Sök

Utveckling, optimering och säkerhet

2021 satsar vi ännu mer resurser på Askås interna utvecklingsgrupp. Fokus är att jobba brett med att göra e-handelsplattformen än mer stabil, funktionsrik och optimerad.


Utveckling av e-handelsplattform och funktionalitet tillsammans med och för våra hundratals anslutna e-handlare har alltid varit en grundstolpe i Askås recept för tillväxt och framgång. Parallellt med den kundinitierade och konsultdriva utvecklingen arbetar vi hela tiden med utveckling av e-handelsplattformen och dess ekosystem av egenutvecklade moduler och integrerade partners.

Under 2020 fattade vi beslut om att fördubbla kapaciteten i vår utvecklingsavdelning, baserad i Värmland. Utvecklingsavdelningen har ett brett fokus med syfte att göra e-handelsplattformen än mer nyskapande, funktionsrik och optimerad.

Erik Knutsson är projektledare och han och medarbetarna brinner för att se till så att plattformen fortsätter ligga i framkant när det gäller allt det som branschen, e-handlarna och slutkonsumenterna efterfrågar.

– Vi har både en stor frihet och mycket ansvar. Bolaget har en tydlig vision om i vilken riktning plattformen ska utvecklas och hur vi ska göra något som redan är mycket bra ännu bättre. Vi har ett tydligt mandat och drivs av att hela tiden utveckla och förbättra e-handelsplattformen, säger Erik Knutsson.

Att göra det både i vår Utvecklingsavdelning och tillsammans med alla kollegor som arbetar i kundteamen där många idéer föds är förstås en stor fördel.

Fokus på säkerhet

Utvecklingsarbetet på Askås kan förenklat delas in under tre rubriker. Utvecklingsprojekt för enskilda kunder, kundinitierade utvecklingsprojekt som i ett senare skede lyfts in i plattformen i form av nya och anpassade moduler och utveckling driven av Askås egen inriktning för plattformen i stort.

Utvecklingsavdelningen fokuserar i huvudsak på det sistnämnda – breda, grundläggande och generella förbättringar som ställer höga krav när det gäller testning och kvalitetssäkring.

– Det är mycket att ta hänsyn till när vi arbetar med funktioner som implementeras generellt på hela plattformen. Det är viktigt att vända på alla stenar, att ställa rätt frågor till oss själva om hur olika förändringar påverkar helheten. Detta är ju viktigt inte minst ur ett säkerhetsperspektiv, säger Erik Knutsson.

Just säkerhet är ett uttalat fokusområde för gruppen för närvarande. Ett arbete som i många fall görs bakom kulisserna.

Erik Knutsson, projektledare utvecklignsgruppen

"Säkerhet och stabilitet är  en förutsättning för att allt
det andra ska fungera så det är otroligt viktigt såklart."
Erik Knutsson, Projektledare Askås Utvecklingsavdelning.

Askås utvecklingsgrupp

Askås Product Engine

I samband med lanseringen av Askås 10 lanserades också den nya high-end-paketeringen Enterprise. Askås såg ett tydligt behov bland många kunder om att få en ännu snabbare och mer skalbar lösning, inte minst för att kunna hantera extrema trafiktoppar vid heta försäljningsperioder.

Med Enterprise får man tillgång till Askås Product Engine – en egenutvecklad modul som separerar produktdatabas från övrig databas, driftsätts på en separat miljö där all logik och funktionalitet avseende kategorier, produktlistor och sök är ny och separerad.

Många av Askås kunder har gått över till Enterprise med Askås Product Engine. Desenio, Bangerhead, Proteinbolaget och Care of Carl är några exempel som tydligt visar hur väl lösningen presterar när det gäller snabbhet, skalbarhet, redundans och förbättrad kundupplevelse.

– Produktmotorn som vi säger internt, är en del av plattformen vi ständigt arbetar med att vidareutveckla. Bland annat när det gäller sökfunktionen.

Under året skall den nya "Enterprisesöken" göras tillgänglig som en modul även för alla Askås kunder som inte kör Enterprise, men som söker en ännu mer avancerad sökfunktionalitet än den standardiserade.

– Det är absolut målsättningen att samtliga Askås kunder ska kunna nyttja Enterprisesök. Därmed får de tillgång till en riktigt kraftfull sökfunktion som är ett fullgott alternativ till alla externa söktjänster som finns på marknaden idag, säger Erik Knutsson.

Konkurrensen bland och från e-handelsleverantörer av en mängd olika nischfunktioner ökar. Leverantörer av sök, CMS, CRM och PIM är bara några exempel där specialister erbjuder funktionalitet som redan finns i Askås e-handelsplattform.

– Det är ju en rörlig värld och vi behöver förhålla oss till specialister på en mängd olika områden. Samtidigt stänger vi sällan några dörrar till externa aktörer. En av våra styrkor är att vi har en bra balans mellan egen utveckling samtidigt som vi är lyhörda för de specifika behov våra kunder har, säger Erik Knutsson.

▶ Fakta – Askås Utvecklingsgrupp

R&D, Research & Development – Testning, forskning och utveckling av ny funktionalitet som integreras i Askås olika produktpaketeringar.

I&P, Integrations & Partners – Underhåll och utveckling av befintliga integrationer till PSP, ERP, WMS och andra partners.

M&S, Maintenance & Security – Grundläggande underhåll och förbättringar i plattformen med fokus på säkerhet och stabilitet.

E-handel från Askås

Askås 10 är den senaste versionen av Askås e-handelsplattform.

Oavsett om du startar från noll eller om du är etablerad och söker en ny e-handelspartner kan Askås hjälpa dig.

Läs mer