Sök

Programmerarens dag - Värd att fira!

Den är kanske inte årets mest spektakulära högtid men det kanske den borde vara. Programmerarens dag lyfter fram betydelsen och möjligheterna med programmering.

Den är kanske inte årets mest spektakulära högtid men det kanske den borde vara. Programmerarens dag lyfter fram betydelsen och möjligheterna med programmering.
Vi på Askås vill självklart passa på att hylla våra egna programmerare och även inspirera ungdomar att välja en yrkesbana med goda framtidsutsikter.

Intresset för programmering var det som fick Askås VD Jonas Askås att för snart 25 år sätta en liten boll i rullning. Inom några år hade en e-handelsplattform börjat utvecklas och resten är, som det brukar heta, historia. Alla personalgrupper är såklart viktiga för företagets framgång men det som programmerarna gör är på många sätt helt grundläggande delar av vår och våra kunders framgångar.

Jonas Askås minns tillbaka på hur hans nyfikenhet och intresse för datorer och programmering blev startskottet för det som idag är en av Sveriges ledande e-handelsleverantörer. Ett företag som sysselsätter över 60 personer med hundratals framgångsrika e-handlare som kunder.

– Att jag 25 år senare skulle kunna blicka tillbaka på den här resan anade jag såklart inte då. Men det är det som är så fantastiskt med digitaliseringen och den teknik som ligger till grund för utvecklingen. Även ifrån en liten ort i Värmland är det möjligt att skapa tekniska lösningar som kan konkurrera på en global marknad.

Intresset för att själv programmera och utveckla Askås e-handelsplattform finns i högsta grad kvar.

"Ja, än i dag brinner jag för programmering och det man kan åstadkomma med välskriven och effektiv kod."
Jonas Askås


Jonas Askås, VD


”Våra kunder förväntar sig det bästa”

Nedan ger tre av Askås medarbetare sin syn på programmering som yrke och Askås som en arbetsplats där utmaningar och möjligheter går hand i hand.

David Pedersen, backend-utvecklare

– Det roligaste med programmering är utmaningen att få lösa problem. Att ta fram kraftfulla och marknadsledande funktioner e-handlarna har användning av. Våra kunder förväntar sig det bästa vilket också driver oss att ständigt utvecklas och tänka kreativt.

Jimmy Grimberg, backend-utvecklare

– Jag gillar programmering och Askås som arbetsplats för att man dagligen får vara med och förbättra e-handelsplattformen som sådan och därmed våra kunders förutsättningar att lyckas. Det är ett kreativt arbete som handlar om att hitta de bästa sätten att lösa de utmaningar man ställs inför.

Hampus Johannesson, backend-utvecklare

– Att som 20-åring få anställning och chansen att utvecklas på Askås har varit väldigt stimulerande. Att ta fram och implementera olika lösningar som testas av och fungerar i verkligheten för våra kunder är riktigt kul. Jobbet blir aldrig enformigt och man lär sig nya saker hela tiden.

Programmerarens dagDavid Pedersen, Jimmy Grimberg, Amalia Rååd och Hampus Johannesson

Programmerare – ett framtidsyrke

Att få ungdomar och även människor som redan är etablerade på arbetsmarknaden att se programmering som en lockande yrkesbana är självklart något vi på Askås strävar efter. Flera undersökningar och rapporter lyfter fram systemutveckling och programmering som områden där jobbmöjligheterna är mycket goda redan idag och kanske ännu mer på några års sikt.

Askås HR-ansvariga Amalia Rååd berättar att behovet av kompetenta utvecklare och programmerare fortsatt är påtagligt.

– Vi är ett bolag som växer och vi ser inte att utvecklingen stannar av. E-handelsbranschen i sig i expanderar kraftigt och vårt rekryteringsbehov kommer kvarstå under lång tid framöver.

Vi rekryterar seniora och juniora programmerare med en examen i bagaget. Men vi har även väldigt goda erfarenheter av programmerare som kanske inte alltid valt den akademiska vägen.

– Att jobba inom IT och programmering handlar inte enbart om att ha rätt utbildning. Det är minst lika viktigt att det finns ett grundmurat och genuint intresse för det kreativa hantverk som programmering är, säger Amalia Rååd.

Läs mer om att jobba på Askås

FAKTA - Programmerarens dag

Programmerarens dag firas på årets 256:e dag. Dagen infaller 13 september utom under ett skottår då dag 256 blir 12 september.

Siffran 256 motsvarar antalet distinkta värden som kan representeras med en åttabitars byte.