Sök

Profilering & Analys

Vi erbjuder möjlighet till profilering av frontend och backend.
Profilering & Analys i gruppen Funktioner hos Askås I&R AB (askas_0014)

Profilering & Analys

Askås kan erbjuda Profilering & Analys – en ”hälsokontroll” av din e-handel. Vi har paket för att analysera både backend och frontend, var för sig eller i kombination.

Backend-profilering

Askås profilerar plattformens källkod för anrop till butiken för utvalda vyer (se Mer information). Resultaten analyseras för att hitta eventuella optimeringsmöjligheter och baserat på det ta fram åtgärdspunkter för att snabba upp anropen.

I samband med profileringen mäts även svarstider för de utvalda vyerna. Dessa svarstider används för att kunna jämföra förbättringar som sker vid en eventuell optimering.

Frontend-profilering

Askås .

Optimering

Enklare åtgärder och optimeringar ingår. Framkommer behov av större optimeringar kan åtgärdsförslag tas fram och offereras separat.

 • Mer information

  Dessa vyer profileras (Backend)


   Startsidan - Artikelgrupp, cachad - Artikelgrupp, icke-cachad - Produktsida - Varumärke - Webbsida - Kassan
    
   OBS. Askås profilerar enbart anrop till butiken, här ingår alltså inte om stora bilder laddas in eller annan påverkan av design.


   Generell information

   Askås arbetar kontinuerligt med att optimera generell serverprestanda och plattformens grundfunktionalitet – men en e-handel består av en mängd komponenter utöver det. Egna inställningar, egen frontend-design, vilka moduler och komponenter man använder, externa partners och funktioner. Allt detta är faktorer som påverkar.

   Tre saker att tänka på

   NÄR? Helst i god tid innan en förväntad trafikökning. Blir det för tätt inpå exempelvis Black Week kan det bli svårt att hinna med att vidta behövda åtgärder

   VARFÖR? För att identifiera flaskhalsar och problem och åtgärda enklare brister. Profileringen kan även komma att även visa på eventuella omfattande brister som kräver mer genomgripande åtgärder

   HUR OFTA? Om det har adderats funktioner, ny design eller fler externa system i e-handelskedjan kan helheten såklart påverkas. Om det handlar om stora förändringar kan det vara värt att göra en ny profilering för att få en uppdaterad bild.

  • Kostnad

   Kontakta Askås för mer info/beställning: sales@askas.se eller 0533 - 69 16 00