Sök

Ny lag för online-betalningar

Betalning med kredit får inte visas först eller vara förvalt när e-handelskunderna ska betala. Detta blir verklighet i och med den nya lag som träder i kraft 1 juli.
Ny lag för onlinebetalningar

Betalning med kredit får inte visas först eller vara förvalt när e-handelskunderna ska betala. Detta blir verklighet i och med den nya lag som träder i kraft 1 juli. Syftet med lagen är att motverka svenskarnas skuldsättning.

Det är ett från många håll kritiserat lagförslag som klubbades igenom av riksdagen i slutet av mars. Flera e-handlare och betalningsleverantörer har luftat sitt missnöje och menar att lagens syfte – att motverka konsumenternas skuldsättning – inte kommer uppnås.

Kritik har även riktats mot att lagen kan komma att jobba emot faktura som betalmetod och att kortbetalningar ökar. Något som kan leda till ett försämrat konsumentskydd och en återgång till en tid då kortbedrägerier var mer utbrett än i dag.

Askås VD Jonas Askås ser ambitionen med lagen som god. Att minska överskuldsättningen i samhället är naturligtvis bra.

– Ja, det tycker jag. Att jobba emot skuldsättning och motverka att människor konsumerar över sina egentliga tillgångar ställer vi oss bakom. Sedan är det tveksamt om lagen kommer få denna positiva effekt i praktiken, säger Jonas Askås.  

Lösningar i Askås plattform

Enkelt förklarat slår den nya lagen fast två saker. Dels att ett betalningsalternativ som ger konsumenterna kredit aldrig får vara förvalt. Dels att kreditbetalning inte får visas först i kassan. Det innebär att faktura, delbetalning och kreditkort inte får lyftas fram som huvudsakligt betalsätt när en kund ska betala.

Direktbetalning via bank eller Swish är exempel på alternativ som kan presenteras först.

Är du en av Askås kunder som inte använder dig av någon checkout finns det inbyggda smidiga lösningar för att kunna leva upp till lagstiftningen. Handlaren kan enkelt ta beslut att placera direktbetalning via internetbank eller Swish som första alternativ.

– Alla som använder Askås egen kassa i sin e-handel har sedan länge själva kunnat sortera och presentera de olika betalsätten som man önskar. Därmed kan man enkelt se till att direktbetalnings-alternativ visas först och följa lagstiftningen på det sättet, säger Jonas Askås.

 

Information från våra partners

Askås har idag samarbete med nio olika betalningsleverantörer som erbjuder checkout-lösningar.

Vi har ställt tre grundläggande frågor:

1. Hur ser ni på lagstiftningen generellt?

2. Vilka åtgärder har ni vidtagit?

3. Vilken information har ni gett till era handlare?

Nedan hittar ni information från de betalleverantörer som har svarat på våra frågor. Klarna och Collector har också fått frågorna men valt att inte delta.

Har ni ytterligare frågor gällande den checkout ni använder ber vi er kontakta era respektive kontaktpersoner hos er partner.


▶ Qliro


Vi vill alla sänka risken för överskuldsättning, problemet med den nya lagen är att den inte är inriktad på just detta. När vi pratade med politiker var det tydligt att de (liksom vi) tycker att det är viktigt att konsumenten ska göra medvetna val. Sen ska vi som kreditgivare göra ordentliga kreditbedömningar för att minska risken att vi lånar ut pengar till kunder som inte har möjlighet att betala tillbaka, det är det ingen som vinner på. Det bästa stödet vi kan få är att branschen ges de förutsättningarna genom ett nationellt skuldregister med uppdaterad kreditdata.

Vi liksom våra handlare gillar inte att man ska detaljreglera hur vi ska utforma vår kassa. Men vi kommer givetvis att anpassa kassan efter den nya lagen med målet att den fortsatt ska vara lika friktionsfri som tidigare. Fokus kommer att vara att tydliggöra för kunden om de vill betala innan eller efter de fått varan så att de även fortsatt ska kunna göra ett medvetet val av betalmetod.

Vi har haft eller kommer ha möten med alla våra handlare. Vi visar en demo på vilka förändringar vi har på gång och vi har fått väldigt bra feedback från de handlare vi hittills haft kontakt med.

Läs mer


Swedbank Pay


Vi är medvetna om lagen och vårt ställningstagande är att agera i linje med den. Det går att ha åsikter kring lagens utformning, men det är en annan diskussion. Vår prioritet är att säkerställa att våra tjänster och kunder följer lagkraven och samtidigt bibehåller en optimerad konsumentupplevelse.

Vi kommer inom kort att gå ut med mer omfattande information om vilka ändringar vi gjort. Det rör sig om avtalsmässiga ändringar men även tekniska ändringar i våra betalsätt. I vår checkout kommer till exempel Swish alltid att vara förvalt som betalsätt.

Vi kommer inom kort gå ut med mer information till våra kunder om lagens innebörd, vad vi gör för att följa den och vilka konsekvenser det har för våra handlare.

Läs mer

  

Resurs Bank


Legala justeringar är naturligtvis något vi alltid följer och vi ser positivt på att Konsumentverket driver på frågan om hållbar kreditgivning. Detta är något vi själva arbetat med under lång tid.

Vi har tidigare låtit handlarna rangordna och välja betalningsalternativ och denna möjlighet tas nu bort. Framöver kommer vi på Resurs Bank uppdatera vår checkout och det är vi som ser till att handlarna därmed uppfyller de nya lagkraven samtidigt som vi säkerställer att slutkunden får en fortsatt bra köpupplevelse.

Vi kommer att höra av oss med mer information till våra handlare när det närmar sig datumet för lagändringen.

Läs mer

 

Nets


Vi välkomnar initiativ som minskar risken för konsumenter att skuldsätta sig i onödan och vet att det är extremt viktigt att kunden alltid förstår vilka betalningsvillkor de godkänner. Vi tror dock att det kan ske utan att tumma på konsumentens möjlighet att genomföra köpet snabbt och enkelt och välja det betalsätt de känner sig trygga med.

Vi kommer säkerställa att våra lösningar följer de nya kraven och jobbar just nu på att se till att betalningen fortsatt är lika konverteringsoptimerad som tidigare. Det kan innebära att vi ändrar på hur vi presenterar betalsätten litegrann, men det kommer fortsatt vara enkelt för konsumenten att få en överblick över de alternativ som finns och vad de innebär.

Vi förväntar oss inga stora förändringar för våra kunder, eller i köpresan från konsumentens håll. Mer information kommer när vi närmar oss juli.

Läs mer

  

▶ Ecster


Vi tycker inte att lagen direkt förenklar för varken slutkunden eller e-handlaren. Den är otydligt skriven vilket ger utrymme för olika tolkningar vilket är olyckligt.

Vi har gjort en utredning kring vad vi och våra kunder behöver vidta för åtgärder för att följa den nya lagen. Vi har även anpassat våra system.

Vi kommer att skicka ut ett informationsbrev till alla våra kunder inom kort med information kring lagen och vad det innebär för var och en beroende på vilken betallösning de har hos oss.

Läs mer

 

Avarda


Vi tror att denna lag är ett resultat av att vissa betalningsaktörer har gjort det svårt att betala direkt i kassasteget via dolda betalsätt. Hade alla aktörer varit transparenta och gjort det lika enkelt att hitta alla betalsätt hade vi inte varit i denna situation idag. Tyvärr blev lösningen på detta problem att lagstifta i detalj att det mest populära och trygga betalsättet i Sverige ej får vara förvalt eller högst upp i kassan. Vi ställer vi oss negativa till utformningen av lagen men positiva till att regeringen vill motverka överskuldsättning bland hushållen.

Vi har redan olika lösningar klara inför 1 juli och vi kommer hjälpa våra samarbetspartners att följa lagen. Vi kommer inte ha en generell lösning för alla handlare utan ha en dialog med varje enskild samarbetspartner.

Läs mer

  

Svea Ekonomi


Lagändringen kan innebära att vi tvingas göra det lite mindre enkelt för konsumenterna, men i det stora hela kommer det knappast att påverka handlarnas affärer.

Vi har förberett för att ändra ordningen på hur vi visar upp våra betalsätt till den 1 juli.

Vi har ännu inte informerat våra kunder hur detta kommer att se ut men vi kommer att göra det i god tid innan 1 juli. 

Läs mer  

"Alla som använder Askås egen kassa i sin e-handel har sedan länge själva kunnat sortera och presentera de olika betalsätten som man önskar"

Jonas Askås, Grundare och VD

Jonas Askås, grunadare och VD   

▶ Läs mer om Riksdagens beslut