Sök

Version 12.11.8

Hantera leveransdag - Modul

Vi har vidareutvecklat funktionen Hantera leveransdag. Denna funktion ger möjlighet att låta slutkonsumenterna välja leveransdatum framåt i tiden. Det går även att ställa in brytpunkter när en beställning senast ska ha gjorts för att ett leveransdatum ska vara valbart i kassan. Brytpunkterna tar hänsyn till produkternas lagerstatus/leveranstid.

OBS. Detta är en tilläggsfunktion som kan kräva design, utveckling och testning för att fungera ihop med externa system som ERP och fraktjänster. Kontakta Askås om du vill veta mer.

Artikelanpassning - Förifylld checkbox

Ny inställning gällande Artikelanpassningar. Nu är det möjligt att välja att checkbox för en anpassning ska vara förifylld på produktsidan. Den nya inställningen finns under Anpassningar i vänstermenyn inne på en specifik artikel.

OBS. Gäller endast TT-baserade produktsidor.

Innehåll - Tacksida efterköp

Komplettering av funktion för att infoga innehåll via webbsidor och innehållsblock på tacksida efter köp. Funktionen fungerade tidigare inte när mallar baserade på Template Toolkit användes. Funktionen hittas i vyn Huvudinställningar för kassan under Inställningar.


Statistik - Tidsintervall

Korrigering av att valt tidsintervall inte visades korrekt i statistikvyn. I vissa lägen visades en extra månad utanför tidsintervallet.


ACE - Förhandsgranskning per domän

Det finns nu stöd för att förhandsgranska en webbsida gjord med Askås Content Editor på korrekt domän.

         
Artiklar under bevakning - Bevakningslistor

Mindre grafisk justering i vyn för bevakningslistor som är en del av funktionen Artiklar under bevakning.

Relaterade funktioner och integrationer