Övrigt 


Dölja text i LSS när inga resultat hittas

Möjlighet att dölja viss text för artikelgrupper/varumärken i LSS när inga resultat hittas.

Butiken, Innehåll 


Utveckling, Tillbehörslista i kassan

Utveckling av tillbehörslistan i kassan. Det är nu möjligt att bland annat visa rabatt i procent samt ordinarie pris.

Butik, Kassan  


Justering postnr, checkout

Mindre justering för att korrekt bibehålla postnummer i samband med checkouter.

Butik, Kassan 


Version 10.1.18 - 2020-04-28


 

Egen sorteringsordning i ACE

Möjlighet till anpassad sorteringsordning i ACE.

Admin, Innehåll       

   

Justering kreditfaktura

Justering av visst problem med orderrader i kreditfaktura,

Admin, Order


Separata processer för hopslagning av kunder

Förbättringar av funktion som slår ihop kundprofiler.

Admin, Kunder      

     

Förbättringar Dibs Flex Win

Förbättringar i integrationen mot Dibs Flex Win.

Butik, Kassan  


Underhållsarbete, admin

Diverse förändringar i delar av profilhanteringen i admin.

Allmänt, Övrigt   

      

Svea Checkout, företagsnamn

Förbättringar vad gäller leveransinformation i Svea Checkout.

Admin, Order


Orio - vidareutveckling

Diverse uppdateringar av integrationen med Orio.

Admin, Import/Export     

       

Netaxept2, loggning vid fel av återköp

Extra loggning när det blir fel på återköp i integration med Netaxept.

Admin, Order - Admin, Import/Export


Canonical i Workspace

Rättning av taggar för Canonical i tt-baserad arbetsyta.

Butiken, Innehåll


Anpassning Qliro - förladda ej checkout

Förändringar så att inte checkout laddas i samband med avtalsmodulen.

Butik, Kassan


Version 10.1.17 - 2020-04-21


Säkerhetsarbete

Säkerhetsarbete i vissa mindre funktioner.

Butik, Artikel

 

Justering, stafflade priser

Korrigering av stafflade priser i kombination med vissa momsinställningar.

Butik, Artikel

 

Meddelandepunkter - Senast skickade

Utökning av filtrering i vy för Senast skickade i Meddelandecentralen.

Admin, CRM

  

Länkning till frakt & betalmetoder

Förändringar av GUI, det grafiska gränssnittet, i ordervyn för frakt och betalning.

Admin, Order


Hreflang på blogg

Utökade möjligheter för hreflang i generella blogg-vyer.

Butiken, Innehåll

       

Justering, API mot Klarna

Mindre korrigering i kommunikation med Klarna vid import av orderinformation.

Admin, Order


Korrigering nollorder

Korrigering av hantering av nollorder, om butik hanterar priser exklusive moms.

Butik, Kassan

 

Version 10.1.16 - 2020-04-14


 

Förbättringar cache, bilder

För att lättare få genomslag för ändrade bilder har ett större underhållsarbete gjorts i frontend. Nu tvingas webbläsares cache att uppdateras när en bild ändras.

Butik, Artikel

 

Paginering av DCM-slides

Lagt till paginering i WebbAdmin för slides kopplade till en DCM-banner. Det motverkar lång laddningstid om det finns ett stort antal slides.

Admin, Innehåll

         

Underhåll och prestandaförbättringar

Grundlig översyn av backend-kod i WebbAdmin för underhåll.

Allmänt, Övrigt

         

Custom checkboxes, KCOv3

Utökat stöd för egna checkboxar i Klarna Checkout, KCOv3, i samband med avtalsmodulen.

Butik, Kassan


Version 10.1.15 - 2020-04-07


 

Ändrat gränssnitt Askås Marketing Automation (N)

Det pågår ett utvecklingsarbete med AMA, Askås Marketing Automation för närvarande. Vårt nya CMS-verktyg Askås Content Editor läggs till i AMA och det kommer därmed bli möjligt att bygga epost-utskick via den drag and drop-funktionalitet som ACE innehåller.

I samband med detta utvecklingsarbete har AMA fått ett delvis nytt gränssnitt och flöde gällande hur en aktivitet och ett utskick byggs upp och slutförs. Det nya gränssnittet är inkluderat redan i denna version.

Askås Content Editor i AMA kommer att bli tillgänglig vid uppdateringar under maj månad.

Mer information om Askås Marketing Automation och Askås Content Editor.

Admin, CRM


Avtal i bloggkommentar (N)

Askås avtalsmodul utvecklades inför GDPR-lagstiftningen våren 2018. Sedan dess har den utvecklats och införlivats i fler vyer och kopplats till fler events i WebbAdmin och butiken. Nu finns det möjlighet att applicera avtal via avtalsmodulen när användaren anger en bloggkommentar.

Butiken, Innehåll

       

Förbättringar webbsidor/innehållsblock (N)

Det är nu möjligt att ange Intern benämning för webbsidor och innehållsblock. Vi har även förbättrat och optimerat filtreringen av webbsidor och innehållsblock. Exempelvis endast visning av WebbAdmins aktiva språk.

Admin, Innehåll

         

Sortering i specialegenskapsvyn (N)

Möjligt att sortera per kolumn i egenskapsvyn för artiklar i Webbadmin. Återfinns under Inställningar/Artiklar/Artikelegenskaper.

Admin, Artikel  

          

Ej beställningsbara produkter i SET-artikel (N)

En SET-artikel är ett paket av artiklar som består av flera underliggande artiklar. Exempelvis sängmadrass, sängstomme och sängben i ett exempel där SET-artikeln är en komplett säng. Tidigare har det inte varit möjligt att presentera ingående produkter som ej varit beställningsbara. Detta har nu ändrats och det går därmed att skriva ut produkter som inte är beställningsbara men som har lagerstatus synlig i WebbAdmin.

Admin, Artikel


Anpassning för beställningskvantiteter (N)

Beställningskvantitet är en funktion som funnits länge i Askås. Den innebär att man kan sätta egna fasta beställningskvantiteter för en produkt, exempelvis 1, 5 och 10. Tidigare har alltid den lägsta kvantiteten visats i butiken. Från och med denna version går det själv att styra vilken av beställningskvantiteterna som ska vara förvald på produktsidan och artikelgruppen i butiken.

Butik, Artikel Butik, Artikelgrupp Admin, Artikel


Metadata för bilder i artikelexport (N)

Möjlighet att inkludera metadata för bilder i artikelexporten. Detta har tidigare enbart varit möjligt vid import.

Admin, Import/Export 

 

Justering visning, kampanjpris

Justerad visning av kampanjpris för variantartiklar, i artikelgruppsvyn.

Butik, Artikelgrupp  

   

Suffix i artikelanpassningar, orderbekräftelsen

Korrigerat med inställning så att suffix för artikelanpassningar kan väljas bort från orderbekräftelse.

Butik, Artikel Butik, Kassan  

  

Export av e-postadresser i separat process

Export av e-postadresser har byggts och det körs numer en separat process för att hämta ut data. Detta har tidigare gjorts vid exempelvis artikelexport.

Admin, Import/Export  

          

Multishop och fördefinierade egenskapsvärden

Utökad stöd för Multishop och fördefinerade egenskapsvärden.

Butik, Artikel Admin, Artikel  


Korrigering presentkort

Korrigering av mindre problem med presentkort i samband med vissa betalningsmetoder.

Butik, Kassan Butik, Kampanjer  

       

Korrigering, order med rabatt som inte syns

Förtydligande för order med rabatt, som i vissa scenarion inte var visuellt tydligt.

Admin, Order


Tydligare felmeddelanden

Tydligare felmeddelande vid användande av Resursbank som betalningsmetod.   

Admin, Integration   

 

Rätt kundtyp vid abonnemangs-order

Justering för abonnemang och kundtyper, för att korrekt hantera rabatter.

Admin, Kampanjer Admin, Abonnemang    

  

Medskickskampanjer - Avarda

Korrigering av medskickskampanj vid användning av Avarda Checkout.

Butik, Kassan Butik, Kampanjer Admin, Order    

      

Korrigering, datumväljare

Korrigering för att manuellt kunna ange datum i vissa datumväljare.         

Admin, Artikel  


Version 10.0.14 - 2020-03-31


Rättning av hur produkttexter visas

I vissa fall kunde teckenkodningsproblem uppstå i tagg för att visa del av produkttext i artikelgruppsvyn.

Butik, Artikel - Butik, Artikelgrupp     

 

Förbättringar, datumväljare

Justering av intern hantering av daumväljare i produktvyn för grundinställningar.

Admin, Artikel

 

Specter - Fel leveransland

Korrigering för felaktigt leveransland i Specter.

Allmänt, Integration  

 

Artikelgruppsträd, ny artikel

Korrigering så artikelgruppsträdet fungerar korrekt vid skapande av ny artikel.

Admin, Artikel

 

Korrigering, antal artiklar som visas

Kampanjvyn räknade i vissa fall fel på hur många artiklar som ska visas per sida.

Butik, Artikelgrupp - Butik, Kampanjer          

 

Utökad rensning av gammal data

Mer gammal loggdata rensas bort mer regelbundet än tidigare.

Allmänt, Övrigt


Version 10.0.13 - 2020-03-24


Korrigering presentkort

Viss kombination av valuta och moms kunde ge en felaktig summa vilket gjorde att presentkort inte hanterades på ett korrekt sätt.

Butik, Kampanjer - Admin, Order

     

Justering för Instabox-token

Intern justering av hur Instabox-tokens skapas och sparas.

Allmänt, Integration

 

Justering kundfält

Korrigering av felaktigheter i hur ett par kundfält, markerade som obligatoriska, ska visas på registreringssidan för kunder.

Butik, Mina sidor

      

Paginera medskickskampanjer

Korrigerat så att pagineringen för medskickskampanjer fungerar korrekt.

Admin, Kampanjer

    

Förbättringar valutainställningar

Förbättrat gränssnitt i administrationen för valutor i webbadmin.

Allmänt, Övrigt

         

Statistik, nya kunder

Justering för att orderstatistik för månad inte korrekt redovisade antal nya kunder.

Admin, Statistik

         

Aktiva språk i webbadmin

Förbättrade möjligheter att aktivera språk i admin.

Allmänt, Övrigt

         

Justering import av artikelgrupp för artiklar

Förbättring så att variantartiklar ärver artikelgrupp av rubrikartikeln vid import.

Admin, Import/Export

           

Korrigering import av fördefinierade värden

Justering av problem vid import av fördefinierade värden

Admin, Import/Export

           

Korrigering filter

Korrigering i filter för artiklar med inställningen VisaAlltidIArtgrp

Butik, Artikel Butik, Artikelgrupp


Version 10.0.12 - 2020-03-17


Askås Content Editor

ACE - Askås Content Editor är ett helt nytt inslag i Askås 10. Verktyget ger möjlighet att bygga startsidor, landningssidor och i steg 2 även utskick i Askås Marketing Automation. Enkel drag and drop-funktion och möjlighet till tidsstyrning och kampanjkopplingar via Askås DCM.
Läs mer

Admin, Innehåll - Butiken, Innehåll 


Askås Product Engine

Askås Product Engine är en egenutvecklad tjänst som är en del av paketeringen Askås 10 Enterprise. Askås Product Engine ger blixtsnabb produktlistning, marknadsledande filtrering och utmärkt sökfunktionalitet. All produktdata lyfts ut till dedikerade servrar med smidig skalbarhet och möjlig redundans.
Läs mer

Allmänt, Övrigt


Dark Mode i WebbAdmin

Möjlighet att använda mörkt tema i WebbAdmin. Inställningen som växlar mellan Dark Mode och ordinarie tema av WebbAdmin finns under Askås 10-loggan längst upp till höger i huvudmenyn.

Allmänt, Övrigt


TT-stöd för arbetsyta

Utvecklat stöd för template toolkit-mallar för arbetsytan. Ger förbättrad prestanda och utökad kontroll över vad som skrivs ut och hur utskrifter i arbetsytan görs. Är ni intresserade av att gå över till TT-baserade mallar för arbetsytan. Ta kontakt med er Kundansvarige säljare.

Butik, Startsidan - Butiken, Innehåll              


Vidareutveckling av offertfunktion

Offertfunktionen i Askås har uppdaterats med en ny informativ vy där kunden kan förhandsgranska offerten i lugn och ro innan beslut. Förhandsgranskningen går att nå via säker länk från kundsidorna eller via epostmeddelande. Administratör har också möjlighet att se hur offerten kommer att se ut.

Admin, Order - Allmänt, Övrigt          


Integration av Swedbank Pay CheckOut

Ny koppling till Swedbank Pay Checkout (tidigare PayEx). Swedbank Pay är en integrerad betalmetod som presenteras två olika i iframes. En som samlar in data och identifierar användaren och en andra iframe som presenterar betalsätt. Swedbank Pay har fullt stöd för Askås orderhantering.

Betalsätt: Kortbetalning, Faktura, Konto, Kredit, Swish.

Swedbank Pay fungerar Globalt och med de flesta valutor. Språkstöd för SE, NO, EN.
Läs mer

Butik, Kassan  


Ny funktionalitet : Fraktmetodsbegränsning baserat på prisintervall

Ny typ i befintlig adminfunktion där man får ange mellan vilka priser en fraktmetod inte ska visas.

Butik, Kassan - Admin, Order


Modul för analys av orderförändringar

Ny funktionalitet som analyserar orderförändringar. Detta ger stöd för import av delleveranser och delfakturering av order.

Admin, Order


Integration med Orio

Askås kan idag erbjuda integration med Orio Logistics som är en logistikpartner inom tredjepartslogistik. I version 1.6 av integrationen är det möjligt att exportera order, uppdatera orderstatus samt importera artikelsaldon.

Allmänt, Integration


Hantering av ingående rabattkoder via Admin-API

Ny funktion för att via Admin-API:et ange id och konfigurationsparametrar för en rabattkodskampanj. Detta genererar rabattkoder med automatik.

Allmänt, Integration - Admin, Kampanjer


Anpassa spårningslänk

Möjlighet att anpassa länk för spårning av leveranser, om taggen [TRACKANDTRACE] används.

Allmänt, Integration  


Korrigering av viss open-graph data

Korrigering av att viss open-graph data inte skrevs ut korrekt i vissa fall.

Butiken, SEO   


Fix för problem där för lite poäng drogs för bonuscheck

Korrigering för problem där för lite poäng drogs i vissa lägen för bonuscheck.

Butik, Kassan - Admin, Order - Admin, Kampanjer


Qliro - Stöd för fakturaavgifter

Utvecklat stöd för fakturaavgifter i Qlirointegrationen.

Butik, Kassan - Admin, Order


Justering av hur kampanjer sparar vissa värden

Korrigering av hur kampanjer sparar vissa standarvärden, vid ny och redigering av kampanj/rabattkod.

Admin, Kampanjer - Admin, Abonnemang    


Anpassningsfunktion för Loop54-feed

Skapat utökade möjligheter att påverka generering av Loop54-feed.

Allmänt, Integration  


Leveransdag i kassan

Möjlighet att skriva ut estimerad leveransdag i kassan på samma sätt som i ordererkännande.

Butik, Kassan  


Exkludera fraktmetod i prisagenter

Möjlighet att exkludera fraktmetoder i exporter till prisagenter.

Admin, Import/Export            


HTML-taggar i exporter

Möjlighet att styra hantering av html-taggar i exporter.

Admin, Import/Export


Version 9.3.0 - 2020-03-10


Produktrecensioner, verifierad köpare

Nytt fält för att presentera om ett betyg är skrivet av kund som även köpt produkten.

Admin, Artikel - Butiken, Innehåll      

Hantering av begränsningar via Admin-API

Möjligheter att uppdatera domänbegränsningar på artiklar via Admin-API.

Admin, Artikel - Allmänt, Integration

Underhållsarbete WebbAdmin

Översyn av äldre kod i WebbAdmin för utökad prestanda och stabilitet.

Allmänt, Övrigt          

Rekpris i orderbekräftelse

Justering fel rekpris i orderbekräftelse i andra valutor än standardvalutan.

Admin, Order

Justering SPL

Mindre justering i frontend för hur SPL (utlämningsställe) hanteras.

Butik, Kassan  

Förbättring av datepickers i webbadmin

Targit bort autocomplete på datumfält i webbadmin.

Allmänt, Övrigt          

Import av standardgrupp

Justering av problem med import av artiklar och dess standardgrupp.

Admin, Artikel - Admin, Import/Export          

Hreflang anpassat attribut

Möjlihget att anpassa visst hreflang attribut.

Admin, SEO    

Justering av omladdning, filter

Korrigering så rätt artiklar läses in om sidan laddas om efter filtrering.

Butik, Artikelgrupp     

Ny tagg för HTML_Sekundar

Ny tagg att använda för att få ut sekundär HTML i vissa mallar.

Butiken, Innehåll        

Mailutskick artikelbevakning

Flera nya taggar för mailutskick av artikelbevakning

Admin, Artikel 


Version 9.2.9 - 2020-03-03


Förbättrad kontroll vid kopiering av artikel

Utökad kontroll vad gäller artikelnummer vid kopiering av artikel.

Admin, Artikel

Exkludera Orderrads-ID

Möjlighet att exkludera Orderrads-ID i integrationen med Svea Checkout.

Allmänt, Integration  

Visa varianter i Sitemap

Förändring så varianter som alltid ska visas i artikelgrupp, även kommer i Sitemap.

Allmänt, Integration  

Optimering ATM

Optimering i Askås Tag Manager för bättre prestanda i frontend.

Butiken, Innehåll


Version 9.2.8 - 2020-02-25


Säkerhetsunderhåll

Underhåll av äldre kodbas för att höja säkerheten.

Allmänt, Övrigt          

Utskrift - rabatt i % i artikelgrupp och artikelvy

Ny tagg för hantering av rabatt i procent, på artikel och i artikelgrupp.

Butik, Artikel - Butik, Artikelgrupp     

Dela varukorg via e-post och SMS

Justeringar i hur delning av varukorg aktiveras.

Allmänt, Övrigt          

Förändringar i Specter-implementation

Förändringar i Specter-implementation vad gäller hantering av VAT-nr.

Allmänt, Integration  

Korrigering av prisdifferens

Korrigering av prisdifferens i vissa tidsbegränsade kampanjer.

Butik, Kampanjer       

Visning åter i lager

Inställning för att hantera visning av "Åter i lager".

Butik, Artikel  

Specialegenskaper i mall för autogenererad metadata

Möjlighet att få med specialegenskaper i metadata som autogenereras.

Admin, SEO    

Rekommenderat, fraktfrigräns

Möjlighet för ytterligare styrning av vilka artiklar som visas i funktionen "Rekommenderat för fraktfrigräns".

Butik, Kassan


Version 9.2.7 - 2020-02-18


Förändringar i Specter-integration

Specter har förändrat hur kommunikationen sker mellan Specter och butik. Vi har justerat vår del så anropen nu sker mot den nya ändpunkten.           

Allmänt, Integration

Korrigering av specialtecken i bloggen

Korrigering av hur specialtecken sparas i bloggrubriker.

Admin, Innehåll          

Fel vid avancerad sök på kundnamn i admin

Korrigering av fel vid avancerad sök på kundnamn i admin.

Admin, Kunder           

Korrigering av menypunkt

Flytt av menypunkt i admin som låg på fel ställe.     

Admin            

Korrigering av saldojustering

Korrigering av saldojustering vid tag-xy kampanjer i kombination med vissa betalmetoder.

Butik, Kampanjer - Admin, Artikel     

Tillåta plustecken i epost

Korrigering av en viss teckenutvärdering för epost som saknade stöd för plus-tecken.

Butiken, Innehåll        

Korrigering av valuta på frakt vid samleverans

Korrigering av vissa fall där valuta på frakt kunde skilja vid samleverans.

Butik, Kassan-  Admin, Order

Korrigering av skapa nya inloggningsuppgifter eller spara administratör

Korrigering av skapa nya inloggningsuppgifter eller spara administratör, om signaturen innehåller Å,Ä eller Ö.

Allmänt, Övrigt          

Korrigering av fraser

Korrigering av fraser i vyn för fallback av sökdata.

Admin, SEO    


Version 9.2.6 - 2020-02-11


Anpassat logik på hämta order i registrera-order-funktionen

Möjlighet att anpassa händelser vid försök att hämta order som inte finns.

Admin, Order

Korrigering av Inbäddade ytor

Korrigering av ett problem med Inbäddade ytor och ajax-inladdning.

Butik, Artikelgrupp     

Importera produktmall

Möjligheter att importera produktmall från textfil.

Admin, Artikel - Admin, Import/Export          

Utökning Askås Tag Manager

Korrigeringar och tillägg av möjligheter för att få ut priser inklusive och exklusive moms i ATM.

Admin, Innehåll - Allmänt, Integration          

Korrigering av att Land återställs på kundkortet vid lösenordsbyte

Korrigering av att "Land" felaktigt återställdes på kundkortet i WebbAdmin, vid byte av lösenord.

Admin, Kunder           

Förvald artikel i medskickskampanj

Förbättringar för förvald artikel i medskickskampanjer.

Butik, Kampanjer - Admin, Kampanjer          

Sortering av variantartiklar

Möjlighet att via ny inställning synkronisera manuell sortering av varianter i en rubrikartikel från ett språk till andra språk.

Admin, Artikel

Ny funktionalitet vid rensning av cache

Lagt till utökat stöd för att tömma cache i en servermiljö med flera noder.

Allmänt, Övrigt          

Optimering behörighetskontroll

Optimering för prestanda i WebbAdmins behörighetskontroll

Allmänt, Övrigt          

Tillägg i mikrodata för Google (ATM) - prisjustering vid minsta beställningskvantitet

Tillägg i mikrodata för Google (ATM) - prisjustering på artiklar som har minsta beställningskvantitet

Butik, Artikel - Allmänt, Integration  

Förbättringar i hantering av system-javascript

Förbättringar i hur vissa delar av system-javascript kan inkluderas i butiken

Allmänt, Övrigt


Version 9.2.5 - 2020-01-28


Ändringar i PDF-hantering

Intern justering angående hur vissa PDF:er skapas.             

Allmänt, Övrigt          

Mindre justering butiksordernummer, QliroOne

Mindrejustering för hur butiksordernummer hanteras i QliroOne-integrationen

Admin, Order

Korrigering av kundimport, gallrade kunder

Justering för bättre hantering av gallrade kunder vid kundimport

Admin, Kunder - Admin, Import/Export         

Justering av prisutskrift i kassan

Utökade möjligheter att formge pris i kassan

Butik, Kassan  

Utökad loggning av långsamma anrop i WebbAdmin

För att få en fullständig bild av vilka funktioner som är för långsamma i WebbAdmin skapas loggning som loggar ett anrop om det tagit mer än en viss tid.

Allmänt, Övrigt          

Korrigering av presentkort i lokal valuta

Korrigering av hur presentkort i lokal valuta sparas i WebbAdmin.

Admin, Kampanjer     

Förbättringar i Askås Tag Manger

Förbättringar i Askås Tag Manger, bl. a filter i listvyn, information om vilka funktioner och variabler man kan jobba med.

Admin, Innehåll

Tillgång till huvudbildens/ägarens extrabilder i bildmall

Skicka med huvudbildens/ägarens extrabilder till en bildmall för att göra den mer flexibel.

Butik, Artikel  

Google kundrecensioner, ATM

Möjlighet till att använda Google kundrecensioner i Askås Tag Manager.

Butik, Kassan - Butiken, Innehåll       

Möjlighet för domän/valuta/språk-inställning för köpvillkor

Möjlighet att via en inställningsvy kunna styra köpvillkorslänken i kassan på domän/språk/valuta.

Butik, Kassan - Admin, Innehåll         

Ny tagg för rabattkod i Askås Tag Manager

Ny tagg i Askås Tag Manager som även fungerar med ingående koder.

Butik, Kassan - Butik, Kampanjer       

Anpassning av Svea checkout

Justering av Svea Checkout gällande aktivering av fakturor via Specter.

Butik, Kassan - Allmänt, Integration  

Justering tagg, kategorier syns på produktsidor

Möjlighet att via inställning styra vilka begränsningar som gäller för tagg som visar artikelgruppskopplingar på en artikel.

Butik, Artikel - Admin, Artikelgrupp


Version 9.2.4 - 2020-01-14


Tagg för kampanjgrupp

Extra möjlighet att skriva ut information om kampanjgrupp på vanlig artikel, på produktsidan och artikelgrupp.

Butik, Artikel

Liknande artiklar i bloggen

Justering av tagg för inkludering av liknande blogginlägg.

Butiken, Innehåll

Export av specialegenskaper och artiklar från artikelgrupp

Juteringar av exporter vad gäller specialegenskaper och artiklar från en specifik artikelgrupp.

Admin, Artikel - Admin, Import/Export

Vidareutveckling av Snabborder i frontend

Förbättringar av snabborder-funktionen i butiken.

Butiken, Mina sidor

Korrigeringar kollinummer

Korrigeringar kollinummer i integrationen med Unifaun.

Admin, Order - Butiken, Innehåll

Ordning i språkväljare

Möjlighet att justera ordning i språkväljare.

Allmänt, Övrigt - Butiken, Innehåll

Google Captcha i skicka önskelista

Möjlighet att använda Google Captcha i skicka-önskelista-funktion.

Admin, Artikel

Korrigering av personuppgiftsgallring

Förbättringar i gallring av personuppgifter, framförallt vad gäller data som inte är kopplat till kundprofil.

Admin, Kunder

Korrigering av lägga till egenskaper

Korrigering av vissa problem i admin att, lägga till egenskaper.

Admin, Artikel

Förbättringar i orderflödet

Justerat problem som kunde uppstå orderflödet i kassan, framför allt vid checkouter, om checkouten inte laddades korrekt.

Butiken, Kassan

Sätt artikelgrupp i 'Skapa flera artiklar'

Utökning av funktionen som skapar flera artiklar.

Admin, Artikel

Förbättringar i varumärkesmenyn

Förbättringar i varumärkesmenyn för optimering av prestanda.

Butiken, Innehåll

Justering av frashantering på köpknapp

Justeringar i hantering av köpknappstext för vissa typer av SET-artiklar.

Butiken, Artikel

Vidareutveckling av beställningspunkter

Vidareutveckling av funktionen för beställningspunkter.

Allmänt, Integration

Optimeringar av statistik på artikel

Optimeringar, och i vissa fall justering av uträkningar vad gäller viss statistik på artikel.

Admin, Artikel - Admin, Statistik  

 

Version 9.2.3 - 2019-12-10

Publiceringsdatum start/stopp

Förbättring i gränssnitt för hantering av publiceringsdatum.

Admin, Artikel

Sitemap - Multishop

Utökade funktioner för Sitemap, Mulitshop.

Butiken, Innehåll

Möjlighet att skicka artikelbenämning på engelska

Möjlighet att skicka artikelbenämning på engelska i artikelexporten till Specter.

Admin, Artikel - Allmänt, Integration

Kundkategoribegränsning

Förbättringar i gränssnitt för kundkategoribegränsningar i vissa inställningar.

Admin, Kunder

Funktionalitet för orderadministration - Notiscenter

Ny funktionalitet för orderadministration, möjlighet att som administratör få notifieringar vid vissa order-händelser.

Admin, Order - Allmänt, Integration

Justering för tillgodohavanderad

Ett visst API-anrop kunde orsaka att orderrader kopplade till tillgodo, försvann hos betalningsleverantör. Detta är nu justerat.

Admin, Order

Förändrad loggning, Specter

Förändringar i hur vissa fel loggas i Specter-exporter.

Allmänt, Integration

404-hantering, bloggar

Förbättrad 404-hantering för bloggar i olika marknader.

Butiken, Innehåll

Inställning för att hindra uppdateringar av kundprofilen

Inställning för att hindra uppdateringar av kundprofilen i samband med orderläggning.

Butiken, Kassan - Admin, Kunder

Justering för filter i sökresultat

Vid filtrering av sökresultat så kunde cache skapas på ett felaktigt sätt. Detta är nu justerat.

Allmänt, Övrigt

Justering, autogenerera metadata

Justering av ett felaktigt javascript som gjorde att vissa specialtecken inte sparades korrekt vid autogenerering av metadata.

Admin, SEO

Justeringar, import av artiklar, Specter

Flera justeringar i importen av artiklar från Specter.

Admin, Artikel - Allmänt, Integration

Version 9.2.2 - 2019-11-26 

Teckenkodningsfel vid autogenerering av SEO data

Justering av teckenkodningsfel i vissa fall, vid autogenerering av SEO data

Admin, SEO    

Fix av sortering, artikelbevakning

Korrigering så att sorteringen fungerar korrekt i listan över bevakade artiklar.

Admin, Artikel

Inställning för bifogad fil

Justering för meddelandepunkt, angående bifogade filer.

Admin, Kunder           

Korrigering för pris vid viss kampanj

Justering så korrekt pris hämtas tidigare på artikel vid vissa kampanjer, inte bara i varukorg & kassa

Butik, Artikel  

ID på egenskaper vid inställningar för CDON

Mindre UI justering i inställningar för CDON, avseende ID på egenskaper.

Allmänt, Integration  

Visa inte rek. pris 0, variantartiklar

Om rekommenderat pris är 0 ska det inte skrivas ut, vilket gjordes på variantartiklar i vissa fall.

Butik, Artikel  

Varukorg - kvar till fraktfritt

Korrigering för visning av kvar till fraktfritt i varukorg i olika valutor

Butik, Kassan  

Anpassade canonicals för startsida

Funktionalitet för att kunna använda anpassade canonicals för startsidan.

Butik, Startsidan        

Permalänkar / Språk - prioritering

Prioritera permalänkar med rätt språk vid kontroll av redirects.

Butiken, SEO   

Förbättring webbsidor

Mindre korrigeringar i administration av flerspråkiga webbsidor

Admin, Innehåll          

Korrigering teckenkodning, AMA

Korrigerat teckenkodningsproblem, i vissa begränsnings-villkor i AMA.

Admin, CRM   

Lojalitetspoäng

Justering för korrekt hantering av inaktiverade villkor hanteras, samt att beräkning och utdelning av lojalitetspoäng är samma

Admin, CRM   

Justering abonnemangsorder

Justering så att portkod följer med korrekt på alla order i ett abonnemang.

Admin, Abonnemang

Version 9.2.1 - 2019-11-12 

Åter i lager, vecka

Tagg som konverterar datumutskrift till vecko-nummer för funktionen \\"Åter i lager\\" .

Butik, Artikel  

Specter - Mappning av artikelgrupper

Stöd för mappning av artikelgrupper i Askås mot Specters Artikelgrupper.

Admin, Artikelgrupp - Allmänt, Integration   

Referensnummer Svea/Specter

Anpassat integration till Specter för korrekt referensnummer från Svea.

Admin, Order - Allmänt, Integration  

Ändringar, SEO, startsida

Korrigering av problem med att spara SEO-inställningar för startsidan.

Admin, SEO    

Kundkategori till Specter

Möjighet att skicka med kundkategori till Specter.

Admin, Kunder - Allmänt, Integration           

Captcha i skicka önskelista

Stöd för captcha i skicka önskelista-funktion.

Allmänt, Övrigt          

Ta bort köpta produkter från favoriter

Ny funktionalitet för att automatiskt ta bort redan köpt(a) produkt(er) från favoriter.

Butik, Artikel  

Lägg till i nyhetsbrev vid bevakning

Möjlighet att anmäla till nyhetsbrev, i samband med bevakning av artikel.

Butik, Artikel  

Spåra köp där bevakad artikel är köpt

Möjlighet att följa upp om kund köper artikel som kund bevakat.

Butik, Artikel - Admin, Statistik          

Köpvillkor Företag KCOv3

Möjlighet att sätta särskilda köpvillkor för företagskunder i KCOv3.

Butik, Kassan - Admin, Order

Avrundning vid kundrabatt

Mindre justering för avrundningar vid kundrabatt.

Butik, Kampanjer       

Stöd för upprepning på fler medskickstyper

Utökat stöd för upprepning på medskickskampanjer av typerna: \"Artikelgrupp\", \"Artikelgrupp + Summa\", \"Varumärke + Summa\".

Butik, Kampanjer - Admin, Kampanjer          

Netaxept - felkoder

Bättre stöd för felkoder när något går fel vid köp med betalmetoden Netaxept.

Butik, Kassan  

Medskickskampanjer produktsida

Justeringar för kontroller för medskickskampanjer produktsida.

Butik, Artikel  

Endast presentkort/kontroll i kassan

Lagt till extra validering av korrekt betalmetod vid köp av presentkort

Butik, Kassan - Butik, Kampanjer 

Version 9.2.0 - 2019-10-29 

Utökning av engelska fraser i admin

Utökning samt förbättring av engelska fraser i admin.

Allmänt, Övrigt          

Domän-stöd för Dibs Flexwin Multikonto

Dibs Flexwin, stöd för att anpassa konto per domän.

Butik, Kassan  

Lägga till lojalitetspoäng

Förbättringar UI för att lägga till poäng i lojalitetsprogrammet på enskild kund.

Admin, Kampanjer     

Tillägg i tagg för specialegenskap

Justering av tagg för specialegenskaps logotyp, så den tar korrekt hänsyn för språk.

Butik, Artikel  

Möjlighet att styra villkorslänk via KCO-konfiguration

Skapat möjlighet att styra villkorslänk i KCO. Beroende på marknad, språk eller valuta så ska man kunna sätta en URL som villkorslänk i KCO.

Butik, Kassan  

Begränsning av hreflang

Hreflang ska inte ska skrivas ut om aktuell sida är spärrad för någon språkversion.

Butiken, Innehåll        

Pluginpunkt i kassan

Möjlighet att styra liknande funktionalitet som vid minsta ordervärde, via plugin

Butik, Kassan  

Justering UI för varumärken i grupper

Lagt till två pluginpunkter i utskriften av varumärken i grupper, samt optimerat delar av koden som sköter utskriften.

Admin, Artikelgrupp - Admin, Varumärke     

CDON/Specter

Förbättringar i kopplingar Specter/CDON.

Admin, Order

Vy för att skapa flera nya artiklar

En ny vy i admin för att skapa flera artiklar samtidigt.

Admin, Artikel

UI förbättringar, ihopslagning av kund

Förbättringar i gränssnittet för att slå ihop kundprofiler i admin.

Admin, Kunder           

Optimering prishantering

Optimeringar i hantering av viss prisfunktionalitet.

Butik, Artikel - Butik, Artikelgrupp     

Förändringar beställningspunkter

Förändringar i hantering av beställningspunkter i webbadmin.

Admin, Artikel

Justering för artiklar på startsidan

Korrigerat problem för artiklar som läggs in på i listan för artiklar på startsidan.

Admin, Artikel

Exkludera artiklar

Tagg för att exkludera artiklar i vissa exporter.

Admin, Artikel - Admin, Import/Export          

Import ingående koder

Mindre justering i UI för import av ingående rabattkoder.

Admin, Kampanjer     

Anpassning redovisningsrapport

Spara utökad information om orderrabatt för utskrift i redovisningsrapport.

Allmänt, Övrigt          

Tagg för att hämta valfri zoombild

Ny tagg för att hämta ut enbart URL till en valfri zoombild på artikel.

Butik, Artikel - Butik, Artikelgrupp     

Inställning för utskrift av ej beställningsbara varianter

Lagt till möjlighet att förtydliga ej beställningsbara varianter utan att bryta sorteringsordningen.

Butik, Artikel  

Artikelgruppsbegränsningar i kombination med permalänkar

Korrekta http-svar, vid begränsningar i kombination med anpassad permalänkstruktur.

Butik, Artikel - Butik, Artikelgrupp     

Ändra bildlänken i Klarna Checkout

Val för vilken typ av bild som skickas med till KCO (v3)

Butik, Kassan  

Specter/Debitech - referensnummer

Förbättringar vad gäller hur referensnummer från Debitech skickas av butiken till Specter.

Admin, Order Allmänt, Integration

 

Version 9.1.9 - 2019-10-14

Sortering CRM/Artikelbevakning

Mindre justering för sortering

Admin, Artikel

Korrigering - Avtalsmodulen

Korrigering avseende avtal och registrering för sms/nyhetsbrev

Admin, CRM   

Förbättringar säkerhet

Utökad säkerhet i en mindre frekvent använd del i butiken

Allmänt, Integration  

Korrigering filter

Artiklar som inte borde visats, visades vid vissa filtreringar. Detta har nu åtgärdats.

Butik, Artikelgrupp     

Korrigering för valutaspecifika priser frakt/betalning

Frakt och betalningskostnader blev inte korrekta när man sparade dessa i annan valuta, om valutan hade annan momssats på normalmomsen.

Admin, Order

Abonnemang - Nästa körning

Förbättringar i gränssnittet för hantering av enskild abonnemangsorder.

Admin, Abonnemang

Ej beställningsbara artiklar i tagg

Möjlighet att kunna inkludera ej beställningsbara artiklar i en tagg på produktsidan.

Butik, Artikel  

Totalorderrabatt för abonnemangs-order

Justering för problem med hanteringen av totalorderrabatt på abonnemangs-order

Butik, Kampanjer - Admin, Abonnemang      

Justering för egenskap i filter

Justering för egenskap i filter där egenskapen inte finns i artikelgrupps hierarki.

Butik, Artikelgrupp


Version 9.1.8 - 2019-10-01

Justeringar Facebook Connect

Administrationen av Facbook-inställningar fungerade inte korrekt på grund av felaktiga rättigheter.

Allmänt, Integration - Allmänt, Övrigt    

Listning av dolda innehållssidor

Justering för hur dolda cms-sidor visas, när man navigerar i innehållslistningen.

Admin, Innehåll  

Översättningar för landsväljare

Möjlighet att styra hur länder skrivs ut i landsväljare.

Butik, Kassan - Allmänt, Övrigt      

Möjlighet att anpassa ämnesraden i orderbekräftelsen

Möjlighet för kunder att anpassa ämnesraden i orderbekräftelsen som skickas ut per automatik vid lagd order.

Butik, Kassan - Admin, Order         

Justering av teckenkodning

Vissa problem med teckenkodning i avtalsmodulen har korrigerats.

Allmänt, Övrigt  

Artikelanpassning följer inte med i order

I vissa lägen kunde artiklar felaktig läggas i varukorgen, utan angiven anpassning.

Butik, Artikel      

Rensning i apaches errorlogg

Städat upp felmeddelanden och varningar som inte behöver loggas till error-loggen.

Allmänt, Övrigt  

Anpassning för avregistrering av nyhetsbrev

Inställningsbaserade möjligheter för hur avregistrering sker, i olika intresselistor.

Butiken, Innehåll         

Stöd för reCAPTCHA i omdömen

Stöd för att använda Googles reCAPTCHA för artikelomdömen.

Butik, Artikel


Version 9.1.7 - 2019-09-17

Anpassning godsökning, Instabox

Ordernummer i länk för godssökning, Instabox.

Admin, Order

Askås Leads - fasa ut Fancybox

Förhindra helt att man kan välja Fancybox i Askås Leads som ny kund.

Admin, Innehåll - Butiken, Innehåll    

Korrigering av kundkategoribegränsning, Meddelandecentralen

Kundkategoribegränsningen fungerade inte korrekt vid mailutskick via Meddelandecentralen.

Admin, Kunder           

Metadata för artiklar i artikelimporten

Möjlighet att importera metadata för artiklar i artikelimporten i WebbAdmin.

Admin, Artikel - Admin, Import/Export          

Visa ålder i order

Anpassning för att visa kunds ålder som information på order.

Admin, Order

SET-artiklar och lagerstatus

Justering av hur lagerstatus kan visas på en SET-artikel

Butik, Artikel  

Utökning av engelska fraser i WebbAdmin

Utökning, samt förbättring av engelska fraser i WebbAdmin.

Allmänt, Övrigt          

Korrigering av problem med abonnemangsintervaller

Justerat att det i vissa fall kunde saknas information om önskat abonnemangsintervall.

Butik, Kassan - Admin, Abonnemang

Justering för verifierad köpare

Korrigerat hur verifierad köpare bekräftas i artikelomdömen på variantartiklar.

Butik, Artikel  

Tagg för för- & efternamn i ordererkännande

Lagt till taggar för att skriva ut kundens förnamn respektive efternamn i mall för ordererkännande.

Butik, Kassan - Admin, Order

Möjlighet att från webbadmin lägga till, ta bort/byta produkt för ett aktivt abonnemang

Ny vy för editering av ett abonnemangs artiklar, reviderad loggning.

Admin, Abonnemang

 

Version 9.1.6 - 2019-06-11

Tagg för en kampanjs slutdatum

Ny tagg som skriver ut slutdatum på Kampanj.

Butik, Kampanjer       

Justering för behörighet vid rensning av cache

Justering för behörighet vid rensning av cache.

Allmänt, Övrigt          

Korrigering av registrering utskick, Svea

Justering vid registrering av utskick när Svea Checkout används.

Butik, Kassan  

Anpassning, cookie-villkor

Möjlighet att sätta cookie-villkor i Texter_Mallar.

Allmänt, Övrigt          

Ny tagg för listning av egenskaper

Ny tagg och mall för listning av egenskaper som speglar sorteringen på vyn för artikelns startsida i admin.

Butik, Artikel  

Anpassning vid val av fraktsätt vid tilläggsorder

Möjlighet att per fraktsätt kunna välja att det inte ska vara tillgängligt vid tilläggsorder, med undantag att det kan väljas samma fraktsätt som på originalordern.

Admin, Order

Hreflang för generella bloggen

Korrigering så att hreflang fungerar korrekt för generella bloggen

Butiken, Innehåll        

Anpassning, kassan

Stöd för att skriva ut lagerstatus i varukorgen.

Butik, Kassan  

Justering, visning av kampanj

Korrigerat att kampanj relaterad till abonnemang i vissa lägen inte visades korrekt.

Butik, Kampanjer       

Korrigering dubbla orderstatusmail

Justerat så att integrationen mot Specter inte skickar dubbla orderstatus-mail.

Admin, Order - Allmänt, Integration

Fält kan ej läggas till i kassan

Fältet "Kundnummer eget" kunde ej visas i kassan, vilket nu är korrigerat

Butik, Kassan  

Felsökning, SET-artiklar

Justering av prisberäkning och avrundning för SET-artiklar då kunden använder annan valuta än SEK.

Admin, Artikel

Vissa artiklar kan inte läggas till i kampanjfunktion

Artiklar från ej synliga artikelgrupper kunde ej läggas till i kampanj. Åtgärdat.

Admin, Kampanjer     

Justering av differens i KCO

Korrigerat att vissa kombinationer av kampanjer inte visade korrekt ordersumma i KCO.

Butik, Kassan  

Enhet på artikel-egenskaper saknades

Enhet på egenskap för artikel visades ej. Åtgärdat.

Butik, Artikel

Korrigering tillbehörslista/filter

Tillbehörslistan visades inte korrekt i artikelgrupp i samband med filtrering.

Butik, Artikelgrupp     

Anpassning, listning av varianter

Nytt sätt att lista varianter. Möjlighet att lista enskilda varianter i utförsäljningsvyn som länkas till den övergripande rubrikartikeln.

Admin, Artikel

Korrigering för orderrabatt vid olika momssatser

Korrigering för orderrabatt vid olika momssatser

Butik, Kampanjer       

Inställningar kontaktformulär

Korrigering av hur inställningar för kontaktformulär sparas.

Allmänt, Övrigt          

Korrigering orderlista

I vissa lägen gav kolumnen "Leveransdag" ett felaktigt datum i orderlistan.

Admin, Order

Stafflade priser med rabatter

Justering för hur kampanjer och stafflade priser hanteras.

Butik, Kampanjer - Admin, Kampanjer          

Anpassning, Mina sidor

Stöd för att visa innehållsblock på Mina sidor

Butik


Version 9.1.5 - 2019-05-28

Justering i kassan, KCO

I vissa lägen laddades inte fraktmetoder om på ett korrekt sätt.

Butik, Kassan

Anpassning Dibs Flexwin

Lägga till stöd för inlösen av PLN och CZK för Dibs Flexwin

Butik, Kassan

Dynamiska produkttexter  

Justering så att dynamiska texter på produkt sparas korrekt i alla lägen.

Admin, Artikel

Korrigering hreflang

Justering av att vissa språkbegränsningar inte fungerade för en artikelgrupps hreflang.

Butik, Artikelgrupp

Felsökning, statistik

Korrigering av månadsstatistik för försäljning. Försäljning per köp visar nu korrekta försäljning/antal order istället för försäljning/unika kunder.

Admin, Statistik

Lägga till kund 

Korrigering för att korrekt visa kund efter den skapats i admin.

Admin, Kunder

Publiceringsdatum, export

Lagt till möjligheten att ta hänsyn till publiceringsdatum vid export.

Admin, Import/Export

Paginering, artikelövervakning

Lagt till paginering för listning av artikelövervakning.

Admin, Artikel

Visa artikel via WebbAdmin 

Justering så man kan välja vilken domän som visar artikel, från artikelsidan i WebbAdmin.

Admin, Artikel

Korrigering fraktkostnad

Korrigering av fraktkostnad i procent och valutahantering

Butik, Kassan Admin, Order 

Mall för 404-sida

Utveckling av mall för 404-sida. Möjlighet att sätta en generell mall per språk för samtliga 404-sidor.

Admin, Innehåll, SEO

Produktbildsuppladdning

Korrigering av bildvisning vid uppladdning av multipla produktbilder. Funktionen antal per sida fungerade tidigare inte.

Admin, Artikel

QliroOne - Ny ordervalidering

Bättre validering av order efter den hanterats av Qliro One.

Admin, Integrationer

Korrigering, kampanjurval

Vissa problem att filtrera på artikelgrupp vid kampanj med total orderrabatt har åtgärdats.

Admin, Kampanjer

Kategorisering av artikelegenskaper

Utveckling som ger stöd för kategorisering av artikelegenskaper. Detta ger möjlighet att lägga egenskaper under olika rubriker som sedan skrivs ut på produktsidan.

Admin, Artiklar

Presentkort

Justering av hur presentkort hanteras i kassan.

Butik, Kassan

Vidareutveckling Collector checkout 

Utökning av integrationen mot Collector Checkout.

Butik, Kassan - Admin, Order

Korrigering av utskrift för artikelgrupper i webbadmin

Korrigering av utskriften för vilka artikelgrupper som artikeln tillhör.

Admin, Artikel - Admin, Artikelgrupp

Abonnemang: Skjuta upp leveranser 

Möjlighet att skjuta upp leverans längre än 60 dagar.

Admin, Abonnemang

Justering kundimport

Justeringar i kundimporten, i samband med aktiv inställning för att anonymisera data.

Admin, Kunder - Admin, Import/Export

Export från andra tabeller

Antalet fält i generell export för artikelgrupper var färre än antalet kolumner det gick att välja på. Antalet fält matchar nu antalet kolumner.

Admin, Import/ExportVersion 9.1.4 - 2019-05-14

Filteroptimering 

Filter v3. Optimering av filterfunktionalitet. Databasen anropas i mindre utsträckning med snabbare drift och mindre belastning som följd.

Admin, Artikel


Version 9.1.3 - 2019-04-30

Visualiseringsfel - rabattkod 

Valda inställningar för övrigt erbjudande på rabattkod visualiserades inte korrekt i WebbAdmin.

Admin, Kampanjer

Prisändring i databasen 

Ändring i databasen så att priser har ett maxvärde på 10 siffror varav två decimaler.

Generellt


Version 9.1.2 - 2019-04-16

Momsfritt för viss kundtyp 

Möjlighet att aktivt per kundtyp välja om kunden ska kunna handla momsfritt.

Admin, Kunder, Kassan

Dibs Easy - optimering 

Förhindrar onödiga aktiverings/annulleringsanrop i de fall ordersumman i Askås ej stämmer överens med Dibs.

PSP, Butik, Integrationer

Export av rabattkoder 

Utveckling av stöd för att exportera .csv-fil med rabattkoder från systemet.

Export, Kampanjer

Rabattkoder - Statistik 

Korrigering. Rabattkoder som ger total orderrabatt räknas inte med i statistiken för rabattkoder.

Statistik, Kampanjer

Variantartiklar 

Artikelanpassningar kan sättas på en rubrikartikel i en variantartikel. Informationen följer med och skrivs ut för de underliggande artiklarna.

Artikel, Admin

SET-artiklar 

Stöd för att, via inställning i WebbAdmin, inte skriva ut ”fr” på SET-artiklar i artikelgruppsvyn. Gäller SET med variabelt pris då ”fr xxx kr” skrivs ut som standard.

Artikel, Admin

Behörigheter 

Utveckling av MenuEngine. Menypunkter skrivs ut baserat på vilken behörighet användaren har.

Admin

 

Version 9.1.1 - 2019-04-02

Sökfunktion i WebbAdmin

Utvärdering och omarbetning av sökfunktionaliteten i WebbAdmin. Normal sökning utförs i delar eller hela systemet. Avancerad sökning görs djupgående i order, kunder och artiklar. (Tidigare detaljerad sök)

Admin, Generellt 
Breadcrumbs

Ny tagg för TT-baserade breadcrumbs och stöd för breadcrumbs för Askås blogg som inte fanns tidigare.

Admin, SEO, Innehåll

Askås blogg 

Stöd för canonicals i Askås blogg i de fall att kunden använder permalänkar för bloggen.

Admin, SEO, Innehåll 

Presentkort 

På samma sätt som en produktsida har nu presentkortsidan friendly, sökdata och hreflang. Sökdatan administreras via presentkortsfunktionen i WebbAdmin.

Admin, SEO, Innehåll 

  


Version 9.1.0 - 2019-03-19

Teckenkodningsfel

Korrigering av teckenkodningsfel vid inställning av metadata för Open Graph.

Admin, SEO Butiken, SEO

Abonnemang

Utökad loggning kring Abonnemangsfunktionen, förhindra att kund kan sätta 0 i antal på ett abonnemang, pausa det istället, om det bara finns en produkt.

Butik, Kassan Butik, Mina sidor Admin, Abonnemang

Prioritering av kundspecifika priser

Korrekt prioritet för kundunika priser.

Butik, Artikel  

Felaktig leveranstid för SET-artiklar i kassan

Justeringar av uträkning av SET-artiklars leveranstid i kassan.

Butik, Artikel Butik, Kassan

Betalningsmetod saknas via snabborder

I vissa fall valdes fel betalningsmetod i kassan vid snabborder.

Butik, Kassan  

Utökning admin-API

Utökat stöd för hämtning av kund- och orderdata.

Admin, Kunder Admin, Order

Justeringar KCO/Internet Explorer 11

I visst fall kunde en dold landsväljare orsaka problem med KCO i Internet Explorer. Detta är nu åtgärdat.

Butik, Kassan  

Inställningar för rabattgrupp

Ny inställning för rabattgrupper där rabatten inte kan läggas på en redan rabatterad/kampanj/prissänkt vara. Bästa rabatten i en rabattgrupp ska väljas om det finns fler villkor.

Butik, Kampanjer

Lojalitetspoäng

Korrigering av hur lojalitetspoäng kan användas i vissa fall

Butik, Kampanjer       

Medskickskampanj valutabegränsning

Korrigerat så det i webbadmin går att begränsa en medkskickskampanj till valuta korrekt.

Admin, Kampanjer     

Anpassningar i Prisjakt och Pricerunner export 

Bättre möjligheter att anpassa exporter till Prisjakt och Pricerunner

Admin, Import/Export

Payex

Ny funktionalitet för automatisk återbetalning med Payex

Admin, Order


Version 9.0.9 - 2019-03-05

Sortering av artikelgrupp

Om kunden korrigerar sorterings ordning för en artikelgrupp eller varumärke så ska den sorteringsordningen sparas för övriga artikelgrupper/varumärken den sessionen.

Butik, Artikelgrupp Butik, Varumärke

Korrigering av tagg

Tagg URL_TILL_NYHETSBREV fungerade inte korrekt.

Admin, CRM       

Svea Checkout - orderflöde

Optimeringar i orderflödet för Svea Checkout.

Butik, Kassan Admin, Order  

Rabattkod med minsta köpgräns

Flera justeringar för rabattkoder med köpgräns.

Butik, Kassan Admin, Kampanjer   

Prisoffertfunktion

Funktionalitet för att skapa offert och omvandla denna till en order.

Butik, Mina sidor Admin, Kunder Admin, Order        

Begränsa kodborttagning

Möjlighet att kräva en extra bekräftelse vid bortagning av rabattkod.

Admin, Kampanjer      

Avisera kund vid pausat abonnemang

Möjlighet att avisera kund om ett abonnemang pausats på grund av fel.

Admin, Abonnemang  

Förbättringar import av artiklar

Artikelimporten byggs om så att jobbet körs i en bakgrundsprocess (på samma sätt som artikelexporter). I slutsteget kommer man till en övervakningssida där en progressbar visas. När importen är klar visas information om hur importen gick.

Admin, Import/Export

Dubbelordrar

Ändring för att undvika dubbelorder.

Butik, Kassan      

Ny kampanjtyp

Procentuell rabatt på överstigande satt belopp.

Butik, Kassan Admin, Kampanjer   

Reservationshantering

Ändringar i reservationshanteringen, för att undvika onödigt arbete mot varukorgen. Förbättrar prestanda vid högt tryck i kassan.

Butik, Artikel Butik, Kassan   

Sortering nyheter

Justering av funktion för manuell sortering av nya artiklar.

Admin, Artikel Admin, Artikelgrupp

 

Version 9.0.8 - 2019-02-19

Ny funktion: Integration till BuyaPowa.

Anpassningar: Justeringar av Artikelbetyg. Möjlighet att se en komplett kommentar i listvyn.

Korrigering: AMA. Kund inloggad som Superadministratör fick ej tillgång till inställningar för utskick.

 

Version 9.0.7 - 2019-02-05

Ny funktion: Integration Bambora Checkout.

Ny funktion: Stöd för aktivering av full ajax-kassa med default-tema.

Ny funktion: Ny knapp i WebbAdmin för manuell utdelning av lojalitetspoäng.

 

Version 9.0.6 - 2019-01-22

Ny funktion: Automatiskt mailutskick när kundtjänst svarat på en kommentar/omdöme.

Ny funktion: Utveckling av kampanjfunktionalitet. Exkludering av vissa artiklar vid kampanj för helt varumärke. Kopiera rabattpris till övriga artiklar med mera.

Anpassning: Utveckla Verktyg i WebbAdmin. Mer dynamisk hantering med kundspecifika länkar

Anpassning: Utveckling av sök i WebbAdmin. Möjliggör sökning på artiklar i kolumnen Lagerplats.

Anpassning: Store Locator. Möjlighet att via artikelnummer få fram butiker som säljer en viss artikel.

 

Version 9.0.5 - 2019-01-08

Ny funktion: Ny tagg för att skriva ut kampanjrubrik i kassan.

Ny funktion: Dynamisk fraktkostnad baserad på ordervärde.

Anpassning: Förbättringar/optimering av AMA. Snabba upp förhandsgranskning med mera.

Anpassning: Optimering av LSS. Live Search Suggestions.

 

Version 9.0.4 - 2018-12-11

Ny funktion: Stöd för att lägga till/skapa kundattribut på kundprofil i WebbAdmin.

Ny funktion: Askås Marketing Automation. Stöd för uppdelning av utskick genom att ange antal mottagare per utskick och tid mellan varje utskick.

Ny funktion: Stöd för att i Kassan kontrollera varukorgen mot lagersaldot i butiken.

Anpassning: Stöd för Fancybox3 i Upsales.

Anpassning: Stöd för OpenGraph för startsida och webbsidor.

 

Version 9.0.3 - 2018-11-27

Ny funktion: Integration av Nets (Vipps).

Ny funktion: Möjlighet att sätta antalsbegränsning för ett kampanjpris.

Ny funktion: Utveckling som möjliggör Klarnas pending-funktion.

Anpassning: Externa betalmetoder i KCOV3. Möjlighet att använda Paypal via DIBS.

Anpassning: Askås Marketing Automation. Visning av antal tecken för SMS och maxgräns på 160 tecken.

Korrigering: Åtgärda felaktig lagerstatus när en SET-artikels ingående artiklar ej fanns i lager.

 

Version 9.0.2 - 2018-11-13

Ny funktion: Klickbara länkar med quickview i varukorgen.

Anpassning: Utveckling av PDF-generatorn. Ny mall för utskrift av extrabilder.

Anpassning: Möjlighet att ange vilket språk som används vid utskrift av plocksedel.

Anpassning: Optimering av Kassan. Rensa i tabellen Kassan_Handelser för att minska den totala storleken på tabellen.

 

Version 9.0.1 - 2018-10-30

Ny funktion: Möjlighet att sätta olika valutor i kampanjer.

Ny funktion: Stöd för visning om en ingående variant i en variantartikel har ett kampanjpris eller är bevakningsbar.

Ny funktion: Kampanjstege i kassan. En stege som räknar ner hur mycket som återstår för att kunden ska bli aktuell för en medskickskampanj.

Anpassning: DCM. Möjlighet att använda en generell banneryta som visas på samtliga artikelgrupper/varumärken.

Anpassning: Ny tagg för Affiliate_ID i orderexport.

Anpassning: Fortsatt utveckling av Lojalitetsprogrammet. Beräkning (ej utdelning) av poäng kan nu ske per order.  

 

Version 8.12.6 - 2018-10-16

Ny funktion: Ny tagg för ”X kunder har köpt denna produkt”.

Ny funktion: Synkning av innehåll mellan standardspråk och subspråk.

Ny funktion: Utveckling av artikelimporten. Kontroll av fördefinierade värden vid import.

Ny funktion: Utveckling av abonnemangsfunktion. Möjlighet att ändra antal och fraktsätt för abonnemang på mina sidor.

Anpassning: Qliro One. Möjlighet att skriva ut Qliros widget på produktsidor.

Anpassning: Utveckling av Upsales-funktionen. Möjlighet att koppla en artikelgrupp till en övergripande Upsales-artikel.

 

Version 8.12.5 - 2018-10-02

Ny funktion: Stöd för extra textfält för frakt/betalning på orderbekräftelse.

Ny funktion: Stöd för att applicera rabattkod i snabborderfunktion i WebbAdmin.

Anpassning: Vidareutveckling av Klarna V2 och V3.

Anpassning: Möjlighet att sortera recensioner via olika domäner.

Anpassning: Möjlighet att förhandsgranska kampanjbanners på fler domäner än SV.

 

Version 8.12.4 - 2018-09-18

Ny funktion: Utveckling av Unifaun-funktionalitet. Möjlighet för kund att skapa returfraktsedel via checkbox i WebbAdmin.

Ny funktion: Bloggfunktionalitet. Utveckling av ny grunddesign för Askås blogg.

Ny funktion: Dela varukorg via SMS. Skicka med fraktmetod och postnummer.

Ny funktion: Spårning via Track & Trace.

Ny funktion: Utveckling/anpassning av mailmallar. Möjlighet att sätta pre-headers per utskick i meddelandecentralen.

Anpassning: Utveckling av Askås Store Locator. Anpassningar av Google GEO-API.

Anpassning: Statistik per leverantör.

Anpassning: Ny tagg för utskrift av kundprofilens för- och efternamn vid referens på orderbekräftelse.

Anpassning. Order exporteras till Specter med tre decimaler istället för två.

Korrigering: Sales Triggers. Felaktig summering av total ordersumma.

 

Version 8.12.3 - 2018-09-04

Ny funktion: Möjlighet att separera defaulttext i medskickskampanj baserat på språk.

Anpassning: Lojalitetsprogram. Möjlighet att selektera på poängnivå i Sales Triggers. Poängberäkning utan att dela ut poäng.

Anpassning: Funktionalitet för Permalänkar lyfts ut till behörighet Admin.

Korrigering: Fix för blogglänk och antalsbegränsning LSS.

 

Version 8.12.2 - 2018-08-21

Ny funktion: Integration mot Pick-up Locator.

Ny funktion: Integration med Airmee.

Ny funktion: Ny rapport för orderhistorik. Möjlighet att få orderhistorik med datumintervall.

Ny funktion: Möjlighet att ange momssatser med fyra decimaler.

Ny funktion: Utveckling av standardiserad integrationsmodul mot Apsis.

Ny funktion: Utveckling av verktyg för att skapa språkversioner från WebbAdmin.

Anpassning: GDPR. Översyn av betalmetoder. Kontroll av att inga personuppgifter visas i WebbAdmin.

Anpassning: Loggning av medgivanden och tillbakadragande av medgivanden på kundnivå.

Anpassning: Optimering av databas. Utbrytning av variantegenskaper från Artiklar till egen tabell.

Anpassning: Prestandaförbättringar gällande prisuthämtning.

Anpassning: Utveckling av Resurs Bank-integration. Callback-funktionalitet i samband med Multishop.

Anpassning: Utveckling av integration mot Collector Bank.

Korrigering: Filteringsfunktionalitetet ”glömmer” antalet laddade artiklar vid sidbyte.

Korrigering: Snabborder via WebbAdmin fungerar inte för kund med sparad rabattkod.

 

Version 8.12.1 - 2018-06-19

Ny funktion: Möjlighet att dela varukorg via SMS eller mail med ifylld kampanjkod.

Ny funktion: Integration mot Postnords API.

Anpassning: Kontroll om en kunds valuta är giltig för valt land i kassan vid orderläggning.

Anpassning: Lojalitetsprogram. Poängutskrift som är kompatibel med EUR.

Anpassning: Selekterad feed till Prisjakt. Baserad på lager-id.

Anpassning: Förbättringar av Ordermallar. Responsivitet och designändringar. 

 

Version 8.12.0 - 2018-06-05

Ny funktion: Justering av tagg för dynamisk utskrift av lagerstatus på artikelsida.

Ny funktion: Tillgång till videobibliotek via inloggning med genererade koder.

Ny funktion: Exportering av artiklar begränsade mot specifik prislista.

Ny funktion: Utveckling av integration mot Instabox. Extra kontroll av Box-ID vid orderläggning.

Anpassning: Utveckling av varianthantering. Möjlighet att koppla en variantegenskap till ett varumärke.

Korrigering: GDPR. Anonymisering av personuppgifter som skickas till Google Analytics.

Version 8.11.9 - 2018-05-22

Ny funktion: Integration av Klarna Payments.

Ny funktion: Utskrift av underartikelgrupper kopplade till en artikelgrupp. Möjlighet att styra sortering och antal artiklar som skrivs ut.

Ny funktion: Erbjudande för en artikel i en medskickskampanj aktiveras i kassan även om artikeln har lagts i varukorgen till fullpris.

Ny funktion: Obfuskering av kundinformation vid hämtning av adress via personnummer i kassan.

Anpassning: Utveckling av mailutskick med presentkort.

Anpassning: Integration till Specter. Artikelgrupps-ID från Askås till Specter.

 

Version 8.11.8 - 2018-05-08

Ny funktion: Utveckling av stöd för Honeypot för verifiering vid recensioner.

Ny funktion: Utvecklad funktionalitet gällande inbäddade ytor i artikelgrupp.

Ny funktion: Möjlighet att byta bakgrundsbild i mallen beroende på artikelgrupp.

Ny funktion: Gränssnitt i webbadmin för att skapa/ta bort användare.

Anpassning: Hämtning av pris från kundens prislista i samband med snabborder.

Korrigering: Collector Checkout. Fraktkostnad togs inte bort vid val av hemleverans.

Korrigering: Två versioner av en artikel med olika kombinationer av egenskaper kunde inte läggas till.

Korrigering: Felaktig bloggutskrift via tagg på startsidan.

Korrigering: Ändringar av blogginlägg slog inte igenom i förhandsgranskningsvyn.

 

Version 8.11.7 - 2018-04-24

Ny funktion: GDPR. Export av kunddata, borttagning av kunddata och automatisk gallring av kunddata.

Ny funktion: Utveckling av funktionaliteten Askås Store Locator.

Ny funktion: Implementering av Klarna Global.

Ny funktion: Utveckling av kanoniserade länkar och redirects.

Ny funktion: Stöd för e-post och mobilnummer vid extern orderläggning.

Ny funktion. Utveckling av sök. Sökning ska fungera för webbsidor och bloggar.

Ny funktion: Utveckling av CLM - Customer Loyalty Manager.

Ny funktion: Vidareutveckling av fraktklasser - volymbaserad beräkning.

Anpassning. Snabbare laddning av KCO. Gäller KCOv2.

Anpassning: Utveckling av integration till DHL. Dynamisk omladdning av fraktmetod i kassan.

Anpassning: Förbättringar av funktion för att koppla artiklar till inlägg/blogg.

Anpassning: Bring Hemleverans. Utveckling av integration med Bring.

Anpassning: Orderrabatt. Möjlighet att ange om "minst antal artiklar i varukorgen" ska gälla för hela varukorgen eller endast för artiklarna som matchar kriterierna.

Anpassning: Gåva läggs till med automatik i varukorgen.

Anpassning: Stöd för ”antal sekunder” vid första initiering av Askås Leads.

Anpassning: Möjlighet att importera metadata för bilder.

Anpassning: Återställning av kundlösenord via WebbAdmin.

Anpassning: Massuppdateringsfunktion för kundlösenord.

Korrigering: Alternativ leveransadress skickades även som fakturaadress vid anrop till KCO.

Korrigering: Inställning för avrundning användes inte för kunder som tillhör rabattgrupper.

 

Version 8.11.6 - 2018-04-10

Ny funktion: Vidareutveckling av orderbekräftelse via e-post.

Ny funktion: Stöd för kundkommentarer vid extern orderläggning.

Ny funktion: Integration med Avarda Checkout.

Ny funktion: Avtalsmodul för att samla in kundmedgivanden. (GDPR)

Ny funktion: Stöd för hyllplats/lagerplats i butiken på produktsida.

Anpassning: Möjlighet att filtrera i vyn över sålda abonnemang i Admin.

Anpassning: Vidareutveckling gällande anpassningar för mikrodata.

Anpassning: Tagg för att hämta ut röda priser-kampanj.

Anpassning: Tagg för att skriva ut storlek för variantegenskap.

Korrigering: Rabatter för återförsäljare syntes inte på orderraderna i Admin.

Korrigering: Problem med synkning av priser till Specter.

 

Version 8.11.5 - 2018-03-27

Ny funktion: Utökning av returhanteringsfunktioner. Debitering av returfrakt.

Ny funktion: Användning av mobilnummer i Askås Leads och möjlighet att ge konsument chansen att bjuda in andra användare.

Ny funktion: Utskrift av html-block i orderbekräftelse.

Ny funktion: Utveckling av stöd för orderstatusändring via API.

Anpassning: Utökning av SEO-fält för description till 300 tecken.

Anpassning: Ajaxomladdning och omedelbar visning i admin vid autogenerering av metadata.

Anpassning: Vidareutveckling av senast visade tagg - möjlighet att använda även i startsida.html.

Anpassning: Vidareutveckling av Arvato Afterpay. Adresshämtning i NO och FI.

Anpassning: Inställning för att skriva ut ”I-lager-ikon” vid snabborder.

Korrigering: Problem med whitespace i samband med telefonnummer-validering.

 

Version 8.11.4 - 2018-03-13

Ny funktion: Integration av Klarna Payments.

Ny funktion: Klarna In-Store

Ny funktion: Integration med Posti som fraktalternativ i Finland.

Anpassning: Enhet för stafflat pris på tillbehörsartikel.

Anpassning: Statistik. Antal sålda per leverantör.

Anpassning: Integration till Arvato. Möjlighet att fylla i referensnummer vid beställning.

Anpassning: Utveckling Postal Code API - Bring.

Anpassning: Utveckling av Specter-koppling. Artiklar från produktkyrkogård ska inte exporteras.

Anpassning: Justering av prisuppgift på artikelgruppsvyn.

Korrigering: Vissa fält för tillbehör saknades som valmöjlighet vid artikelexport.

Korrigering: DHL Express. Dynamiska tilläggskostnader för fraktmetod skickades inte till PSP.

Korrigering: E-postadress som matchning mot kundprofil vid orderläggning i utloggat läge.

 

Version 8.11.3 - 2018-02-27

Ny funktionalitet: Visa poängsaldo på mina sidor.

Ny funktionalitet: Rensa cache senast inkomna.

Ny funktionalitet: Automatisk GDPR-analys.

Ny funktionalitet: Nytt behörighetssystem i admin (GDPR).

Ny funktionalitet: Ny filtertyp i senaste version av filtret.

Anpassning: A/B test, ajaxladdning av artiklar, filter.

Anpassning: Justering av skicka-önskelista funktionen för hur mail skickas.

Anpassning: Landningssida, anmälan nyhetsbrev.

Anpassning: En artikelgrupps IDn kan visas i API anropet get_article.

Korrigering: Extra kontroll för att inte kunna lägga begränsade artiklar i varukorgen via API.

Korrigering: Medskickskampanj på summa, i vissa fall hanteras inte valuta korrekt.

Korrigering: SET-artiklar och abonnemang.

Korrigering: Whitespace i telefonnummervalidering hanterades inte alltid korrekt.

Korrigering: I vissa fall registeras inte Fyndiq ordar korrekt.

Korrigering: Dubbla artikelbetyg.

Korrigering: Filuppladdning snabborder.

Korrigering: Felaktig lagerstatusuppdatering på SET-artikel via Specter.

Korrigering: Utökning av rensa cache-funktionen.

Korrigering: Justering av omladdning i kassan som inte behövs.

 

Version 8.11.2 - 2018-02-13

Ny funktionalitet: Stöd för teman i den tt-baserade varumärkesmenyn.

Ny funktionalitet: Priolista för medskickskampanjer.

Ny funktionliatet: Få möjlighet att sätta presentkort som förbrukat.

Ny funktionalitet: Integration Dibs Easy.

Ny funktionalitet: Lägga till fraktkostnad på vissa dynamiska fraktpris.

Ny funktionalitet: Möjlighet till lokal valuta vid återköp.

Ny funktionalitet: Ny tagg för lagerinformation.

Korrigering:  Förbättra av kontroll av friendlys.

Korrigering:  itemprop - price visar felaktigt pris i vissa fall.

Korrigering: Aktiva/Inaktiva filterval, föregående version av filtret.

Korrigering: Justering ikon för kampanjartiklar.

Korrigering: På artiklar som kopierats kan det i vissa fall vara svårt att ta egenskaper.

Korrigering: Drag’n’drop i admin, zoombilder.

Korrigerning: URL i export/import-tagg tog inte hänsyn till hela sökvägen.

Anpassning:  Uppdatering av server för API-anrop, Specter.

Anpassning: Makulerad via massuppdatering, tidsstämpel uppdateras, Specterexport.

Anpassning: Möjighet att justera enhet på stafflade priser via egenskap.

 

Version 8.11.1 - 2018-01-30

Ny funktion: Möjlighet till mallstyrda utskrifter för blogginlägg.

Ny funktion: Integration mot Bronto.

Ny funktion: Möjlighet att använda tt-mall för artikelbilder.

Ny funktion: Länkstruktur för generell blogg .

Anpassning: Möjlighet att visa vilka varianter av en rubrikartikel som finns i lager. Ny lagerstatus - “Vissa varianter i lager”.

Anpassning: Möjlighet att exkludera artikelgrupper vid export till Loop54.

Anpassning: Möjlighet att knyta en minsta köp-gräns till en rabattkod.

Anpassning: Ny formatering av telefonnummer till Arvato.

Korrigering: Bugg i admin för bloggkommenterar.

Anpassning:  Prestanda förbättringar, egenskaper på artikel.

 

Version 8.11.0 - 2018-01-16

Ny funktion: Utökade möjligheter i API angående begränsningar på artiklar.

Nu funktion: Möjlighet att rensa pris-cache utifrån vissa parametrar.

Ny funktion: Datumväljare för abonnemang i Finland.

Ny funktion: Stöd för olika frakttyper på Abonnemang.

Ny funktion: Tillägg för relaterade artiklar.

Anpassning: Förbättring medskickskampanjer, standardvärde.

Anpassning: Export av udda tecken till Specter.

Anpassning: Utveckling av funktionalitet för fraktklassuppdatering.

Anpassning: Utveckling av produktrecensioner.

Anpassning: Möjlighet att se på orderkvitto om kund klickat i erbjud.

Anpassning: Utveckling av anpassad sortering av artikelnummer.

Anpassning: Utveckling av stöd för kampanj 3 för 2-flagga.

Korrigering: EUR-kunder skickades inte med korrekt valuta till Specter.

Korrigering: Tagg ersattes inte med kampanjID på rubrikartikels produktsida.

Korrigering: Ändring av fält för portkod till Specter.

Anpassning:  Prestanda förbättringar, egenskaper på artikel

 

Version 8.10.9 - 2017-12-12

Ny funktion: Utveckling av hur kampanjer kan användas i samband med abonnemang

Ny funktion: Utveckling av dynamiskt fraktpris baserat på DHL:s API.

Anpassning: Sortera extrabilder via drag-and-drop i WebbAdmin.

Anpassning: Utveckling av topplista. Möjlighet att slumpa från en “pool” på 50 angivna artiklar.

Anpassning: Tillägg av fält för lagersaldo i orderöversikt.

Korrigering: Specialegenskaper kopplade via artikelgrupp med värde noll visades inte i WebbAdmin.

Korrigering: Justering vid Lägg till bevakning och önskelista.

 

Version 8.10.8 - 2017-11-28

Ny funktion: Utveckling av filtrering. Möjlighet att på artikelgruppsnivå begränsa visning av egenskaper.

Ny funktion: Begränsa delar av webbsidor genom begränsade ytor

Ny funktion: Integration med Shopcorn.   

Ny funktion: Statistik-vy för artiklar kopplade till leverantörer.

Ny funktion: Möjlighet att kombinera artikelgrupp och varumärke i tillbehörslistor.

Anpassning: Möjlighet att autogenerera metadata för specifika fält.

Anpassning: Utveckling av sökfunktion. Möjlighet att skapa landningssidor för vissa sökfraser med mera.

Anpassning: Optimering av startsida och blogg.

Korrigering: Utskriftsfel vid användning av presentkort/bonuspoäng på order som inte har standardmoms.

Korrigering: Problem med mobilnummer vid export till Specter.

Korrigering: Fel vid kombination av medskickskampanj och rabattkod för total orderrabatt.

Korrigering: Spärr mot att lägga artikelgrupp i en underliggande artikelgrupp.

 

Version 8.10.7 - 2017-11-14

Ny funktion: Skicka portkod till Specter.

Ny funktion: Integration till Youtpo – Mätpixel

Anpassning: Inställning som sätter en begränsning på en rabattkod per order. När en rabattkod läggs till en order rensas den tidigare koden och den nya aktiveras.

Anpassning: Integration – Prisjakt. Utveckling av stöd för visning av prisjaktspris i variant-dropdowns samt stöd för export till Norge och Finland.

Anpassning: Designjusteringar. Canonical för artikelgrupper.

Anpassning: Stöd för PSP-callbacks i URL-motorn.

Korrigering: Sales Triggers. Selektering på land gav tidigare ej korrekt resultat.

Korrigering: Justering för OrderStatusChangeInfo i Importrutiner.

Korrigering: Integration – Specter. Vid makulering av underartikel i en variantartikel skickades information tidigare inte över till Specter.

 

Version 8.10.6 - 2017-10-31

Ny funktion: Länk på orderbekräftelsen till Mina sidor och möjlighet att direkt spåra sina order.

Anpassning: Utveckling för uppsättning av KCO DE med Österrike som leveransland.

Anpassning: Bloggfunktion. Möjlighet att stänga av skapade av RSS-feed.

Korrigering: Vissa ändringar gällande attestfunktionalitet.

Korrigering: Kopieringsfunktion för tillbehörslistor på en artikel fungerade tidigare inte.

 

Version 8.10.5 - 2017-10-17

Ny funktion: Snabbordervy - kopiera existerande order till ny.

Ny funktion: Utökning av stöd för Lead och Wishlist.

Ny funktion: Stöd för att visa medel på kundkonto, varukorg.

Anpassning: Justering för vissa tecken, SEO.

Anpassning: Prestandaförbättring rabattkoder.

Anpassning: Variantartikelnummer till Google Analytics.

Anpassning: Anpassning för artiklar som till kund ses som varianter.

Korrigering: Justeringar kundformulär i kassan.

Korrigering: Förbättringar av Sales Trigger.

 

Version 8.10.4 - 2017-10-03

Ny funktion: Integration med betalningslösning - Collector Bank.

Ny funktion: Implementation av Instabox.

Ny funktion: Koppling till marknadsplatser. AMP, Askås Marketplace Engine.

Ny funktion: Implemenation av Imbox.

Ny funktion: Utveckling av attesteringsfunktioner.

Anpassning: Möjlighet att hitta och presentera varianter i Live search suggestions.

Korrigering: Förbättringar i vyn för kunddata i webbadmin.

 

Version 8.10.3 - 2017-09-19

Ny funktion: Möjlighet att filtrera bort makulerade artiklar vid export av priser_artiklar.

Ny funktion: Möjlighet till upprepad orderrabatt i flera steg.

Ny funktion: Formatering av telefonnummer i samband med frakt till vissa länder.

Ny funktion: Implementation av Volvo In-Car-delivery i kassaflöde.

Ny funktion: Förändrad och ny funktionalitet för anpassning av artiklar.

Anpassning: QliroOne - anpassad strategi vid ändring av orderstatus.

Anpassning: Prestandaoptimering gällande arbetsyte-mallar.

Korrigering: Uppdatering av pris i kassan vid användning av lojalitetspoäng.

Korrigering: Rensning av cache för artikelgrupper i WebbAdmin.


Version 8.10.2 - 2017-09-05

Ny funktion: Client-side-sortering för tabell med rabattkoder.

Ny funktion: Checkbox i kassan där kunden kan klicka i om den vill ha nyhetsbrev baserat på tidigare köp.

Ny funktion: ”Gender” som nytt fält vid Klarna-order och export till Specter.

Ny funktion: Förenklad ålderskontroll mot KCO.

Korrigering: Högst rabatt sorteras först vid två samtida kampanjer på ett varumärke.

Korrigering: Felmeddelande i samband med timeout vid rensning av cache.

Korrigering: Problem med att återställa lösenord.


Version 8.10.1 - 2017-08-22

Ny funktion: Utökad funktionalitet för kontroll av rabattkod med kund och/eller ip-begränsning.

Anpassning: Vidareutveckling av snabborder för B2B. Orderförslag per ÅF och Radera-knapp per orderrad.

Korrigering: Portkod skickades tidigare inte till Budbee vid användning av QliroOne.

Korrigering: URL baserades på fel domän vid skapande av reklamation eller retur i webbadmin.

Korrigering: Justering av fraktberäkning i artikelvy.

 

Version 8.10.0 - 2017-08-08

Anpassning: Möjlighet att filtrera på makulerade produkter i produktbildsuppladdningen.

Anpassning: Utökning med fler månadsintervall i abonnemangsfunktionaliteten.

Anpassning: Ny spara-knapp på Artikel/detaljerade uppgifter i webbadmin.

Korrigering: Problem med snabbsök för produkter med ”+” i artikelnamnet.

Korrigering: Problem med att ta bort ett telefonnummer på kund i webbadmin.

Korrigering: Problem med sortering vid tillägg/borttagning av variantartiklar.

Korrigering: Problem med att visa åäö vid kundkommentar i samband med köp.

Korrigering: Felaktig totalsumma i orderöversikt i samband med återköp.

Korrigering: Enhetlig sortering av egenskaper för variantartiklar.

Korrigering: Validering av återköp. Tidigare var det möjligt att skapa återköp utan egentligt innehåll.

 

Version 8.9.9 - 2017-06-27

Ny funktion: Utveckling av funktion för Glömt-lösenord. Stöd för kontaktpersoner.

Ny funktion: Utökning med delstat som fält i Specter-integration.

Ny funktion: Möjlighet att sätta saldogräns på medskickskampanj.      

Ny funktion: Möjlighet att hämta statistik baserat på prislista.

Anpassning: Ny Facebook-feed för samtliga länder.

Korrigering: Stöd för citattecken vid Sökmotor-optimering.

 

Version 8.9.8 - 2017-06-13

Ny funktion: Möjlighet att stänga av orderuppdatering för viss orderstatus från Specter.

Ny funktion: Integration. Nytt regelverk för fraktmetoden UPS.

Ny funktion: Utveckling gällande presentation av variantartikel på produktsida.

Ny funktion: Tillägg av ny tjänst i Budbee-integration.

Ny funktion: Möjlighet att skapa rapport för kundpoäng.

Korrigering: Problem med fält för produktspecifika texter vid beställning av fler än en enhet.

 

Version 8.9.7 - 2017-05-30

Ny funktion: Möjlighet att i webbadmin välja automatisk utloggning för kund direkt efter genomfört köp.

Ny funktion: Styrning av Askås Leads så att den endast visas för nya kunder.

Ny funktion: Möjlighet att radera leveransdagar i import-rutinen.

Ny funktion: Uppdatering av Facebook-pixel för avancerad matching.

Ny funktion: Prisintervaller för frakt- och aviseringsmetoder.

Ny funktion: Möjlighet att göra återköp på Klarna-reservationer.

Anpassning: Utveckling av Tradera-integration.

Anpassning: Möjlighet till filtrering och sortering av sökresultat.

 

Version 8.9.6 - 2017-05-16

Ny funktion: Integration med Svea Checkout.

Ny funktion: Justering/förbättring av Store Locator. Flytt från plugin till generell kodbas.

Ny funktion: Ny fraktmetod för Postnord Varubrev i Norge.

Ny funktion: Möjlighet att filtrera artiklar i en kampanjgrupp.

Anpassning: Utveckling av funktion - Dynamisk leveranstid och uppdateringsmail.

Korrigering: Uppdatering av Pricerunner-feed och dess prishantering.

 

Version 8.9.5 - 2017-05-02

Ny funktion: Implementation av Resurs Bank Checkout.

Ny funktion: Uppdatering av SET-artiklars lagerstatus i ett separat schemalagt flöde.

Ny funktion: Möjlighet till att sätta olika sorteringsordning för olika marknader.

Ny funktion: Tag X betala för Y. Nytt fält för kampanjens namn.

Korrigering: Möjlighet att plocka bort artiklar som är kopplade till exempelvis en blogg.

 

Version 8.9.4 - 2017-04-18

Ny funktion: Knapp i webbadmin för att på en enskild order skicka aktuell order till Unifaun.

Ny funktion: Valt utlämningsställe visas på följesedel.

Ny funktion: Integration av ny betalningslösning. Multisafepay.

Ny funktion: Klarna KPM - Möjlighet att i vyn för betalmetod kunna välja hur fakturan ska distribueras.

Ny funktion: Klarna KPM - Möjlighet att på en specifik betalmetod kunna sätta en viss kombination av EID/Hemlig nyckel.

Anpassning: Prestandaförbättringar gällande plugins.

Anpassning: Prestandaförbättringar för att snabba upp funktioner då kassan anropas.

Korrigering: Följdjustering. Problem med flera avsändare i samma epost från Meddelandecentralen.   

Korrigering: Problem med lagersaldouppdatering i multishop.

 

Version 8.9.3 - 2017-04-04

Ny funktion: Stöd för valt utlämningsställe i orderbekräftelse.

Ny funktion: Stöd i Klarna Checkout för att spara fält som ligger utanför KCO.

Ny funktion: Orderreferens till Specter.

Ny funktion: Möjlighet att begränsa en betalmetod för en eller flera IP-adresser.

Ny funktion: Mallbasering av export till Unifaun.

Anpassning: Förändringar av RSS-feeds vid sparning av bloggar.

Anpassning: Utveckling av medlemspriser.

Anpassning: Förbättringar av Swish-konfiguration.

Korrigering: Problem att på en order lägga till en artikel som har någon form av begränsning.

 

Version 8.9.2 - 2017-03-21

Ny funktion: Möjlighet att sätta html-mallar för enskilda webbsidor.

Ny funktion: Utveckling av statistikfunktion gällande varumärken.

Ny funktion: Utveckling av URL-motorn. Möjlighet att skapa en unik URL för landningssidan efter nyhetsbrevs-registrering.

Ny funktion: SMS via meddelandecentralen.

Anpassning: Utvecklad/förbättrad säkerhet vid inloggning i admin.

Anpassning: Valt utlämningsställe vid abonnemang följer med automatiskt till nästa order.

Anpassning: Lagerstatus uppdateras endast för berörda artiklar vid artikelimport.

Anpassning: Stöd för åäö i variantegenskap för Variant_Forvald.

Korrigering: LSS visade tidigare produkter som skulle varit begränsade per domän.

Korrigering: Problem med samleverans då betalningsmetod i föregående order var KCO.

Korrigering: Tidigare kunde det uppstå problem vid annullering av Klarna-order i webbadmin.

 

Version 8.9.1 - 2017-03-07

Ny funktion: Möjlighet att sätta KCO-konto per domän.

Anpassning: Tillägg av kolumn för ordersumma i kunds orderöverblick.

Anpassning: Ny mätpixel för flödet av microdata till produktsidor.

Anpassning: Utveckling av fält för namn och epost vid recension.

Anpassning: Utökning av import. Multipla specialegenskaper med valfri separator.

Anpassning: Möjlighet till avancerad sökning på interna kommentarer.

Korrigering: Möjlighet att lägga in extern länk i webbsides-menyer.

 

Version 8.9.0 - 2017-02-21

Ny funktion: Justering för vilken bild som ska visas vid delning av blogginlägg.

Ny funktion: Möjlighet att begränsa rabattkod och kampanj till enskilda valutor.

Ny funktion: Feed för blogginlägg till Loop54.

Ny funktion: Möjligt att spara ett telefonnummer för SMS-avisering på order via Klarna Checkout.

Anpassning: Validering av postnummer i integration till QliroOne.

Korrigering: Infogad media sparades i vissa fall inte korrekt på varumärke.

Korrigering: Orderstatusmail har tidigare kunnat skickats ut trots oförändrad status

 

Version 8.8.9 - 2017-02-07

Ny funktion: Tagg som skriver ut en artikels artikelgrupps-id.

Ny funktion: Stöd för att redirecta på länkar som innehåller query-parametrar. För att undvika 404-sidor.

Anpassning: Vidareutveckling av funktionen registrera snabborder.

Anpassning: Förbättring av Supersök-funktionen i webbadmin (sökning efter kunder)

Korrigering: Felaktig leveranstid i orderbekräftelse på SET-artikel.

Korrigering: Förhindra att det är möjligt att lägga till en SET-artikel i ”sig själv”.

Korrigering: Problem med avsändare i meddelandecentralen.

 

Version 8.8.8 - 2017-01-24

Integration: Integration med Resurs Bank.

Ny funktion: Intervallbaserad avgift på betalmetoder.

Ny funktion: Möjlighet att i webbadmin filtrera fram artiklar på vilka datum de är inlagda.

Ny funktion: Tagg för att skriva ut artiklars artikelgrupper i artikelgruppsvy.

Ny funktion: Tagg för att skriva ut sekundär kampanjyta i artikelvy.

Korrigering: Justering av felaktigt genererat felmeddelande vid skapande av artikelgrupp.

Korrigering: Ändringar för att ladda in inloggad användares uppgifter i KCO.

Korrigering: Justering av orderkvitto som i vissa fall skrev ut felaktiga summor.

Korrigering: Justering av produktlänk.

Korrigering: Justering av felaktig visning av artiklar/bilder vid artikelsök i webbadmin.

Korrigering: Justering av fältet Infogade media för artikelgrupp. Det gick inte att spara html till fältet.

 

Version 8.8.7 - 2017-01-10

Integration: Integration med Ecster Pay.

Ny funktion: Möjlighet att söka efter presentkort via sökfunktion.

Ny funktion: Mallbasering av Unifaun-export via Templatetoolkit.

Ny funktion: Rabattkod som parameter i länk.

Ny funktion: Möjlighet att visa olika Fynda i kassan-artiklar baserat på domän.

Anpassning: Antal order som info på orderbekräftelsen.

Anpassning: Utökade sökmöjligheter i webbadmin.

Anpassning: Nya taggar för artikelsidan. För titel samt begränsning.

Anpassning: Utökad sökfunktion. Möjlighet att inkludera leverantörens artikelnummer i sökning.

Anpassning: Justering, blogg, arkiv-funktionen.

Korrigering: Utökad validering av orderuppgifter innan order skapas.

Korrigering: Köpknapp för ingående artiklar i en SET-artikel fungerade inte i viss typ av SET-artikel

Korrigering: Spårningsknapp för Budbee på Min sida fungerade inte.

Korrigering. Rättning av felaktig export av abonnemang.

Korrigering: Justering där leveranskostnader i vissa fall visades i fel valuta.

 

Version 8.8.6 - 2016-12-13

Ny funktion: Förändring av ’ingår i paket’. Ny variant av taggen som kontrollerar om variantartikelns underartiklar ingår i en SET-artikel.

Ny funktion: Stöd för att ange korttyp i PayEx. 

Ny funktion: Kampanjutveckling - specialegenskap.

Ny funktion: B2B-flöde i KCO, Klarna Checkout. Möjlighet att ta betalt av företag i KCO.

Anpassning: Captchastöd för Skapa ny kund-funktion. Förhindrar spam vid nyskapande av kundprofil.

Anpassning: Ny exporttagg för nuvarande tillgodokonto.

Anpassning: Justering för att kunna sätta pris per kvadratmeter i kombination med antal i varukorgen.

Anpassning: Utöka B2B-funktionalitet i snabborder-formulär.

Anpassning: Stöd för flera PDF:er på artiklar.

Korrigering: Justering för val av filter, varumärken.

Korrigering: Förbättrad kontroll av användarnamn vid nyskapande av kundprofil.

 

Version 8.8.5 - 2016-11-29

Ny funktion: Möjlighet att dölja VAT-fält för vissa marknader och lägen.

Ny funktion: Förhandsgranskning utan aktivering av vissa banners i DCM.

Ny funktion: Förändringar avseende fraktsätt.

Ny funktion: Möjlighet att få med aktuellt tillgodokonto vid orderexport till Pyramid.

Ny funktion: Kampanjutveckling - möjligt att sätta totalsumma per valuta för en total orderrabatt i vissa kampanjer.

Ny funktion: Möjlighet att presentera en spårningslänk för Budbee under Mina sidor.

Ny funktion: Möjlighet till tvingande cache-uppdatering på klientnivå för vissa bilder och filer.

Anpassning: Stöd för att visa aktuellt lagersaldo i orderbekräftelse.

Anpassning: Nytt felmeddelande som skrivs ut vid användning av rabattkoder med betalmetod och/eller fraktmetodbegränsning.

Anpassning: Utökning av funktionen Andra som köpt. Möjlighet att sortera efter antal ordrar istället för efter poäng.

Anpassning: Stöd i Pricerunner-feeden för att exportera multipla artikelegenskaper.

Korrigering: Justering för interna kommentarer på kunder i webbadmin.

Korrigering: Justerad uträkning av totalsumma i informativ text för delbetalning.

Korrigering: Möjlighet att exportera artiklar en gång per körning vid orderexport till Specter.

Korrigering: Prestandaförbättringar av Template-menyn.

Korrigering: Optimering vid utskrift av vissa ikoner för kampanjer.

 

Version 8.8.4 - 2016-11-15

Ny funktion. Ny tagg för totalt ordervärde i Askås Tag-manager

Ny funktion. Integration med Finn.no.

Ny funktion. Förbättringar av Varukorgen.

Ny funktion. Förändringar avseende fraktsätt.

Ny funktion. Ny tagg för varumärken i grupper.

Ny funktion. Inställning för att kunna importera vissa special-egenskaper i enbart versaler.

Ny funktion. Justering av tracking-kod i Tag-manager för att kunna känna av enhet.

Ny funktion. Utökade konfigurationsmöjligheter för hur kundprofiler hanteras vid betalning med Arvato.

Ny funktion. Integration med Qliro One.

Anpassning. Fält för mobilnummer i alternativ leveransadress i integration mot Specter.

Korrigering. Avrundning kunde i vissa fall skilja mellan kassa och lagd order. Åtgärdat.

Korrigering. Justering för uträkning vid momsfri order under vissa omständigheter.

Korrigering. Bättre hantering av blockerade postnummer, KCO.

Korrigering. Justerat flöde för minsta ordervärde per prislistor.

Korrigering. Justering av Varukorgen gällande fraktfri gräns och visning av fraktkostnad.

 

Version 8.8.3 - 2016-11-01

Ny funktion. Kunderna har fått utökad funktionalitet i API för admin.

Ny funktion. Möjlighet till grupp/varumärkesspecifika filtermallar vid onchange-filter.

Ny funktion. Möjlighet att skriva ut utökad information om vissa kampanjer på en artikelsida.

Ny funktion. Stöd så att varumärkesgrupper och kampanjgrupper kan sorteras efter specialegenskap.

Ny funktion. Designuppdateringar av presentation med medskicksartiklar i Kassan.

Ny funktion. Utökning av Askås Tag-manager med stöd för Lipscore.

Ny funktion. Möjlighet att söka artiklar som ligger i produktkyrkogården.

Ny funktion. Nytt format för interna kommentarer på ordrar.

Ny funktion. Utökad funktionalitet gällande statistik för återköp.

Anpassning. Nya taggar för lång produkttext i artikelgruppsutskrift.

Anpassning. Datumväljare vid administration av bloggkommentarer för att kunna filtrera inlägg och kommenterar på datum.

Anpassning. Interna förbättringar för mätpixelhantering.

Anpassning. Genväg för att ladda ner csv-fil med ordrar som innehåller viss artikel.

Korrigering. Den kategori som skickas till Analytics blir den kategori som artikeln har köpts ur.

Korrigering. Justering av hur förändringar av varumärkeslogotyp på produktsidan slår igenom i butiken.

Korrigering. Förbättringar i integration med Arvato.

 

Version 8.8.2 - 2016-10-18

Ny funktion. Exportera e-postadresser, selekterat på Intresse.

Ny funktion. Kampanjutveckling, artikelsida.

Ny funktion. Möjlighet till sortering av varumärken via ”drag and drop” i webbadmin.

Ny funktion. Ny administrativ hantering av rekommenderade priser.

Anpassning. Förändring av medskickskampanjer och möjligheter att villkorsstyra medskicksartiklar.

Anpassning. Tydligare information om eventuell saknad grundinformation på artikelsidan.

Anpassning. Stöd för upp till 50 tecken långa telefonnummer.

Anpassning. Förbättringar av export via webbadmin.

Anpassning. Utökat stöd för storlekssortering av ingående variantartiklar.

Korrigering. Ändring så att det under Mina sidor i vissa fall inte går att göra retur på redan returnerad order.

Korrigering. Justering av visning av medskickskampanjer i kassan för att undvika vissa undantagsfall då tomma kampanjer kunde skrivas ut.

Korrigering. Automatiskt inlösen av rabattkod, justering.

 

Version 8.8.1 - 2016-10-04

Ny funktion. Stöd för att aktivera Svea-fakturor i Specter.

Ny funktion. Visa bilder i artikellistan, admin.

Ny funktion. Prisuppdatering av alla underartiklar ifrån rubrikartikel-vyn - om denna inställning är aktiverad.

Ny funktion. Utvecklade möjligheter för att inkludera/exkludera artikelgrupper och varumärken i "Tag X, betala för Y" funktionen.

Ny funktion. I urvalet för Massuppdatering av artikelgrupper kan man välja om man vill visa även makulerade artiklar.

Ny funktion. Ställa in konfigurationen för Prisjakt vid multishop.

Anpassning. Tillägg i API - artikelgrupp - kampanjytor.

Anpassning. Ny tagg för möjlighet att presentera beräknad leveranstid i mail.

Korrigering. Möjlighet att kunna visa kollispårningslänk från orderlistan på Mina Sidor i butiken.

Korrigering. Förbättringar i cachefunktionaliteten.

Korrigering. Justerad hantering av fakturaadresser/leveransadresser i kommunikationen med Specter. 

Korrigering. Förbättring av önskelistan.

 

Version 8.8.0 - 2016-09-22

Ny funktion. Möjlighet att låsa upp vissa fält vid adresshämtning.

Ny funktion. För en rabattkod eller kampanj med totalrabatt i procent går det nu att ange vad som ska räkna upp totalsumman och vad som ska rabatteras.

Korrigering för att undvika negativ fraktsumma vid samleverans.

Korrigering av saldohantering/makulerade artiklar.

 

Version 8.7.9 - 2016-09-07

Ny funktion. Möjlighet att logga det som kunderna söker på.

Ny funktion. Möjlighet att i webbadmin spara texter på variantartikel och att dessa kopieras även till underartiklarna.

Anpassning. Möjlighet att ändrade adresser sparas på kunden vid export till Specter.

Korrigering. Tidstyrd inställning som förhindrar att kund kan posta dubbla bloggkommentarer.

Korrigering av hur data skickas till PayEx.

Ny funktion. Möjlighet att definiera mätning av länkar via kampanjparametrar till Google Analytics

Ny funktion. Möjlighet att ställa in flera lagerstatusar och leveranstid baserat på språk. 

 

Version 8.7.8 - 2016-08-16

Ny funktion. Stöd för Google captcha.

Ny funktion. Stöd för multishop vid export till Prisjakt.

Ny funktion. Funktionalitet för att med en vy på rubrikartiklar uppdatera priset på alla underartiklar.

Ny funktion. Möjlighet för slutkunden att se externt order-nr via Mina sidor.

Ny funktion. Utskrift av betalningsdatum i fakturavyn.

 

Version 8.7.7 - 2016-08-09

Anpassning. Omladdning av sidan för specialegenskaper i admin vid varje ändring. Detta medförde tidigare en långsam och tung hantering. Lösning: Ny spara-knapp vid varje fält som endast sparar aktuell specialegenskap, utan omladdning.

Ny funktion. Standardisering/produktifiering av integration med Loop54 samt tillhörande inställningsgränssnitt i Askås.

Korrigering. Tidigare problem med benämning på orderrader skickades på standardspråk vid export till Specter. Nu skickas detta på kundens språk istället.

Korrigering. Validering av landet i samband med adresshämtning. En kontroll i kassan görs och om kunden valt ett land, exempelvis Norge, som ej tillåter adresshämtning så stängs denna av helt.

Version 8.7.6 -2016-06-29

Korrigering. Problem med att skicka ordrar till Klarna åtgärdat.

Ny funktion. Möjlighet att sätta en begränsning gällande antal vid exportering av artiklar.

Anpassning. Automatisk uppdatering i kassan, direkt när antal ändras. Det krävs inte längre ytterligare en knapptryckning.

Version 8.7.5 - 2016-06-10 

Ny funktion. Möjlighet till kampanj som ger kampanjpris vid köp av minst ”X” antal produkter. 

Ny funktion. Exkludering från mailutskick via beställningspunkt. 

Förbättring av supersökfunktionen i Admin. 

Anpassning. Stöd för att kunna köra Sveas gamla adresshämtningsfunktion genom enbart personnummer. 

Ny funktion. Möjlighet att lägga till en rubrikartikel som medskicksartikel i en medskickskampanj. 

Ny funktion. Utveckling av bannerhanteringsfunktionalitet. 

Ny funktion. Loggning av samtliga händelser på ett kundkonto. 

Förbättring. KCO. Möjlighet att sätta upp flera uppsättningar av betalmetod. 

Ny funktion. Möjlighet att sätta procentuell rabatt på hel order, samt även avgränsa det till ett specifikt varumärke. 

Ny funktion. Rabattkod som ger rabatt baserat på vilket betalsätt som har valts. 

Ny funktion. 5.1-integration med Bex Online via Webservices. 

Ny funktion. Integration mellan Askås och Budbee.

 

Version 8.7.4 - 2016-05-31 

Ny funktion. Inställning för att tillåta kontaktperson att välja leveransadress via dropdown i kassan.

Förbättring. Postnummerbegränsade fraktsätt vid köp av presentkort har rättats till.

Ny funktion. Tillägg av kolumn för hyllplats under försäljningsstatistik/artikel.

Korrigering När leveransdatum ändrats i leveransbesked till kund så ligger det gamla datumet kvar i admin.

Anpassning. Stöd för matchning endast på epostadress vid dublettkontroll i kassan samt förtydligande av funktionen i inställningarna.

Anpassning. Klarna checkout v3. Användning av psp-inställningar istället för egen tabell.

Förbättring. Möjlighet att visa fler varianter i en variantartikel.

Ny funktion. Askås Leads. Komplettering av selekteringsmöjligheter.

 

Version 8.7.3 - 2016-05-16

Ny funktion. Möjlighet att lägga till en avgift i KCO och presentera den som en expeditionsavgift.

Anpassning. Göm möjlighet till Qliro-betalning vid order som överstiger 100 000 kronor.

Korrigering Felaktig formatering av åäö i automail till kunder åtgärdat.

Korrigering Kreditering av Klarnafakturor vid återköp fungerade tidigare inte för Klarna konto.

Ny funktion. Införande av begränsningar på domäner per land.

Ny funktion. Integration för Norden, Arvato.

Korrigering. Tidigare felaktighet vid export av kollislag till Unifaun åtgärdat.

Ny funktion. Start- och stopptaggar för egenskaper på produktsidan.

Korrigering. Tidigare kunde det bli dubbelt när nya kunder skapades i admin.

Korrigering. Varierande felmeddelanden när en rabattkod med giltighetstid som gått ut används.

Förbättring. SQL-frågan för att skriva ut ikon för TagXY-kampanj körs för ofta och tar för mycket tid. Körs nu enbart om tagg för kampanjikon finns.

Korrigering. Returer på Klarnafakturor (returhanterare/återköp) saknade tidigare moms.

Ny funktion. Möjlighet att skicka olika e-postmeddelanden baserat på hur kunden har anmält sig till nyhetsbrevsutskick.

Ny funktion. Möjlighet att sortera topplista på startsidan på flera olika sätt.

Ny funktion. Stöd för Spanska i Askås

Anpassning. Frasöversättningar till Webbadmin 

 

Version 8.7.2 -2016-05-03

Korrigering. Ändring av en variantartikels egenskaper följde inte med till ”Sortera-vyn”.

Anpassning. Arvato, Min sida/Beställningar, Fakturavisning och Kampanjhantering.

Förbättring. Utökning av filtrering på Frågor & Svar. Möjlighet att filtrera på språk och URL via admin i backend.

Korrigering. Artikel högst upp i ”Kanske gillar du också”-fältet kunde tidigare hamna i varukorgen när kunden tryckte ”enter” i antalsfältet på en annan artikel.

Korrigering. Emballagevikt fanns tidigare ej med när en order exporteras till Unifaun. 

Korrigering. Citattecken skapade felaktiga meddelanden i orderlistan.

Förbättring. Förändring i hur ej beställningsbara artiklar exporteras till Fyndiq.

Korrigering. Vid en order och betalning med Payex så rensades kundens varukorg om ordern av något skäl blev felaktig.

Ny funktion. Möjlighet att söka på kontaktpersoner i Webbadmin.

Ny funktion. Möjlighet att visa kunders rabatt-saldo i Mina sidor.

Ny funktion. Möjlighet att logga admin-ID på returer i Askås.

 

Version 8.7.1 - 2016-04-19

Korrigering. Rättelse av felaktig import av ordervärde från Fyndiq. 

Korrigering. Valutaväljaren fungerade inte korrekt i nyare versioner av Internet Explorer. 

 Förbättring. Stöd för att aktivera export av makulerade artiklar till Specter med syfte att makulerade artiklar ska bli inaktiverade.

Anpassning av c/o-adress för att motverka för långt fält vid export till affärssystem.

Korrigering. Kundunika priser skrevs tidigare över av stafflingspris om detta fanns.

Korrigering. Klarna KPM. Reservation kördes felaktigt och temporära ordrar togs felaktigt bort.

Ny funktion. Export av order i orderns korrekta valuta.

Korrigering. SLL-adress uppgavs inte när mejl skickades ut om bevakade produkter.

Förbättring. Möjlighet att för varje varukorgsrad i orderöversikten i Kassan skriva ut artikelns leveranstid.

Förbättring. Optimering av Nyhetsbrevsguiden. För att motverka 500-fel vid skapande av stora utskick.

Ny funktion. Möjlighet att i en kundprofil spärra en kund för alla former av utskick via Sales Triggers.

Korrigering. Fraktkostnad visades inte i översikt för fakturor. 

Anpassat datumformat i orderbekräftelse. Enligt dansk modell.

Korrigering. Fel IP-adress vid användande av lastbalanserare.

Förbättring Paypal. Ändring av integration och implementering av kod för callback.

Förbättring. Möjlighet till flera olika EAN kopplade till samma artikel i backend.

URL-projektet. Ger möjligheter till individuell utformning av länkstrukturen. Detta öppnar för renare och tydligare länkar som även kan anpassas utifrån språk.

Förbättring. Stöd för att i ”Registrera order”-vyn registrera samtliga artiklar i databasen, oavsett lagerstatus.   

 

Version 8.7.0 - 2016-03-29

Sortering av artiklar per språkversion

Ny funktion. Stöd för att exportera kundstatus i samband med orderexport till NAV.

Ny funktion. Vidareeutveckling av returfunktionalitet.

Ny funktion. Möjlighet till sortering av artiklar per språkversion i sorteringsläget.

Anpassning. Specter. Stöd för export av ingående artiklar. Orderstatusuppdatering i multishop. Fix för onödig loggning vid kundexport.

Korrigering. Problem med banner-webbsidor som visas på fel domän.Förbättring. För kunder med flerlager så fungerade tidigare inte rabattkoder. Krav att alla artiklar måste finnas på lagret de beställdes ifrån, inklusive rabattkoder, har nu tagits bort.

Anpassning.  Möjlighet att använda \\\"normal produktbild\\\" i de xml-filer som genereras i AIR_autosuggest


Version 8.6.9
- 2016-03-23

Ny funktion. Utveckling av stöd för ett mail som skickas även till admin vid förändring av abonnemang.

Ny funktion. Automatiserad sortering av storlekar i variantartiklar. 

Ny funktion. Utbyggnad av Dannmarksstöd för Qliro.

Korrigering. Problem med abonnemangsorder. Tidigare ihopslagning av c/o och street adress innebar att Klarna nekade reservationen.

Korrigering. Vid omsparning av betalsätt i admin när ett visst språk inte var aktivt så tömdes tidigare benämningen för det aktuella språket.

Korrigering. Tillgodokonto avräknades tidigare inte från ordersumma vid export till Unifaun.

Anpassning. Möjlighet att skriva ut SET-artiklar på ett snyggare sätt i kassan med hjälp av en mall.

Integration med Creditsafes kreditupplysningsfunktion i Kassan. Integrationen görs enligt Askås nya PSP-modell.

Anpassning. Utökning av mallfraser med stöd för valuta.

Integrationer. Underkonto/Multikonto för Dibs Flexwin.

 

Version 8.6.8 - 2016-03-09

Ny funktion. Vidareutveckling av kampanjfunktion i rabatt. Möjlighet att sätta en procentuell rabatt på order över ett visst belopp.

Korrigering. Sparning av cachning fick ibland följden att kampanjer försvann.

Korrigering. Teckenkombinationen backslash och apostrof riskerade att radera information/egenskaper på en artikel. 

Korrigering. Order med en intern valuta, med andra momssatser och valutakurser innebär att summorna inte stämde i admin.

Förbättring. Tillägg av stöd för Standardgrupp för Pricerunner.

Ny funktion. Inläsning av kundprisgrupper och möjlighet att sätta unika priser på enskilda artikelnummer kopplat till en rabattgrupp.

Ny funktion. Tillägg av stöd för MobilePay i PayEx.

Anpassning. Ändringar av Dibs. Pageset kan inte längre anpassas. Inte längre möjligt att ha lika retur-url för declined och approved. Retur-url har ej stöd för dynamiska värden.

 

Version 8.6.7 - 2016-02-23

Förbättring. Kundmeddelande vid spärrat konto.

Ny funktion. Möjlighet att välja hur många produkter och bilder som ska laddas ner och visas per klick.

Ny funktion. Möjlighet att visa postnummerbegränsande fraktsätt (fast utgråade). Detta för att kunna begränsa beställning till exempelvis Färöarna vid lansering i Danmark.

Ny funktion. Möjlighet till loggning av klick per domän, istället för som idag att det loggas totalt per artikel för samtliga domäner.

Förbättring. Möjlighet att filtrera på c även när det gäller innehållsblock.

Förbättring. Säkerhetsförbättrande åtgärd när det gäller Specter och mappning för tillåtna funk-anrop.

Större justeringar för Google Merchant Center. Ny uppdaterad struktur, tvåspråkighet och tömning av mappningar på nu raderade grupper.

Ny funktion. Inläsning av kundprisgrupper, möjlighet att sätta unika priser på enskilda artikelnummer kopplat till en rabattgrupp. 

 

Version 8.6.6 - 2016-02-09

Korrigering. Knappen ”Lägg till andra artiklar som nyheter” har inte fungerat. Den ska ge möjlighet att lägga till artiklar genom att skriva in artikelnummer.

Korrigering. Vid betalning i Euro så har beloppet skrivits ut med valutan SEK på följesedeln.

Korrigering. Valutafel i admin och din sida när ordern är i annan valut och har återköp

Förbättring. Stöd för undervaluta i KCO.

Ny funktion. Möjlighet för kund att själva ändra leveranstider utifrån olika språk.

Ny funktion. Stöd i PayEx-integration för 2-fasbetalning.

 

Version 8.6.5 - 2016-01-26

 Förbättring. Möjlighet att ändra enstaka artiklars datum i webbadmin.

Korrigering. Automatiskt val av billigast fraktalternativ som standard.

Ny funktion. Justering av fälttyper i kassan. Input type-parameter på fält i kassan för att tala om för aktuell enhet vilken typ av fält det rör sig om.

 

Version 8.6.4 - 2016-01-14

Anpassning. Utveckling, ny tagg för mer information om butiker på produktsidan.

Ny funktion. Möjlighet att begränsa försäljningsstatistik per månad och dag till Kundtyp/Prislista.

Ny funktion. Ändrad domänbegränsning från checkbox till multi-select.

Ny funktion. Skiljelinje vid sortering av artiklar. Avser WebbAdmin-funktionen för att sortera i en artikelgrupp. 

Ny funktion. Google-Maps-baserad widget som visar aktuell försäljning.

Ny funktion. Bounce-hanterare för mail-utskick via Sales Trigger.

Anpassning. Tidsstämpel som visar när en artikelbevakning har lagts in av en kund.

Anpassning. Synlighet av artikelgruppers namn på flikarna i admin.

Korrigering. Metadata ska genereras automatiskt för artiklar även i övriga länder än Sverige.

Anpassning. Abonnemang. Förbättring av informationshämtning.

Förbättring. Utskick av mail vid köp av presentkort ska kunna skickas även till NO, DK och kommande länder.

Förbättring. Möjlighet till filtrering av artiklar baserat på begränsningar i webbadmin.

Förbättring. Utökning av loggning, KCO v2. Gäller Klarna KPM och Klarna Checkout.

Version 8.6.3 - 2015-12-08

Anpassning. Förändring av exportfunktionen till Prisjakt. Möjlighet att per artikel sätta vilket pris som ska exporteras, kampanjpris eller ordinarie pris.

Ny funktion. Anpassning av exportrutin för priser.

Ny funktion. Integration av Swish av Askås e-handelsplattform.

 

Version 8.6.2 - 2015-11-24

Ny funktion. Utveckling och design av presentkort på nordisk nivå.

Ny funktion. Lokal valuta för fraktfri gräns.

Ny funktion. Exkludering av lagerstatusar samt makulerade artiklar i lageröversikten.

Ny funktion. Möjlighet att kreditera utan att återföra saldo.

Ny funktion. Möjlighet att visa en översikt på vad en kund/kunder har i önskelistorna.

Ny funktion. Möjlighet att i Försäljningsstatistik per månad får en översikt över hur betalningarna fördelar sig på olika betalningsmetoder.

Anpassning. Vid köp av flera presentkort till flera personer, möjlighet att skicka dessa till olika mailadresser. 

Anpassning. Fler alternativ på abonnemangsintervall. 5:e, 6:e och 7:e vecka läggs till.

Intern utveckling. Fix. Fallback för Qliro gällande betalmetodstatusar.

Ny funktion. Justering av returhanteringsfunktionen. Möjlighet till redigering av pris på returrad, frakt och betalning när en retur skapas via Din sida.

Ny funktion. Filtrering och paginering på sidan för CMS. Fler filtreringsmöjligheter på artikelgrupper, förbättrad sortering.

Anpassning. Paginering av orderlista på kundprofil.

 

Version 8.6.1 - 2015-11-10

Anpassning. Justering av blogg. Möjlighet att länka in blogginlägg som matchar en viss tagg i en CMS-sida.

Ny funktion. Presentation av redan beställa/restnoterade produkter som finns i varukorg.

Ny funktion. Import av status och levererat antal artiklar på orderradsnivå.

Anpassning. Visning av fraktkostnaden på orderbekräftelse även då frakten är gratis.

Korrigering. För snabbordrar med summan större än 0 så registrerades det tidigare inte någon säljare på ordern.

Anpassning. Mercenat, skifte till nytt API.

Korrigering. Om ej inloggad kund försökte bevaka en redan tidigare artikel så fick man tidigare inget meddelande om detta.

Ny funktion. Anpassning av dynamisk domänhantering för att enklare kunna göra ändringar av CSS.

 

Version 8.6.0 - 2015-10-27

Anpassning. Förändring av presentkortssida. Uppdelning i två delar. En där man väljer presentkortstyp och en landningssida per typ där ytterligare val görs.

Korrigering. Sorteringsordningsjustering. Ej beställningsbara artiklar sorteras sist i vyerna i artikelgruppen.

Anpassning. Låshanterare på generella cronjobb.

Anpassning. Prislistenamn i prisredigering.

Anpassning. Tillägg till ny måttabells-funktion. Möjlighet att lägga till och ta bort rader på artikelnivå, inklusive justering för måttabeller.

Förbättring. Klarnas push ändrad till två minuter istället för omedelbart efter orderläggning.

Förbättring. Om inte KCO är aktivt som abonnemangsbetalningsmetod ska KCO stoppas om det finns AB i varukorgen och eller inte kundabonnemangsväljaren visas.

Ny funktion. Vidareutveckling av returfunktionalitet.

 

Version 8.5.9 - 2015-10-13 

Ny funktion. Möjlighet att sortera produktmenyn per land, via webbadmin.

Anpassning. Begränsning av betalmetoder med cookie.

Ny funktion. Visning av lagersaldo för andra lagerställen i lageröversikt.

Korrigering. Designfix i snabbkassan, gällande betalningsmetoder/fraktmetoder.

Anpassning. Vi beställning av abonnemang/artiklar med kundvalda intervall som ska bli abonnemangsartiklar ska KCO visas i kassan. Vid vanliga artiklar ska befintligt kassaflöde visas.

Anpassning. Vid import av XML-fil och flera poster med samma fält ska det vara möjligt att läsa in ett av fälten istället för att de ska adderas ihop.

Korrigering. Funktionalitet för att skapa nya order via API-anrop.

Ny funktion. Taggning av blogginlägg, länkning av variantartikel, stöd för ny länktyp i prisfeeds.

Anpassning. Paginering av vyn för returhantering.

Anpassning. Interna betalmetoder, anpassning av Klarna. Inställningar för aktivering för KCO respektiva faktura.

Förbättring. Möjlighet att lägga flera av samma SET-artikel i varukorgen.

 

Version 8.5.8 - 2015-10-01

Ny funktion. Utveckling av FAQ-funktion kopplad till enskild produkt.

Ny funktion. Diverse utvecklingspunkter. Vid val av storlek för variantartikel så byggs det in krav på att val måste göras och varning om köp genomförs utan att något val har gjorts.

Förbättring. Funktionen SkickaFraga utökas med en kontroll av den angivna mailadressens giltighet. 

Ny funktion. Möjlighet att ladda upp orderfil genom Snabborderfunktionen.

Korrigering. Kunder med bevakning på en produkt kan kontaktas 

Förbättring. Uppdatering av Moxiemanager och Tiny.

Ny funktion. Stöd för att redigera og-data på artikelgrupp.

Anpassning. Möjlighet att söka/filtrera på kunder med viss kundkategori.

Ny funktion. Stöd för att inte ladda om kassan vid postnummerstyrd fraktmetod. (i detta fall för att undvika omladdning vid hemleverans till Norge).

Ny funktion. Måttabeller.

Ny funktion. Storlekssortering. Sortering direkt vid importtillfället.

Ny funktion. Artikelnummer skall kunna skrivas ut i de tillgängliga vyer för artiklar som finns i WebbAdmin (varukorgen, medskicksvisning osv)

Förbättring. Möjlighet att hantera storleksguider även under produkttexter.

Ny funktion. Inställning för Expressfrakt samt export av flagga till Pyramid.

Ny funktion. Modul CSS: Ny tagg för att inkludera en AIR.moduler.css som byggs av filer i en mapp, när cache rensas.

Anpassning. Stöd för att kunna skicka in kund-id i leverantörsorderläggningen för att tvinga att ordern läggs på en specifik kund.

 

Version 8.5.7 - 2015-09-08 

Ny funktion. Möjlighet att skicka med en artikel när en kund valt att abonnera på varukorgen.

Korrigering. Statistik för medskicks-kampanjer. Rabatt_ID och Rabattyp sätts ej korrekt och då fungerar ej statistiken i admin.

Korrigering. Felaktigt textmeddelande i samband med erbjudande om fraktfri order.

Korrigering. Paginering av orderlistan. Tidigare fanns problem för kunder med 200-300 ordrar.

Korrigering. Samma mail-adress visas två gånger om en kund prenumererar på nyhetsbrevet vid en export av alla kunder. Även kunder som valt att inte få reklam.

Korrigering. Diverse justeringar i faktureringsmodul. 

Korrigering. Om en betalmetod har ingående metoder och en av de ingående är sorterad att vara vald som standard i butiken så valdes den tidigare inte korrekt. 

Korrigering. Tidigare problem med att information inte kommer in i fältet för Orderreferens och vid övergång till Specter.

Korrigering. Tidigare fel gällande variantartikel. Färgval och storleksval visades dubbelt

Ny funktion. Utveckling av Subscription manager. Möjlighet för kund att kunna flagga en enskild artikel och att detta vid slutfört köp göra om artikeln till en abonnemangsartikel.

 

Version 8.5.6 - 2015-09-01

Ny funktion. Det går nu att inne på en fraktmetod sätta en eller flera adresser för kopia på orderbekräftelsen. Det finns även stöd för att Askås ska kunna lägga in avsändaradresser för de olika domänerna (adresserna kan endast ändras av Askås).

Ny funktion. Tillägg av stöd för recurring payments i KCO.

Anpassning. Knappen \"Ladda ner\" ska leda till en popup-ruta med val av pdf eller e-pub i både artikelgrupp och på produktsidan.

Korrigering. Ett "avregistrering av nyhetsbrev"-mail skickades ut med meddelandecentralen när man lade ordrar med KCO, även fast man klickat i att man ville ha nyhetsbrev.

Korrigering. Tidigare problem med utskrift av Effektiv ränta för Handelsbanken.

Korrigering. Om alla fraktmetoder tas bort från systemet så var det tidigare inte möjligt att lägga till nya fraktmetoder.

Korrigering. Dubbla ordrar kunde ibland komma in med Svea kortbetalning.

 

Version 8.5.5 - 2015-08-18

 Det går nu att ange ett felmeddelande om man använder sig av Frilängdfältet och kunden klickar på köpknappen utan att ange en längd. Meddelandet läggs in av Askås.

KCO har nu stöd för recurring payments (abonnemangsbetalningar).

Om man importerar orderstatusar från ett annat system och orderstatusändringarna misslyckas, kan man nu spara en back-up av dem och via ett cronjobb göra ett nytt försök senare att ändra status på den så att betalning går igenom. Skulle det misslyckas en gång till sätts en viss orderstatus på ordern för att man ska kunna få fram en lista på dessa ordrar i admin.

Det går nu att visa en widget över Klarareservationer som ännu inte har aktiverats inom en viss tid. Det fungerar både med KCO och Klarna faktura/delbetala. Widgeten måste aktiveras av Askås.

Det finns nu ett plug in med funktionalitet för att kunna erbjuda kunder ett val mellan expressfrakt till en kostnad eller ett alternativ med fri frakt med längre leveranstid. Funktionaliteten ska kunna hantera begränsningar kopplade till lagermärkningar så att endast möjlighet för expressfrakt finns om artikel finns i lager.

Nu kan man göra telefonnummer obligatoriskt om man använder tyska KCO tillsammans med EUR.

Det går nu att tidstyra när blogginlägg ska publiceras.

 

Version 8.5.4 - 2015-08-04

Det går nu att skriva ut momsbelopp på följesedel vid momstyp exkl. Lägg till taggen på lämpligt ställe i mallen för följesedel (ibutik/htmlmallar/WebbAdmin_Foljesedel_SV.html).

Det går nu att lagra betalkort med DibsFlexWin i kassan. Via en down-meny kan man välja att spara kortet.

Mailen som skickas ut till kund när ett presentkort skapas kan nu layoutas (på samma sätt som de presentkort kunden skickar/skriver ut via Min sida) och även kunna innehålla presentkortskoden. Layouten görs på samma ställe som övriga layouter i presenkortsinställningarna.

Nu kan man grafiskt illustrera vilka varianter i en variantartikel som är beställningsbara och vilka som är slut/bevakningsbara. Funktionen måste konfigureras av Askås.

I önskelistan finns det nu möjlighet att ''markera alla''.

 

Version 8.5.3 - 2015-06-23

Funktion för att ange manuell href-lang per språk. Man kan nu hämta ut hela url:er då det tidigare endast returnerades href-link-element. Nu kan man alltså anropa t.ex. artikel med alla parametrar som behövs och få tillbaka en hashref med all info, från denna hash kan man göra vad man önskar. Nytt i hreflang är även möjligheten att likt blogg och webbsida kunna ''mappa'' en artikel till en annan artikel. Detta är möjligt först när inställningen: Motsvarar_Artnr_Aktiv är satt till ''Y''. Om inställningen är satt till något annat funkar logiken som tidigare och om inställningen är satt till ''Y'' kan man under enskild artikel -> Sökmotoroptimering välja en artikel i select-boxen för ''Denna sida motsvarar följande sida för standardspråket:''.

Avtalade kundrabatter (som sätts antingen direkt på kundprofilen eller via rabattgruppen) kan nu ställas in att ge rabatter även på produkter med kampanjpris (annars gäller de endast på ordinarie pris). Aktiveras via generella inställningen ''Prishantering - Beräkna avtalade kundrabatter även på kampanjpriser?''.

Det finns nu stöd för Bring i modulen Valfritt utlämningsställe, dock så exkluderas möjligheten att söka via ortnamn då Brings API ej stödjer detta detta. Följande tjänster som finns i API:et exkluderas (då ovan upplägg inte stödjer dem):

- Sökning på koordinater
- Filtrering av utlämningsställen baserat på öppettider (alla tillgängliga utlämninggställen presenteras).
Sortering baserat på angiven gatuadress (som standard sorteras resultatet istället baserat på avstånd från postnummer)

 

Version 8.5.2 - 2015-06-09

I Sales Triggers kan man nu göra selekteringar på ordersumma (min-max). Om urvalet är ''alla order'' är summan total för kundens alla order om han eller hon lagt flera

Det finns nu stöd för att infogad html får stöd för samma taggar som Webbsidor.

Det ska fungera för taggarna:
Infogad_HTML
Infogad_HTML_Forstasidan
Infogad_HTML_Sekundar
Infogad_HTML_Sekundar_UtanWrapper
Infogad_HTML_Sekundar_Forstasidan

 

Version 8.5.1 - 2015-05-26

Om man har Ajax-varukorgen kan man nu infoga innehåll (t.ex. text eller bild) i själva varukorgen.

Gör så här:
1. Gå till Inställningar -> Ajaxvarukorg.

2. Sätt ''Ska infogade webbsidor kunna användas i varukorgsvyn?'' till Ja.

3. Ange en webbsida i antingen ''Topp'', ''Före köpknapp'' eller ''Efter köpknapp'' (sidan måste skapas på förhand via CMS > Webbsidor eller CMS > Innehållsblock. Topp = högst upp i ''popdown-varukorgen''. Före köpknapp = före köpknapp i ''popdown-varukorgen'', efter köpknapp = efter köpknapp i ''popdown-varukorgen''.

Det går nu att låta kunderna spara kort direkt i kassan när en order läggs (förutsatt att DibsFlexWin används). Användbart vid abonnemang.

Man kan nu ha speciella ordererkännanden som skickas till kund beroende på vilken betalnings- eller fraktmetod som använts.

Det finns nu möjlighet att göra speciella ordererkännanden beroende på om en viss frakt- eller betalningsmetod har använts.


Version 8.5.0 - 2015-05-26

Om man har flera aktiverade valutor i butiken kan man nu lägga in priser i alla de valutorna då man knyter underartiklar till en rubrikartikel i Webbadmin. Tidigare gick det endast med SEK. Innan man får upp de andra prisfälten måste man sätta inställningen ''Visa andra valutor vid tillägg utav variantartiklar?'' till Ja under Generella inställningar.

En ny funktion har skapats för att lista artiklar på tacksidan efter en retur tillsammans med en text. Primärt är funktionen tänkt att användas för att presentera de artiklar som returnerades i returen (för att få kunden att köpa dem igen men då i t.ex. rätt storlek).


Version 8.4.9 - 2015-04-29

Askås presenterar nu Askås Leads, en helt ny funktion där man med hjälp av en pop up-ruta till exempel kan samla in e-postadresser, telefonnummer, fysiska adresser eller låta kunden ladda ner exempelvis en pdf. Layouten kan anpassas efter behov, man kan skicka ut rabattkoder efter att adresserna samlats in, man kan ha olika utskick för olika språk etc. Modulen har en installations- och licenskostnad.

Det finns nu en funktion för att ''gilla'' produkter i webbshopen. Man klickar på en symbol och en gilla-siffra räknas då upp. Gilla-symbolen kan placeras i både artikelgruppen och produktsidan. Funktionen kräver designanpassning och har inte några kopplingar till andra sidor eller tjänster som till exempel Facebook eller Instagram, utan används endast internt i butiken.

 

Version 8.4.8 - 2015-04-15

Nu är Meddelandecentralen i princip klar. Syftet med Meddelandecentralen är att man själv enkelt ska kunna styra över de olika e-postmeddelandena som skickas från internetbutiken, till exempel bevakningsmail m.fl. Utskicken som går ut till besökare och kunder är språkseparerade, så man kan ha olika versioner för olika språk. Meddelandecentralen måste aktiveras av Askås för att kunna användas. Samtliga e-postutskick som skickas från systemet är ännu inte med i Meddelandecentralen.

Vi har nu stöd för Billmate där man kan betala genom faktura, delbetalning, kort- och bankbetalning.

Ny funktion för att visa procentuell besparing. Man anger ett rekpris i ett anpassat specialegenskapsfält som sedan räknas mot utpriset, därefter kan den procentuella besparingen visas i artikelgrupper och på produktsidor. Utskriften behöver designas.

Om man har flerlagermodulen aktiverad kan man nu välja från vilken lagerplats saldot ska hämtas från då man lägger en snabborder i Webbadmin.


Version 8.4.7 - 2015-03-30

Ny funktion för att visa ”senast sålda produkter” eller rättare sagt ”senast lagda i varukorgen” på startsidan. Utskriften visar riktig data, inget fusk.

När man registrerar en snabborder i Webbadmin åt en kund kan man nu via en kryssruta välja om det ska skickas en orderbekräftelse till kunden. 

Om man i Sales Triggers klickar på en huvudgrupps benämning kryssas huvudgruppen samt alla undergrupper i automatiskt.

Det går nu att via ''Inställningar för CDON Marketplace'' välja från vilken prislista (1-10) som priser skall exporteras ut.

 

Version 8.4.6 - 2015-03-16

Vi har nu stöd för återläsning av artikelinformation, artiklar och artikelgrupper från Specter så att Specter kan vara master över artiklarna.

 

Version 8.4.5 - 2015-03-03

Vi har nu stöd för Qliros betalmetoder.

Ny funktionalitet för att låta kunder köpa en returfraktsedel. Efter köpet finns returfraktsedeln tillgänglig via Din sida eller via länk i mail. För att funktionen ska fungera krävs Unifaun orderkoppling.

 

Version 8.4.4 - 2015-02-16

Nu kan man tipsa vänner från tacksidan efter att man gjort ett köp. Funktionen måste aktiveras upp av Askås och kräver design. Själva utskicken görs från Sales Triggers. 

Vi har nu stöd för Payex fakturalösning 2.0, delbetalning samt adresshämtningstjänst enligt dokumentation på http://www.payexpim.com/category/payment-methods.

Det går nu att lägga in bildtexter för olika språk i fältet ''Bildtext (under bild i produktbeskrivning)'' på produktsidorna.

 

Version 8.4.3 - 2015-02-02

 Vi har nu stöd för HREF-LANG-taggar, vilka kan användas på flerspråkssidor för att berätta för Google vilken sida som hör till vilket språk.

 

Version 8.4.2 - 2015-01-27

Vi har nu stöd för att lägga in spårningskod för subdomäner, ex för mobil och domäner vid multishop.

En översättningswidget kan nu visas på startsidan i Webbadmin där man ser vilka artiklar som behöver handpåläggning av översättare.

Det går nu att visa tillbehör/relaterade produkter i ajaxvarukorgen. Funktionen används i dagsläget på Hövding.


Version 8.4.1 - 2015-01-19

Det går nu att få automatisk ifyllnad av egenskapers fördefinierade värden på olika språk. Anger man till exempel ''Vit'' i det svenska specielegenskapsfältet fylls''Hvit'' automatiskt i på norska. Funktionen kräver givetvis att man fyllt i översatta värden på olika språk när man anger de fördefinierade värdena.

Stöd finns nu för att skicka in info till Klarna om kolli när reservationer aktiveras. Den info vi kan och ska skicka in är kollinummer (om detta finns) och godssökningslänk (om definierad på orderns fraktsätt samt om kollinummer finns).

Nu kan man ställa in att rabattkoder av typen ''Artikel med kampanjpris'' och ''Artikel med rabatt i %'' endast ska gälla ett visst antal order. Sätter man t.ex. 5 gäller endast rabattkoden de fem första artiklarna som säljs med koden, från artikel 6 och framåt får har artiklarna återigen ordinarie pris. Då man klickar in på rabattkodens erbjudandeflik i Webbadmin ser man hur många begränsningen avser samt hur många som har sålts. Står det ''0'' som begränsning är det ingen begränsning satt.

Nu kan man skicka tillbaka kollinummer till butiken från Unifaun. Kollinumren blir synliga för kunden på ordern i ''Din sida''.

Stöd finns nu för att lägga in ''antal till kampanjpris'' på ''artiklar med rabatt i %'' och ''artikel med kampanjpris'' i rabattkodskampanjer.

Version 8.4.0 - 2014-12-17

 Det går nu att skapa rabattkoder som ger en procentuell rabatt, som alltid gäller även om artikeln har ett kampanjpris. Dvs, rabattkoden gäller på det pris kunden har i varukorgen, oavsett om priset är nedsatt pga kampanj, annan prislista, stafflat pris eller liknande (dock ej andra rabattkoder eller kundspecifika rabatter). När man ställer in procentsatsen för rabattkoden sätter man ''Ja'' på ''Ska rabattkoden gälla oavsett typ av pris på artikeln?''

 

Version 8.3.7 - 2014-11-28

 Det finns nu stöd för att styra designen i Klarna Checkout enligt http://developers.klarna.com/en/klarna-checkout/advanced-features/customizable-design. Stödet är byggt så att man kan sätta dessa inställningar via Klarna Checkout-konfigsidan i WebbAdmin (Inställningar > Inställningar för Payment Service Provider > Klarna Checkout). Så fort ändringarna har sparats så slår de igenom i kassan.

Det går nu att samla in data om via Klarna Checkout. Datan sparas på kundprofilen.

Nu kan man länka in en extern logotyp på betalningsmetoder, istället för att ladda upp en i WebbAdmin. Detta för att kunna använda Klarnas dynamiska bilder. Har man angett både en länk till logotypen OCH laddat upp en logotyp kommer den inlänkade bilden visas istället.

 

Version 8.3.6 - 2014-11-17

Nu går det att se statistik över utbetalade lojalitetspoäng. Funktionen återfinns under statistikmenyn och heter Poäng/månad. Första sidan kommer styra vilket urval man vill visa poängutdelningen för; vilket intervall (datum till/från), rabattgrupper, prislistor och minsta poängvärde. Resultatet visas som en lista med kunder och total poängsumma för perioden där högsta poängsumma är rad 1 och sedan fallande.

Askås har nu en komplett integration mot Svea WebPay, vilket innefattar en implementation av samtliga punkter i Svea ekonomis Integrationsguide v1.0 (2013-05-29).

Medskickskampanjer har utökats på följande vis: Om man aktiverar en inställning så kommer medskickskampanjer av typen ''Summa'' där man INTE har uppnått summagränsen också att skrivas ut i kassan. Skillanden är att man inte kommer kunna välja dem utan endast få ett felmeddelande när man försöker välja. Det kommer även visas hur mycket mer man måste handla för om man vill dra nytta av medskickskampanjen.

 

Version 8.3.4 - 2014-12-14

Det finns nu taggar för att infoga (mottagarens) företagsnamn samt ordernummer i Sales Triggers. Taggarna som används är [FORETAG] och [ORDERNR].

Askås har nu stöd för Nosto. Med Nosto kan produktrekommendationer visas på kunderna, baserat på vilka artiklar de tittat på och vad de lagt i varukorgen samt vad de köpt.

Via en inställning kan man nu ställa in att infogade webbsidor/kampanjytor i artikelgrupper endast visas på sida 1 i artikelgrupperna, men ej från sida 2 och framåt. Inställningen heter ''Begränsa visning av kampanjytor/infogad webbsida i artikelgrupper till endast första sidan i artikelgruppen (J/N)'' och ligger i Generella inställningar.

Ny funktion för att välja hur listan över senaste produkter ska sorteras och visas. Listan över senast inlagda produkter visas via länken www.domannamn.se/shop?funk=steg_tva&extra=nyheter. Själva inställningarna hittas via Funktionsinställningar > Artikelgrupper > Inställningar, lista nya produkter.

Nu går det att infoga en tagg i Sales Triggers som skriver ut en länk till senaste ordern. Mottagaren klickar alltså på länken och kommer då till kassan i butiken där alla produkter han eller hon köpte senast ligger med. Taggen som ska användas är [URLKOPIERAORDER].

Ny funktion som gör att man kan publicera information direkt under en betalningsmetod, när betalmetoden är aktiverad. Förberedande för att kunna visa delbetalningsrelaterad info (för Norge, Holland, m.m.) Ett nytt fält har tillkommit på enskilda betalningsmetoder, ''Infotext som visas när betalningsmetoden aktiveras i kassan''.

 

Version 8.3.3 - 2014-10-02

Nu går det att sätta en artikelgruppsbegränsning på rabattkoder som gör att rabatten endast erhålls om man uppfyller: Få X kr rabatt vid köp över Y kr från artikelgruppen/grupperna Z. Inställningen görs på ''Skall kampanjen berättiga till en total orderrabatt?''.

 

Version 8.3.2 - 2014-09-29

Det går nu att få mätningen i Analytics att gå efter butikens basvaluta, även om ordern är lagd i en annan valuta (fungerar med NOK). D.v.s. om basvalutan är SEK så ska ordern mätas i SEK, oavsett orderns valuta.

Man kan nu på artikelgruppsinställningarna (på artikelgruppsnivå) välja om artikelgruppen ska synas eller ej i Template Toolkit-menyn.

Nu kan man aktivera captcha-verifiering för bloggkommentarer. Görs genom att sätta inställningen Inst_Blogg_Captcha till ''J''.

Ny finns det stöd för SMS-utskick med Sales Triggers. Det går dessutom att lägga in en kryssruta i kassan som frågar om kunden vill ha SMS-erbjudanden (Erbjud_Mobil).

 

Version 8.3.0 - 2014-08-26

Det finns nu stöd för abonnemangsbetalningar fördelade på språk.

Interna kommentarer. I dagsläget så stödjer systemet endast en payment_method hos Dibs, avs. registrering av betalkort och recurring payments. Stöd behöver läggas till så att detta kan göras per språk.

Nu kan inte kunder längre ta bort kort som är knutna till aktiva abonnemang. De kan fortfarande tas bort av en administratör via webbadmin (en varning dyker upp innan).

 

Version 8.2.5 - 2014-07-16

Vi har nu stöd för Trustly som betalmetod.

Det går nu att välja vid vilken status pengar ska dras från ett sparat kort då kunden använder Debitech. I databastabellen Installningar_Generella finns en inställning som heter ''DebiTech_Debitera_vid_status''. Denna kan då sättas till IDt för en specifik Lagerstatus.

 

Version 8.2.3 - 2014-06-03

Nu kan man i Försäljningsstatistik/dag selektera på parametrarna Domän (server), Valuta och Språk.

 

Version 8.2.2 - 2014-05-26

Nu finns det återigen möjlighet att göra Image Maps i Askås 8-editorn.

Det finns nu stöd för landet Norge i ''Valfritt utlämningsställe''.

 

Version 8.2.1 - 2014-05-12

 Nu finns det en tagg för att skriva ut hur många besökare som befinner sig i butiken. 

Det går nu att exportera ut samtliga specialegenskaper på ett smidigt sätt. Gör man en export av kolumnen Special_Egenskap:SV:SAMTLIGA_I_KOLUMNER kommer alla specialegenskaper att exporteras ut i en korrekt kolumnordning. Det innebär att man inte behöver mappa upp samtliga specialegenskapskolumner för att exportera ut värdena, vilket kan spara mycket tid. För att få ut begripliga data bör man använda sig av en rubrikrad.

 

Version 8.2.0 - 2014-04-29 

Skall skriva ut \''Du har X kr kvar till fraktfritt\'' via tagg i varukorgen. Beräkningen sker baserat på det land kunden har om han är inloggad, eller det land han antas ha om han inte är inloggad, samt på den billigaste fraktmetoden.

Skall skriva ut \''Du har X kr kvar till fraktfritt\'' via tagg i varukorgen. Beräkningen sker baserat på det land kunden har om han är inloggad, eller det land han antas ha om han inte är inloggad, samt på den billigaste fraktmetoden.

Tillägg: Behöver testas och fungera i fyra lägen; fraktfrigräns angiven inkl moms/fraktfrigräns angiven exkl. moms/priser visas inkl. moms för kund i butiken/priser visas exkl. moms för kund i butiken.

Det går nu att ställa in att Top Offers endast visas på sidan ett i artikelgrupper. Inställningen måste göras av Askås.

Det är nu möjligt att med hjälp av nya taggar i mallarna låta besökarna kommentera blogginläggen direkt från den övergripande bloggsidan. Man behöver alltså inte klicka in på varje enskilt inlägg för att skriva en kommentar.

 

Version 8.1.8 -2014-04-14

Ny funktionalitet för att låta kunderna hämta ut sitt paket i fysisk butik genom att välja butik i kassan. Funktionen lämpar sig för kedjor som har flera butiker.

 

Version 8.1.5 - 2014-03-10

Ny funktionalitet för att lägga till alt- samt titeltexter till artikelbilder. Klicka in på en artikel och gå in på sidan ''Bilder''. Där finns det nu knappar för metadata vid respektive bild. Klicka på knappen för att lägga till alt- samt titeltexter.

Fält för leverantör och hyllplats har nu lagts till på startfliken då man skapar eller redigerar artiklar. Tidigare fanns de under fliken Detaljerade uppgifter.

Metadata kan nu genereras automatiskt för varumärken, precis som för artiklar och artikelgrupper. Inställningarna görs under Inställningar > Sökoptimering > Inställningar för autogenerering.


Version 8.1.4 - 2014-02-25

Nu får man en varning innan man raderar en kundprofil.

En ny tagg har skapats som gör att man på inställningarna för varumärken kan ange en generell varumärkestext som sedan kan skrivas ut på produktsidor.

Ny tagg för att skriva ut när en artikelsida eller webbsida skapades eller senast ändrades.

Möjlighet att skriva ut ''Du har X kr kvar till fraktfritt'' via tagg i varukorgen. Beräkningen sker baserat på det land kunden har om han är inloggad, eller det land han antas ha om han inte är inloggad, samt på den billigaste fraktmetoden.

Nu finns stöd för att hämta orderstatus från Specter, vilket kan användas för att sätta korrekt orderstatus Askås internetbutik efter att en order är exportad.


Version 8.1.3 - 2014-02-04

Nu kan man med en knapptryckning tömma samtliga fältfäljare i import- och export av artiklar.

 

Version 8.1.2 - 2014-01-28

 Ny funktion för att under Statistik > Försäljningsstatistik/månad kunna jämföra två perioder.

Går man in på en artikel i webbadmin och klickar på Statistik/logg kan man nu se hur många återköp som gjorts på den artikeln (om återköpsfunktionalitet finns i butiken).


Version 8.1.1 - 2014-01-22

Tidigare sökte LSS endast på exakt de ord i den följd du skrev dem. För att få träff på t.ex. ''sjuan stol vit'' måste det finnas produktnamn eller metaord i exakt den ordningsföljden. Nu kan man söka på orden i en annan ordning, till exempel ''stol sjuan vit'' och ändå få träff.

Möjlighet att aktivera så att priser skickas in i Google Analytics inklusive moms.

Interna kommentarer. Möjlighet att aktivera så att priser skickas in som inkl i samband med att version 2 används.Möjlighet att aktivera demografi i samband med version 2.

Det går nu att i vänsterkolumnen under ''Sök/visa artiklar'' filtrera fram artiklar som har ett kampanjpris.

 

Version 8.1.0 - 2014-01-22

Askås Internetbutik Avancerad.

Allmänt
• Helt omarbetat gränssnitt för snabbare och effektivare arbete.
• Många förändringar i den bakomliggande tekniken för ökad prestanda.
• Hjälpknappar vid många fält i Webbadmin för snabbare hjälp.
• Ny WYSIWYG-editor.
• Stöd för widgets på startsidan i Webbadmin, där bland annat statistik, genvägar m.m. kan visas.
• Det går nu att ha flera profiler i Webbadmin så att man kan ha sin egen anpassade startsida i Webbadmin.
• Ny sökfunktion; Supersök. Söker snabbt igenom artiklar, artikelgrupper, CMS-sidor, Order, Kunder samt Varumärken.
• Möjlighet att lägga till genvägar på samtliga sidor i Webbadmin.
• Under ”Aktiva språk” i toppen av Webbadmin kan man aktivera/inaktivera språkfält. Detta påverkar endast vilka språk som visas i Webbadmin, och inte det som kunderna ser.
• Nytt visningsläge för licenser under profilmenyn uppe till höger.

Artiklar
• Ny funktion för att söka/visa artiklar. Man kan filtrera fram artiklar på sökord, varumärke, leverantör, artikelgrupp, lagerstatus, makulerad, saldo samt typ av artikel. Det går även att bestämma hur artiklarna ska sorteras i resultatlistan.

• Effektivare sätt att skapa variantartiklar. Man börjar nu med att skapa rubrikartikeln och knyter därefter underartiklarna till variantartikeln. Antingen kan man skapa helt nya underartiklar direkt då man skapar variantartikeln, eller så knyter man befintliga artiklar till den.

• Bättre sätt att skapa SET-artiklar. I stället för att klicka sig igenom en sju steg lång guide för att skapa en SET-artikel görs nu allt på samma sida, vilket ger en betydligt smidigare och snabbare hantering.

• Snabbare åtkomst till FAQ-hjälp via knapp i Webbadmin då man skapar fristående artiklar, variantartiklar och SET-artiklar.

• Progress bar i toppen på sidan då man skapar nya artiklar för att man enklare ska se om man missat viktig information.

• Nu kan man skapa nya varumärkesgrupper direkt då man skapar nya artiklar.

• Möjlighet att söka fram artikelgrupper att lägga artiklarna i. Artikelgruppsträden kan fortfarande visas genom att klicka fram det med en knapp.

• Produktbeskrivningsfälten visas ni i flikar på startsidan då man skapar/ändrar artiklar.

• Man kan nu dra produktbilder till bilduppladdningsfält. Det gör till exempel att man enklare kan ha en annan artikelbild i artikelgrupperna än vad man har på produktsidan. Bilderna man laddar upp på startsidan då nya artiklar skapas skalas som tidigare om automatiskt.

• Man kan nu lägga till saldo och kampanjpriser direkt på startfliken på en artikel i webbadmin.

• Länkstrukturen på artiklar har förändrats och innehåller inte längre information om artikelgrupp. URL:erna ser nu ut på följande sätt: https://www.askas.se/sv/artiklar/harman-kardon-avr-135.html Rätt grupp visas givetvis i brödsmulor och artikelgruppsträd.

• Det finns ny stöd för att använda fyra tillbehörslistor (plus ”Reservdelar” och ”Passar till”) istället för två som tidigare. För att de två nya listorna ska visas måste stöd för det läggas in i mallen. Kontakta Askås för mer information.

Artikelgrupper
• Möjlighet att filtrera fram artikelgrupper baserad på om de är synliga eller ej.
• Ny funktionalitet för att filtrera fram artikelgrupper som ej innehåller artiklar.
• Det går nu att sortera om artikelgrupperna med drag and drop.
• Med knappen Expandera alla grupper visas alla undergrupper till artikelgrupperna.
• Med funktionen Massuppdatering av artikelgrupper kan man nu lägga till/flytta många artiklar på en gång till nya artikelgrupper.
• Möjlighet att sortera artiklar med drag-and-drop.
• Ny funktionalitet i filtreringsmotorn som gör att val som inte kan göras inte heller ska presenteras på sidan. Även prestandan har förbättrats.
• En knapp har tillkommit på sidan ”Tillbehörslistor” på artikelsidorna i Webbadmin där man kan kopiera tillbehören till minnet på datorn, så att man enkelt ska kunna klistra in dem i en annan tillbehörslista.


Kunder
• Sök/visa kunder: Möjlighet att filtrera fram kunder med hjälp av frisök, kundstatus, prislistor, ort, land, saldo på kundkonto och köpsummor.
• Funktionen Databastvätt är nu omdöpt till Registervård.


Order
• Ny snabbvisning av antal order med status Ej mottagen samt antal nya order idag direkt på orderfliken.
• Möjlighet att filtrera fram order med frisök i orderhuvuden, orderstatus, artikelinnehåll, betalningssätt, orderdatum samt valuta.
• Felaktiga order har flyttat till orderfiltreringen.
• Stöd för plocklistor sorterade efter lagerplats som sammanfattar de order man valt och skriver ut en gemensam plocklista för dessa. De samlade plocklistorna skrivs ut från översiktsvyn över alla order (Order > Sök/visa order).
• Ny funktion för att filtrera på obetalda/betalda order i orderlistan.
• En ny inställning kan aktiveras som gör att man kan ställa in en gräns för hur många av en viss artikel en kund kan köpa. Kontakta Askås för aktivering.


Statistik
• Diverse nya visningslägen inom försäljningsstatistiken.


CMS
• Sidelement såsom banners på startsidan etc kan nu läggas in under ”Innehållsblock”. Tanken är att man lättare ska kunna hålla vanliga webbsidor såsom köpvillkor etc åtskilda från innehållsblock.
• Nytt gränssnitt i utforskaren.


Import/export
• Import och export är nu uppdelat på två separata flikar i menyn.
• Möjlighet att filtrera bland kolumnbeskrivningar i import/export av artiklar.CRM
Sales Triggers: Ny funktion i Askås 8 för att göra e-postutskick, antingen återkommande automatiserade eller engångsutskick, till noga utvalda kunder. Man kan till exempel välja att skicka ut ett automatiskt mail till alla kunder 30 dagar efter deras senaste leverans där man bifogar en engångsrabattkod som ger en viss rabatt i butiken och som är giltig i till exempel 48 timmar (förutsätter att man har rabattkodsmodulen). Man kan ställa in hur ofta mailen ska skickas, vilket datum de ska börja skickas, vilken veckodag, vilken tid på dygnet och om de eventuellt ska sluta på ett visst datum eller efter ett visst antal gånger. Man kan sortera ut mottagare efter följande parametrar:
• Att mottagarna har handlat från vissa artikelgrupper, varumärken, leverantörer eller att de har handlat vissa enskilda artiklar.
• Att mottagarna har ett specifikt kundspråk, prislista eller kundkategorier.
• Att mottagarna bor i en viss ort eller i ett visst land.
• Att kunderna har gjort ett visst antal köp totalt, att det har gått en viss tid sedan senaste order, en viss tid sedan senaste leverans eller en viss tid sedan de registrerade sig.

• Lojalitetsprogrammet ligger nu under CRM-fliken.

Kampanjer
• Kampanjerna grupperas nu på ett tydligare sätt. Rabattkoder, kampanjer, Tag X betala för Y-kampanjer samt Medskickskampanjer skapas nu från en gemensam sida.
• Man kan återigen välja artiklar som ska ingå i ett rabattkodserbjudande genom att kryssa för dem, istället för att söka efter dem med en autocomplete-funktion.

SEO
• Nya möjligheter att autogenerera metadata för artikelgrupper på samma sätt som för artiklar.
• Ny funktion för att skriva ut titeltaggar på länkar i menyer, vilket kan gynna SEO.
• Hantering av omdirigeringar/404:or: Nu funktion under Inställningar > Systemtabeller > Hantering av omdirigeringar som känner av om det genererats 404:or om besökare kommit in i butiken via länkar och landat på en sida som inte längre finns. De saknade sidorna visas i en lista och man kan då bestämma om de ska omdirigeras till en annan sida i butiken eller om de fortfarande ska vara en 404:a. För många 404:or kan vara till nackdelen för sökmotoroptimeringen.


Övrigt
• Stöd för direktbetalning med Netaxept vid orderläggning istället för enbart auktorisation.
• Stöd för att kunna skapa en transaktion med Netaxept utifrån en auktorisation när en order sätts till ”Skickad”.
• Det finns nu ett plugin för export av artiklar till Fyndiq. 

Version 7.7.6

2013-08-20 - Ny variantartikelpresentation som presenterar en bild per variant då man för muspekaren över små tumnagelbilder. Inställningen aktiveras på rubrikartikeln under ''Inställningar för variantartikel''. Där kan man även ladda upp de bilder som ska visas då man för muspekaren över småbilderna.

Interna kommentarer. Första gången skapas en mallfil, Artikelgrupp_ProduktsidaVariantVer2.html, som kan redigeras som man önskar.

2013-08-20 - När man skapar artikelgrupper (som ska vara undergrupper) går det nu att lägga dem under flera grupper på en och samma gång. Då gruppen skapas väljer man att det ska vara en undergrupp och i nästa steg håller man ner CMD på Mac eller Ctrl i Windows för att markera de grupper den nya gruppen ska vara en undergrupp till. De nya grupperna läggs på rätt plats då du trycker på Spara. Självklart får alla nya grupper ett unikt ID-nummer. Observera att detta endast går att göra vid nyskapande av artikelgrupper, och inte på artikelgrupper som redan finns.

2013-08-20 - Stöd för finska betalningsleverantören Maksuturva.

 

Version 7.7.5

2013-06-25 - Ny funktion som på startsidan skriver ut kundernas senast skrivna omdömen i en lista i kronologisk ordning, vilket förutsätter att betygsmodulen är aktiverad eller att kunden har en avancerad licens. Samtidigt har en ny funktion (generell inställning) tillkommit som gör det möjligt att bestämma att betyg måste godkännas innan de publiceras. De godkänns då genom (den nu reviderade) omdömesfunktionen i WebbAdmin > Statistik/Analys. Som standard godkänns alla betyg när de läggs in om inte inställningen ändras. Man kan också dölja ej önskvärda omdömen i efterhand.

2013-06-25 - Nu kan man exkludera utvalda artiklar från att visas i topplistor. Inställningen görs på artikelnivå under sektionen Begränsningar på artikeln i Webbadmin. För att funktionen ska fungera krävs att vissa inställningar görs av Askås. Kontakta oss för mer information, support@askas.se.

 

Version 7.7.4

2013-06-04 - Ny funktion för att ange återköpsanledning på orderradnivå. När ett återköp registreras på en order kan man välja anledning i en rullgardinsmeny, till exempel köp av misstag eller outlöst postförskott.

 

Version 7.7.3

2013-05-28 - Nu är det möjligt att i vyn ''Visa alla ej levererade order'' byta fraktsätt på redan lagda ordrar. För att aktivera funktionen måsta man först gå in i Inställningar > Generella inställningar och sätta ''Visa alla ej levererade order: Möjlighet att byta fraktsätt(Y/N)?'' till Ja. Det går även att byta pris på frakten på redan lagda order. Det kommer inte påverka själva betalningen av frakten, men det kan i vissa fall vara önskvärt att göra det innan ordern skickas över till ett affärssystem då orderstatusen ändras till Skickad.

2013-05-28 - Nu finns det en funktion för att importera flera värden till en och samma egenskap, vilket kan vara använbart vid filtrering.

 

Version 7.7.1

2013-05-14 - Det går nu att göra selekteringar på lagerstatus, saldo, registreringsdatum för artikel m.m. när man ska titta på försäljningsstatistik/artikel.

2013-05-14 - Nu finns det möjlighet att skicka ett mail till en mottagare då ett lagersaldo sjunkit till en viss nivå för att nya artiklar ska kunna beställas in. Funktionen heter Beställningspunkt och aktiveras via Inställningar > Generella inställningar. Man aktiverar funktionen via inställningen ''Skall funktionen för beställningspunkt vara aktiv?''. När man satt den till ''Ja'' kan man på artiklarna ange vid vilket saldo ett mail ska skickas.


Du har själv möjlighet att välja om e-posten ska gå till en och samma adress hela tiden, eller om de ska gå till olika adresser beroende på vilken artikel det är som når beställningspunkten. Vill du att e-posten ska skickas enbart till en adress kan du fylla i den i fältet för beställningspunktsadress som du hittar i Inställningar > Generella inställningar. Du bör alltid ha en adress ifylld där.

Vill du att det ska skickas mail till olika personer beroende på vilken artikel det är som tar slut måste varje mottagare registreras som en leverantör via Inställningar > Systemtabeller > Leverantörer (det räcker med att du fyller i en benämning och en e-postadress). Knyt sedan artiklarna till leverantörer, antingen via produktsidan i Webbadmin eller via Import/export. Då kommer de personerna få ett mail när just de produkterna når beställningspunkten. Skulle du ha artiklar där du inte har angett någon leverantör kommer ett mail skickas ut till den generella e-postadressen som du angivit i de generella inställningarna (därför är det viktigt att du anger en sådan adress).

Som standard kommer det skickas ut ett påminnelsemail i veckan till mottagaren av e-posten tills saldot är över beställningspunkten igen. Kontakta Askås om du vill ändra på det intervallet.

För att funktionen Beställningspunkt ska fungera måste en inställning göras av Askås. Kontakta oss om du är intresserad av att använda funktionen.

 

Version 7.7.0

2013-04-23 - Modulen Valfritt utlämningsställe har nu stöd för DHL.


Version 7.6.8

2013-03-26 - Man kan nu välja om tillbehör i Tillbehörslista 2 ska skrivas ut i kassan eller inte. Normalt sett presenteras de i kassan med en checkbox. Går man till Inställningar > Kassan > Huvudinställningar finns nu valet ''Visa artiklar i listan ''Tillbehör 2'' som tillval i det fall sådana finns?'' där man kan välja om de ska skrivas ut. Anledningen till att man inte vill att de ska skrivas ut i kassan kan till exempel vara att man vill att de ska skrivas ut på produktsidan istället (kräver en anpassning i mallen).

2013-03-26 - Med funktionen ''Minsta ordervärde'' kan du ställa in ett minimumvärde kunderna måste handla för om de ska kunna genomföra köpet. Inställningen finns i WebbAdmin > Inställningar > Kassan. Skulle inte kunden ha nått upp till ordervärdet när han eller hon kommer till kassan kan du visa produktförslag som gör att kunden når gränsen. Det finns även möjlighet att ange artikelnummer, separerade med kommatecken, på de produktförslag som ska visas. Har du angett två artiklar i listan men valt att fem artiklar ska visas kommer de andra tre att fyllas upp med artiklar från topplistan.


Version 7.6.7

2013-03-21 - Nu kan man göra kampanjer endast för vissa valutor, till exempel SEK men inte för NOK eller EUR. I listan över generella inställningar har ett nytt alternativ dykt upp där man kan ställa in hur det ska fungera; ''Om inte kampanjpris anges i alternativ prislista skall det ärvas från standardprislistan?''. Är alternativa prislistor aktiverade och inställningen satt till ''Nej'' kommer till exempel inte kampanjpriser för euro ärvas från SEK-prislistan (om inte ett kampanjpris för euro är angivet i den alternativa prislistan).

2013-03-21 - En till medskickskampanjtyp har skapats, Artikelgrupp + köpesumma. För att bli berättigad till medskickskampanjen ska kunden alltså handla för en viss summa från en viss artikelgrupp.


Version 7.6.6

2013-03-14 - Det går nu att begränsa visning av artiklar från olika varumärken. Genom att klicka på Inställningar > Systemtabeller > Varumärken och sedan Ändra på önskat varumärke och därefter fliken Begränsningar kan man begränsa visning för språkversioner, prislistor, kundkategorier och domäner. Möjligheterna till olika begränsningar beror på vilka moduler man har i Internetbutiken.

2013-03-14 - En ny funktion, Saldoanalys, finns nu tillgänglig under Statistik/analys-filken. Funktionen låter dig se vad en produkts lagersaldo var vid en viss tidpunkt. För att funktionen ska fungera krävs det att något hänt med saldot, till exempel att en inleverans eller försäljning, för att en loggning ska ha skett.


Version 7.6.5

2013-03-14 - I webbadmin, under Inställningar > Systemtabeller > Exkludera IP, har man möjlighet att spärra sin IP-adress från klickstatistiken. Det går nu att lägga till en asterix, dvs *, för att spärra en större del av IP-adressen. Man kan nu till exempel skriva in adressen 81.170.*.* så kommer alla adresser som börjar med 81.170 att spärras. Funktionen är till exempel användbar på företetag med många anställda.

2013-03-07 - När en besökare via LSS, Live Search Suggestions, söker på ett artikelnummer som tillhör en underartikel i en variantartikel kommer rubrikartikeln att presenteras i resultatlistan istället för underartikeln.

2013-03-07 - Nu finns det en ny funktion där endast ett fåtal artikelgrupper visas på artikelsidan i Webbadmin. Skulle man vilja lägga till en artikel i en artikelgrupp som inte visas kan en sökfunktion använsas för att hitta artikelgruppen. Syftet med funktionen är att produktfaktasidan i Webbadmin inte ska bli lika tungladdad om butiken har väldigt många artikelgrupper. Funktionen aktiveras med inställningen Använd Ajax för artikelgrupper, admin i Inställningar > Generella inställningar. Den nya visningen kan endast användas då man ändrar på befintliga produkter, och inte när man registrerar nya.

2013-03-07 - En ny funktion har skapats där man kan välja att ladda upp en unik bild till de ingående artiklarna i en SET-artikel. Som standard visas artiklarnas standardbilder, men om man på SET-artikeln går in på Statistik/logg och klickar på Hantera bilder för set-artiklar kan man ladda upp en ny bild. Man kan även välja att den redan existerande bilden ska användas eller att ingen bild alls ska visas.

 

Version 7.6.4

2013-02-27 - Med affiliate-funktionen i Askås Internetbutik kan du spåra varifrån kunder kommer, och hur mycket pengar varje affiliate har genererat. En affiliate kan till exempel vara en blogg, en hemsida, en annons etc. Man lägger upp affiliates i webadmin och skapar en länk som man ger till en bloggare. Man kan då se hur många av bloggarens besökare som handlat via länken och hur mycket pengar den har genererat. Nytt i den här versionen är möjlighet att länka till specifika artikelgrupper eller artiklar i Internetbutiken (tidigare har affiliate-besökarna endast kommit till startsidan).


Version 7.6.3

2013-02-21 - Askås Internetbutik har nu stöd för Klarna Checkout. För att kunna använda Klarna Checkout måste kassan ha en bredd på 750 pixlar. Vi rekommenderar även en omdesign av kassan för att den ska passa ihop med Klarna Checkout rent grafiskt. Kontakta Askås för mer information.

2013-02-21 - Med Askås Elib-koppling kommer din internetbokhandel i direktkontakt med Elib. Flödet är helt automatiskt när det är konfigurerat; all produktdata hämtas från Elib utan att du behöver göra något. Kontakta Askås för mer information.

2013-02-21 - Rubriken H1 har stor betydelse när det kommer till sökmotoroptimering. På varje enskild artikelgrupp i WebbAdmin finns fliken Sökmotoroptimering. Där finns numera fältet Sidans anpassade h1 som kan anges per grupp. Utskrift av denna data kan göras i mallarna Artikelgrupp_XXXX.html via taggen . Om ingen data har angetts i fältet kommer taggen att skriva ut samma data som taggen normalt gör.

2013-02-21 - Nu finns Askås mobilbutik i en ny version med kraftigt förbättrat gränssnitt och möjlighet att styra innehåll såsom artiklar, artikelgrupper, webbsidor m.m. till antingen mobilbutiken, vanliga internetbutiken eller båda två samtidigt.

2013-02-21 - Det finns sedan tidigare möjlighet att ställa in att rabattkoder ska lösas in automatiskt. Det innebär att samtliga kunder som handlar kommer få ta del av rabatten, utan att behöva ange någon rabattkod i kassan. Kundernas rabatterade pris har hittills enbart visas i kassan. Med den nya funktionaliteten kommer de rabatterade priserna att visas överallt i butiken, t.ex. på startsidan, i artikelgrupper, på produktsidor o.dyl. Som vanligt kan inte kunderna använda rabattkoder på artiklar som redan har ett kampanjpris.

2013-02-21 - Funktionens syfte är att ge administratören ett verktyg för att se vad saldo på alla, eller ett urval av, artiklar var vid en given tidpunkt. Detta görs genom att köra en analys på den nya saldologgningsfunktionalitet som introducerades i v7.5.5. Analys kan bara göras på data som är skapad efter denna versionsuppdatering.

I WebbAdmin > Statistik/Analys finns en ny meny ''Saldoanalys''. Val av datum anger per vilket datum (kl 23:59:59) man vill se aktuellt saldo. I översiktslistan presenteras både aktuellt saldo just nu samt aktuellt saldo det aktuella datumet. Även en datumkolumn presenteras längst till höger. Denna visar vilket datum och klockslag som den senaste saldojusteringen innan administratörens angivna datum faktiskt gjordes.

2013-02-21 - En ny typ av medskickskampanj har tillkommit där kunder kan få en eller flera varor på köpet eller till kampanjpris om de köper ett visst antal artiklar från hela sortimentet, till exempel ''Köp fem valfria produkter – få två vinglas på köpet''.


Version 7.6.1

2013-01-31 - Nu kan man i återköpsfunktionen ange en anleding till varför ett återköp görs. Man väljer en fördefinierad anledning till återköpet i en rullgardinsmeny (i kommande versioner ska man även kunna ange egna anledningar). Det går även att via Webbadmin > Statistik/Analys > Återköpsstatistik/månad se återköpsstatistik månadsvis.

2013-01-31 - Nu kan man med hjälp av ID-nummer infoga webbsidor i en bloggmall. Du kan till exempel använda det för att lägga in en headerbild.

 

Version 7.6.0

2013-01-24 - Nu kan man välja att begränsa antalet tecken i funktionen Ändra anpassningsmöjligheter för artikel. Om inte rutan ''Endast 0-9'' är ikryssad kommer min- och max-fälten begränsa antalet tecken istället för att värde inom ett sifferintervall ska anges. Skulle ''Endast 0-9'' däremot vara ikryssad begränsar fälten istället ett intervall, till exempel att en kund ska ange ett värde mellan 1-35.

2013-01-24 - Det finns nu möjlighet att stänga av att kopia på orderbekräftelser skickas till adressen ''E-post till order''. Det ger möjligheten att kunna ha en adress som avsändare på orderbekräftelser och en annan adress som får kopian.

2013-01-24 - Det finns nu möjligheter att med hjälp av domän (multishop), språk, kundkategori och/eller prislistor bestämma var artikelgrupper ska visas. Du kan till exempel välja att en viss artikelgrupp endast ska visas för norska kunder i kundkategorin ''Återförsäljare'' och som ligger på prislista 2, och att den ska vara dold för alla andra. Styrningen påverkar endast artikelgrupperna, inte själva artiklarna i dem, då en artikel som bekant kan ligga i flera artikelgrupper.

Version 7.5.5

2012-12-18 - Ny funktion som loggar samtliga saldoförändringar i en butik:

- Orderläggning
- Importer i Webbadmin eller via schemalagda importer
- Återköp
- Annullering av order
- Manuella ändringar i Webbadmin
- Osv.

Allt loggas, förutom om butiken har några specialanpassningar, t.ex. egna importrutiner. Det går nu enkelt att följa hur saldo ändrar sig, vilket förenklar kontroll över butiken och felsökning.

2012-12-18 - Möjlighet att definiera en extra standardvikt per fraktmetod för till exempel emballage. Hittas via Inställningar > Kassan > Fraktmetoder > Ändra. Funktionen med denna inställning och vikt är att den läggs på totalviktsberäkningen med en export till Unifaun/Pacsoft, för att låta användaren definiera en så korrekt vikt som möjligt på innehåll + emballage + eventuellt medskick.

2012-12-18 - Ny funktion för att göra det möjligt att begränsa ett erbjudande om fast orderrabatt till att varukorgen även måste innehålla ett visst antal artiklar. Detta kan kombineras med den redan tidigare existerande begränsningsfunktionen för att uppnås en viss ordersumma. Funktionen hittas under rabattkodsinställningarna. Klicka på fliken ''Erbjudanden''. Under ''Skall rabattkoden berättiga till en total orderrabatt?'' finns ett nytt antalsfält för att ange antal. Om du anger ett antal här så måste varukorgen innehålla detta antal artiklar, eller fler, för att kampanjen skall vara giltig, tillsammans med det andra villkoret för summa.


Om kunden köper SET-artiklar så räknas det ingående antalet artiklar i SET-artikeln. Om en SET-artikel alltså består av 3 st underariklar och man beställer 2 st SET räknas det som 6 st artiklar (eftersom det är det verkliga antalet).

2012-12-18 - Nu är det möjligt att exportera specialegenskaper som nya kolumner till Prisjakt. Detta innebär att om du t.ex. vill lägga till ett antal kolumner med teknisk data kan du definiera dem som specialegenskapsfält och exportera till Prisjakt. De läggs till i exporten genom att redigera en inställning under ''Generella inställningar''.

 

Version 7.5.4

2012-12-20 - ''Passar till'' är en ny funktion för att visa vilka artiklar som tillbehör passar till, till exempel vilka radiostyrda bilar ett paket batterier passar till. De fungerar alltså som Tillbehörslista 1, fast tvärtom, dvs att man visar ”huvudartiklarna” istället för tillbehör i listan. Artiklarna läggs in som vanligt i listan, det vill säga att man skriver in artikelnummer i rutan på produktfaktafliken. Fältet heter internt Tillbehor5 och kräver att man har Internetbutik Avancerad eller Tillbehörsmodulen.

2012-12-06 - Ett nytt fält på produktinfosidan har lagts till, ”Speciell produktinformation”. Tanken är att man ska kunna lägga in kompletterande texter där, till exempel råd & tips, varningstexter eller något annat. Taggarna som används är

samt
(''Langd'' anger antal tecken som max ska skrivas ut).
Följande tagg används för artikelgrupper:
eller
(''Langd'' anger antal tecken som max ska skrivas ut)

2012-12-06 - En tagg har skapats för att skicka med giltighetsdatum i mailen som skickas till presentkortsmottagaren. Koden är alltid giltig till klockan 23:59:59 den dagen som presentkortskoden går ut.

 

Version 7.3.5

2012-05-30 - Möjlighet att lägga till fler lagerplatser. Artiklarna kan då ha ett eget saldo för varje lager.

Version 7.3.1

2012-04-05 - Styrning av nya kunders kundkategorier, även lagt till villkoret ''Kundens kundkategori'' för möjlighet att styra ny kunders prislista.

 

Version 7.2.9

2012-03-07 - Möjlighet till att automatiskt styra nya kunder till rätt kundtyp genom att definiera villkor för kundtyperna.

2012-03-05 - En ny funktion finns för att spåra en order från butiken med hjälp av Unifaun. Denna funktion kräver att kunden har UnifaunPlus-konto samt har aktiverat nyckling hos Unifaun.

2012-03-02 - Man kan numera lägga poäng i Admin/Registrera Order. Dessa poäng är sk värdepoäng, alltså vad de är värda för kunden och delas ut till kunden med jämna mellanrum.

 

Version 7.2.7

2012-02-20 - Ny topplista som varierar sig beroende på om man tittar på Artikelgrupp eller varumärke.

Denna topplista kan också visa ingående artiklars trender baserat på valfritt intervall.

 

Version 7.2.6

2012-02-15 - Möjlighet att bestämma förvald sorteringordning och visningstyp för specialegenskapsvärden.

 

Version 7.2.5

2012-02-09 - Optimeringar av Specterkoppling.

2012-02-09 - Optimeringar av adresshantering i snabbkassan.

2012-02-01 - Man kan numera lägga till lojalitetspoäng direkt i kundens profil i webadmin.

 

Version 7.2.4

2012-01-25 - 404-fel skickas till browsern om artiklarna saknas eller är osynliga.

2012-02-01 - Prestandaoptimeringar.

 

Version 7.2.2

2012-01-24 - En ny plugin är skapad för att hämta information om artiklar från Fass.se

2012-01-20 - Kundanpassningar.

2012-01-16 - Stöd för Valfritt uthämtningsställe via Posten

2012-01-16 - Man kan numera gör urval på Land när man exporterar epostlistor.

 

Version 7.2.0

2012-01-30 - Medskickskampanj, Antal rabatterade köp per kund.

En ny typ av kampanj har skapats. Den bygger på villkoret att om inte kunder redan handlat ett visst antal av en artikel, kan denne göra det. Förslagsvis till rabatterat pris.
Funktionen räknar ut antal köp av artikeln och, om villkoret ovan uppfylls erbjuds artikeln.
Man kan lägga på fler artiklar i samma kampanj och när gränsen är uppnådd för en av artiklarna, erbjuds denna inte längre.
Kunder som inte är inloggade ska alltid erbjudas artikeln.

2012-01-09 - Ny funktion för att registrera kreditkort i butiken. Dessa kort kan sedan användas i kassan, utan att man behöver ange kortuppgifter på nytt.

Vår butik innehåller dock inga kortuppgifter, utan en referens sparas och används i kassan.

Funktionen finns under ''Din sida/Mina betalkort''.

Finns för närvarande om man använder Dibs, men går att bygga ut till fler betalningsleverantörer. 

2012-01-09 Publicerat 2012-01-09, 13:46:26 av Fredrik Salomonsson 

Möjlighet att också använda Sparade kort (med Dibs) och Klarna vid återkommande betalning av abonnemang.
PayEx har denna funktionalitet sedan tidigare.

2012-01-09 - Möjlighet att styra abonnemangsbetalningar på datum eller veckodagar.

Funktionerna finns i Artikel/Skapa abonnemang/

2012-01-09 - Möjlighet att styra artikelpriser och fraktpriser i ''Admin/Order/Registrera order''

2012-01-09 - Ny inställning för att göra en direktbetalning via DibsFlexWin istället för en reservation.

2012-01-09 - Ett nytt API som bygger på REST. Enkelt att skapa nya funktioner och att anropa.

2012-01-09 - Plugins. Vi kan enkelt skapa olika plugins eller anpassningar genom ett nytt bibliotek.

Dessa anpassningar går att skapa i stort sett överallt, med minimal påverkan på butikens standardfunktionalitet.

2012-01-09 - En ny meddelandetjänst för att skicka meddelanden från olika punkter i buitken.

Dessa meddelanden definieras i databasen vilket gör det mycket enkelt att ändra på dom samt skapa nya.

2012-01-04 - Initialt stöd för v2 av Google Analytics trackingkod

Version 7.1.4

2011-09-30 - Klarnajustering.

2011-09-28 - Integration av Payair. Justering av Specter.

 

Version 7.1.3

2011-09-20 - Specter: - Lagt till stöd för inköpspris. Tagit bort saldouppdatering på SET-artiklar. Inaktiverat saldojustering i admin om Specter är aktivt.

 

Version 7.1.0

2011-08-18 - Prestandaoptimering avs. stafflade priser.

Interna kommentarer

Buggfix, stafflade priser, tung SQL fråga.

2011-08-15 - Justering sv variantartikelvisning

Interna kommentarer

Fixat egenskapsproblem avs. case på variantartiklar.

 

Version 7.0.94

2011-06-29 - Möjlighet att visa infogad webbsida på ''Tack för din order!''-sida.

Stöd för adresshämtning separerad per valuta.

Interna kommentarer

Lagt till stöd för egendefinierad webbsida vid orderavslut (Bangerhead).
Lagt till möjlighet att tvinga adresshämtningsleverantör per valuta (Batteriexperten).

 

Version 7.0.92

2011-06-23 - Klarna-stöd för Tyskland och Holland (kön och husnummer)

 

Version 7.0.82

2011-05-27 - Stöd för callback via Auriga, för att fånga upp besökare som stänger ner webbläsare innan de återvänder till shopen efter genomförd betalning.

Interna kommentarer

Ny funktionalitet för Auriga Callback
Ny schemaläggare (beta, tas ej i bruk).

 

Version 7.0.67

2011-04-18 - Justering av Klarna-koppling.

Interna kommentarer

Lagt till stöd för POST vid betalning med Klarna. Tillfällig lösning innan API är på plats.

 

Version 7.0.64

2011-04-14 - Lade till ibutik/Locadi_Orderdata.pl, samt ny rad (Foretag_VAT) i Installningar_Generella.

Funktion för att hämta orderdata i xml-format för Locadi.

 

Version 7.0.59

2011-04-01 - Lagt in möjlighet att få mail vid nytt blogginlägg eller nytt omdöme. Lagt in möjlighet att skriva ut ikon för aktuell lagerstatus på produktnivå.

 

Version 7.0.48

2011-03-07 - Lagt till så att bevakningsmail för artiklar skickas ut på kundens valda språk.

Interna kommentarer

Löst problem med att övervakningsmail går ut på defaultspråket.

 

Version 7.0.39

2011-01-31 - Lagt till möjlighet att visa procentuell rabatt m.h.a. en ikon på enskild artikel och i artikelgrupp

Lagt till möjlighet att visa ikon för specifikt lager-id, på artikelgruppsnivå.

 

Version 7.0.38

2011-01-28 - Tillägg av mätpixel för WordOn- Löst problem med FastCGI och kunds tillgodokonto

 

Version 7.0.33

2011-01-14 - Stöd i Specterkoppling för 

- SMS-avisering,
- Koppling av fraktmetoder t. fraktmetoder i Specter
- Intern orderkommentar t. Specter
- Internt ordernummer t. Specter
- Sökning på Specters ordernummer i webbadmin

 

Version 7.0.30

2011-01-10 - Lagt till stöd i prisfilsexporter för Prisjakt, Pricerunner, och Kelkoo: 

- Valmöjlighet om variantartikelns länk ska skrivas ut på underartiklar.
- Valmöjlighet för att exkludera artikelexport ur prisfil.

 

Version 7.0.27

2011-03-14 - Lagt in möjlighet att kunna ange fråga i kassan som visas/döljs baserat på val av betalningsmetod. Endast för Businesscheck i dagsläget.


Lagt in möjlighet för Auriga att kunna ange betalningsmetodsspecifik anrops-URL.

Mindre problemlösning avseende personnummerhantering och Businesscheck.

Flyttat presentkortrutan så den ligger under varukorgen.

Justerat grafik i kassan avseende medskick.

Version 7.0.26

2010-12-23 - Lagt in möjlighet att använda artikelgruppsmall för t.ex. nyheter eller utförsäljning

Interna kommentarer

Baseras på extra-parametern

 

Version 7.0.15

2010-11-19 - Löst problem avseende felaktig menyutvikning (breadcrumbs/Fast-CGI).

Lagt till stöd för NO och FI i Businesscheck.
Ändrat defaultlängden på person/org-nummer för NO/FI.

 

Version 7.0.9

2010-11-09 - Möjligt att välja försäljningsställe när manuell kassa används. Mindre justeringar av Tag X betala för Y kampanj, samt skapande av kundprofil.

 

Version 7.0.8

2010-11-08 - Lagt till ingress till blogginlägg, för användning vid listning av blogginlägg på t. ex startsidan.

Interna kommentarer

Tagg INGRESS kan användas i kompakt visnig av blogginlägg

 

Version 7.0.7

2010-11-04 - Lagt till ny funktionalitet för att styra defaultbeteende på Erbjudparamentern i tabellen Kunder i Kassan.

Revideringar av ''Orderrapport''-funktionaliteten i WebbAdmin, lagt till utskrift av särredovisat momsbelopp och moms/försäljningskonto.

 

Version 7.0.6

2010-11-01 - Uppdatering i hanteringen av lagerstatus (WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller > Lagerstatus). Gjort det möjligt att kombinera egen lagerstatustext med automatiserad.

 

Version 7.0.4

2010-10-23 - Webbshop: Lagt till möjlighet att skriva ut vallista för att se artiklar i viss kampanjgrupp, vid utskrift av kampanjgruppsartiklar.

 

Version 7.0.2

2010-10-17 -Skapat funktionalitet för att aktivera contentsliders direkt i kampanjgrupper.

Uppdatering av WebbAdminrutiner för kampanjgrupper, möjlighet att ändra inställningar för visningsformat/sorteringsordning.

 

Version 7.0.1

2010-10-15 - Ny funktionalitet i Rabattkoder: Skapat möjlighet att ge rabatt i kr på hel order via rabattkod.


Ändring Snabbkassan, ändrat plats på betalningsmetoder och kunddatafält för att förenkla valet av betalningsmetod och rätt ifyllnad av kunddata.

Interna kommentarer

Diverse buggfix, bl.a. lagt till kommandon för tabeller nedan som saknats i Struktur.sql och kan saknas i diverse installationer.
Buggfix Snabbkassan, fraktfrigräns.

 

Version 7.0.0

2010-10-12 - Sammanfattning och lansering av version 7.0.

Diverse olika mindre justeringar och förbättringar av Snabbkassan, Exportrutiner m.m.
Uppdateringar i WebbAdmins grafiska gränssnitt.

 

Version 6.0.165

2010-10-07 - Revideringar och tillägg i Customer Loyalty Manager (CLM).

Lagt till stöd i Snabbkassan för att kunna ta emot flera presentkort/bonuscheckar vid samma ordertillfälle (tidigare endast ett per ordertillfälle).

 

Version 6.0.163

Askås Internetbutik Avancerad, v6.0.163, 2010-10-05 Publicerat 2010-11-08, 15:01:06 av Jonas Askås 

Justering av affiliatehanteringen: Lagt till parametar för att styra hur lång tid cookie för affiliates skall leva.

 

Version 6.0.160

2010-10-03 - Butikens Aurigakoppling har nu stöd för betalningsmetoden Moneybookers.

 

Version 6.0.159

2010-10-01 - Mindre justering i Snabbkassan av fras som krockade med tidigare publicerad fras i vissa versioner.

 

Version 6.0.155

2010-09-26 - Revideringar och tillägg i Customer Loyalty Manager (CLM).

 

Version 6.0.154

2010-09-24 - Kopplingen mot Specter har nu stöd för orderstatusförändringar i shopen, via Specter.

- Prisfilsexport till Annonsfynd är tillagd.

 

Version 6.0.153

2010-09-21 - Uppdateringar av rabattkodsfunktionaliteten, förenklat administrationen och det grafiska utseendet i WebbAdmin.

Interna kommentarer

Fortsatt arbete med lojalitetsprogram
Flyttat rabattkodsfunkionaliteten i WebbAdmin till en separat fil, Rabattkoder.pl.
Förenklat administrationen av Rabattkoder - lagt till möjlighet att enklare markera alla artikelgrupper/varumärken/artiklar när rabattkoder läggs till.

 

Version 6.0.152

2010-09-18 - Lansering av Customer Loyalty Manager (CLM). Med Askås Customer Loyalty Manager (CLM) kan du skapa lojalitetsprogram/bonusprogram i vilka dina kunder kan samla poäng på det sätt du bestäm- mer och byta poängen mot bonuscheckar som kan användas vid kommande köp. Läs mer på https://www.askas.se/sv/pdf/askas_internetbutik_customer_loyalty_manager.pdf

 

Version 6.0.151

2010-09-15 - Mindre justeringar.

Interna kommentarer

Buggfix, uppföljningsmail visades bara om man hade ''Kund: Rabatter''
Buggfix, produktbildsuppladdning, gick ej att byta sida
Infört kontroll av om aviseringsmetoder är valda i Snabbkassan.
Förbättring av sorteringsordningsfunktion för Pris Högsta/Lägsta i artikelgrupper.

 

Version 6.0.149

2010-09-12 - WebbAdmin/Webbshop: Mindre justeringar av Värdebevishanteringen.

Lagt till stöd för att via inställning ange om adresshätmning via BusinessCheck skall returnera endast tilltalsnamn eller alla förnamn.

 

Version 6.0.145

2010-09-02 - WebbAdmin/Webbshop: Lansering av stöd för kopplingt till MECENAT.

 

Version 6.0.144

2010-09-01 - WebbbAdmin: Tillägg i rutinen för leverantörsorderläggningar, stöd för att skicka som mail via orderbekräftelsen.

 

Version 6.0.143

2010-08-31 - Webbshop: Ändrat bildhantering avseende variantartiklar.

Uppdateringar av kassan, löst problem med Webkitbrowsers.

 

Version 6.0.143

2010-08-31 - WebbAdmin/Webbshop: Ny inställningsmöjlighet visa inköpsordernr i listorna.

 

Version 6.0.139

2010-08-27 - WebbAdmin/Webbshop: Lansering av stöd för Dibs FlexWin.

 

Version 6.0.137

2010-08-24 - WebbAdmin: Skapat inställningsmöjlighet för att påverka teckenlängd på presentkortskoder.

 

Version 6.0.136

2010-08-23 - WebbAdmin: Twittra om artiklar, behöver ny /includes/admin/skript_admin.js

 

Version 6.0.136

2010-08-22 - WebbAdmin: Lagt till möjligheten att beskära bilder i produktbildsuppladdning.

 

Version 6.0.136

2010-08-19 - WebbAdmin: Funktionalitet för att AUTOGENERERA METADATA (titel, keywords, description) på flera artiklar samtidigt (eller alla artiklar) samt kontinuerligt vid nyregistrering och uppdatering.

 

Version 6.0.136

2010-08-19 - WebbAdmin/Webbshop: Utökning av kampanjfunktionaliteter.

 

Version 6.0.136

2010-08-18 - Webbshop: Ny tagg för utskrift av sista publiceringsdatum: >!-- Artikelcell:PublStopp --<

Utökat adressfälten i databasen från 40 till 60 tecken.

 

Version 6.0.130

2010-08-13 - Webbshop: Introducerat ny Ajaxbaserad funktionalitet som ersätter KÖP-knappen i gruppöversikter på alla variantartiklar, och nu gör det möjligt att direkt göra val av önskad artikel och placera i varukorgen,

 

Version 6.0.129

2010-08-12 - Webbshop: Löst konflikt mellan MagicZoom och Lightbox på variantartiklar

 

Version 6.0.128

2010-08-10 - WebbAdmin: Lagt till stöd för RSK-nummer i WebbAdmin.

Webbshop: Lagt till stöd för utskrift av RSK och EAN via tagg i butiken samt på variantartikel.

 

Version 6.0.127

2010-08-09 - WebbAdmin/Webbshop: Utökning av fältlängd för Postnr.

Uppdatering av hur öresavrundningar hanteras vid köp av SET-artiklar.

 

Version 6.0.126

2010-08-04 - WebbAdmin: Lansering av ny integrerad WYSIWYG-editor, TinyMCE.

 

Version 6.0.123

2010-07-30 - WebbAdmin/Specter: Artiklar med tidsbaserad kampanj synkas nu till Specter vid slutförd kampanj.

 

Version 6.0.122

2010-07-29 - Webbshop: Lagt till möjlighet att skriva ut trackingkod för Google Analytics

 

Version 6.0.117

2010-07-19 - WebbAdmin/Webbshop: Lansering av integration mot ADRECORD.

 

Version 6.0.116

2010-07-16 - WebbAdmin/Webbshop: Lansering av integration mot PAYPAL.


Ny tagg för breadcrumbs kan visas i arbetsytan:
>!-- AIRBUTIK-Rubrik_Sida_Lankat VisaStart="Start" VisaProduktnamn="N" --<
VisaStart text på ev. länk till startsidan. Lämna tom om ingen länk.
VisaProduktnamn J/N om namn på produkt ska läggas till breadcr. om man är inne på en prod.sida.

 

Version 6.0.114

2010-07-04 - Webbshop: Skapat system som loggar alla kassahändelser för enklare uppföljning.

 

Version 6.0.113

2010-06-29 - WebbAdmin: Uppdateringar av orderläggningsrutin mot leverantorer (i butiken).

 

Version 6.0.111

2010-06-28 - WebbAdmin/Webbshop: Ny funktionalitet Fynda i kassakön. Presenterar utvalda ariklar i kassan (längst upp). Artikelurval styrs via inställning i Inställningar < Kassan.

 

Version 6.0.110

2010-06-28 - WebbAdmin/Webbshop: Mindre justeringar av Värdebevishanteringen.


Uppdatering av Snabbkassan så att "fakturaadress"-raderna visas från början om separat fakturadress är aktiverat och kunden är inloggad/har fakturaadress sen tidigare.

Uppdatering av Tradedoublerintegrationen, så att försäljning kan rapporteras endera i butikens basvaluta, eller per den valuta kunden köper i (om butiken har flera). Styrs via inställning i Inställningar < Generella.

 

Version 6.0.109

2010-06-22 - Webbshop: Löst problem med MagicZoom.

 

Version 6.0.108

2010-06-22 - Webbshop: Ny funktion i produktbeskrivningsvyn som aktiveras via inställning: Vid omladdning så laddas div-taggen "ProduktInfo" om dynamiskt med ny data från underartikeln. OBS Kräver att taggarna >!-- UTSKRIFT:PRODUKTINFO:START --< och >!-- UTSKRIFT:PRODUKTINFO:STOPP --< läggs in i Produktbeskrivning_Std.html inom >div id="Produktinfo"<>/div<, på egna rader, alltså t.ex.:

>div id="Produktinfo"<
>!-- UTSKRIFT:PRODUKTINFO:START --<
........övrig kod
>!-- UTSKRIFT:PRODUKTINFO:STOPP --<
>/div<

Justeringar i Specterkopplingen.

Ny funktion i WebbAdmin: Möjlighet att ange en tagg [ARTIKELLISTA Artnr='29V42628'] i "HTML"-rutan på artikelgrupper. När denna anges ersätts taggen med källkod som visar den angivna artikeln eller artiklarna. Visningsformatet styrs av mallen Artikelgrupp_MallInfogadArtgrp.html. Om denna mall saknas användas Lista1, Lista2, Std eller Std2 (i den ordningen).

 

Version 6.0.107

2010-06-21 - Webbshop: Utökning så att mätmetoder går att styra (exkludera) per språkversion och per kundtyp

 

Version 6.0.106

2010-06-18 - WebbAdmin: Uppdateringar och tillägg i faktureringsrutinerna, möjlighet att avskriva fakturor.

 

Version 6.0.105

2010-06-17 - WebbAdmin/Webbshop: Lansering av uppdaterad integration mot ELIB.

 

Version 6.0.104

2010-06-17 - WebbAdmin: Uppdateringar och tillägg i faktureringsrutinerna, stöd för kreditfakturor.

 

Version 6.0.103

2010-06-17 - WebbAdmin/Webbshop: Mindre justeringar av Värdebevishanteringen.

 

Version 6.0.102

2010-06-16 - Ytterligare uppdateringar och ny funktionalitet avseende Värdebevishanteringen.

2010-06-16 - Anpassat Pricerunnerexporten för multipla valutor och språk.

2010-06-16 - WebbAdmin: Löst problem med Aurigakoppling i admin, så att redan skickade/annullerade ordrar kan skickas/annulleras flera gånger (vid export).

 

Version 6.0.101

2010-06-15 - Uppdateringar och ny funktionalitet avseende Värdebevishanteringen.

 

Version 6.0.100

2010-06-11 - Skapar enkla listor för inläsning av nyaprodukter & mestsalda. Nya taggar i arbetsytan, >!-- AIRBUTIK-Nyaprodukter-Lista --< & >!-- AIRBUTIK-Mestsalda-Lista --<

Uppdatering av Medskickskampanjer, gjort det möjligt att kombinera "Varumärke" med "Antalsfältet" så att man kan ha t.ex. Köp 2 Pioneer.....

 

Version 6.0.099

2010-06-09 - Ny filbaserad meny för toppmeny webbsidor. ny tagg >!-- AIR-Internetbutik:Webbsida:Toppmenyfil --<

 

Version 6.0.98

2010-06-09 - WebbAdmin/Webbshop: Prestandaoptimeringar av Specterkopplingen.

 

Version 6.0.097

2010-06-07 - WebbAdmin/Webbshop: Utökningar av stöd avdelningsunikitet (separat funktionalitet, kontakta Askås för info):>br<Det är nu möjligt att skapa separata arbetsyta- och startsidedesigner för varje domän som körs mot siten.>br<På orderdata lagras på vilken domän ordern lagt (för senare statistik).

 

Version 6.0.096

2010-06-03 - Ny tagg, för multiple selectbox i varumärkes dropdown >!-- AIRBUTIK-Varumarken-Dropdownstruktur Antal="N" Bredd="150" BGColor="#ffffff" ID="Varum" Multi="J" --<>br<>br<Lagt in stöd för att exkluderara artiklar från dynamisk laddning av variantartiklar.

 

Version 6.0.094

2010-05-31 - Webbshop: Mindre justeringar av Snabbkassan.

 

Version 6.0.093

2010-05-26 - Förbättring av sidladdning för MagicZoom.

 

Version 6.0.092

2010-05-26 - Webbshop: Ny tagg, >!-- AIRBUTIK-Nyaprodukter-Mall Antal="8" Visning="Std" Sortering="Beskr" --< för att koppla mall till nya produkter.>br<>br<WebbAdmin/Webbshop: Ny funktionalitet Sortering av egenskaper i variantartikel.

 

Version 6.0.091

2010-05-25 - Utökningar av faktureringsrutinerna, påminnelsehantering.

 

Version 6.0.090

2010-05-21 - Webbadmin - Länken som skriver ut Klarna-fakturor på ordrar stödjer nu även fakturor som är är förskottsfakturor

2010-05-21 - Förändrat mailskickningsrutin för Specter.>br<>br<Korrigerat fakturalänk för att skriva ut Klarna-fakturor.

 

Version 6.0.087

2010-05-17 - Lagt till stöd för export till Modegallerian.se. Lagt till stöd för följande Specter-funktioner: Multipla lagersaldon. Export av leverantörer i artikelexport. Båda dessa kräver viss konfiguration.

 

Version 6.0.086

2010-05-12 - Justeringar av fraser i WebbAdmin.

 

Version 6.0.085

2010-05-08 - WebbAdmin/Webbshop: Lagt till möjlighet att aktivera inställning för att en kunds avtalade rabatterade priser (via funktionen Kundrabatter) direkt skall kunna presenteras i artikelgruppsöversikter.

 

Version 6.0.082

2010-04-28 - Skapat funktionalitet för att aktivera contentsliders direkt i artikelgruppsöversikter.

 

Version 6.0.081

2010-04-25 - Mindre justeringar ang. dynamisk utskrift av variantartikel.

 

Version 6.0.080

2010-04-25 - Mindre optimering av Snabbkassan < Artiklar för fraktfrigränser. Korrigerat bugg i kassan, vid aktivering av beställningskvantiteter gick det att ändra valfritt i kassan.

 

Version 6.0.079

2010-04-22 - Lagt till stöd för auktorisering av order, Auriga.>br<>br<Ny funktionalitet i WebbAdmin: Möjlighet att flytta en artikelgrupp från en plats till en annan.

 

Version 6.0.078 

2010-04-20 - Funktion för att kunna styra checkbox rutorna under ''obehandlade order'' i webbadmin

Interna kommentarer

Uppdaterat checkbox funktion för obehandlade order.
Om $Kryssa_Inte_Ordrar = ''J''; finns i installningar.pl kommer ingen checkbox vara aktiv.

2010-04-20 - Uppdatering av checkboxfunktion i vyn "Visa alla ej levererade order".

 

Version 6.0.077

2010-04-20 - WebbAdmin/Webbshop: Uppdateringar avseende abonnemangsrutiner samt faktureringsrutiner (optimeringar och tillägg).

 

Version 6.0.076

2010-04-11 - WebbAdmin/Webbshop: Lansering av ny tilläggsprodukt FAKTURERING. Möjlighet att hantera fakturering direkt via WebbAdmin. PDF-faktura, samlingsfakturering, hantering av inbetalningar m.m. Se separat produktblad.

 

Version 6.0.074

2010-04-08 - Uppdateringar avseende faktureringsrutiner

 

Version 6.0.073

2010-04-01 - Skapat möjlighet att skriva ut PDF-datablad direkt i vyn "Visa alla ej levererade order" t.ex. samtidigt som utskrift av plocksedlar.

 

Version 6.0.072

2010-03-30 - WebbAdmin/Webbshop: Möjlighet att spärra vissa valutor vid val av visst leveransland.

 

Version 6.0.071

2010-03-29 - WebbAdmin/Webbshop: Möjlighet att visa en varningstext i produktbeskrivningen.

 

Version 6.0.070

2010-03-27 - Generellt: Databasoptimeringar för snabbare sökningar.>br<Generellt: Infört möjlighet att flagga artiklar som "Makulerad" vilket döljer dem permanent och direkt från webbshopen oavsett lagerstatus. Hantering/sök i WebbAdmin är oförändrat, men makulerade artiklar signaleras som överstrukna och gråa vid sökning i WebbAdmin.

 

Version 6.0.069

2010-03-26 - WebbAdmin/Webbshop: Skapat möjlighet att visa ikonbilder som respresenterar varianter på artiklar i artikelgrupper.

 

Version 6.0.068

2010-03-25 - Webbshop: Anpassning för möjlighet att ta emot "fritext" vid beställning av artiklar, t.ex. "gravyr" vid försäljning av smycken/postlåda/skylt osv.

 

Version 6.0.066

2010-03-24 - WebbAdmin/Webshop: Lagt till funktionalitet i abonnemangshanteringen som uppdaterar adresser på abonnemang vid uppdateringar av kundprofilens adressdata.


WebbAdmin/Webshop: Lagt till funktionalitet i abonnemangshanteringen som avslutar abonnemang när kundstatus sätts till avslutad/stoppad/spärrad.

Webshop: Lagt till stöd för tre nya sorteringsordningar i artikelgruppsöversikter:
- Namn Ö-A
- Högsta pris
- Publiceringsdatum

De två första aktiveras automatiskt i butiken, ''Publiceringsdatum'' kan aktiveras på menyn ''Inställningar > Systemtabeller > Artikelgrupper, sorteringsordning'' i WebbAdmin.

Webshop: Skapat ny tagg för att skriva ut dropdown för ''visningsformat'' i artikelgruppsöversikter i.st.f. de tidigare textlänkarna:

Webshop: Skapat ny tagg för att skriva ut dropdown för ''sorteringsordning'' i artikelgruppsöversikter i.st.f. de tidigare textlänkarna:

WebbAdmin/Webshop: Skapat inställningsmöjlighet (WebbAdmin > Inställningar > Generella) för att styra hur länge en kunds inloggning skall behållas i minnet.

WebbAdmin: Ny funktionalitet: BEHÖRIGHETSMATRIS. Beta lanserad (administreras av Askås). Ytterligare utveckling kommer göras.

 

Version 6.0.065

2010-03-21 - WebbAdmin: Ny funktionalitet (i Faktureringsrutinen) för stöd för samfakturering mellan olika kunder.

 

Version 6.0.064 

2010-03-17 - Ändring i VATnr-kontrollen, p.g.a. av förändringar i EU-kommissionens VAT-tjänst

2010-03-17 - Webbshop: Presentkortskoder är numera skiftlägeskänsliga. Kunder notifieras om detta i kassan.

 

Version 6.0.063

2010-03-16 - Webbshop: Om fler adresser returneras från Kreditor väljs nu den första per automatik.

 

Version 6.0.062

2010-03-12 - Webbshop: Ny funktionalitet för startsidan, möjlighet att skriva ut en produktlista som visar butikens mest populära artiklar med valfri layout, skrivs ut med taggen, .

Tillägg i WebbAdmin > Artikel > Produktbildsuppladdning, möjlighet att endast visa de artiklar som saknar bilder.

 

Version 6.0.061

2010-03-10 - Tillägg i funktionen för utskrift av canonical URL's, som aktiveras om man har Friendly URL's genom att lägga till en tagg i headern i arbetsyta.html.

Interna kommentarer

Buggfixar, canonical skapades inte när det inte var en friendlylänk som anropade.

 

Version 6.0.060

2010-03-12 - Löst problem vid visning av variantartikel: Vissa fält doldes inte vid ''Kombination saknas''

 

Version 6.0.059

2010-03-07 - Loggning av transaktioner mot Payex för abonnemangsordrar visas nu globalt, via Artikel->Skapa abonnemang->Visa logg.

Interna kommentarer

Lagt till visning av abonnemangslogg för samtliga ordrar.

 

Version 6.0.058

2010-03-04 - Webbshop: Justering av Snabbkassan, införd stöd för att styra extra fråga per språk samt att ha språkunika köpvillkor. 

 

Version 6.0.057

2010-03-03 - WebbAdmin: Lagt till stöd för att konfigurera vilken SMTP-server som skall användas när man skickas via WebbAdmin

 

Version 6.0.056

2010-03-02 - WebbAdmin: Exkluderar nu teckenkonvertering i Pyramidexport.

Webshop: Buggfix i Worldpay-integration.

 

Version 6.0.055

2010-02-26 - WebbAdmin/Webshop: Lagt till möjlighet till loggning av orderläggning vid abonnemang.

Från start loggas endast transaktioner via PayEx, men kan lätt byggas ut.

 

Version 6.0.054

2010-02-25 - WebbAdmin: Korrigering av felaktigheter i lagerstatusuppdatering på variantartiklar.

WebbAdmin: Lagt till funktionalitet som rensar cache automatiskt vid artikeluppdatering, prisändring, när ny kategori skapas osv.
WebbAdmin: Lagt till direktlänkar för aktivering/inaktivering på betalmetoder/avimetoder/fraktmetoder för att snabbt slå av/på
WebbAdmin: Lagt till funktionalitet under "Systemtabeller" för aktivering/inaktivering av visningsformat och sorteringsordning för artikelgrupper.
Webshop: Ny funktionalitet i artikelgruppsöversiktermöjlighet att sortera på "Mest populära" (kräver Internetbutik Avancerad eller Standard + AndraSomKöpt).

 

Version 6.0.053

2010-02-25 - Små förändringar i Exportrutiner.pl, utökning av loggning vid export.

Ändring av schemalagda orderexporter, så att e-post alltid skickas ett och ett per mottagare istället för alla samtidigt (om fler skall skickas).

 

Version 6.0.052

2010-02-24 - Stöd för att ha kundspecifika arbetsytamallar. Exempel: Om arbetsyta_produkt.html eftersöks, kan en specifik mall för kundtyp 3 skapas och läggas i mappen /htmlmallar/SV/kundtyper/3/arbetsyta_produkt.html.

Möjlighet att spara autogenererade lösenord vid kundimport till fil.

 

Version 6.0.051

2010-02-19 - Stöd för att exkludera kundtyper från artiklar.

 

Version 6.0.050

2010-02-19 - Nya taggar i artikelgr. utskrift: <!-- Artikelcell:Bild_Utan_Lank --> (Visar produktbild, utan länk)

<!-- Artikelcell:Bild_Krympt_Utan_Lank --> (Samma)
<!-- Artikelcell:Artikel_Lank --> (Skriver ut adressen till produkten)
Lagt till stöd för återkommande betalningar via PayEx.

 

Version 6.0.049

2010-02-16 - Anpassning Frank Dandy (endast deras serienr): Funktionalitet för att styra CSS-klass per produkt i artikelgrupper

 

Version 6.0.048

2010-02-15 - Rättat bugg som inte sparade presentkort vid ompostningar i kassan.

 

Version 6.0.047

2010-02-12- Lagt till stöd för ikon för "Beställningsbar Ja/Nej".

 

Version 6.0.046

2010-02-10 - Grafiska uppdateringar.

 

Version 6.0.045

2010-02-09 - 2 nya taggar, länkade breadcrumbs i artgrupp, samt produkt vy.

Artgrp:
<!-- Rubrik_Sida_LankatVisaStart="Hem" -->
VisaHem tom om ingen länk till start, annars länkas text till basehref

Produkt
<!-- Artikelfakta:Artgrp_LankatVisaStart="Hem"VisaArtikel="Y" -->
VisaHem tom om ingen länk till start
VisaArtikel="Y" lägger till artnamn efter breadcrumb

Rättat bugg, nyhetsbrev kassan
Rättat bugg länk tillbaka till artikel efter lagd i kassa

 

Version 6.0.044

2010-02-03 - Stöd för fakturabetalning och initialt abonnemangsbetalning för PayEx

Stöd för MagicZoomPlus.

 

Version 6.0.043

2010-02-03 - Infört stöd i kassan för att begränsa betalningsmetoder vid köp av abonnemangsartiklar. Inställningar görs via WebbAdmin > Artikel > Abonnemang.Utökat filtreringsfunktionalitet för artikelgrupper.

Lagt till inställningsmöjlighet (via WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller) för att aktivera/inaktivera produktrekommendationer i kassan för fraktfrigräns.
Ny funktionalitet för att i arbetsyta.html kunna skriva ut en webbsidamenyn som dropdown (select)meny. Inställningar i admin.

 

Version 6.0.042

2010-02-02 - Ny funktionalitet: Infomail abonnemang

 

Version 6.0.041

2010-02-01 - Ny funktionalitet: Presentera artikelförslag i kassan för att uppnå fraktfrigräns, när sådan finns aktiverad.

 

Version 6.0.040

2010-02-01 - Utökat filtreringsfunktionalitet för artikelgrupper, sortera egenskaper.

 

Version 6.0.039

2010-01-27 - Utökat filtreringsfunktionalitet för artikelgrupper.

 

Version 6.0.038

2010-01-27 - Ny funktionalitet för att begränsa artiklar till viss språkversion (inställning på artikelnivå)

Ny funktionalitet som möjliggör styrning av tillgängliga leveransländer/språkversion på Internetbutiken (via WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller > Länder).

 

Version 6.0.037

2010-01-26 - Utökningar i WebbAdmin avseende presentkortsadministrationen.

 

Version 6.0.036

2010-01-26 - Skapat funktionalitet för att sortera artiklar i artikelgrupper.

 

Version 6.0.036

2010-01-22 - Infört ny tagg för arbetsyta.html som skriver ut senaste artiklarna man klickat på: <!-- Senast_Visade_ArtiklarVisning="(.*?)"Sortering="(.*?)"Antal="(.*?)" -->. Tillgängligt för alla versioner.

 

Version 6.0.034

2010-01-22 - Infört API: Varurkorgsinfo.

 

Version 6.0.033

2010-01-20 - Tabell för länder inom EU (används i fraktmetodsinställningarna)

 

Version 6.0.032

2010-01-20 - Förtydligande hur man hittar alla fakturor som hör till en SveaWebPay order i Sveas gränssnitt

 

Version 6.0.031

2010-01-15 - Ny funktionalitet: Möjlighet att välja att priser skall visas som "Ring för pris" eller "Klicka för pris".

 

Version 6.0.029

2010-01-14 - SveaWebPayÄndringar i hantering av återköp, order stängs hos Svea om hela ordern är återköpt.

 

Version 6.0.028

2010-01-05 - Subscription Managerlagt till möjlighet att låta priserna tas ifrån de enskilda artiklarna.

 

Version 6.0.027

2010-01-04 - Mindre justering i Admin->Sök avancerat->Sök order: Man kan nu söka på kundens för- och/eller efternamn.

Lagt till möjligheten att redigera text för personnummer (inforuta i kassan). Detta görs via Inställningar->Systemtabeller->Länder.

Version 6.0.026

2009-12-29 - Svea-> Adresshämtning.

 

Version 6.0.025

2009-12-28 - Svea-> Återköp, Ändring av order, kreditering.

 

Version 6.0.024

 2009-12-22 - Ny funktionalitet i Affiliatesfunktionen: Loggningar.

 

Version 6.0.022

2009-12-17 - Förbättrad funktionalitet i WebbAdmin, avseende ''Inställningar->Inställningar för Klarna'', mer specifikt avseende delbetalning. Funktionen gör nu följande:

(med betalningsmetoder nedan avses dels kampanjer hos Klarna, dels de betalningsmetoder som finns under ''Inställningar->Systemtabeller->Betalningsmetoder.''

- Hämtar ut nya betalningsmetoder.
- Uppdaterar befintliga betalningsmetoder.
- Inaktiverar betalningsmetoder som ej är aktuella.

I de 2 första fallen förses även betalningsmetoderna med aktuell logotyp.

 

Version 6.0.023

2009-12-17 - Ny funktionalitet i Affiliatesfunktionen: Möjlighet att styra priser/rabatter för order som läggs emot butiken från partners.

 

Version 6.0.021

2009-12-14 - Ny funktionalitet i Affiliatesfunktionen: Automatiserad orderläggning mot leverantör genom postback + konfig i admin.

 

Version 6.0.020

2009-12-14 - Infört loggning av orderexporter i admin.

 

Version 6.0.019

2009-12-08 - Ny funktionalitet: Stöd för att skapa fakturor som PDF via WebbAdmin.

Stöd för att via Generella inställningar välja att visa/dölja ikoner på "Din sida".
Stöd att att kunna skriva informationstexter som visas i Snabbkassan för ifyllnad av fältet personnr/orgnr.

 

Version 6.0.018

2009-12-04 - Mindre justering avseende fraktmetoder. Uppdatering av tabellen Mimetyper, stöd för fler.

 

Version 6.0.017

2009-11-30 - Stöd för att kunna lägga till fraktmetod i blankettset (Pyramid).

 

Version 6.0.016

2009-11-30 - Ny funktionalitet avseende stöd för Köpjulklappar.se implementerad.

 

Version 6.0.015

2009-11-27 - Presentdaoptimering av cachningsfunktionalitet.

 

Version 6.0.014

2009-11-24 - Skapat möjlighet att ge rabatt i kr på hel order via rabattkoder.

 

Version 6.0.013

 2009-11-23 - Fix Svea, skapa faktura. Div mindre menyjusteringar. Lagt till installning om Infoknapp ska visas intil köpknapp

 

Version 6.0.012

2009-11-14 - Implementerat exportrutin till Köpjulklappar.se.

Uppdatering av artikelgruppsutskrifter i WebbAdmin mot nytt dynamiskt listformat.

 

Version 6.0.011

2009-11-10 - Lagt till möjligheten att ange egenskapstabell under "Mer information".

Lagt till möjligheten att överrida aktivering av Kreditorreservationer vid behov (t.ex. om aktivering sker hos extern leverantör).

 

Version 6.0.010

 

2009-11-09 - Lagt till möjlighet att göra en artikel "Bokningsbar" i kombination med beställningsbar (den enda skillnaden är annan text på knappen). Lagt till möjlighet att välja om en fraktmetod skall vara inkluderar i fraktfritterbjudande eller inte.

 

Version 6.0.9

2009-11-08 - Justering av fraktmetoder/godssökningsfunktionen. Gjort det möjligt att lägga unika länkar till godssökningsfunktioner direkt på varje fraktmetod (tidigare generellt i butiken).

Buggfix Friendly URLs-konvertering, éèáàíìúùûü raderades, nu översätts de istället
Förenklad redigering av ledtexter i butiken.
Revidering av WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller > Språkmallar.
Justerat bugg i exportfunktionen som beräknade ut fel totalsumma i Summataggen (tog endast med Moms_ID = 1).

 

Version 6.0.8

2009-11-05 - Justering av LSS. Lagt till inst. för om man vill söka i artiklar_sokdata, taggar_artiklar

 

Version 6.0.7

2009-11-04 - Lansering av ny funktionalitet för sökning, Intelligent Search Assistant (ISA). Se separat datablad för mer information.

 

Version 6.0.6

2009-11-02 - Uppdatering texter.

Skapat möjlighet att begränsa en rabattkod till ett specificerat antal artikelar i varukorgen.
Omarbetning av rutinen för att visa enskild order under "dina sidor".

 

Version 6.0.5

2009-11-02 - Lansering av ny funktionalitet för sökning, Live Search Suggestions (LSS). Se separat datablad för mer information.

 

Version 6.0.4 

2009-11-01- Rättat bugg i snabbkassan/aviseringsmetoder. De visades inte beroende på konfguration om kunden inte var inloggad. Har lagt till så att hänsyn även tas till land valt i selectlistan.

Rättat bugg i priscahcningen

 

Version 6.0.4

2009-10-29 - Ny funktionalitet: Stöd för PayEx PIM betalningslösning

Interna kommentarer

Även nytt stöd för Worldpay Hosted Payment. Håller dock lite på denna.

Ovanstående betalningslösningar kräver modulen XML::Simple, vilket jag har installerat på följande servrar:

Morty,Frank,Alton,Kramer,Newman,Estelle.

Version 6.0.3 

2009-10-27 - Lagt till möjlighet att skicka orderkommentarer till separat e-postadress när sådana förekommer.

 

Version 6.0.2

2009-10-25 - Justering av indexering i artikeltabellen.

 

Version 6.0.1

2009-10-24 - Justering av cachningsfunktionalitet.

 

Version 6.0.0

2009-10-22 - Lansering av v6.0 inkl. alla tidigare justeringar.

 

Version 5.4.30

2009-10-21 - Tillägg av exportmöjligher av följande orderfält:

1. Referensnummer, Auriga.
2. Reservationsnummer, Kreditor.

Interna kommentarer

Lagt till möjligheten att exportera referensnummer för Auriga, samt reservations-nummer för Kreditor, endast vid schemalagd export.

2009-10-21 - Tillägg: Optimeringar i vår integration mot Tradedoubler

Interna kommentarer

Har gjort följande förändringar avseende Tradedoubler:

- Längre livstid på den cookie som sätts vid redirect. Var sessioncookie, är nu 1 år.
- Rapport går till Tradedoubler oavseet om cookien är satt eller ej.

 

Version 5.4.29

2009-10-21 - Mindre anpassningar för Kreditor/Klarna.

Interna kommentarer

Förändringarna syftar huvudsakligen till ledtexter, samt förändring av delbetalningssummor. Om en kund hör av sig och säger att fel summa visas i ''delbetalningsrutorna'' (100 kr, ska vara 50) så behöver kunden en uppdatering till minst denna version.

 

Version 5.4.21

2009-10-04 - Korrigeringar av exportrutin för artiklar.


Utbyggnad av administrativa rutiner (möjlighet till egen konfiguration av PSP).

Interna kommentarer

Rättat ett antal mindre buggar i olika rutiner.
Infört möjlighet att konfigurera Payson och Samport via WebbAdmin.

 

Version 5.4.20

2009-10-01 - Mindre justeringar. Rättat bugg i uppladdning utskriftsmallar i admin, prefix utelämnades.

 

Version 5.4.19

2009-09-28 - Lagt till möjligheten att skriva ut huvudgruppsrubrik.

Lagt till möjligheten att skriva ut ikoner för ''nyhet'' och ''kampanj (rea)'' på produktnivå.

Infört möjlighet att arbeta med filtrering på egenskaper.

 

Version 5.4.18

2009-09-25 - Löst problem gällande att visningsformat och sorteringsordning inte följde med när man bläddrar bland sidor i artikelgrupp.

Skapat möjligheten att explicit sätta lagerstatus som rapporteras till prisagenter.

 

Version 5.4.17

2009-09-19 - Lansering av nya funktionen ABONNEMANGSHANTERING som medger försäljning av artiklar per abonnemang.

Funktionen är tillval till Standard och Avancerad och tillgänglig för alla kunder fr.o.m. nu. En längre beskrivning kommer att presenteras i separat produktblad.

 

Version 5.4.16

2009-09-18 - Mindre justeringar av standardinställningar för aviseringsmetoder.

 

Version 5.4.12

2009-09-03 - Implementation av funktionalitet avseende nya huvudfunktionen Abonnemangshantering.

 

Version 5.4.11

2009-09-02 - Mindre justeringar avseende standardiserade CSS.

Interna kommentarer

Lagt till class på tabellen för Inkludera valfri knapp som retur.

 

Version 5.4.10

2009-09-01 - Tagit bort kravet på att ange årsinkomst för Kreditor vid avbetalningsköp.

Lagt till stöd för finsk adresshämtning via Kreditor.

Version 5.4.9

2009-08-31 - Skapat funktion för hantering av försäljning via Affiliates (mätning/statistik av genererade order).

 

Version 5.4.8

2009-08-27 - Mindre uppdateringar av Kreditorkontrollen avseende företagsnamn.

Interna kommentarer

Plockat bort ''kundkontrollen'' vid orderläggning. Vi får göra nåt bättre där...
Kreditorkopplingen stöder nu företagsnamn. KRÄVER UPPDATERING AV /includes/Kreditor!!

 

Version 5.4.7

2009-08-27 - Förbättrad lagerhanteringsfunktion i Webbadmin.


- Nu kan man välja att visa alla artiklar, välja artikelgrupper fritt, varumärken fritt, leverantörer fritt eller kombinationer av dessa (tidigare endast en grupp eller ett varumärke)
- Nu kan man välja antal man vill se (tidigare standard 50)
- Nu kan man välja vad man vill se, t.ex. artiklar som har status XXX eller artiklar med negativt saldo.

Lagt till möjlighet att via inställning ange att artiklar med pris 0 kr.

Förändrat hantering av egenskapsfält för variantartiklar. Numera finns ett fält/språk (tidigare bara ett gemensamt). Förändrat samtliga funktioner i butik/WebbAdmin som hanterar detta.

Lagt till möjlighet att ange ett prefix till priser/valuta, så att t.ex. europriser kan anges som "€15.50" i.st.f "15.50 €".

 

Version 5.4.6

2009-08-25 - Infört möjlighet att styra betalningsmetod/leveransland.

- Infört möjlighet att styra betalningsmetod mot utvalda kundtyper.
- Infört möjlighet att styra fraktmetod mot utvalda kundtyper.

 

Version 5.4.5

2009-08-25 - Mindre grafiska justeringar av Kassan i Webbadmin.

 

Version 5.4.4

2009-08-24 - Tillägg i funktionalitet för artikelgruppsbilder, mindre justeringeringar.

 

Version 5.3.7

2009-06-17 - Rättade buggar: Taggen för ''Nya produkter'' fungerar nu som den ska.

 

Version 5.3.6

2009-06-15 - Rättade buggar: Ett fel i kampanjprishanteringen rättats.

 

Version 5.3.5

2009-06-06 - Ny funktion - Stafflade priser.

Endast ''Avancerad'', och aktiveras via Inställningar > Generella om man vill använda den. Stafflade priser definieras via menyn Artikel > Prisuppdatering. Visas i butiken i artikelgrupper och i produktbeskrivningen endast om ny tagg läggs in i mallar (se dokumentationen). Mer detaljerad beskrivning kommer.

Ny funktion - Utforskaren.
Finns i WebbAdmin > CMS > Utforskaren (endast nya v6-menysystemet). Betaversion, kommer vidareutvecklas. Ersätter behovet av FTP-konto och underlättar filuppladdning. Mer detaljerad beskrivning kommer.

Rättade buggar:
- WebbAdmin > Inställningar > Kassan > Fält för kundprofil.... inaktiverat fält för ''kontaktperson'' och ''lösenord'' för val i Snabbkassan, de finns ändå inte med där och ställde till problem för javascript i Snabbkassan om de var valda.
- Lagt till kontroll vid omladdning för rabattkod/leveransland i kassan så att inga fält är ''undefied'' som försöker användas
- Några mindre buggar.

 

Version 5.3.4

Askås Internetbutik Standard, v5.3.4, 2009-06-04 Publicerat 2009-06-07, 11:22:02 av Jimmy Grimberg 

Ny funktionalitet: Infört möjlighet att Admin skall i WebbAdmin kunna aktivera fråga efter "fri längd" på artiklar vid köptillfället. Användbart när en artikel är konfigurerbar.

 

Version 5.3.1

2009-05-25 - Lagt till möjlighet att i samma länk sätta språk, valuta och momstyp.

 

Version 5.3.2

2009-05-25 - Ny funktionalitet: Stafflade priser. Det som nu lanseras är en betaversion av funktionen, justeringar kommer.

 

Version 5.3.0

2009-05-22 - Möjlighet till ny flik på produktsida, ''Produktförslag''. ett kontakt formulär där besökare kan ge förslag på produkter som borde finnas i butikens sortiment.

Rättat javascript-bugg som kunde ställa till det i personnummers valideringen i snabbkassan.

Version 5.2.99

Askås Internetbutik Avancerad, v5.2.99, 2009-05-19 Publicerat 2009-05-20, 17:03:56 av Jimmy Grimberg 

Kunder som använder Auriga är nu uppdaterade med korrekta anrops-adresser, så att de kan använda denna lösning även efter att Auriga byter ut dessa 2009-09-30.

Interna kommentarer

Bytt ut anrops-URL:er i Installningar_Generella samt i Order_Betalningsmetoder. Även Init.sql är uppdaterad denna gång :-)

 

Version 5.2.98

2009-05-18 - Förändrad funktionalitet:

- Visningen av enskild orderinformation visar nu ett korrekt pris när kund växlar mellan exkl.moms/inkl.moms.
- Den enskilda ordern visas nu i den valuta som ordern lades.

Interna kommentarer

Mindre buggfix gällande momshantering i Dinsida->Beställningar->Enskild, samt gjort om så att ordern alltid visas i den valuta den har lagts i.

Jag drog slutsatsen att vi bör se över denna rutin då den inte riktigt verkar ha hängt med den övriga källkoden avseende valutahantering.

 

Version 5.2.97

2009-05-12 - Ny funktionalitet: Möjlighet att i produktbeskrivningen skriva ut thumbnailbilder på "titta närmare"-bilderna, som länkas till Lightbox (om aktiverat) eller Mer bilder-sidan (om Lightbox ej är aktiverat).


Skrivs ut med taggarna <!-- Artikelfakta:Bilder_Extra --> (skriver ut med bredd/höjd 70x70 eller <!-- Artikelfakta:Bilder_Extra - Bredd="xx" - Hojd="xx" --< där du kan ange valfri bredd och höjd. Följande CSS kan/bör läggas till i AIR_ibutik.css och kan anpassas för att styra utskriften av bilderna:

.BildZoomThumbnails
{
float:left;
display:inline;
}

 

Version 5.2.96

2009-05-11 - Ny funktionalitet: Stöd för att kunna ställa förfrågan om produkter, snarare än att köpa dem.

 

Version 5.2.95

2009-05-06 - Justerad funktionalitet: Mindre justering i BusinessCheckintegrationen.

 

Version 5.2.94

2009-05-05 - Justerad funktionalitet: Nu finns även möjligheten att visa "tid i lager" oavsett om varan är beställningsbar eller ej. Aktiveras via inställning i WebbAdmin > Inställningar > Generella.

 

Version 5.2.92

2009-05-04 - Justerad funktionalitet: Korrigerat bugg i Inköpsfunktionen i WebbAdmin.

 

Version 5.2.91

2009-04-30 - Justerad funktionalitet: Förbättrad kontroll av personnummerinmatning i samband med köp där kreditkontroll görs via BusinessCheck.

 

Version 5.2.90

2009-04-27 - Ny funktionalitet: Implementerat stöd för att skriva ut s.k. canonical links för produktsidor och infosidor, om man har modulen Friendly URLs. Skrivs ut på produktsidor om taggen <!-- Metadata-Lank_Canonical_Friendly --> finns mellan <head> och </head> i arbetsyta.html.

Ändrad funktionalitet: Uppdatering av WebbAdmin > Importrutin för artiklar: Implementerat stöd för att inte visa hela filen i kontrollsteget (användbart vid import av stora filer).

 

Version 5.2.89

2009-04-23 - Ny funktionalitet: Utökade möjligheter av loggning av kunddata vid orderläggning, för uppföljning.

 

Version 5.2.88

2009-04-21 - Ny funktionalitet: Möjlighet att i WebbAdmin välja vilka aviseringsmetoder som är tillåtna för en viss vald fraktmetod.

Ny funktionalitet: Möjlighet att i WebbAdmin välja vilka fraktmetoder som är tillåtna för en viss vald betalningsmetod.

 

Version 5.2.87

2009-04-16 - Justerad funktionalitet: Mindre justering mailheader för orderbekräftelse.

 

Version 5.2.86

2009-04-15 - Ny funktionalitet: Skapat ny importfunktion för "metadata för artiklar". Se följande FAQ-post för mer information: http://support.askas.se/?avd=&funk=Visa_FAQ&I=12.

 

Version 5.2.85

2009-04-14 - Justerad funktionalitet: Mindre justering avseende intern felhantering.

 

Version 5.2.84

2009-04-09 - Justerad funktionalitet: Mindre optimeringar i bildskalningsfunktionen i WebbAdmin avs. bildkvalitet.

 

Version 5.2.83

2009-04-08 - Ny funktionalitet: Lagt till taggen <!-- Artikelfakta:Betyg_Och_Antal --> för användning i produktbeskrivningen.

Ny funktionalitet: Lagt till möjlighet att ändra orderstatusinfo via WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller > Orderstatus.

 

Version 5.2.82

2009-04-06 - Justerad funktionalitet: Mindre justeringar avseende fältlängder för adresser.

 

Version 5.2.81

2009-04-03 - Justerad funktionalitet: Mindre justeringar avseende mätpixelhantering.

 

Version 5.2.80

2009-04-01 - Ny funktionalitet: Skapat generell mätpixelhantering. Gör det möjligt att enkelt lägga till stöd för mätning/spårning via partners som inte redan är integrerade.

 

Version 5.2.79

2009-03-31 - Justerad funktionalitet: Mindre justeringar avseende sökmotoroptimering av Internetbutiken. Infört ny tagg <!-- Rubrik_Sida_Kort -->.

Version 5.2.77

2009-03-30 - Ny funktionalitet: Integrerat stöd för BBS (Netaxept version 2).

 

Version 5.2.77

2009-03-24 - Justerad funktionalitet: Mindre justeringar avseende sökmotoroptimering och sidnavigeringen i artikelgrupper.

 

Version 5.2.76

2009-03-24 - Justerad funktionalitet: Mindre justeringar avseende sökmotoroptimering av Internetbutiken.

 

Version 5.2.75

2009-03-20 - Justerad funktionalitet: Lagt till möjlighet att styra sökbarhet för värden i Artiklar_Egenskaper. Styrs via WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller > Artikelegenskaper, benämningar.

 

Version 5.2.74

2009-03-20 - Justerad funktionalitet: Lagt till nytt uppdaterat exportformat för export till Visma SPCS.

 

Version 5.2.73

2009-03-17 - Ny funktionalitet: Lagt till möjlighet skicka automatiskt mail till kunder x dagar efter köp.

 

Version 5.2.72

2009-03-14 - Justerad funktionalitet: Uppdateringar av exportrutinen med avseende på den uppdaterade och helautomatiserade Visma SPCS-koppling som tagits fram tillsammans med CodeVision.

 

Version 5.2.71

2009-03-05 - Justerad funktionalitet: Lagt till möjlighet tillåta vilka tecken som helst i postnr. Standard är N, dvs bara siffor tillåts.

 

Version 5.2.70

2009-03-04 - Justerad funktionalitet: Lagt till möjlighet att godkänna alla Svea WebPay-ordrar i i butiken även de som inte släpps igenom av Svea.

 

Version 5.2.69

2009-03-03 - Justerad funktionalitet: Lagt till möjlighet att exportera kod för valuta (annan än SEK) i exportrutinen

 

Version 5.2.68

2009-02-26 - Justerad funktionalitet: Lagt till inköpsordernr, interna kommentarer kund/order på utskrifter i WebbAdmin.

Justerad funktionalitet: Ändrat så att man kan bevaka artiklar med pris 0.

 

Version 5.2.67

2009-02-26 - Justerad funktionalitet: Lagt till möjligheten att redirecta direkt till butik efter Debitech-betalning

 

Version 5.2.66

2009-02-25 - Ny funktionalitet: Skapat ny flik på artikel i WebbAdmin, "intern info". Syftet med denna är att kunna samla information och dokument om en artikel för internt bruk.

 

Version 5.2.65

2009-02-22 - Uppdateringar av svenska och engelska fraser i Internetbutiken för funktionalitet för "Blogga om produkt".

Justeringar av fältlängd för Land.

 

Version 5.2.64

2009-02-17 - Justerad funktionalitet: Buggfix Fraktfrigräns.

Justerad funktionalitet: Buffix i "Kundrabatter" i WebbAdmin (rabatter för artgrp/varum sparades ej korrekt)
Justerad funktionalitet: Lagt till i "Kundrabatter" i WebbAdmin så att man kan markera mer än en grupp/varumärke samtidigt när man skapar en rabatt.

 

Version 5.2.63

2009-02-17 - Ny funktionalitet: Möjlighet att exkludera valfria IP-adresser från klickstatistik införd.

Justerad funktionalitet: Om man inte har frakt aktiverad så görs nu inte heller någon kontroll att man valt fraktmetod, i Snabbkassan.
Justerad funktionalitet: Topp-5-utskrift i artikelgrupper skriver nu inte ut 5 artiklar om mindre än 5 skickas in.

 

Version 5.2.62

2009-02-16 - Justerad funktionalitet: Lagt till visning av inköpsordernr samt företagsnamn i ordersökning i WebbAdmin.

Justerad funktionalitet: Lagt till fältet "årsinkomst" i Snabbkassan vid köp via Kreditor över viss ordersumma.

 

Version 5.2.61

2009-02-14 - Justerad funktionalitet: Lagt till stöd för Google Analytics-spårning i "Traditionella kassan".

 

Version 5.2.60

2009-02-12 - Ny funktionalitet: Tillägg för att kunna aktivera/radera Kreditorfakturor via Admin/Orderhantering.

 

Version 5.2.59

2009-02-10 - Ny funktionalitet: Stöd för spårning via Adtraction.

 

Version 5.2.58

2009-02-08 - Justerad funktionalitet: Lagt till funktionalitet som sparar vilket språk en kund lägger en order i, och som senare används vid e-postutskick till denna kund (tidigare användes det språk som var inställt i WebbAdmin).

 

Version 5.2.57

2009-02-05 - Justerad funktionalitet: Lagt till möjligheten att välja antal extrabilder på en artikel.

 

Version 5.2.56

2009-02-04 - Justerad funktionalitet: Tagit bort spärr för visning av delbetalningsinformation i produktbeskrivning om annan valuta än SEK.

 

Version 5.2.55

2009-02-02 - Mindre justeringar avseende Easydebitintegrationen.

Version 5.2.48

2008-12-23 - Ny funktionalitet: Stöd för Svea WebPay (Sverige).

 

Version 5.2.47

2008-12-21 - Justerad funktionalitet: Lagt till möjlighet att makulera bloggkommentarer i WebbAdmin.

Justerad funktionalitet: Justeringar avseende "Värdebevis-/bokningsfunktionen".

 

Version 5.2.46

2008-12-17 - Ny funktionalitet: Lagt till stöd för olika grafiska mallar för produktbeskrivningar. Man kan nu skapa ett valfritt antal mallar för produktbeskrivningen. Vilken mall som skall användas ställs in för den enskilka artikeln i artikelns inställningar. Denna funktionalitet hänger samman med funktionalitet för olika grafiska mallar för det grafiska gränssnittet och förutsätter att denna är aktiverad, vilket görs av Askås.

Ny funktionalitet: Lagt till inställning (WebbAdmin > Inställningar > Generella) för att styra typ av redigeringsruta som skall visas för "Egenskapsfält". Tidigare var detta ett textfält, nu kan man aktivera det som WYSIWYG. Standard är text.

 

Version 5.2.45

2008-12-17 - Justerad funktionalitet: Utökat funktionen "Medskickskampanjer" med möjlighet att skapa en kampanj som avser kunder som lägger sin första order.

Justerad funktionalitet: Lagt till loggning på orderradsnivå när en kund tar del av en medskickskampanj. Admin kan nu i WebbAdmin i vyn Medskickskampanjer se vilka order som tagit del av kampanjen, och kan i vyn Order se samma information.

 

Version 5.2.44

2008-12-16 - Uppdateringar av svenska och engelska fraser i Internetbutiken för funktionalitet för bloggkommentarer.

Justerad funktionalitet: Förbättrat "antal visningar"-listan (snyggare samt knapp för att tömma listan) i WebbAdmin.
Justerad funktionalitet: Förbättrat "kunder som bevakar"-listan (snyggare samt möjlighet att e-posta och radera) i WebbAdmin.
Justerad funktionalitet: Förbättrat mätningen av onlinekunder i WebbAdmin.
Justerad funktionalitet: Infört loggning på kundnivå av vilken IP-adress de senast var aktiva från. Används för statistik.

 

Version 5.2.43

2008-12-15 - Justerad funktionalitet: Förändringar avseende Businesscheckintegrationen, infört möjlighet att via inställningar för betalningsmetoder styra vilken kreditmall för kreditprövning som skall användas för respektive betalningsmetod. Gör det möjligt att skapa olika kreditmallar hos Businesscheck för t.ex. olika ordersummor, faktura/postförskott o.dyl. Uppdateras via WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller > Betalningsmetoder.

 

Version 5.2.42

2008-12-12 - Justerad funktionalitet: Förändringar avseende Kreditorintegrationen, infört loggning av anrop från Kreditor avseende förskottsfakturor.

 

Version 5.2.41

2008-12-11 - Ny funktionalitet: Infört möjlighet till separata prislistor för andra valutor än basvalutan. I butiken är det från denna version möjligt att välja om du vill ha en prislista i basvalutan och automatisk omräkning av priser till andra valutor via inställd valutakurs, eller om du själv vill ange fasta priser i samtliga valutor. Aktiveringen av denna funktionalitet görs av Askås och ingår i samtliga programversioner.

 

Version 5.2.40

2008-12-08 - Mindre uppdateringar av fät för personnr i Snabbkassan.

 

Version 5.2.39

2008-12-03 - Mindre uppdateringar av Dibsintegrationen. Infört inställningar för att styra i vilka valutor inlösen skall kunna göras (skall korrelera med de avtal företaget tecknat med Dibs). Om en kund har en icke-aktiverad valuta inställd görs inlösen i butikens basvaluta. Inställningar görs av Askås.

 

Version 5.2.38

2008-12-02 - Mindre uppdateringar av cachningsfunktioner.

 

Version 5.2.37

2008-12-01 - Justerad funktionalitet: Justeringar av inställningar för betalningsmetoder som gör det möjligt för Admin att välja på en betalningsmetod att den endast skall gå att välja i kombination med funktionen "Adresshämtning". Kräver en aktiverad adresshämtningsfunktion. Inställningar justeras via WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller > Betalningsmetoder.

 

Version 5.2.36

2008-11-24 - Ny funktionalitet: Julkalender! Justerad funktionalitet: Justeringar av Rabattkodsfunktionen som möjliggör för en kund att "spara" en rabattkod han tittat på i webshopen för attt låta den lösas in i Kassan.

 

Version 5.2.35

2008-11-23 - Justerad funktionalitet: Förändringar avseende Kreditorintegrationen och möjlighet att via Inställningar för butiken styra om odkända order automatiskt skall markeras som betalda.

 

Version 5.2.34

2008-11-21 - Justerad funktionalitet: Mindre justeringar och tillägg av konfigurationsmöjligheter i Snabbkassan (styrning av länk för inloggning).

 

Version 5.2.33

2008-11-18 - Justerad funktionalitet: Mindre justeringar och tillägg av konfigurationsmöjligheter i Snabbkassan.

 

Version 5.2.32

2008-11-16 - Justerad funktionalitet: Justeringar och ny funktionalitet avseende "Värdebevis-/bokningsfunktionen".

 

Version 5.2.31

2008-11-16 - Ny funktionalitet: Stöd för MyPay (Sverige).

 

Version 5.2.30

2008-11-13 - Justerad funktionalitet: Justeringar och ny funktionalitet avseende "Värdebevis-/bokningsfunktionen".

Ny funktionalitet: Lagt till möjlighet att via WebbAdmin > Inställningar > Generella, styra om e-post med kontoinformation skickas till kunden när han registreras.

 

Version 5.2.29

2008-11-12 - Justerad funktionalitet: Justeringar avseende "Värdebevis-/bokningsfunktionen".

 

Version 5.2.28

2008-11-08 - Justerad funktionalitet: Justeringar och ny funktionalitet avseende "Värdebevis-/bokningsfunktionen".

 

Version 5.2.37

2008-11-07 - Buggfix av funktionen för Rabattkoder.

Justerad funktionalitet: Mallbaserat utskrift av betyg/omdömen. Möjliggör förändring av utseendet på denna lista.
Justerad funktionalitet: Tagit bort kravet på registrering för att skriva omdömen samt lagt till registrering av IP-adress när omdöme skrivs.

 

Version 5.2.25

2008-11-03 - Ny funktionalitet: Helt ny Kassafunktionalitet i WebbAdmin lanserad. Avsedd att användas vid försäljning över telefon eller via webbshopens lokaler och lokal terminal. Ordern registreras i webshopen som vanligt, men hela den ordinarie kassan hoppas över vilket möjliggör snabb orderläggning/kassabehandling. Alla krav på kundprofilfält har också tagits bort. Nås via WebbAdmin > Order > Kassan. Inställningar görs via WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller > Manuella kassan.

Justerad funktionalitet: Förbättrat mallhanteringen (arbetsyta.html).
Justerad funktionalitet: Internetbutikens sökfunktion söker nu också i definerad META-data.

 

Version 5.2.25

2008-10-31 - Justerad funktionalitet: Lagt till möjlighet att ange vilket leveransland som skall vara förvalt i Snabbkassan beroende på vilen valuta kunden har inställd. Inställningar kan justeras via WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller > Valutor.

 

Version 5.2.24

2008-10-29 - Justerad funktionalitet: Förändringar avseende Kreditorintegrationen och stöd för försäljning till Norge, Finland, Danmark.

 

Version 5.2.23

2008-10-29 - Mindre justeringar avseende fraktmetoder (utökning av fältlängd för tillåtna länder).

 

Version 5.2.22

2008-10-27 - Ny funktionalitet: Utökning av funktionalitet för Webbsidor som möjliggör att skapa nivåer/strukturer av webbsidor. Admin kan nu lägga en webbsida som undersida till en annan webbsida. Han kan också sortera webbsidor i den ordning han vill presentera dem. Utskrift av länkar till "undersidor" kräver uppdatering av mallar för grafiskt gränssnitt (ny tagg).

 

Version 5.2.21

2008-10-27 - Justerad funktionalitet: Möjlighet att ange telefonnummer inställningar för Leverantörer.

Justerad funktionalitet: Utökat fältlängd för Webbsidor från 65 kB till 16 mB.

 

Version 5.2.20

2008-10-23 - Justerad funktionalitet: Justeringar och ny funktionalitet avseende "Värdebevis-/bokningsfunktionen".


Version 5.2.19

2008-10-20 - Justerad funktionalitet: Justeringar och ny funktionalitet avseende "Värdebevis-/bokningsfunktionen".

 

Version 5.2.18

2008-10-04 - Ny funktionalitet: Stöd för olika grafiska mallar för det grafiska gränssnittet. Man kan nu skapa ett valfritt antal mallar för det grafiska gränssnittet (arbetsytaXXX.html). Admin kan via WebbAdmin styra vilken mall som skall användas för utvalda Webbsidor, Artikelgrupper och Artiklar. Vilken mall som skall användas kan också styras per funktionsnivå, vilket innebär att man t.ex. kan skapa en separat/avvikande grafik för Kassan. Inställningar för detta görs via WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller.<br>Justerad funktionalitet: Lagt till möjlighet att styra så att köp via Dibs skall direktdebiteras eller endast auktoriseras (debitering sker då manuellt genom Dibs Manager). Ändring av inställning görs av Askås.

 

Version 5.2.17

2008-09-30 - Ny funktionalitet: Inköpsfunktion för WebbAdmin. Helt ny funktionalitet som kopplas till Lagersaldofunktionen och gör det möjligt att integrerat via WebbAdmin generera inköpsadmodan. Endast tillgängligt som extra funktionalitet mot tilläggsavtal.

 

Version 5.2.16

2008-09-30 - Justerad funktionalitet: Justeringar avseende "fraktmetoder", infört möjlighet att begränsa en viss fraktmetod till ett eller flera utvalda leveransländer vilket möjliggör en av Admin detaljerad styrning av fraktpriser/land.

 

Version 5.2.15

2008-09-28 - Mindre justeringar avseende fraktmetoder (utökat antalet möjliga metoder i databasen från 256 till 65535).

 

Version 5.2.14

2008-09-26 - Justerad funktionalitet: Justeringar avseende integration med Google Analytics målomvandling.

 

Version 5.2.12

2008-09-22 - Justerad funktionalitet: Justeringar och ny funktionalitet avseende "Värdebevis-/bokningsfunktionen".

 

Version 5.2.11

2008-09-20 - Ny funktionalitet: Försäljning av Värdebevis kopplat till bokningsbara produkter. Helt ny vy i WebbAdmin "Värdebevis". Endast tillgängligt som extra funktionalitet mot tilläggsavtal.

 

Version 5.2.10

2008-09-18 - Justerad funktionalitet: Möjlighet att efterfråga "Inköpsordernr" av kunden i Snabbkassan. Skrivs ut i WebbAdmin samt på orderbekräftelse (kräver justering av mall).

 

Version 5.2.9

2008-09-13 - Ny funktionalitet: Försäljning av Värdebevis kopplat till bokningsbara produkter. Helt ny vy i WebbAdmin "Värdebevis". Endast tillgängligt som extra funktionalitet mot tilläggsavtal.

 

Version 5.2.8

2008-09-11 - Uppdateringar av engelska fraser i Internetbutiken för nya och uppdaterade funktioner.

Mindre justeringar avseende Kunddatabasen (utökade fältlängder).

 

Version 5.2.7

2008-09-10 - Ny funktionalitet: Stöd för netAxept (Norge).

 

Version 5.2.6

2008-09-04 - Uppdateringar av svenska fraser i Internetbutiken för nya och uppdaterade funktioner.

Ny funktionalitet: Annonsspårning.

 

Version 5.2.5

2008-09-01 - Justerad funktionalitet: Mindre justeringar och tillägg av konfigurationsmöjligheter i Snabbkassan.

 

Version 5.2.4

2008-08-27 - Justerad funktionalitet: Mindre justeringar och tillägg av konfigurationsmöjligheter i Snabbkassan.

 

Version 5.2.3

2008-08-27 - Ny funktionalitet: Stöd för easyDebit (Tyskland).

Justerad funktionalitet: När en rabattkod utnyttjas sparas denna information på orderradsnivå och kan följas upp via ordervyn och via rabattkodsvyn i WebbAdmin.

 

Version 5.2.2

2008-08-14 - Ny funktionalitet: Stöd för kreditkontroll och adresshämtning via BusinessCheck.

Justerad funktionalitet: Möjlighet att ha språkoberoende HTML-topp på Artikelgruppssida (tidigare endast ett fält).
Justerad funktionalitet: Möjlighet att ha språkoberoende HTML-topp på Varumärkessida (tidigare endast ett fält).
Justerad funktionalitet: Möjlighet att ha språkoberoende HTML-topp i "Tag X betala för Y"-kampanj (tidigare endast ett fält).
Justerad funktionalitet: Möjlighet att ha språkoberoende HTML-topp i Medskickskampanj (tidigare endast ett fält).

 

Version 5.2.1

2008-08-13 - Justerad funktionalitet: Mindre justeringar och tillägg av konfigurationsmöjligheter i Snabbkassan.

 

Version 5.2.0

2008-07-07 - Ny funktionalitet: Snabbkassan! Helt ny ensideskassa utan krav på inloggning och med stora möjligheter för Admin att påverka utseendet.

Ny funktionalitet: WebbAdmin > Inställningar > Kassan, vy för att påverka kassans utseende och funktion.
Ny funktionalitet: Stöd för inforuta/fraktmetod. Uppdateras via WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller > Fraktmetoder. Visas i kassan när kunden pekar på namnet på metoden.
Ny funktionalitet: Stöd för inforuta/aviseringsmetod. Uppdateras via WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller > Aviseringsmetoder. Visas i kassan när kunden pekar på namnet på metoden.
Justerad funktionalitet: Möjlighet att sortera betalningsmetoder i valfri ordning.
Justerad funktionalitet: Möjlighet att sortera fraktmetoder i valfri ordning.
Justerad funktionalitet: Möjlighet att sortera aviseringsmetoder i valfri ordning.
Justerad funktionalitet: Adresser sparas nu vid varje ordertillfälle, vilket gör att uppdateringar av en kunds kundprofil inte längre påverkar den adressdata som var aktuell när ordern lades.
Justerad funktionalitet: Möjlighet att skriva interna kommentarer på en order.

 

Version 5.1.62

2008-06-23 - Ny funktionalitet: Stöd för Paynova.

 

Version 5.1.61

2008-06-19 - Mindre justering avseende "fria fält/egenskapsfält". Lagt till möjlighet att styra om fält skall skrivas ut i en egenskapstabell i en produktbeskrivning eller inte. Styrs via WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller > Artikelegenskaper, benämningar.

 

Version 5.1.60

2008-06-17 - Justering av funktionaliteten för Internetbutikens sökfunktionen. Utskriften är nu mallbaserad vilket gör det möjligt att i stor utsträckningen ändra utseende på utskrifter.

Justering av funktionaliteten utskick av meddelade vid orderstatusuppdateringen. Dessa kan nu justeras via WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller > Orderstatus.

 

Version 5.1.59

2008-06-15 - Mindre justering avseende Bloggfunktionaliteten (möjlighet att för kunderna skriva kommentarer).

 

Version 5.1.58

2008-06-12 - Mindre justering avseende Bloggfunktionaliteten (möjlighet att mallstyra utskriften).

 

Version 5.1.57

2008-06-09 - Ny funktionalitet: Bloggar. Finns i menyn i WebbAdmin.

 

Version 5.1.52

2008-05-29 - Ny funktionalitet: Lagt till möjlighet skriva ut en topplista i en artikelgrupp. Inställningen styrs per artikelgrupp i WebbAdmin > Artikelgrupper > Enskild > Fliken "Övriga...". Inkluderat i Internetbutik Avancerad och tillval till Internetbutik Standard. Kräver justeringar av mallar för grafiskt gränssnitt som schemaläggning av statistikberäkningsprogram för att aktiveras, vilket görs av Askås.

 

Version 5.1.51

2008-05-21 - Ny funktionalitet: Lagt till möjlighet styra om "arbetsyta" (t.ex. länkar till undergrupper) skall skrivas ut i en artikelgrupp eller inte, om artiklar saknas i den aktuella gruppen. Inställningen styrs per artikelgrupp i WebbAdmin > Artikelgrupper > Enskild > Fliken "Övriga..."

 

Version 5.1.49

2008-05-16 - Ny funktionalitet: Lagt till möjlighet att kunna göra hela Internetbutiken lösenordsskyddad, samt möjlighet för Admin att styra om kunder själv skall kunna skapa kundprofil eller kunna begära kundprofil.

 

Version 5.1.48

2008-05-07 - Mindre justering avseende Wallitintegrationen.

 

Version 5.1.47

2008-04-10 - Ny funktionalitet: Möjlighet att styra vilka fält som visas i kassan/kundprofilen, via WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller > Kundata-/adressdatafält.

 

Version 5.1.46

2008-04-04 - Ny funktionalitet: Lagt till stöd för Tradedoublerspårning.

 

Version 5.1.45

2008-04-02 - Ny funktionalitet: Lagt till möjlighet att ställa fråga i kassan "Hur hittade du till oss". Hanteras via WebbAdmin > Inställningar > Kassan. Statistik via WebbAdmin > Statistik/Analys.

 

Version 5.1.44

2008-04-02 - Ny funktionalitet: Stöd för inforuta/betalningsmetod. Uppdateras via WebbAdmin > Inställningar > Systemtabeller > Betalningsmetoder. Visas i kassan när kunden pekar på namnet på metoden.

 

Version 5.1.43

2008-04-01 - Justerad funktionalitet avseende Google AdWords-statistikmätning.

 

Version 5.1.42

2008-03-28 - Ny funktionalitet: Lagt till stöd för Affiliatorspårning.

 

Version 5.1.41

2008-03-20 - Fixat ort i orderExport

 

Version 5.1.40

2008-03-10 - Ny funktionalitet: Möjlighet att på en artikel ange möjlig beställningskvanitet (t.ex. endast tillåta beställning i par).

 

Version 5.1.39

2008-03-09 - Ny funktionalitet: "Andra som köpt har också köpt..."

Ny funktionalitet: "Topplistor/artikelgrupp"
Dessa två funktioner är inkluderade i Internetbutik Avancerad och tillval till Internetbutik Standard. Kräver justeringar av mallar för grafiskt gränssnitt som schemaläggning av statistikberäkningsprogram för att aktiveras, vilket görs av Askås.

 

Version 5.1.37

2008-03-03 - Ny funktionalitet: Lagt till möjlighet att ta ut valfri avgift för aviseringsmetoder.

 

Version 5.1.36

2008-02-28 - Ny funktionalitet: Lagt till knapp "Töm varukorgen" i vyn "Ändra varukorg".

 

Version 5.1.35

2008-02-25- Uppdateringar av Aurigaintegrationen.

 

Version 5.1.34

2008-02-25 - Ny funktionalitet: Lagt till möjlighet att autoaktivera fakturor hos Kreditor direkt vid orderläggningstillfället.

 

Version 5.1.31

2008-02-14 - Bildskalningsfunktion utökad till uppladdning av multipla bilder

 

Version 5.1.30

2008-02-11 - Ny funktionalitet: Lagt till möjlighet att skriva ut kort produktbeskrivning i Kassan/Varukorgen. Aktiveras via WebbAdmin > Inställningar > Generella.

 

Version 5.1.29

2008-02-06 - Ny funktionalitet: Justering avseende kundprofil, lagt till registrering av senaste aktivitet för varje kund. Kan ses via WebbAdmin > Kund > Enskild.

 

Version 5.1.28

2008-02-03 - Justering avseende funktionalitet för sorteringsordningen på olika typer av egenskaper för variantartiklar. Admin kan nu via WebbAdmin bestämma om de skall sorteras numeriskt, i bokstavsordning eller efter tillgänlighet.

Ny funktionalitet för integrerad beställning utan inloggning direkt via produktbeskrivningssidan (kräver anpassningar av mall för produktbeskrivning) - "handla utan att logga in".

 

Version 5.1.27

2008-01-30 - Justeringar avseende cachning av data på startsidan (prestandaförbättrande).

Ändrat funktionalitet avseende lösenordshantering. Alla kundlösenord är nu krypterade i databasen. Lösenord kan inte längre skickas ut till kund eller ses av Admin, endast ändras.
Ny funktionalitet i webbshop för att begära verifieringskod för att justera lösenord samt uppdatering av detta.
Ny funktionalitet i WebbAdmin som möjliggör för Admin att ändra lösenord åt en kund som begär detta.

 

Version 5.1.24

2008-01-18 - Helt omgjord hantering av Kreditor API samt stöd för dela upp betalningen

 

Version 5.1.23

2008-01-14 - Ny funktionalitet: Skapat möjlighet att logga alla felaktiga/ej genomföra order som avslås av PSP/fakturapartner. Loggning aktiveras via WebbAdmin > Inställningar > Generella. Order ses via WebbAdmin > Order > Visa felaktiga.

 

Version 5.1.21

2008-01-04 - Mindre justeringar av ledtexer svenska/engelska.

Version 5.1.20

2007-12-20 - Mindre justeringar av databasindex.

 

Version 5.1.19

2007-11-23 - Uppdateringar av Presentkortsfunktionen.

Uppdateringar av integrationen med Handelsbanken Finans.

 

Version 5.1.18

2007-11-20 - Omskrivna import-/exportrutiner i admin

Omgjord ändra artikel-sida

 

Version 5.1.17

2007-11-16 - Uppdateringar av Presentkortsfunktionen.<br>Uppdateringar av Exportfunktionen, möjlighet att exportera från valfria tabeller i valfritt format.<br>Uppdateringar av Importfunktionen, möjlighet att exportera från valfria tabeller i valfritt format.<br>

 

Version 5.1.16

2007-11-09 - Debitech kan köras i en iframe

2007-10-28 - Fortsatt med anpassning för Friendly URL's

Lagt till möjlighet att ange HTML i webbadmin på Kampanjgrupper
Förbättringar/optimeringar av Produktbeskrivning_Std.html
Tillägg i skript.js.
Lagt till möjlighet att skriva ut bilder i orderbekräftelsen (taggen )

 

Version 5.1.15

2007-10-22 - Funktion för att visa bilder i artikelgrupper NYA FILER: Bilder_Artikelgrupper.html, _bild_saknas.gif (100 x 100, /bilder/artikelgrupper/)

 

Version 5.1.14

2007-10-19 - Lagt till möjlighet att ange sorteringsordning på Artikelrubriker_Typer

 

Version 5.1.13

2007-10-15 - Lagt till att Cache_Arbetsyta rensas vid vissa justeringar i WebbAdmin av kampanjer, nyheter mm

Förändrat/förbättrat hantering av rabattkoder

 

Version 5.1.12

2007-10-14 - Justerat bugg i inleveransfunktionen

Lagt till möjlighet att ange title, keywords och description på Webbsidor.

 

Version 5.1.11

2007-10-12 - Lagt till stöd för sökning i Special_Egenskaper.

Ändrat hantering av avanmälan från Epostlistan.

 

Version 5.1.10

2007-10-05 - Nedladdningslänkar för E-libartiklar visas nu på Din sida

 

Version 5.1.9

2007-09-12 - Bildskalning justerad för att även hantera höjder

 

Version 5.1.8

2007-09-07 - Stöd för integrerad kassa i produktbeskrivning. Produktbeskrivning_Std.html justerad.

 

Version 5.1.7

2007-08-28 - Ytterligare E-libanpassningar. Ny bild har tillkommit: /bilder/ibutik_a/symboler/ikon_horlurar.png

Payson-integrering

 

Version 5.1.6

2007-08-23 - Förberett för att lägga anpassningar i separata skript. Anpassningar_admin.pl har tillkommit

 

Version 5.1.5

2007-08-22 - Snyggat till Din sida

Ny mapp/bilder /bilder/ibutik-a/sidor
Lagt till i CSS!
Integrerat in Medskickskampanjer som tillvalsmodul till Avancerad/Standard
Integrerat in Tag X betala för Y som tillvalsmodul till Avancerad/Standard
Integrerat in Presentkort som tillvalsmodul till Avancerad/Standard
Små kodjusteringar.

 

Version 5.1.4

2007-08-17 - Lagt till möjlighet att ha valfritt antal artikelgrupper för varje artikel.

Snyggat till Din Sida

 

Version 5.1.3

2007-08-13 - Synkat in kodoptimeringar av databasanvändning avseende primärt AIR_ibutik.pl

Lagt till möjlighet att ha produktnamn på flera språk. OBS!!! Alla tidigare produktnamn har satt som default till SV och SV har kopierats till EN.

 

Version 5.1.2

2007-08-06 - Anpassning för möjlighet att handla utan att registrera sig.

 

Version 5.1.1

2007-07-30 - Integration av stöd för ELIB

 

Version 5.1.0

2007-06-28 - Lagt till LAGERSALDO-funktion

Lagt till fält för EAN/UPC på varje artikel
Lagt till möjlighet att skriva ut adressetiketter via WebbAdmin
Lagt till möjlighet att i WebbAdmin ange titlar på artikel- och artgrpssidor
Lagt till möjlighet att sätta sidans titel generellt i generella inställningar.
Lanserat avancerad klickstatistik (endast Avancerad)
Skapat generella felhanteringssidor (401, 404 osv).
Gjort justerigar i Produktbeskrivning_Std.html avseende storleksguide.
Bytt ut alla adminknappar (svenska) /bilder/ibutik-a/admin/knappar/SV
Lagt in ny funktion för uppladdning och automatisk omskalning av bildstorlek.

 

Version 5.0.35

2007-05-15 - Uppdateringar av Kreditor-API.

 

Version 5.0.34

2007-05-15 - Anteckningar saknas om justeringar.

 

Version 5.0.33

2007-05-15 - Anteckningar saknas om justeringar.

 

Version 5.0.32

2007-05-15 - Skapat funktion för att skriva ut Kvitto på order via Din sida.

Skapat funktion i WebbAdmin för att kunna skriva ut kvitto/följesedel, samt massuppdatera orderstatus på order.
Skapat ny funktion i WebbAdmin för att kunna ändra status på flera order samtidigt.

 

Version 5.0.31

2007-04-16 - Funktion inlagd för att tömma varukorgen

Buggfix i Wasa Kredit: Fel pris som används

 

Version 5.0.30

2007-04-05 - Buggfix i Admin: Fel vid uppdatering av artikelgrupper (bild försvann)

Stöd inlagt för avbetalning via Wasa Kredit (AIR_ibutik och Produktbeskrivning_Std.html)
Skript.js modifierad för att kunna ta emot argument för fönsterstorlek

 

Version 5.0.29

2007-03-23 - Stöd för AK Finans via Debitech

Lagt till funktion för sortering av artikelgrupper i Admin-delen
2 nya bilder: bildeributik-asymbol_pil_ned.gif resp. symbol_pil_upp.gif
Frasutlyftning till databas ur butik och butik_admin

 

Version 5.0.28

2007-03-19 - Nya engelska termer.

 

Version 5.0.27

2007-01-25 - Lagt till exportmall för Mamut XML

Lagt till möjlighet att länka till externa bild-URL på artiklar

 

Version 5.0.26

2007-01-07 - Justerat så att kund inte kan ange separata faktura- och leveransadresser även om butiken har valt att ha denna möjlighet, vid köp med Kreditor, efter önskemål från Kreditor.

Version 5.0.25

2006-12-20 - Lagt till loggning av IP-adresser vid order.

 

Version 5.0.24

2006-12-12 - Lagt till funktion för att skicka e-post via forumulär från Webbsida

Lagt till taggar i produktbeskrivningsmallen för att dölja PDF/Länk/Bildtextfält.

 

Version 5.0.23

2006-12-11 - Skapat ny funktion - Rabattgrupper som ger möjlighet att gruppera rabatter.

Skapat ny plugin för att generera Sitemap åt Google i XML-format.
Lagt till nya funktioner för att kunna ange specifika sökord och sökbeskrivningar på varje enskild artikel och artikelgrupp, samt generellt för butiken.
Lagt till så att information om kollinr endast skickas till kund om Admin faktiskt angett kollinr.

 

Version 5.0.22

2006-11-28 - Skapat ny funktion för import av artikelgrupper.

Justerat Import av artiklar så att det även går att importera egenskaper.

 

Version 5.0.21

2006-11-19 - Helt skrivit om hanteringen av utskrift av produktsidor

Ny mallar /cgi-bin/ibutik/htmlmallar/SV/Produktbeskrivning*.*
Lagt till möjlighet att visa olika bilder på rubrikartiklar som växlas, t.ex. om en artikel finns i olika färger så kommer nu bilderna att växlas när man väljer färgkombinationen i listan.
Skapat ny statistikfunktion för artikelstatistik.
Lagt till inställning som gör det möjligt att inaktivera produktbeskrivningsrutor i WebbAdmin och/eller ändra dem från WYSIWYG <-> Textruta och vice versa.
Justerat Knapp*Hoger och Knapp*Vanster i CSS/standard (lagt till paddningvärden).
Lagt till länkar till MANUAL och SUPPORT i WebbAdmin

 

Version 5.0.20

2006-10-21 - Helt skrivit om hanteringen av utskrift av artikelgrupper.

Lagt till möjlighet att i princip helt och hållet själv styra utseende på artikelgrupper genom mallar.
Ny mallar /cgi-bin/ibutik/htmlmallar/XX/Artikelgrupper*.*
Lagt till i CSS!

 

Version 5.0.19

2006-10-18 - Justering av Import av artiklar

 

Version 5.0.18

2006-10-10 - Lagt till möjlighet att via WYSIWYG skapa sida/banner överst i varje artikelgrupp.

Lagt till möjlighet att via WYSIWYG skapa sida/banner överst i varje varumärkesgrupp.
Lagt till möjlighet att ladda upp logotyper för varumärken.
Ny mapp /bilder/ibutik-a/varumarken

 

Version 5.0.17

2006-10-03 - Skapat ny flexibel exportfunktion för Order.

Lagt till stöd för Export till Visma Scenario, Pyramid, Pacsoft Online och XML.
Skapat ny importfunktion för import av orderdata, t.ex. uppdatering av kollinr.
Ny mapp /cgi-bin/ibutik/htmlmallar/ordermallar

 

Version 5.0.16

2006-09-26 - Lagt till stöd för att ha flera Kontaktpersoner.

 

Version 5.0.14

2006-09-05 - Lagt till stöd för Askås Nyhetsbrevstjänst

 

Version 5.0.13

2006-08-28 - Lagt till option för val av pris inkl/exkl moms (ny tagg).

Lagt till stöd för export till prisagenten Kelkoo.

 

Version 5.0.12

2006-08-18 - Lagt till Krav på bild för KonstNet.

Flyttat inställningar till separat fil! Installningar.

 

Version 5.0.11

2006-08-03 - Lagt till stöd för export av prisfiler till prisagenter

 

Version 5.0.10

2006-07-31 - Rättat bugg vid Återköp som gjorde att order där ett Artnr förekom mer än en gång inte kunde återköpas.

Uppdaterat exportfunktioner för Artiklar och Kunder i WebbAdmin
Justerat bugg som inte visar rätt leveransadress vid Wallitbetalning

 

Version 5.0.09

2006-06-07 - Uppdateringar/prestandaförbättringar av Perlkod i AIR_ibutik.pl.

 

Version 5.0.5

2006-03-13 - Lagt till Radera-funktion för infosidor i WebbAdmin.

 

Version 5.0.4

2006-03-12 - Diverse kodjusteringar.

Skapat ny funktion Snabborder (endast avancerad) för Internetbutiken.

 

Version 5.0.3

2006-02-13 - Lagt till i CSS!

Skapat funktionalitet för att ange EGENSKAPER som visas i tabellformat i produktbeskrivningen.
Kodjustering för snabbare utskrift av rubrikartiklar.

 

Version 5.0.1

2006-01-27 - Buggfix: Titta närmare-bilder visades ej i WebbAdmin

Buggfix: Fel momssats används vid export av nya artiklar till Pyramid

 

Version 5.0

2006-01-23 - Diverse justeringar av utseende och ändringar av CSS.

Justeringar av köpknappar, lagt till antalsfält mm
Ändrat standardknapparna!
Ny funktion - Tipsa en vän!
Lagt till möjlighet att infoga egna banners på startsidan
Ändringar av CSS, tagit bort bildknappar och lagt i CSS.
Justerat Snabbfrågeröstning så att inte röstrestultat öppnas i nytt fönster.
Lagt till inställningar för antal textnyheter på Startsidan (default 5)
Lagt till funktion Visa arkiv på textnyheter som visa alla inlagda nyheter.
Infört system för Rabatter på Artnr, Artgrp, Varumärke och TOTALT!
Lagt till möjlighet att ange kundens Intresseområden.
Lagt till möjlighet att ändra intresseområden via WebbAdmin.
Lagt till tagg och funktion för att visa tillbehör grafiskt i högerkanten.
Justerat utseende på ordinarie tillbehörslista
Lagt till möjlighet att använda SSL-server i kassan.
Lagt till möjlighet att ange flera leveransadresser.
Funktion som ger påminnelse om man är nära fraktfrigränsen i kassan.
Lagt till stöd för Postens Betalväxel.
Ny funktion - Rabattkoder!
Lagt till möjlighet att välja aviseringsmetod (för SMS-avisering)
Möjlighet att välja i vilken artikelgrupp artiklar skall slumpas fram (om de skall slumpas fram)
Möjlighet att lägga RUBRIK-artikel i kampanjer
Buggfix: Rubrikartikelväxling funkar inte i Firefox
Ny funktion: WYSIWYG-editor på alla produktbeskrivningar i WebbAdmin
Ny funktion: WYSIWYG-editor i Nyhetsdatabasen i WebbAdmin
Ny funktion: WYSIWYG-editor för att skapa webbsidor i WebbAdmin
Lagt till möjlighet att konfigurera Kontoplan i WebbAdmin.
Justerat funktionen orderrapport i WebbAdmin.

Version 4.3.50

2005-10-31 - Ny bild worldpay.gif i dmappen /bilder/ibutik-a/admin/logos/

- Lagt till stöd för WORLDPAY!
Lagt till möjlighet att välja att inte använda FRAKT (generell inställning).

 

Version 4.3.49

2005-10-27 - Förbättrat kundvyn i WebbAdmin med mer info om kunden.

Lagt till nya värden i Texter_ADMIN (1465-1487).
Fler informationsfält visas vid kundsökning (Adress, Ort, Telefon).
Lagt till möjlighet att ange kundstatus i WebbAdmin (OK, SPÄRR m.fl.).
Lagt till fält för Interna kommentarer på varje kund i WebbAdmin.
Lagt till KÖP-knapp och inställning för att köpknapp på/av.
Justerat utseende på svar vid sökning och lagt till bildmöjlighet.
Lagt till och redigerat BILDKNAPPAR (i bildermappen)
Lagt till funktion för att ange top offers i varje artgrp (endast Avancerad)
Lagt till ny funktion Snabborder i WebbAdmin.
Lagt till länk vid inläggning i varukorgen, gå tillbaka till föregående
Lagt till möjlighet att använda LOCADI ShippingCalculator (avtal med Locadi krävs).
Lagt till möjlighet att använda LOCADI ShippingWIZARD (avtal med Locadi krävs).
Lagt till funktion för att visa alla artikelgrupper i pulldownmeny i butiken.
Lagt till funktion för att visa alla artikelar i pulldownmeny i butiken.
Lagt till i stilmallen

 

Version 4.3.48

2005-09-26 - Justerat produktsida så att Artnr visas på gruppartikel.

Lagt till så att Sök söker i alla Artnr.

 

Version 4.3.47

2005-09-20 - Ändrat Paycontrolkod.

 

Version 4.3.46

2005-09-16 - Ändrat Paycontrolkod. Ändrat flödet på kassan (bytt plats på steg 2 och 3).

 

Version 4.3.45

2005-08-19 - Justerat prismodul så att det även går att ha negativa priser.

 

Version 4.3.44

2005-08-16 - Kodjustering för Wallit.

 

Version 4.3.43

2005-08-09 - Utökat antalet egenskapsfält på rubrikartiklar från 5 till 8.

Justerat utskrift av artikelinformation på rubrikartikel som innehåller MÅNGA underartiklar för snabbare utskrift.

 

Version 4.3.42

2005-07-25 - Lagt till AUTO_INCREMENT på Fraktklass_ID i Order_Fraktklasser. - Funktion: Rätt artikelnamn visas automatiskt på artikelrubrik när kunden väljer attribut i listan.

 

Version 4.3.41

2005-07-15 - Lagt till AUTO_INCREMENT på Lager_ID i Lagermarkningar.

Rättat bugg: Vid Kopiera till ny artikel kom bara första artgrp med.

 

Version 4.3.40

2005-06-15 - Lagt till nytt värde Wallit_Ver_Lank i Installningar_Generella

Lagt till nytt värde Wallit_ID i Installningar_Generella
- Ny bildmapp /bilder/ibutik-a/admin/logos/*.*
- Lagt till stöd för WALLIT!
- Lagt till stöd för PAYCONTROL!
- Lagt in möjlighet att erhålla ett automatiskt e-post när ny kund registrerar sig.
- Modifierat så att om priset är 0 visas ingen prisinformation/beställningsknapp.

 

Version 4.3.32

2005-05-11 - - Uppdaterad funktion: Uppdaterat Export till Pyramid-funktionen med förändrat stöd för import av tilläggsorder och återköp (endast avancerad)

Lagt till nya värden i Texter_ADMIN (1460-1461).
- Lagt till möjligheten att importera datum (2005-05-11 14:27 osv)
Lagt till nya värden i Texter_Butiken (742).

 

Version 4.3.31

2005-05-02 - Funktion: Lagt till städa register-funktion tillsammans med Sök artikel i ADMIN

Lagt till nya värden i Texter_ADMIN (1457-1459).
Lagt till nya värden i Texter_Butiken (737 - 741).
- Lagt till fler visningsalternativ i artikelgrupperna.

 

Version 4.3.30

2005-04-29 - Lagt till nya värden i Texter_ADMIN (1429 - 1456).

Lagt till ny kolumn Kundtyp_ID i Kunder.
- Funktion: Lagt till funktion Artikellista
- Funktion: Rätt pris visas automatiskt på artikelrubrik när kunden väljer i listan.
- Lagt in stöd för att själv ändra symboler på Betalningsmetoder.
- Lagt in funktionalitet för att lägga till/uppdatera fraktmetoder.
- Lagt in stöd för att själv ändra symboler på fraktmetoder.
- Lagt in funktionalitet för att lägga till/uppdatera RUBRIK-artikelbenämningar.
Ändrat 53 i Texter_ADMIN.
- Lagt in ny funktion i Avancerad - ÅF-modul / olika prislistor/kundtyper
- Lagt till möjlighet att spara en artikel i upp till 6 artgrp (tidigare 3)
Lagt till ny kolumn Artgrp4 i Artiklar.
Lagt till ny kolumn Artgrp5 i Artiklar.
Lagt till ny kolumn Artgrp6 i Artiklar.
Lagt till ny kolumn Bildtext i Artiklar.

 

Version 4.3.24

2005-04-08 - Ändrat Produkt_Beskr till Artikel i tabellen Reklamationer.

Ändrat Kvitto_Nr till Order_ID i tabellen Reklamationer.
Lagt till ny kolumn i tabellen Reklamationer, Antal_Tillbaka.
Ändrat 436 i Texter_Butiken.
Ändrat Produkt_Beskr till Artikel i tabellen Returer.
Ändrat Kvitto_Nr till Order_ID i tabellen Returer.
Lagt till ny kolumn i tabellen Returer, Antal_Tillbaka.
Ändrat 335 i Texter_Butiken.
Lagt till nya värden i Texter_ADMIN (1427 - 1428).
Lagt till nya värden i Texter_Butiken (727 - 736).
Ändrat 744 i Texter_ADMIN.
- Förättrad reklamationsfunktion. Kunden väljer ny Ordernr/Artikel i en lista.
- Förättrad retur/bytefunktion. Kunden väljer ny Ordernr/Artikel i en lista.

 

Version 4.3.23

2005-03-30 - Liten koduppdatering i Admin.

 

Version 4.3.22

2005-03-21 - Lagt till nya värden i Texter_ADMIN (1421 - 1426).

Justerat import_0115 i Texter_ADMIN.

 

Version 4.3.20

2005-02-07 - Skapat nytt visningsformat utökad lista +artnr +bilder

Skapat ny funktion i WebbAdmin > Import/Export - Export av artikeldata

 

Version 4.3.10

2005-01-01 - Lagt till ny kolumn Leverantor i Order_Betalningsmetoder.

Lagt till fyra nya värden i Installningar_Generella
Lagt till ny kolumn Valuta_ISO i Valutor.
Ändrat alla värden för Valutor.
Lagt till ny kolumn Sprak_ISO i Sprak.
Ändrat alla värden för Sprak.
Lagt till ny kolumn Land_ISO i Lander.
Ändrat alla värden för Lander.
Skapat ny tabell Samport_Responsecodes.
Lagt in värden i Samport_Responsecodes.
Lagt till tre nya kolumner Samport_* i Order_Master_Temporar och Order_Master.
Lagt till nya värden i Texter_Butiken (från 699 - 703).
Ändrat ett värde i Texter_ADMIN (general_0085).
Lagt till nya värden i Texter_ADMIN (från 1302 och framåt).
Ändrat tabelldefinition på Installningar_Import_Artiklar och laddat in nya värden.
Justerat import_0019 och import_0020 i Texter_ADMIN.
Justerat best_0006 i Texter_Butiken.
Lagt till Tillat_Samleverans i Installningar_Generella
Lagt till Samleverans och Samleverans_Order_ID i Order_Master*.*
Skapat två nya tabeller Order_Aterkop och Order_Aterkop_Rader
Lagt in ny rad i CSS-filen.
Skapat ny tabell Kontoplan.
Lagt in värden i Kontoplan.
Lagt till nya värden i Texter_Butiken (704 - 726).
Lagt till nya värden i Texter_ADMIN (1345 - 1406).
Ändrat Extra_Datumbegransning till Extra_Datumbegransning_Stopp
Ny kolumn i Artiklar - Extra_Datumbegransning_Start
Ny kolumn i Order_Rader*.* - Rad
Ny kolumn i Order_Master*.* - Sista_Rad
Ny kolumn i Order_Aterkop - Exporterad
Lagt till ny kolumn i Artikelgrupper - Visn.
Lagt till nya värden i Texter_ADMIN (1407 - 1420).