Sök

Version 12.10.4

Nya typer av system-loggning

Specter ERP. Hur lång tid anrop till Specter tar. Ger utökade möjligheter till felsökning och att utreda om eventuella problem ligger hos Specter eller Askås.

Askås Information Manager. Loggning av hur många tecken som översatts i Askås Information Manager.

Inloggning. Loggning av hur många inloggningsförsök som gjorts i Askås admin. Säkerhetshöjande loggning som ger möjlighet att identifiera dataintrång och annat misstänkt beteende.                     

 

Avarda 3 - Delbetalningswidget

Nytt stöd för att visa delbetalningswidget för Avarda Checkout 3 på produktsidor.

                      

Moms - Orderrapport

Korrigering för moms i orderrapport i andra valutor än standardvaluta. Tidigare användes 25 procent för momsuträkning oavsett vilken momssats som var kopplad till en order. Detta är nu ågärdat.

                     

Loggning av filuppladdning

Lagt till loggning av filuppladdning, i admin och butik.                 

                     

Avgiftsintervall - Duplicera fraktmetod

När du skapar fraktmetoder finns möjlighet att duplicera en befintlig fraktmetod och skapa en ny med samma inställningar som grund. Om avgiftsintervaller fanns på en fraktmetod så följde dessa tidigare inte med vid duplicering. Detta har åtgärdats.

                                          

Dubbla medskick - Korrigering

Ny inställning för att hantera tidigare löst problem med duubla medskick i kassan.

                                                               

Optimering - Loop 54

Optimering av integration med Loop 54, framförallt vad gäller uthämtning av priser.

                                         

Inkrementell export - Askås Product Engine

Justering av gränsvärden för artiklar i inkrementell export i Askås Product Engine. Åtgärd för att motverka problem och förbättra prestanda.                                 

Relaterade funktioner och integrationer