Sök

Version 12.12.10

Utökat och förbättrat stöd för alt-texter

Vi har utvecklat systemhanteringen av alt-texter. Dessutom har det lagts till möjlighet att lägga in alt-texter på flera typer av bilder.

Alla produktbilder (inte enbart zoom och normal), artikelgruppsbilder, loggor på betalmetoder/varumärken och bilder kopplade till produktegenskaper kan nu förses med alt-texter. Man anger alt-texter på dessa via knappen Metadata som ligger i anslutning till bilduppladdningen.

Vi har även lagt till stöd för Modtime på dessa bildtyper. Modtime har funnits för produktbilder men inte övriga typer av bilder.

Modtime står för modified time och är ett sätt att märka upp en bilds sökväg med en tidsstämpel. När man uppdaterar bilden i framtiden så uppdateras också modtime. Detta hjälper när webbläsare har sparat bilder i sin cache. Exempel på problem som varit är när man velat uppdatera en fraktmetod med ny logga men inte kunnat se att det slagit igenom i kassan. Den gamla bilden har fortfarande visats då den blivit cachad i webbläsaren. Modtime löser detta.

 

Ikon - Tag X betala för Y

Korrigering för domänbegränsning som i vissa fall gjorde att ikon för kampanjtypen Tag X betala för Y inte visades korrekt.

 

Validering - ACE-formulär

Korrigering så att validering fungerar korrekt i widget för formulär, Askås Content Editor.

Relaterade funktioner och integrationer