Sök

Desenio växer med Askås

Desenio har länge varit ett av Sveriges snabbast växande e-handelsföretag. Den fortsatta tillväxten sker med nya plattformen Askås 10 Enterprise som grund.
Askås 10 lanseras 1 mars

De senaste åren har Desenio varit ett av Sveriges snabbast växande och mest lönsamma e-handelsföretag. Den fortsatta tillväxten sker med nya e-handelsplattformen Askås 10 Enterprise som grund.

– Det här är en viktig utveckling som gör det möjligt för Desenio att fortsätta växa trafikmässigt samtidigt som vi bibehåller snabba laddtider, säger Desenios VD Fredrik Palm.

När Desenio blev kund till Askås 2014 kunde knappast någon förutspå den resa som bolaget har gjort. Mångdubblad omsättning flera år i följd, strategiska etableringar på mängder av nya marknader och tillväxten har alltid varit förenad med en god lönsamhet.

För att kunna fortsätta på den inslagna vägen och kunna hantera riktigt stora trafikmängder har Desenio sett ett behov av nya tekniska lösningar gällande drift och hantering av produktdata. Dessa behov har nu mynnat ut i Askås 10 Enterprise och Askås Product Engine.

Askås utvecklare har byggt en lösning som ger marknadsledande prestanda gällande produktlistning, filtrering och sökfunktionalitet. En serverlösning med skalbarhet och redundans innebär riktigt goda förutsättningar till säker drift i alla situationer.

Fredrik Palm ser positivt på projektet och hur produkten har levererats.

– Lösningen är välutvecklad och har integrerats sömlöst i vår miljö utan att skapa nya tidskrävande rutiner, säger Fredrik Palm.

Hanterar höga trafikmängder

Att kunna hantera höga trafikmängder generellt och dessutom ha en lösning som håller även vid extrema försäljningstoppar är en annan given framgångsfaktor för Desenio, liksom för andra e-handlare.

– Att våra sajter fungerar med snabba laddtider är alltid viktigt. Under perioder när vi förväntar oss mycket trafik och försäljning är det förstås om möjligt ännu viktigare eftersom varje eventuellt fel eller långsam laddtid direkt resulterar i lägre orderingång, säger Fredrik Palm.

Att ligga i teknisk framkant med ambitionen att vara marknadsledande är en inställning som delas av Askås och Desenio.

– Det är viktigt för oss att alla våra leverantörer, oavsett område, har samma ambitionsnivå som vi själva har vad gäller utveckling, hastighet, kvalitet, hållbarhet och andra viktiga faktorer. Detta krävs för att vi ska kunna erbjuda produkter och service i linje med vårt varumärke och våra kunders förväntan, säger Fredrik Palm.

"Lösningen är välutvecklad och har integrerats sömlöst i vår miljö"

Fredrik Palm, VD Desenio

 Vill du testköra
Askås Product Engine?

Kika i så fall in i vår Demobutik.

Askås Product Engine - En del av Askås Enterprise