Sök

Version 12.11.6

Google Consent Mode v2

I mars 2024 blir det ett krav att ha en cookiebanner med stöd för Google Consent Mode V2 implementerad. Utan en godkänd cookielösning kommer effektiva mätningar och annonsering via Googles olika annonstjänster inte längre vara möjligt.

Askås har utvecklat nya pixlar gällande GA4/GTM som fungerar ihop med Google Consent Mode V2. Vi har även byggt in stöd i Askås Cookie Manager som är vår funktion för cookiehantering.

Nu kommer Google Consent Mode V2

Nu kommer Google Consent Mode V2

Askås har utvecklat nya pixlar gällande GA4/GTM som fungerar ihop med Google Consent Mode V2. Vi har även byggt in stöd i Askås Cookie Manager som är vår funktion för cookiehantering.
Läs mer

Artikelanpassningar - TT-mall

Möjlighet att använda artikelanpassningar i TT-baserad produktsida. TT = Template Toolkit.


DPL - Standardgrupp

Mindre justering i Dynamic Product Lists gällande artikels standardgrupp. Dynamic Product Lists är en funktion för dig som vill jobba med specifika produktlistningar i din e-handel. Med DPL kan du låta systemet placera produkter i dina "egna" produktgrupper och tillbehörslistor utifrån urvalsregler du själv väljer.


Saldofix - Flerlager

Korrigering för vissa problem med negativt/positivt saldo på artikel i flerlagerhanteringen.


Kunder - Uppdatera kontaktperson

Korrigering för uppdatering av kunds kontaktperson i webbadmin.


Utökat stöd för länk till köpvillkor

Förbättringar gällande inställningar för köpvillkorslänk. Som tidigare går det att koppla köpvillkor i kassan till webbsidor genom att ange en webbsidas ID som länk. Nu går det även att använda funktionen "extern länk" som finns som alternativ i Askås hantering av webbsidor. ID för extern länk hittas i vänsterkolumnen i vyn Webbsidor/Lista sidor.

Inställningar för Köpvillkorslänk finns under Inställningar/Kassan.


Specter ERP - Adressfält

Ytterligare justering i integration med Specter. Extra adressfält kan lämnas tomma om de tidigare haft ett värde.                 


Stafflade priser i snabbordervyn

I vyn för snabborder för kunder, finns det nu stafflade priser.


AMA - Gränssnitt

Mindre gränssnittsförbättring nära man skapar ny aktivietet i Askås Marketing Automation.


Askås Product Engine - filter_categories

 Justering så att fält för filter_categories nu finns tillgängligt i admin för kunder som kör Askås Enterprise och Askås Product Engine.

Språkbegränsning - Grupper i Varumärken

Korrigering för bättre hantering vid språkbegränsning av artiklar i funktionen för artikelgrupper i varumärken.


Epost fakturaadress - Export

Stöd för separat epost knuten till fakturaadress i exporter.                                        

Relaterade funktioner och integrationer

Askås Product Engine
Produktinformation - PIM