Sök

Version 12.2.21

Relaterade funktioner och integrationer

ASKÅS 12
Askås Translation Service
Integrerad funktionalitet för att beställa översättningar av information och texter via Askås...
Askås Product Engine
Blixtsnabb produktlistning, filtrering och sökfunktion. Redundans och skalbarhet. En del av Askås Enterprise.

Adyen - Ny version

Integrationen med Adyen har uppgraderats till nyare version.

                     

Korrigering kampanjtagg

Korrigeringar angående vissa kampanjtaggar i kombination med ny variantväljare.

                     

Breadcrumbs - grupper i varumärken

Korrigering för problem där dolda grupper i varumärken visades i breadcrumbs.

                     

Status på cronjob

Intern justering, så att status på schemalagda jobb kan ses i WebbAdmin.

 

Askås Translation Service - Visning av antal tecken

Nu visas antal tecken som kommer skickas på översättning i modalen för att skapa ny översättningsförfrågan, i översättningsmodulen för Askås Information Manager.

                     

Visa innebörd av artikelns lagerstatus i artikel-översikten

Tidiagre har det saknats en beskrivning till vad Lagerstatus i butiken innebär, nu finns en beskrivande text under dropdownmenyn, som baseras på fälten Synlig och Beställningsbar.

                     

Specter - Korrigering

Korrigering i integration med Specter för fall där vi inte vill uppdatera saldo.

                                          

ABV - Domänbegränsning

Mindre justering för bättre kontroll av domänbegränsning i ABV-modulen. ABV-modulen är en specialfunktion för åldersvalidering i kassan.

                                          

Begränsning av filtervärden - Askås Product Engine

Ökat den maximala begränsningen för antalet filtervärden som kan visas, Askås Product Engine.

                                          

Snabbsöksresultat - Djupsök

Inkluderar nu snabbsöksresultat med djupsökning som standard för alla kunder som använder Askås Enterprise Search.

                                          

Varumärkesbegränsningar i Sitemap

Korrigering för att ta korrekt hänsyn till begränsningar för generering av varumärken i Sitemap.

                                          

URL-motor - Korrigering

Mindre korrigering i URL-motorn för bättre hantering av fall med querystrings.

 

Metadata bilder

Möjighet till mer text i metadata för bilder.

                                          

Inställning - Medskicksbilder

Kompletterat befintlig funktionalitet för att sätta storlek på medskicksbilder med inställning.