Sök

Version 10.19.41

Relaterade funktioner och integrationer

Askås Marketplace
Merförsäljning
PayPal
Betalningar - PSP
Checkout
Adyen
Betalningar - PSP

Inköpsadmin – utveckling saldologg

Förbättringar av gränssnittet i Askås inköpsadmin för artiklars saldologg.

 

Askås Marketplace

Förbättrad möjlighet till hantering av olika marknader i Askås Marketplace.

 

Adyen – removePaymentMethods

Nytt stöd för att exkludera vissa betalmetoder i Adyen-fönstret.

        

Klarna Shipping Assistant – anpassning

Korrigering av att vissa order felaktigt blev ”prepared shipment” vid export till Specter.

 

PayPal – delbetalning

Justering för funktionen partial_payment när Paypal används som betalmetod.