Sök

Version 12.2.21

Relaterade funktioner och integrationer

ASKÅS 12
Askås Translation Service
Automatiserade översättningar via Askås Translation Service.
Askås Product Engine
Blixtsnabb produktlistning, filtrering och sökfunktion. Redundans och skalbarhet.

Adyen - Ny version

Integrationen med Adyen har uppgraderats till nyare version.

                     

Korrigering kampanjtagg

Korrigeringar angående vissa kampanjtaggar i kombination med ny variantväljare.

                     

Breadcrumbs - grupper i varumärken

Korrigering för problem där dolda grupper i varumärken visades i breadcrumbs.

                     

Status på cronjob

Intern justering, så att status på schemalagda jobb kan ses i WebbAdmin.

 

Askås Translation Service - Visning av antal tecken

Nu visas antal tecken som kommer skickas på översättning i modalen för att skapa ny översättningsförfrågan, i översättningsmodulen för Askås Information Manager.

                     

Visa innebörd av artikelns lagerstatus i artikel-översikten

Tidiagre har det saknats en beskrivning till vad Lagerstatus i butiken innebär, nu finns en beskrivande text under dropdownmenyn, som baseras på fälten Synlig och Beställningsbar.

                     

Specter - Korrigering

Korrigering i integration med Specter för fall där vi inte vill uppdatera saldo.

                                          

ABV - Domänbegränsning

Mindre justering för bättre kontroll av domänbegränsning i ABV-modulen. ABV-modulen är en specialfunktion för åldersvalidering i kassan.

                                          

Begränsning av filtervärden - Askås Product Engine

Ökat den maximala begränsningen för antalet filtervärden som kan visas, Askås Product Engine.

                                          

Snabbsöksresultat - Djupsök

Inkluderar nu snabbsöksresultat med djupsökning som standard för alla kunder som använder Askås Enterprise Search.

                                          

Varumärkesbegränsningar i Sitemap

Korrigering för att ta korrekt hänsyn till begränsningar för generering av varumärken i Sitemap.

                                          

URL-motor - Korrigering

Mindre korrigering i URL-motorn för bättre hantering av fall med querystrings.

 

Metadata bilder

Möjighet till mer text i metadata för bilder.

                                          

Inställning - Medskicksbilder

Kompletterat befintlig funktionalitet för att sätta storlek på medskicksbilder med inställning.