Sök

Dynamisk ändringslogg

Få en tydlig översikt och spårbarhet över utförda ändringar.
Dynamisk ändringslogg i gruppen Funktioner hos Askås I&R AB (askas_0037)
AIM

Ha full kontroll på dina ändringar

Ändringsloggen är en automatiserad versionhistorik och logg som registrerar ändringar av olika typer av informationsfält för artiklar, artikelgrupper och varumärken. Ändringsloggen ger en tydlig översikt och spårbarhet över utförda ändringar.

Administratören kan öppna och behandla en enskild ändring. Är ändringen korrekt markeras den som Hanterad. Det är även möjligt att återställa ändringen och manuellt redigera och spara om en genomförd ändring.

Fördelar med Ändringsloggen

MÅNGSIDIGT. Direkt i funktionen i Askås WebbAdmin kan du granska, hantera och återkalla gjorda ändringar. Det är även möjligt att exportera ändringar och jobba med informationen och eventuella översättningar i externa filer.

SPÅRBARHET. Ändringsloggen ger god överblick och spårbarhet gällande vem som utfört en viss ändring.

FLEXIBELT. Du anger själv vilka ändringar som ska användas som triggers för ändringsloggen. En ändring kan vara skapande, uppdatering eller borttagning av ett informationsfält.

 • Mer information

  Askås Information Manager

  AIM, Askås Information Manager innehåller integrerad och ny teknik för att hantera olika typer av information. AIM är ett fullmatat paket av funktioner gällande innehåll, information, texter och inte minst automatiska översättningar.

  Utöver Dynamisk ändringslogg ingår följande funktioner.

  Askås Translation API
  Ett område som är oerhört viktigt men ofta tidskrävande är arbete med texter, innehåll och översättningar. Med AIM och de integrerade funktionerna för att att beställa översättningar av information och texter direkt i plattformen har vi skapat något helt nytt som förenklar vardagen för alla e-handlare.

  Intern informations-sök

  Funktion för att söka och jämföra information uppdelat på olika språk. Du kan snabbt lokalisera vad som saknas och vidta åtgärder. Du kan göra ändringar direkt i funktionen och det finns också möjlighet att exportera ut en CSV-fil du kan komplettera, ändra och rätta till innan du importerar in informationen i systemet igen.

  Kopiera produktinformation
  Snabb och smidig funktion för att kopiera information från en produkt till en eller flera produkter. Du väljer vilken produkt/artikel du vill hämta information ifrån och du anger vilken typ av information. Det kan handla om produkttexter, bilder, varumärke, artikelgrupp och mycket annat.

 • Kostnad

  Dynamisk ändringslogg är grundläggande funktionalitet i alla versioner av Askås e-handelsplattform som en del av Askås Information Manager.

  Kontakta Askås för mer information: sales@askas.se eller 0533-69 16 00

Se fler funktioner

AIM
Askås Translation Service

Automatiserade översättningar via Askås Translation Service.

AIM
Kopiera produktinformation

Kopiera korrekt information från en produkt till en eller flera produkter och spara tid.

AIM
Intern informationssök

Funktion för att söka och jämföra information uppdelat på olika språk.

MARKNADER
Multi Market Manager

Nå smidigt ut i hela världen. Förberedd för alla världens språk.