Sök

Kvalitativ spårning med Server Side Tracking

Med Askås Server Side Tracking kan e-handlare säkerställa att värdefull data inte går förlorad på grund av webbläsarnas sekretessinställningar eller begränsningar. Genom att samla in data direkt på servern får man en tillförlitlig datainsamling och bra underlag för beslut och analyser.

Schemalagd dataöverföring till Meta (Facebook) och GA4

Att effektivt kunna mäta, lagra och skicka händelser i din e-handel till andra system är på många sätt en nödvändighet i en väl fungerande e-handelskedja.

Med Askås Server Side Tracking blir det möjligt samla in och köa händelser i din e-handel lokalt innan det sker en överföring till ett annat system. I nuläget är funktionen förberedd för att spara och skicka händelsedata från din e-handel till Facebook Conversion API och Google Analytics 4.

Med SST kan e-handlare få en djupgående helhetsbild av sina kundinteraktioner och marknadsföringsinsatser. Detta ger möjlighet till välgrundade beslut och optimering av kampanjer och marknadsföring.
  • Vad är Server Side Tracking?

    Traditionellt sett har webbanalysverktyg som Google Analytics och Meta (Facebook och Instagram) använt sig av klientbaserad spårning. Med Server Side Tracking utgår spårningen istället från webbläsarens server. Detta ger fördelar som ökad datasekretess, flexibilitet och bättre dataintegritet. I stället för att förlita sig enbart på användarnas webbläsare kan SST samla in och skicka data från servern till analysverktyget.

  • Vilka är fördelarna med Server Side Tracking?

    Bättre datagenomströmning: Data skickas direkt från webbplatsens server till andra system. Detta minimerar risken för dataförlust eller förseningar som kan uppstå vid klientbaserad spårning.

    Motverkar begränsningar i klientbaserad spårning: Klientbaserad spårning har vissa begränsningar, särskilt med tanke på ändringarna i webbläsarnas sekretessinställningar och integritetsuppdateringarna i Apple iOS 14. SST möjliggör kvalitativ insamling av data även under restriktiva sekretessförhållanden.

    Flexibilitet och datamodellering: GA4 har en ny händelsebaserad datamodell jämfört med den äldre sidbaserade modellen. Med SST kan du anpassa och strukturera dina händelser och data på ett mer flexibelt sätt.

Fler e-handelsfunktioner från Askås

AIM
Askås Translation Service

Automatiserade översättningar via Askås Translation Service.

ASKÅS 12
Askås Shopping Assistant

Låt kundtjänstpersonal i realtid hjälpa en kund som ringt eller skickat epost.

Askås Cookie Manager

Inbyggd funktion för kundvänlig och flexibel cookiehantering.

Kraftfull sök
Askås Enterprise Search

Askås Enterprise Search är en smart sökfunktion för höjd konvertering.

MERFÖRSÄLJNING
Askås Cross Selling

Konverterande, smart merförsäljning.

CMS
Askås Content Editor

Skapa enkelt ditt innehåll med kraftfull och flexibel drag and drop-funktion.

Return Management System

Låter er e-handel erbjuda en kraftfull och smidig returhantering.

CRM
Askås Marketing Automation

Mångsidigt CRM-system för automatiserade utskick.

Mer läsning

Tillgänglighet enligt WCAG 2.1

Tillgänglighet enligt WCAG 2.1

Tillgänglighetsdirektivet, webbdirektivet, WCAG. Begripliga, hanterbara och robusta webbplatser. Det är mycket på gång gällande digital tillgänglighet för närvarande. Vi reder ut begreppen och slår samtidigt fast att Askås e-handelsplattform i stor utsträckning är förberedd för att möta de höjda kraven på tillgänglighet som börjar tillämpas 2025.
Dags för Google Analytics 4

Dags för Google Analytics 4

1 juli 2023 stängs Googles analysplattform Universal Analytics. Därmed är det dags att uppgradera och komma igång med e-handelsspårning i Google Analytics 4.