Sök

10 saker att tänka på när du ska byta e-handelsplattform

Det är mycket att tänka på inför ett byte av e-handelsplattform. Askås har mångårig erfarenhet av att flytta över befintliga e-handlare till vår plattform. Ta del av våra generella tips inför ett eventuellt flyttbeslut och gå igenom vår checklista för ett lyckat projekt och lansering.

Vi på Askås har 26 års erfarenhet av att genomföra och lansera e-handelsprojekt av alla slag. Vi hjälper helt nystartade bolag att komma i gång med försäljning online. Oftast handlar det dock om befintliga e-handlare som av olika skäl vill byta till en ny e-handelsplattform.

När du överväger att byta e-handelsplattform finns det flera faktorer att tänka på för att se till att övergången blir smidig och framgångsrik.

Peter Dovlind började sin tjänst som säljare och e-handelsrådgivare på Askås 2017. Sedan dess har han varit en del av säljprocessen, projektfasen och den fortlöpande dialogen efter lansering för mängder av e-handlare. Kunder i alla tänkbara branscher och med olika behov och önskemål.

– På många sätt finns det stora likheter mellan alla projekt, oavsett om det handlar om en nystartad verksamhet eller en flytt från en annan plattform. Samtidigt har alla e-handlare sina förutsättningar och det är viktigt att vi som leverantör lyssnar in vilka behoven är, säger Peter.

Läs om Askås e-handelsplattform


Varför vill du byta e-handelsplattform?

Innan det är dags att börja utvärdera marknaden och så småningom ta beslut om en ny plattformsleverantör är det viktigt att belysa nuläget. Vad är bra och vad är mindre bra med den nuvarande situationen.

– Man ska noggrant gå igenom vilka funktioner, system och integrationer man använder sig av i sin befintliga setup. Vad är det som inte fungerar och vad vill man flytta med sig till en ny leverantör.

Peter Dovlind tillsammans med frontend-utvecklaren Johannes Ljungberg.

För att underlätta urvalsprocessen krävs det också att det underlag som hämtas in från olika plattformsleverantörer faktiskt går att jämföra.

–Det är viktigt att man tar fram en genomtänkt kravspecifikation. Gör man inte det är det svårt att veta vad som faktiskt ingår i leverantörernas offerter och då blir inte jämförelserna relevanta.

Slutligen lyfter Peter Dovlind fram ett antal faktorer som handlar om själva projektet när valet av ny plattformsleverantör är gjort. Att byta plattform kräver engagemang och fokuserat arbete från e-handlaren själv.

– Det är otroligt viktigt att e-handlaren tar sig tid och är delaktig i projektet. Även fast man köper en tjänst är det många faktorer vi som leverantör inte har möjlighet att ansvara för. Sedan krävs det att man prioriterar testning av hela e-handelsflödet i god tid för att lanseringen ska bli så bra som möjligt, säger Peter Dovlind.

Checklista inför byte av e-handelsplattform

1. Funktioner och anpassning: Vad har du för behov av funktioner och möjligheter till anpassning? Säkerställ att den nya e-handelsplattformen har rätt funktionalitet för dina behov. Behöver du kunna skräddarsy och anpassa plattformen utöver grundläggande funktioner är det viktigt att du tidigt i processen tar upp detta med leverantören.

2. Skalbarhet:
Tänk långsiktigt och se till att din framtida leverantör kan hantera din tillväxt. Det ska finnas möjlighet att hantera en ökande trafikmängd och beställningar utan att prestanda och användarupplevelse påverkas negativt.

3. Integrationer
: Utöver själva e-handelsplattformen använder du dig sannolikt av en mängd externa leverantörer inom betalningar, logistik, lager, marknadsföring med mera. Kontrollera vilka möjligheter till integrationer som finns i den nya plattformen.

4. Säkerhet
: E-handel innebär informationshantering gällande kunder, beställningar och betalningar. Det är därför viktigt att en e-handelsplattform har de nödvändiga säkerhetsfunktionerna, exempelvis TLS (SSL), kryptering, säkerhetskopiering och funktionalitet gällande GDPR.

5. Kostnad och budget:
Utvärdera kostnaderna för den nya plattformen, inklusive implementation, drift och underhåll. Gör en grundlig kravspecifikation. Jämför olika alternativ för att säkerställa att du gör ett val som passar din budget och ger dig en rimlig avkastning på investeringen.

6. Support:
Kontrollera att leverantören erbjuder bra supporttjänster som ger dig stöd och lösningar när problem uppstår.

7. Flytt - Migrering:
Planera noggrant för flytten av din befintliga webbplats och data till den nya plattformen. Se till att du och leverantören har en tydlig strategi och försäkra dig om att det finns verktyg och resurser tillgängliga för en smidig övergång.

8.SEO:
Bytet av e-handelsplattform kan påverka din SEO-prestanda. Se till att leverantören har erfarenhet av och goda kunskaper när det gäller SEO-faktorer – URL-struktur, omdirigeringar och hantering av metadata, för att minimera negativa effekter på din organiska söktrafik.

9. Testning och utvärdering:
Innan du lanserar den nya e-handeln bör du testa och utvärdera den för att säkerställa att allt fungerar som förväntat, inte bara den nya e-handelsplattform i sig utan e-handelskedjan som helhet. Identifiera och åtgärda eventuella problem eller buggar innan lansering.

10. Bemötande och känsla:
Vid sidan av funktionalitet, integrations-möjligheter, teknik och kostnader finns det även mjukare värden att beakta. Du ska jobba tätt ihop med din plattformsleverantör och din känsla och det personliga bemötandet bör också ligga till grund för ditt beslut.

Genom att överväga dessa faktorer och planera i förväg kan du öka chanserna för en framgångsrik övergång till en ny e-handelsplattform.

Stort lycka till.

Läs om e-handlare som flyttat till Askås

LINUM tar ny sats tillsammans med Askås

LINUM tar ny sats tillsammans med Askås

I mer än 50 år har LINUM sålt sina kvalitativa produkter inom hemtextil. Nu har bolagets nya e-handel lanserats med Askås som leverantör
DDESIGN gasar in i framtiden med Askås

DDESIGN gasar in i framtiden med Askås

DDesign har växlat upp och lanserat ny e-handel med Askås Enterprise-plattform. – Nu ska vi jobba stenhårt för att växa och ta marknadsandelar i branschen, säger VD Fredrik Dawidsson.
Haupt Lakrits vill göra världen lite roligare

Haupt Lakrits vill göra världen lite roligare

Haupt Lakrits firar nästa år tio år som bolag. E-handeln körs på Askås E-handelsplattform sedan hösten 2022. Ta del av deras story och samarbetet med oss på Askås.
Protools lyfter med digital satsning

Protools lyfter med digital satsning

Protools från Eskilstuna flyttade över till Askås E-handelsplattform 2020. Nu börjar deras digitala satsning ge resultat med kraftig tillväxt online.
Teknikproffset växlar upp med Askås Enterprise

Teknikproffset växlar upp med Askås Enterprise

Teknikproffsets utveckling de senaste åren har varit snabb och imponerande. När deras tidigare e-handelsplattform blev för begränsad började sökandet efter en ny samarbetspartner.
Max Gaming mot nya rekord

Max Gaming mot nya rekord

MaxGaming satsar vidare i Norden och globalt. Tillväxten ska ske med Askås Enterprise. Askås mest kraftfulla, funktionsrika och driftsäkra e-handelslösning.