Sök

Version 10.21.50

Relaterade funktioner och integrationer

Askås Content Editor

Bildwidget

Tidigare gick det endast att välja bildfiler via det inbyggda bildhanteringsverktyget och detta kan ta lång tid när man behöver ladda upp många bilder i en följd.

Nu finns det även en funktion som gör att man manuellt via ett textfält direkt kan ange URL till önskad bild för både Desktop och Mobil.

Webbsidor

Möjlighet att infoga webbsidor skapade med ACE, precis som man kan infoga vanliga webbsidor i mallarna.

Domänbegränsning

Möjlighet att visuellt begränsa synliga domäner i listvy för startsidor och landningssidor.

 

Inställning WebP

Vissa bilder i systemet visas idag i formatet WebP om webbläsaren stödjer detta. I de fall ett externt innehållsnätverk – CDN – används cachas denna bild för alla, oavsett om kundens webbläsare har stöd för WebP. Via en inställning är det nu möjligt att stänga av WebP-formatet vid behov. (Görs av Askås)

CDN: Content Delivery Network.                                                                             

                                                                                                            

Utvecklat gränssnitt Artikelbetyg

Förbättringar av gränssnittet i WebbAdmin i vyn för Artikelbetyg. Det är nu möjligt att sortera vissa kolumner genom att klicka på kolumnrubriken. Följande kolumner kan ligga till grund för sorteringen: Datum, Betyg, Språk, Publicerad och Besvarad.