Sök

Tillväxt men ökad konkurrens

Det fortsätter uppåt för den samlade svenska e-handeln. Samtidigt finns det utmaningar att möta och en allt tuffare konkurrens från stora utländska aktörer. Det visar rapporten Svensk E-handel 2018 som presenteras av DIBS.
www.dibs.se

Det fortsätter uppåt för den samlade svenska e-handeln. Samtidigt finns det utmaningar att möta och en allt tuffare konkurrens från stora utländska aktörer. Det visar rapporten Svensk E-handel 2018.

– Konsumenterna har verkligen lärt sig att handla från utlandet och för att kunna stå emot blir det viktigt att svenska företag breddar sig och ser nya marknader som en möjlighet, säger Patrik Müller, e-handelsexpert på DIBS.

För tolfte gången släpper betalningsleverantören DIBS sin årliga rapport svensk E-handel. Rapporten ger en träffsäker och synnerligen aktuell bild över hur e-handelsbranschen utvecklas i de skandinaviska länderna. Hur mycket handlar vi för online, vad är det vi värdesätter vid köp på nätet och vilka utmaningar och möjligheter finns att hantera för svenska handlare?

Fortsatt tillväxt är gällande för svenskarnas handel online. Slutnotan landar på 268 miljarder och detta är en siffra som, för den uppmärksamma, känns osannolikt hög jämfört med tidigare år. Enligt rapporten 2017 omsatte e-handeln 109,5 miljarder kronor.

 – I år har vi har använt oss av en ny beräkningsmodell där vi verkligen tar hänsyn till allt som konsumeras på nätet, även hos utländska aktörer. Därmed kan vi ge en mer heltäckande bild av hur det ser ut, säger Patrik Müller.

För att kunna jämföra och får fram tillväxttakten har även 2017 års totala online-försäljning räknats om. Samma beräkningsmodell ger en omsättning på 252 miljarder kronor och det innebär en tillväxt på 6 procent i år jämfört med fjolåret.

Resor minskar

Rapporten delar upp handeln på nätet i tre grupper. Resor, varor och tjänster. Liksom tidigare år utgör resor fortfarande den största andelen – 113 miljarder kronor. Handeln med varor landar på 108 miljarder kronor och tjänster 46 miljarder kronor.

Handeln med resor på nätet går faktiskt emot den övergripande trenden.

 – Vi kan inte säga exakt vad det beror på men resor minskar faktiskt i år. Man kan tänka sig att ett ökat fokus på miljöfrågor har fått till följd att konsumenterna är mindre benägna att köpa långa och mer kostsamma resor.

Per Ahlbom och Patrik Müller på DIBS.

Varuhandeln växer snabbare än vad den totala online-handeln gör. En tillväxt på 11,7 procent presenteras i rapporten. Starkast utveckling hittas inom heminredning och livsmedel.

DIBS lyfter fram den hårdnande konkurrensen från utländska aktörer som en utmaning för svenska handlare. Framförallt män, men även kvinnor blir allt mer bekväma med att handla i utländska webbutiker.

 – Det är utan tvekan så och svenska handlare behöver se möjligheter och bredda sig till nya marknader. När man expanderar till andra länder är det självklart jätteviktigt att man är duktig och tydlig när det gäller information om konsumenträttigheter, tullregler och frågor om returhantering och liknande, säger Patrik Müller.

En intressant spaning kopplat till svenskars välvilja att shoppa globalt är andelen som vänder sig till Amazon. 20 procent av all e-handel från utländska aktörer sker hos den amerikanska ”jätten”.

 – Det är nästan så att vi kan sluta prata om att Amazon är på gång till Sverige. På många sätt är detta redan ett faktum.

Mobile first

En annan slutsats som kan dras av rapporten är att svenska handlare som helt saknar eller har en bristfällig eller omodern e-handelslösning löper stor risk att inte överleva på sikt. Av den totala tillväxten inom svensk handel står e-handeln för 93 procent och inget tyder ju på att denna utveckling kommer förändras.

 – Saknar man helt e-handel eller har en lösning som inte når ända fram, då står man inför en jättestor utmaning. Och det är alltjämt många som ännu inte har sajter som är anpassade för mobilen och det är ju anmärkningsvärt. Det är mobilen som är förstavalet och det är där man måste lägga resurserna, säger Patrik Müller.

Fakta: Svensk E-handel 2018
Svensk E-handel 2018 presenteras av Nets-ägda DIBS.

Rapporten är baserad på en YouGov-undersökning som genomfördes under andra kvartalet 2018.

7000 personer i åldrarna 15 till 74 år i Sverige, Norge, Danmark och Finland har intervjuats om sina e-handelsvanor.

Ladda ner rapporten i sin helhet – Klicka här


Röster från
tre Askås-kunder

1. Hur beskriver ni er utveckling under 2018?

2. Vilka är era utmaningar inför framtiden?

3. I rapporten lyfts det att hälften av alla svenskar avbryter sina köp. Hur jobbar ni för att få ner den siffran?

4. Konkurrens från utländska sajter ökar generellt, märker ni av detta?

5. Hur ser ni själva på att inleda eller fortsätta en global expansion?

Roberto Mazzarella, Stefan Söderlund, SoffaDirekt

 
1.
Vi är nöjda. I dagsläget ser vi ut att överträffa våra förhoppningar, vilket självklart är positivt.

2. En stor utmaning ligger i att kunna växa organisationsmässigt i samma takt som vi växer i omsättning.

3. På en rad olika vis, där vi inte vill gå in på detaljer.

4. Nej, vi arbetar inom en bransch som inte påverkas i samma utsträckning av internationella konkurrenter.

5. Vi kommer att gå globalt under 2019.

Rickard Liljeros, Nordiska Galleriet


1.
Mycket god. Trots att vi ser att marknaden har dämpats har vår utveckling gått bra. Vårt intåg på e-handelsmarknaden verkar vara uppskattat av kunder som handlar både mindre och större varor. 

2. Att få kunder att våga handla dyra varor online utan att först ha "provat" dem. Hur skapar vi en digital upplevelse som efterliknar den vi ger i butik?

3. Mer förtroendebygge i alla led. Vi fokuserar framöver på att skapa en relation med kunden som gör att de litar på att de får bästa service, bästa pris och bäst upplevelse hos oss.

4. Till stor grad ja. Vår marknad i Sverige är relativt liten med lite konkurrens. Därför letar kunderna utomlands och de utländska konkurrenterna blir allt aggressivare mot vår marknad. 

5. Vi tittar främst på att bli stabila i vårt hemland för att sedan titta på grannländerna. Full global expansion är långt bort.

Fredrik Palm, vd Desenio

 
1.
Vi fortsätter att göra samma saker som förra året och försöker vara lite bättre och lite snabbare hela tiden. Fortsatt god tillväxt på samtliga marknader.

2. Det finns utmaningar på många olika plan. Mycket handlar om att få våra partners, däribland Askås, med på resan i samma hastighet som vi själva vill röra oss. Sedan ökar komplexiteten för varje ny marknad, exempelvis med att hitta rätt lager och logistiklösningar, betalsätt, språkkompetens och redovisning.

3. Ökad konverteringsgrad är en av de KPI:er vi följer och arbetar med dagligen. Det handlar om allt från att ha en enkel och snabb sajt till att presentera rätt utbud, ha rätt frakt- och betalsätt med mera.

4. Nej, det är inget vi märker. I de flesta fall är det vi som är den utländska sajten.

5. Det ligger i vår strategi att fortsätta vår geografiska expansion.