Sök

Version 10.20.45

Relaterade funktioner och integrationer

Askås Cookie Manager – Cookies innan aktivt val

Justering av Askås Cookie Manager. Via inställning finns det nu möjlighet att låta kopplade pixlar/cookies köras innan slutkonsument gjort ett val. Efter aktiv val, inaktiveras de cookies som konsumenten eventuellt nekar till.

 

Justering urval från varumärke

Korrigering av funktionen ”Se mer från samma varumärke”. Tidigare var funktionen aktiv på produktsidan även om det inte fanns någon ytterligare produkt att visa.

                                                                

Justering Askås Leads

Korrigering av Askås Leads. Tacksida visades inte korrekt i vissa fall.

                     

Loop54 – Anpassning av produktfeed

Inställning för att bädda in egenskapsvärden i CDATA i exporten till Loop54.

Förklaring: CDATA, som betyder teckendata, används för distinkta men relaterade ändamål i markeringsspråken SGML och XML.

 

Pluginpunkt Template Toolkit

Pluginpunkt för att lättare kunna addera nya visningstyper via Template Toolkit för artikelgrupper.