Sök

Version 11.11.11

Relaterade funktioner och integrationer

MERFÖRSÄLJNING
Askås Cross Selling
Konverterande, smart merförsäljning.
Askås Marketplace Platform
Skapa din egen marknadsplats och nå fler kunder.
Dynamic Content Manager
Schemalägg hur och när olika typer av innehåll ska visas.

Prestanda - Askås Cross Selling

Prestandaförbättringar i funktionen för Askås Cross Selling, tidigare Upsales.

 

Produktstatus via Meddelandecentralen

Statusmeddelande för nekad produkt (Askås Marketplace) skickas nu via meddelandecentralen.

 

Valuta i rabatterat fraktpris

Korrigering för att visa rabatterat fraktpris korrekt i andra valutor än standardvalutan.

 

Askås Marketplace - Återköpt frakt i självfaktura

Justering för hantering av återköpt frakt, Askås Marketplace.

 

DCM - Bannerytor

Mindre förbättringar i gränssnittet för DCM, Dynamic Content Manager, vad gäller skapa och ta bort bannerytor.

        

Tillgänglighet - Paginering

En ny tagg för paginering av artikelgrupper. Tillgänglighetsanpassad och baserad på template toolkit.

 

Grupper i varumärken, sitemap

Grupper i varumärken genereras nu som standard i sitemaps, tidigare var det inställningsstyrt.

 

Förvalt medskick

Förvalt medskick fungerade inte om kund var inloggad på prislista, det har justerats nu.

 

Kvar till fraktfritt - Varukorgen

Korrigering kvar till fraktfritt i varukorgen, i samband med medskick.

 

Kundnummer i statistik

Tillägg så det går att se kundnummer direkt i statistikvyn för rabattkoder.

 

Artikelbetyg

Möjlighet att få ut mer data till mallen för artikelbetyg.