Sök

Version 10.18.38

Relaterade funktioner och integrationer

Checkout
Swedbank Pay
Betalningar - PSP
CDON Marketplace
Marknadsplats

Swedbank Pay – Utökade momsregler

Integrationen till Swedbank Pay har anpassats för att stödja Askås funktion för Utökade momsregler. Funktionen ger möjlighet att skapa momsregler per leveransland och därmed sälja med och redovisa korrekt moms för respektive EU-land.

 

Underhåll av CDON-integration

CDON har byggt ny funktionalitet för kategorisering från och med Version 4.9, vilket vi nu har stöd för. Nuvarande hantering av kategorier kommer fasas ut (v4.8).

 

Inställning för att visa Normal Produkttext

Lagt till möjlighet att via en Inställning visa Normal Produkttext som standard i artikelvyn i WebbAdmin.

                                          

Inställning - lagersaldo SET-artiklar

Ny inställning för att styra en SET-artikels lagersaldo baserat på de ingående artiklarnas lagerstatus. Tidigare har lagerstatus endast fungerat för hela SET-artikeln.

                           

Valuta - Inloggad kund

Mindre justering i hur valuta hanteras vid inloggning, när specifik valuta och land är satt på kundprofilen.