Sök

Framtidstro, god lönsamhet och etablering i Norge för SoffaDirekt

SoffaDirekt är en av Askås många trogna och duktiga kunder. Under 2023 har inredningsföretaget tagit klivet in på den norska marknaden, en stor och betydelsefull satsning på bolagets långsiktiga tillväxt.

SoffaDirekts marknadsavdelning med CMO Anna Stolt mitten har mycket spännande på gång. Under året har sajten och varumärket Sofas & more etablerats i Norge och som helhet uppvisar SoffaDirekt god försäljning och lönsamhet.

Det är mycket på gång för inredningsföretaget SoffaDirekt. Stabil försäljning och lönsamhet under året. Etablering i Norge och en spänd förväntan inför Q4 med Black Week och julhandeln.

– Vi har en väldigt positiv känsla och en tydlig ambition att fortsätta stärka vårt varumärke och öka vår tillväxt i ett långsiktigt perspektiv, säger Anna Stolt, CMO på SoffaDirekt. 

Sedan starten 2012 har SoffaDirekt kunnat visa upp en imponerande tillväxtresa med Askås e-handelsplattform som system. Produktutbudet har utökats, från början handlade det uteslutande om soffor och i dag har bolaget ett brett sortiment med olika typer av inredning. Under åren har såklart även kunderna blivit fler och omsättningen mångdubblats.

Anna Stolt är i sammanhanget en ny del av det Norrköpingsbaserade bolagets och Askås mångåriga samarbete som e-handlare respektive leverantör. I maj anställdes hon med uppdraget att leda marknadsarbetet med fokus på tillväxt där hon i sitt team jobbar med all typ av synlighet, vårdande av kundrelationerna och att öka försäljningen.

– Vi är fyra personer som jobbar tillsammans med de här nyckelfrågorna, samt externa partners. SoffaDirekt har ju alltid haft fokus på synlighet och nu ska vi satsa ännu mer för att långsiktigt stärka vårt varumärke, säger Anna.

Hon och hennes kollegor kan blicka tillbaka på ett väldigt händelserikt år med en positiv utveckling jämfört med 2022.

– Vi håller uppe försäljningen på ett bra sätt och även lönsamhetsmässigt ser det bättre ut än förra året. Orsakerna till detta kan nog vara flera, kanske är det så att vissa av våra konkurrenter håller igen lite i sin marknadsföring samtidigt som vi satsar, säger Anna Stolt.

2023 har innehållit ett antal stora och betydelsefulla projekt tillsammans med Askås. Bland annat har SoffaDirekt kört i gång med Askås Integrated Shipping, en fraktcheckout som applicerar fraktsätt från Askås plattform in i Qliros checkout.

Den största satsningen under året är ändå expansionen in på den norska marknaden i somras. Tankar om tillväxt via nya kundgrupper i andra länder har funnits länge hos SoffaDirekt. I olika sociala kanaler har följare från andra nordiska länder interagerat på ett sätt som har indikerat att köpintresse finns.

– Anledningen till att det blev Norge är dels för att vi har stor efterfrågan av norska konsumenter som vill handla möbler och inredning, dels för att vi vill att fler ska få njuta av och uppleva vår design. Internationaliseringen av SoffaDirekt är vårt nästa kliv för att öka omsättningen och nå fler kunder.

Sofas & more - nytt namn i Norge

Satsningen i Norge görs under ett helt nytt namn och varumärke. De norska kunderna kommer lära känna bolaget under namnet Sofas & more och bakgrunden till namnbytet har med det breda inredningssortiment som SoffaDirekt i dag erbjuder.

– Det känns verkligen roligt att ha gått live i Norge och vi ser fram emot att etablera Sofas & more. För att ta en position i Norge kommer vi jobba med kommunikation i flera olika digitala kanaler. Fokus är synlighet, varumärkeskännedom samt konvertering, vilka samtliga är viktiga delar i vår marknadsmix.

Norge-projektet har såklart innehållit en mängd olika etapper med både möjligheter och utmaningar. Anna Stolt lyfter fram Askås som en effektiv samarbetspartner och en tät dialog och lyhördhet i projektet.

– Det har fungerat jättebra och vi har haft ett tajt samarbete med Askås team och support som hela tiden hjälpt till och stöttat. Ni har hela tiden visat en god förståelse för vår tillväxtplan och våra behov, säger Anna Stolt.

Vid sidan av större och planerade projekt pågår ett kontinuerligt arbete med att ta hand om och optimera sajten.

– Det handlar mycket om vardagligt underhåll och även här tycker jag att Askås är lyhörda när det gäller att fixa små och stora saker som har betydelse för kundernas upplevelse. Jag ser er som en jätteviktig partner när gäller att upprätthålla kundnöjdheten.

Den nära framtiden innehåller såklart avslutningen på 2023 med en satsning på Black Week som SoffaDirekt tror mycket på efter ett gott utfall förra året. På längre sikt finns ett långsiktigt och målmedvetet arbete med tydlig tillväxtambition på alla plan.

– Vi har planer på att flytta hem vårt europeiska lager och enbart ha det hemma i Norrköping. Detta kommer spara kostnader och göra oss än mer effektiva. Vi har en väldigt stark framtidstro och vår treårsplan innehåller tillväxt när det gäller kunder, marknader, försäljning och anställda medarbetare, säger Anna Stolt.

"Under året har vi tillsammans haft flera intressanta projekt. Det är otroligt stimulerande och lärorikt att få arbeta med en kund som har höga ambitioner och en spännande tillväxtplan. SoffaDirekt är aktiva med att ge oss feedback vilket gör att vi ständigt kan förbättra oss som leverantör."
Marcus Kindbom, Kundansvarig säljare, Askås

Funktioner från Askås

MARKNADER
Multi Market Manager

Nå smidigt ut i hela världen. Förberedd för alla världens språk.

MERFÖRSÄLJNING
Askås Cross Selling

Konverterande, smart merförsäljning.

Kraftfull sök
Askås Enterprise Search

Askås Enterprise Search är en smart sökfunktion för höjd konvertering.

CMS
Askås Content Editor

Skapa enkelt ditt innehåll med kraftfull och flexibel drag and drop-funktion.

Mer läsning

Tillgänglighet enligt WCAG 2.1

Tillgänglighet enligt WCAG 2.1

Tillgänglighetsdirektivet, webbdirektivet, WCAG. Begripliga, hanterbara och robusta webbplatser. Det är mycket på gång gällande digital tillgänglighet för närvarande. Vi reder ut begreppen och slår samtidigt fast att Askås e-handelsplattform i stor utsträckning är förberedd för att möta de höjda kraven på tillgänglighet som börjar tillämpas 2025.
10 saker att tänka på när du ska byta e-handelsplattform

10 saker att tänka på när du ska byta e-handelsplattform

Det är mycket att tänka på inför ett byte av e-handelsplattform. Askås har mångårig erfarenhet av att flytta över befintliga e-handlare till vår plattform. Ta del av våra generella tips inför ett eventuellt flyttbeslut och gå igenom vår checklista för ett lyckat projekt och lansering.