Sök

Grön drift med GleSYS och Askås

Hållbarhet och miljötänkande blir en allt viktigare faktor i den tuffa konkurrensen om e-handelskunderna. Med Askås som leverantör och GleSYS som driftpartner bidrar din e-handel till att minska utsläppen av koldioxid.Förnyelsebar och miljömärkt el driver GleSYS samtliga datacenter. Överskottsvärmen som genereras levererar energi till tusentals bostäder i Stockholm och Falkenberg.

Med Askås som plattformsleverantör och GleSYS som driftpartner bidrar din e-handel till att minska utsläppen av koldioxid.

Hållbarhet som konkurrensmedel

Hållbarhet och miljötänkande blir en allt viktigare faktor i den tuffa konkurrensen om e-handelskunderna.
Logistikhantering, paketering och produkterna i sig kan attrahera eller avskräcka en miljömedveten potentiell kund.

En faktor som är svår för en enskild e-handlare att påverka är driften. Datacenter-näringen som i Sverige har kommit att bli något av en basindustri är utan tvekan betydelsefull. Redan idag släpper datacenter globalt sett ut koldioxid i nivå med flygindustrin och andelen kommer att öka kraftigt de närmsta tio åren.

Askås driftparter GleSYS har sedan länge haft hållbarhet och effektiv energianvändning som en grundsten i sin verksamhet.
Hösten 2020 blev detta än mer tydligt då bolagets nya datacenter i Falkenberg invigdes.

Glesys hållbara datacenter i Falkenberg

"Vi ser det som en avgörande faktor för att kunna vara långsiktigt
framgångsrik och attraktiv som datacenter- och molnleverantör."
Petter Knutsson, Marknadsansvarig GleSYS.

Sedan tidigare har GleSYS ett center i Stockholm med en positiv miljöpåverkan. Datacentret drivs av förnyelsebar el och överskottsvärmen tas till vara och skickas ut på fjärrvärmenätet. Omkring 1000 lägenheter i Stockholm värms med överskottsenergi från GleSYS.

– När vi behövde mer utrymme för serverhallar och kontor i Falkenberg var det självklart att vi skulle ha en hållbar och energieffekt lösning. Nu är datacentret knutet till fjärrvärmenätet och kapaciteten motsvarar uppvärmning av 1700 villor. Det är 25 procent av fjärrvärmen som Falkenbergs Energi levererar, säger Petter Knutsson.

5,5 ton

Så mycket bidrar Askås kunder till att minska koldioxidutsläppen per år.

”Att jobba med en partner som ligger i framkant när det gäller hållbarhet är självklart positivt. Det ger möjlighet för oss och våra kunder att trovärdigt kunna lyfta fram driften som en miljömässig vinst”.
Jonas Askås, VD Askås.

 

Fakta – GleSys

Det nya datacentret i Falkenberg är 4000 kvadratmeter stort. Kontor och personalutrymmen är integrerade i samma byggnad som serverhallarna.

Centret har Skyddsklass 3 med redundanta nätverksanslutningar. Förbundet från två olika väderstreck och från två oberoende internetleverantörer.

Datcentret i Falkenberg har en kapacitet för att värma 1700 villor och centret i Stockholm värmer upp 1000 lägenheter.

GleSys är ISO-certifierade inom miljö, IT-säkerhet och kvalitet.


Fakta – Utsläpp och elförbrukning

Globalt står datacenter för 3 procent av elförbrukningen och 2 procent av koldioxidutsläppen.

Det innebär att den växande datacenter-branschen redan har utsläppsnivåer i nivå med flygindustrin.

Nivåerna väntas dessutom öka till 20 procent av elförbrukningen och 5,5 av koldioxidutsläppen inom 5­­–10 år.

Mer om Askås och GleSYS

Askås grundades 1997 av bolagets nuvarande VD Jonas Askås. GleSYS har gjort en resa som på många sätt påminner om den som Askås har gjort. Bolaget grundades av Glenn Johansson 1999 och sedan dess har det handlat om tillväxt och positiv utveckling.

Läs mer