Sök

Ny spelplan för annonsering

Apples nya regler för spårning förändrar spelplanen för annonsering, inte minst via Facebook och Instagram. Vad kan du som e-handlare göra för att rusta dig inför framtiden?Annonsering påverkas när Apple höjer integriteten i iOS 14

Ett slag för den personliga integriteten, ett slag mot konkurrerande techjättar eller både och. Oavsett hur man tolkar Apples förändringar i iOS 14 kommer spelplanen för digital marknadsföring förändras. I synnerhet när det gäller Facebook och Instagram är det en hel del att tänka på framöver om man som annonsör ska kunna fortsätta nå potentiella kunder med ett effektivt och konverterande budskap.

Redan förra sommaren gläntade Apple på dörren till vad som var på gång. Det handlar om att appar som Facebook och Instagram kommer behöva be om godkännande innan spårning kan utföras på klienter med iOS 14 installerat.

Johan Kullberg är Digital Marketing Manager på Askås samarbetspartner ACT Mediebyrå. Han flaggar för att Apple redan har smugit in vissa förändringar men att den stora ”revolutionen” kvarstår.

– Det här är lanserat i sin första form redan. Sedan är det lite olika bud när det gäller fortsättningen men vi vet att det kommer en uppdatering i version 5 av iOS14.

Positivt för integriteten

Redan tidigare har användare av Apple-enheter haft möjlighet att helt stänga av spårning via användarinställningarna. Det har dock varit förhållandevis komplicerat och funktionen har inte varit känd av den breda massan.

När Apples nya regler blir gällande fullt ut kommer det krävas att exempelvis Facebook kommer behöva begära och få tillstånd genom Apples Apptracking Transparency-ramverk för att spåra konverteringshändelser för iOS 14-användare.

– Som privatperson kan man absolut se detta som en positiv utveckling gällande den personliga integriteten. Sedan är frågan om vi verkligen kommer uppskatta effekterna. Kanske kommer vi sakna ett flöde som inte är anpassat utifrån vad vi är intresserade av, säger Johan Kullberg.

Apple IOS14


"Det kommer bli mer utmanande att jobba med remarketing mot iOS-enheter."
Johan Kullberg, Digital Marketing Manager ACT Mediebyrå.

Johan Kullberg, ACT Mediebyrå

Remarketing påverkas

För e-handlare som idag driver mycket trafik och försäljning genom riktad annonsering på Facebook och Instagram innebär blockerad spårning och krav på godkännande en ny spelplan.

– Det kommer bli mer utmanande att jobba med remarketing mot iOS-enheter, det kan vi nog räkna med, säger Johan Kullberg.

Exakt vilka effekter förändringarna kommer ge på kort och lång sikt är svårt att förutse. Många faktorer är ännu oklara och vi kan heller inte dra några direkta lärdomar av hur det slår på andra marknader eftersom lanseringen görs globalt och vid samma tidpunkter.

– Det är självklart bra att vara förberedd på att förutsättningarna kommer ändras men samtidigt kanske vi inte ska slå alltför hårt på trumman innan vi har facit, säger Johan Kullberg.

Attributionsfönstret ändras

För att hantera de förändringar som Apples ”krav” ändå innebär vidtar Facebook ett antal åtgärder. Åtgärder som mer eller mindre kommer krävas för att kunna mäta via Facebook-pixeln i de fall en användare faktiskt godkänner spårning.

En nyhet är förändringar av det så kallade attributionsfönstret. Detta är den tidsperiod innan en konvertering under vilken en spårad händelse kan tillskrivas konverteringen. Facebook går från 28 dagar till 7 dagar för att ett annonsklick ska kunna knytas till en konvertering.

Utöver detta inför Facebook så kallad aggregerad eller sammanslagen händelsemätning. Sammanslagen mätning är ett protokoll som gör det möjligt att mäta olika webbhändelser från iOS 14-enheter. Denna typ av mätning är numer begränsad till åtta konverteringshändelser per domän.


Vad kan (bör) du göra som e-handlare?

1. Verifiera din domän. Detta slår fast för Facebook att du äger en domän och att det här hit trafiken kommer drivas.

Johans kommentar: Har man inte redan verifierat sin domän är det hög tid. I framtiden kommer det vara svårt att driva annonsering till en overifierad domän. Läs mer


2. Ranka konverteringshändelser. Tidigare har det varit möjligt att använda sig av ett obegränsat antal konverteringshändelser. Nu finns det ett tak på åtta händelser. Som standard rankas händelser automatiskt utifrån tidigare historik.

Johans kommentar: Jag rekommenderar att man aktivt rankar de event som är viktiga för dig. Ett generellt råd är att köp bör rankas högst. Läs mer

 
3. Skapa förutsättning för att jämföra.
Förändringarna när det gäller attributionsfönstret kommer försvåra jämförelser mellan tidigare och framtida annonsering. Det går att exportera historisk attributionsdata i Facebook Ads Manager. Utifrån denna data kan du sedan försöka uppskatta hur annonseringen väntas prestera i framtiden.

Johans kommentar: Det är viktigt att ta fram benchmarks för 2020 och därmed skapa förutsättningar för att kunna jämföra.


4. Se över möjligheten att använda Conversion API.
Tidigare gick Conversion API under namnet Server-Side API. Det innebär att mätningarna görs lokalt på sajten.

Johans kommentar: Genom Conversion API kommer man runt begränsningar när det gäller Facebook-pixeln som Apples nya regelverk innebär. (Mer info nedan)


Facebook Conversion API

Conversion API ger möjlighet att behålla en effektiv spårning även när ”vanlig” spårning via Facebook-pixeln försvåras. Enkelt förklarat innebär Conversion API att det görs site-specifika mätningar lokalt. Dessa mätningar skickas i ett schemalagt jobb till Facebook.

Askås Server 2 Server - Event Tracking Module är föberedd för kommunikation med Facebook Conversion API.