Sök

Nya momsregler från 1 juli

En ny omsättningströskel och förenklad momsredovisning för distansförsäljning till privatpersoner i andra EU-länder. Det är de stora förändringarna i och med de nya momsregler som trädde i kraft 1 juli.

Förenklad administration men mer ansvar

Tillsammans med Vanja Lazic, momsrådgivare på en av Askås betalpartners Svea Ekonomi reder vi ut begreppen kring det så kallade E-handelspaketet.

De nya EU-reglerna från 1 juli har det övergripande syftet att underlätta och göra distanshandeln inom EU enklare och mer rättvis. Grunden i lagstiftningen är att en vara ska mervärdesbeskattas i det land där köparen finns. Med andra ord, det är leveranslandet som styr vilken moms som ska tas ut och redovisas.

Vanja Lazic
jobbar med momsfrågor hos Askås partner Svea Ekonomi. Som helhet ser hon lagstiftningen, det så kallade ”E-handelspaketet”, som en förenkling och en förbättring för e-handlarna själva. I synnerhet när det gäller redovisningen och det minskade behovet av momsregistrering i olika länder.

– Administrationen för enskilda företag förenklas. Det blir helt enkelt inte lika komplicerat att göra rätt för sig i och med att man kommer kunna redovisa momsen via One Stop Shop och den svenska skattemyndigheten, säger Vanja Lazic.


Slipp momsregistrering

Att företag med försäljning inom EU inte kommer behöva vara momsregistrerade i andra EU-länder är en annan positiv effekt som blir gällande 1 juli. Vill man endast vara momsregistrerad i Sverige och sköta all momsredovisning i OSS är detta möjligt. Undantaget är länder där ett företag har lager, då krävs fortfarande momsregistrering det landet.

– Att inte behöva vara momsregistrerad i ett land kan absolut vara positivt. Registrering i ett land medför ofta olika kostnader, man kanske behöver ta hjälp av en lokal konsult och man behöver lämna in deklarationer för varje enskilt land.

Nya momsregler inom EU.

Från 1 juli är det leveranslandet som styr vilken moms som ska debiteras och redovisas.


Gemensamt tröskelvärde

Det gemensamma och sammanräknade tröskelvärdet lär få till följd att betydligt fler e-handlare påverkas av den nya lagstiftningen. Tidigare har tröskelvärdet gällt per land. Nu är det 10 000 euro, eller 99 680 svenska kronor som gäller för den samlade distansförsäljningen inom EU.

– Omsättningströsklarna för olika länder plockas bort helt och detta kommer ju snabbt få effekt för e-handlarna. Låt säga att man säljer mycket till Tyskland och når upp till det nya gemensamma gränsvärdet enbart där och sedan säljer en enda t-shirt till en ungersk kund. Då ska ju även försäljningen till Ungern beskattas och redovisas med lokal moms.

Vid sidan av den förenklade administrationen vill Vanja Lazic även lyfta fram några tänkbara fallgropar för den enskilda e-handlaren. I och med att momsen ska tas ut och redovisas per land bör svenska företag förbereda sig på att det kan komma granskningar från skattemyndigheter i övriga länder.

– Exakt hur detta blir och om revisioner kommer samordnas på något sätt återstår att se. Men det kommer vara viktigt att man verkligen har koll på olika momssatser, på bokföringen och sina underlag, säger Vanja Lazic. 

Vanja Lazic

"Administrationen för enskilda företag förenklas. Det blir
helt enkelt inte lika komplicerat att göra rätt för sig i och med att
man kommer kunna redovisa momsen via One Stop Shop"
Vanja Lazic, Momsrådgivare Svea Ekonomi

Frågor och svar?

▶ Vad innebär den nya omsättningströskeln?

Omsättningströskeln är gemensam och övergripande för all så kallad ”unionsintern” distanshandel inom EU. Det vill säga, försäljning från ett EU-land till privatperson i ett annat EU-land.

Den nya tröskeln är satt till 99 680 SEK/10 000 EUR. Om ett företags samlade försäljning till privatkunder i andra EU-länder än Sverige överstiger denna summa ska momsredovisning därefter göras för respektive land och med landspecifik momssats. Tidigare har reglerna och omsättningströsklarna skilt sig åt och varit gällande för varje enskilt land.

T
änk på: Håll koll på försäljningen och tröskelvärdet. Gör man inte det finns det en risk att man bygger upp en momsskuld.

Vad är OSS – One Stop Shop?    

OSS, One Stop Shop är en e-tjänst som svenska och europeiska e-handlare kan registrera sig för. Via OSS är det möjligt att redovisa moms i olika länders momssatser. I Sverige är det Skatteverket som tillhandahåller OSS.

En svensk e-handlare redovisar all sin unionsinterna distansförsäljning till privatpersoner i OSS och Skatteverket fördelar sedan ut momsbeloppen till respektive länder. Redovisning i OSS ska göras fyra gånger per år. 

Tänk på: För att kunna använda OSS behöver man ansöka om ett identifikationsnummer hos Skatteverket samt avregistrera sig i de länder man eventuellt varit momsregistrerad i. 

Hur gör vi om vi redan är momsregistrerade i andra EU-länder?    

Förutsatt att ni inte har något lager i ett annat EU-land har ni möjlighet att avregistrera er i alla EU-länder ni har försäljning till och istället redovisa moms via OSS.

Alternativet är att ni faktiskt momsregistrerar er i samtliga länder ni säljer till och redovisar moms via ländernas egna momsdeklarationer. 

Tänk på: Företag som har lager i ett annat land måste vara momsregistrerad i det landet. Se mer nedan.

 

För vilken period beräknas försäljningen?

De försäljningsperioder du ska räkna på och ställa mot tröskelvärdet är innevarande kalenderår eller närmast föregående kalenderår. All försäljning som överstiger tröskelvärdet ska debiteras med lokal moms och redovisas per land. 

Tänk på: Detta gäller direkt när lagen träder i kraft. Om du nådde tröskelvärdet under kalenderåret 2020 eller gjort det innevarande kalenderår ska all din försäljning till övriga EU-länder beskattas med leveranslandets moms från 1 juli.

 

Vad gäller om vi levererar från ett lager i ett annat EU-land?

Ett lager i ett annat EU-land kräver momsregistrering. Därmed kan ni heller inte använda OSS för att redovisa moms för försäljning inom ett sådant land. Om ni har ett lager i exempelvis Tyskland ska leveranser till tyska kunder redovisas via den vanliga tyska momsdeklarationen.

Har du ett lager och är momsregistrerad i ett land kan du fortfarande använda OSS för att momsredovisa försäljning till övriga EU-länder. Även leveranser från ett tyskt lager till kunder utanför Tyskland kan redovisas via OSS.

Tänk på: Ett lager i ett annat EU-land är enda tillfället då ett företag kan vara momsregistrerat i det landet och använda OSS vid försäljning till övriga länder. För företag som inte har något lager utanför etableringslandet gäller principen "antingen eller".

E-handel från Askås

Askås 10 är den senaste versionen av Askås e-handelsplattform.
Oavsett om du startar från noll eller är etablerad och söker ny partner kan Askås hjälpa dig.

Läs mer