Sök

Askås 12 med Askås Information Manager lanseras under våren

Askås jobbar ständigt med lösningar som förenklar vardagen för e-handlarna. I Askås 12 som lanseras till våren ingår AIM, Askås Information Manager som har integrerade funktioner för att beställa översättning av information och texter direkt i plattformen.

I våras släppte vi den elfte versionen av Askås e-handelsplattform. Sedan dess har vi arbetat med nya och förbättrade moduler som kommer ingå i Askås 12. 

­– Vår ambition är att lansera en större uppdatering av vår plattform varje år. Askås 12 kommer innehålla en mängd helt nya funktioner, inte minst gällande produktinformation och möjlighet att initiera automatiserade översättningar av innehåll direkt ifrån WebbAdmin, säger Jonas Askås, grundare och styrelseordförande.

Askås 11 som släpptes våren 2022 innehöll bland annat en fristående version av Enterprise Search och Dynamic Product Lists, en tilläggsfunktion för att dynamiskt kunna skapa produktlistor med en lång rad egenskaper och urval. Tvåfaktorautentisering i WebbAdmin var en annan ny funktion som levererades med ”elvan”.

Nu när Askås 12 håller på att färdigställas kan vi meddela att en lång rad nya och på många sätt revolutionerande funktioner byggs in i plattformen. Det handlar inte minst om Askås Information Manager som är ett paket av funktioner gällande innehåll, information, texter och översättningar

"Vi vill alltid leverera lösningar som gör våra kunders vardag enklare och effektivare. Ett område som är väldigt viktigt och ofta tidskrävande för många e-handlare är arbete med texter, innehåll och översättningar. Med AIM och de nya helintegrerade funktionerna för att att beställa översättning av information och texter direkt i plattformen skapar vi något helt nytt som avsevärt förenklar vardagen för alla e-handlare"
Jonas Askås

AIM - Askås Information Manager

AIM är vårt samlingsnamn för ett antal smarta moduler för hantering av innehåll i e-handelsplattformen. Där finns bl.a. följande.

Komplett digital analys

 • Mer information
  Ändringsloggen är en automatiserad versionhistorik och logg som registrerar ändringar av olika typer av informationsfält för artiklar, artikelgrupper och varumärken. Ändringsloggen ger en tydlig översikt och spårbarhet över utförda ändringar. Administratören kan öppna och behandla en enskild ändring. Är ändringen korrekt markeras den som Hanterad. Det är även möjligt att återställa ändringen och manuellt redigera och spara om en genomförd ändring.

Komplett digital analys

 • Mer information
  Funktioner och inställningar gällande manuella eller automatiska översättningar via Askås TAPI (Translation API). Direkt ifrån WebbAdmin kan du beställa översättningsjobb av texter och annan information. Översättningsjobben adderas till en översättningskö som med automatik eller efter manuell hantering skickar "jobben" på översättning. Detta gör arbetet med översättningar betydligt enklare och ett helt nytt arbetssätt kan tillämpas. Borta är behovet av separata mailslingor, Excelfiler och post-it-lappar. AIM spårar ändringar och du som användare bestämmer vad du vill översätta. Översättningarna har endast en transaktionskostnad.

Komplett digital analys

 • Mer information
  Funktion för att söka och jämföra data för artiklar, artikelgrupper och varumärken uppdelat på olika språk. Du kan snabbt lokalisera informationstyper som saknas i din butik och vidta åtgärder. Utifrån resultatet kan du göra ändringar direkt i funktionen. Det finns också möjlighet att snabbt exportera ut en CSV-fil du kan komplettera, ändra och rätta till innan du importerar in informationen i systemet igen.

Komplett digital analys

 • Mer information
  Snabb och smidig funktion för att kopiera information från en produkt till en eller flera produkter. Du väljer vilken produkt/artikel du vill hämta information ifrån och du anger vilken typ av information. Det kan handla om produkttexter, bilder, varumärke, artikelgrupp och mycket annat. Sedan anger du en eller flera produkter informationen ska kopieras över till.

Fler funktioner

Kraftfull sök
Askås Enterprise Search

Askås Enterprise Search är en smart sökfunktion för höjd konvertering.

CRM
Askås Marketing Automation

Mångsidigt CRM-system för automatiserade utskick.

Askås Product Engine

Blixtsnabb produktlistning, filtrering och sökfunktion. Redundans och skalbarhet.

Dynamic Product Lists

Skapa listor av produkter dynamiskt utifrån egna regler och urval.