Sök

Version 10.18.39

Relaterade funktioner och integrationer

Askås Marketing Automation

Lagt till selekteringsparameter i AMA för att hantera urval på Kön. Det blir därmed möjlighet att göra riktade utskick enbart till kvinnor respektive män.

Läs mer om Askås Marketing Automation

 

Stöd för Utökade momsregler – Collector, Qliro, Svea

Anpassningar av integrationer till Collector, Qliro One och Svea Checkout. Detta för att de ska fungera med Askås funktion för utökade momsregler. Funktionen ger möjlighet att ange momsregler för olika EU-länder.

Länk till Supportcenter

 

Förbättringar artikellista

Förbättringar vid filtrering på till/från-datum i artikellistan i WebbAdmin.

 

Giltighetsdatum presentkort

Korrigering av problem vid uppdatering av giltighetsdatum för presentkort.   
                                 

Justering orderkoppling

Mindre ändring i hantering av orderkopplingar.