Sök

GleSYS och Askås sköter driften

Askås mångåriga driftpartner GleSYS är en aktör som ständigt ligger i framkant och bolaget kan möta alla de högt ställda krav på drift och hosting som svenska e-handlare har idag och i framtiden.

Dedikerade servrar, VPS, skalbarhet, cloudtjänster och redundans. Tjänster och begrepp inom drift och hosting är i ständig förändring. Askås mångåriga driftpartner GleSYS är en aktör som ständigt ligger i framkant och bolaget kan möta alla de högt ställda krav som svenska e-handlare har idag och i framtiden.

– Vi är ledande på e-handel i Sverige och vi har en god förståelse för e-handlarnas behov gällande kapacitet, upptid och säkerhet, säger Petter Knutsson, marknadsansvarig på GleSYS.

Falkenbergsbaserade GleSYS har gjort en resa som på många sätt påminner om den som Askås har gjort de senaste 20 åren. Bolaget grundades av Glenn Johansson 1999, från början mer som ett hobbyprojekt än någonting annat. I lokalerna på Västra Gärdet i Falkenberg drev Glenns föräldrar glasögontillverkning på den tiden men Glenn hade tankarna på annat. GleSYS började leverera webbhotells-tjänster och resan hade därmed startat.
 
Sedan dess har GleSYS ständigt utvecklats och anpassat sig till marknadens behov och förändringar. Företaget har alltid varit på tårna gällande nyheter och därmed legat i framkant tekniskt men även i fråga om servicegrad.
 

– Våra kunder har alltid beskrivit oss som enkla att ha att göra med, tillgängliga med en snabb och korrekt support. Vi är snabbfotade och det är något som uppskattas, säger Joakim Jarstorp, kund- och datahallsansvarig på GleSYS sedan 2012.Driftchefen Stefan Eriksson tillsammans med Petter Knutsson, marknadsansvarig på GleSYS.

Ända sedan starten har GleSYS växt stabilt från år till år. 2012 påbörjades byggnation av ett datacenter i Stockholm och invigningen av detta året därefter markerade ett nytt kapitel i företagets framgångsrika berättelse.

– Detta var den första stora expansiva satsningen på ett nytt kontor och ett nytt datacenter. Idag har vi två serverhallar i Stockholm, berättar Joakim.

Huvudkontoret ligger fortfarande i Falkenberg och det finns dessutom långt gånga planer på en storsatsning på ”hemmaplan”. Ett nytt högkvarter ska byggas i tre plan med flera serverhallar och kontorslokaler. GleSYS rustar således för en framtid fylld av fortsatt tillväxt.

Total hosting

Avgörande för att kunna attrahera och behålla kunder är såklart det som en driftleverantör konkret erbjuder när det gäller stabilitet, servicegrad och olika typer av tjänster. GleSYS och därmed Askås kunder kan räkna med högsta kvalitet på tjänsterna och ett utbud av tekniska lösningar som mer än väl täcker in allt det som efterfrågas i en ständigt framåtsträvande bransch.

Total hosting är det som levereras. Cloud-lösningar med skalbara virtuella servrar eller en egen dedikerad server. Är kraft, prestanda och redundans särskilt viktigt för kunden? Ja oavsett behov kan GleSYS och Askås möta alla högt ställda krav.

– Vi har kunder i alla branscher och vi är ledande på e-handel i Sverige så vi vet precis vad som är viktigt. Kapacitet och upptid är betydelsefullt för alla men för e-handlare är det helt avgörande faktorer, säger Petter Knutsson.

– Vi har den tekniska expertisen och vi skräddarsyr utefter de behov som våra kunder har. Vi levererar lösningar som är driftsäkra och prestandaoptimerade, säger Joakim Jarstorp.

GleSYS erbjuder alla tänkbara tjänster när det gäller drift och hosting. Serverhallar finns både i Stockholm och som på bilden i Falkenberg.

 

Vid sidan av servicetänkande och optimala tekniska lösningar för kunderna fokuserar GleSYS även på miljön, både lokalt och i ett större perspektiv. All elektricitet som används i verksamheten är 100 procent förnyelsebar och miljövänlig. All värme som genereras i serverhallarna i Stockholm pumpas ut i fjärrvärmenätet och bidrar med uppvärmning till omkring 1000 lägenheter.

– Det här är viktiga frågor för oss och efterfrågas allt mer av våra kunder. Även här i det nya datacentret i Falkenberg är ambitionen att ta vara på överskottsenergin, säger Petter Knutsson.

Askås och GleSYS partnerskap har växt sig starkare och mer betydelsefullt under årens lopp.

– Vår relation är speciell på många sätt och det förs nästintill dagliga kontakter mellan Askås och vår driftavdelning, säger Joakim Jarstorp.

Känslan från Askås sida är lika positiv. Det finns ett väl fungerande arbetssätt och ett stort förtroende som leder fram till ett bra slutresultat.

– Från Askås sida är det avgörande att kunna leverera effektiva, flexibla och trygga lösningar gällande drift och hosting. GleSYS är rätt partner för oss och för våra e-handelskunder, säger Askås VD Jonas Askås.

Stora bilden: Petter Knutsson, marknadsansvarig och Susanne Nilsson, ekonomichef på GleSYS.

 

"Från Askås sida är det avgörande att kunna leverera effektiva, flexibla och trygga lösningar gällande drift och hosting. GleSYS är rätt partner för oss och för våra e-handelskunder".

Jonas Askås, VD Askås I&R

www.glesys.se