Sök

Stark växtkraft hos Impecta

Impecta Fröhandel har haft en stark och stabil utveckling under många år. Målet för 2020 var ambitiöst när det sattes och allt tyder på att visionen kommer överträffas med bred marginal.
Impecta om Corona

Impecta Fröhandel har genom strategisk och målmedveten satsning lyckats ta marknadsandelar och växa under många år. Tillväxtmålet för 2020 var ambitiöst när det sattes och nu är det på god väg att överträffas med bred marginal.

– Vi har haft ett fantastiskt år och vi är glada att vi klarat den oväntade puckeln så bra, säger delägaren Michael Karlsson.

Det var 2011 som familjeföretaget från Julita i Södermanland blev kund hos Askås. Resan sedan dess har varit riktigt spännande, både för Impecta och för Askås. Omsättning, kundunderlag och personal har utökats från år till år och alltid med lönsamhet.

2020 har ju kommit att bli ett speciellt år med tanke på Corona-pandemin i världen. För Impecta har effekterna blivit väldigt påtagliga – i positiv bemärkelse.

– Corona har precis som för andra i trädgårdsbranschen gjort att många nya kunder har hittat till oss, säger Michael Karlsson.

Omsättningen 2019 landade på knappt 49 miljoner kronor. Den siffran har redan efter sju månader nåtts och passerats.

– Ja, det har varit riktigt bra fart hos oss. Vår tillväxt hittills ligger ungefär dubbelt så högt som vi hade planerat och förväntat oss. Medarbetarna har gjort ett oerhört jobb för att kunna hantera den här situationen.

Säsongsbetonad bransch

Det faktum att fröhandeln redan i en normal värld är en väldigt säsongsbetonad bransch har gjort att Impecta varit väl rustade för att kunna ta hand om alla nya kunder och beställningar.

– Vi är ju vana att hantera tillfälliga toppar. Årets topp har ju dock blivit ovanligt lång. Vi har förlängt de flesta säsongsanställningarna och vi har tillsvidareanställt sex personer.

Att 2020 som helhet kommer att bli ett försäljningsmässigt fantastiskt år för Impecta Fröhandel råder det knappast någon tvekan om. Att kunna behålla kunder och dra nytta av tillströmningen av kunder på längre sikt är något som många e-handlare säkerligen har fokus på just nu.

Michael Karlsson ser positivt på den uppgiften.

– Vi har redan ett omfattande program där vi löpande skapar värde för alla nya kunder digitalt. Det begränsas ju inte av hur många nya kunder vi får. Sedan kommer vi sannolikt göra en något större satsning på reklam inför nästkommande odlingssäsong, säger Michael Karlsson.

Vi på Askås ser fram emot 2021 tillsammans med Impecta Fröhandel. Ett år då vi firar 10 år som leverantör och kund.

▶ Mer läsning: Organisk tillväxt för Impecta Fröhandel (Juni 2017)

"Corona har precis som för andra i trädgårdsbranschen gjort att många nya kunder har hittat till oss."

Michael Karlsson, Impecta

Impecta om Coronawww.impecta.se

Mer om Askås e-handelsplattform