Sök

Version 10.20.44

Relaterade funktioner och integrationer

Checkout
Svea
Betalningar - PSP
CHECKOUT
Qliro
Betalningar - PSP

Förbättringar av artikelimport

Askås funktionalitet för import av artikeldata har uppdaterats och förbättrats på flera olika sätt.
 • Ny vy i WebbAdmin

  Vyn för artikelimport har fått ett nytt och mer användarvänligt utseende. En översikt med inställningsmöjlighet gällande importfilens avgränsning, teckenkodning, rubrikrad med mera finns också.

 • Förhandsgranskning

  Möjlighet att förhandsgranska en importfil innan importen sätts igång.

 • Specialegenskaper

  Möjlighet att välja specielegenskap som ett grundläggande importfält. Detta fält öppnar i sin tur upp en dropdown-lista där du kan välja ifrån de specialegenskaper som finns i butiken.

 • Dynamiska fält

  Denna funktion tillåter användare att via Template Toolkit styra hur fält ska konverteras innan de importeras. Funktionen är användbar i de fall då användaren inte har kontroll över den fil som ska importeras.

 • Spara hel importkonfiguration

  Ny funktion för att spara kompletta konfigurationer för olika artikelimporter. Samtliga sparade konfigurationer visas en särskild listvy.

Stora Locator – Ny begränsning

Tillägg för att kunna begränsa på domän/land i produktvyn i Askås Store Locator.


Lipscore

Lipscore är ett externt system för kundrecensioner. Askås har nu en koppling till Lipscore API. När en order får status skickad i Askås WebbAdmin skickas orderdata till Lipscore. Denna data kan trigga ett mail-utskick från Lipscore där slutkonsumenten ombeds recensera produkten/köpet.

OBS. Uppsättning av mätpixel/mätpixlar i Askås Tag Manager krävs. Även viss frontend-utveckling för visning av recensions-flöde på startsidan eller annan webbsida krävs. 

Läs mer om Lipscore

                     

Svea Checkout - Validation

Underhåll gällande reservation av ordernummer till Svea Checkout. Metoden validation callback har implementerats.     

                     

Prishantering - Snabborder i WebbAdmin

Justering för att korrekt hantera eget pris och stafflade priser i funktionen för Snabborder i WebbAdmin.

                                                                

Mallbasering av presentkort

Funktionen för att skicka presentkort via Mina sidor kan nu formges via template toolkit mallar.

 

Tagg för medelbetyg och antal betyg i artikelexport

Möjlighet att exportera medelbetyg och antal betyg i artikelexporten.

                                                                                      

Fix giltighetstid - felaktig utskrift

Korrigering av felaktig utskrift av giltighetstiden för presentkort.

 

Notis vid order refused i Qliro

Order refused i Qliro ger nu notifikationer i Askås notiscenter i WebbAdmin.