Sök

Version 10.20.47

Relaterade funktioner och integrationer

Askås Content Editor – Mallar för webbsidor och blogg

Askås Content Editor är Askås CMS-verktyg med drag and drop-funktionalitet. Sedan tidigare har det varit möjligt att spara enskilda rader och sektioner som mallar när man jobbar med startsidor och utskick i Askås Marketing Automation. Nu finns det stöd för mallar även i blogginlägg och webbsidor.

 

Askås Product Engine

Förbättrad stöd för bilder/loggor kopplade till produkters egenskaper i Askås Product Engine.

 

Orderöversikt om kund inte existerar

Korrigering för att kunna visa enskild order även om kund saknas.

                                                                                      

Förbättringar i orderflöde, Klarna/Qliro

Justeringar vad gäller felhantering i orderflöde för Klarna och Qliro. Om någon process i orderflödet misslyckas rullas ordern tillbaka och PSP får möjlighet att skicka ny signal. Tills vidare krävs aktivering av inställning för att nyttja ändringarna.

                                                                                      

Engelska fraser på följesedel

Översättning till engelska av samtliga fraser på följesedel.

                                                                

Ta bort artikelgruppskoppling via import

Nytt fält i funktion för import av artiklar, ArtgrpTaBort1 - 20. Ger möjlighet att ta bort artikelgruppskopplingar via importfunktionen.

                                                                

Askås Store Locator – Butiks öppettider

Möjlighet att hämta öppetstatus för butiker i Store Locator via ajaxanrop. Rättar till problem med att cache i WebbAdmin gav felaktig visning av öppettider.