Sök

Version 12.10.2

Artikelnummer - AMP

Inställning som gör att SKU för artiklar i Askås Marketplace inte ska kunna skapas med mellanslag eller åäö.

                 

Justering kundregistrering

Korrigerat problem med att det gick att skapa flera kunder med samma användarnamn.

                     

Korrigering - Rabattkoder, abonnemang

Justerat problem med att begränsning för att använda rabattkod enbart på abonnemangsorder inte fungerat korrekt.

                     

Justering för 0.01 pris vid 100% rabatt 

Korrigering för 100% rabatt på en vara via kampanj, där priset inte visades korrekt i valutan euro.

                                            

Möjlighet att dölja artgrp från VIG

Möjlighet att på artikelgruppsnivå dölja alla eller vissa tillhörande Varumärke-i-grupper grupper.

                     

Inmatningsspråk utan flerspråksstöd

Korrigering för växling av språk på profil i admin, när flerspråks-licensen inte är aktiv.

                                          

B2B-länder - KCO

Aktiverat fler länder för B2B i KCO. DE, AT och NL.

                     

Moxie Manager

Förbättringar i konfigurationen av Moxie Manager.

                                           

Produktinfo - Interna Dokument

Möjlighet att få ut interna dokument vid ajax-inladdning av produktinfo.

 

Resurs Bank UNFREEZE

Korrigerat flöde för UNFREEZE callbacks från Resurs Bank.

                     

Inakitva sidor - Sitemap

Justerat så att när en ny Sitemap genereras tar den hänsyn till om en websida är inaktiv.

                     

Ta bort permalänk för blogginlägg tillhörande blogfeed

Ta bort permalänk när blogginlägg för den generella bloggen tas bort.

 

                     

Gränssnitt - SET-artikel

 

Förbättringar av gränssnitt för lagerhantering för SET-artiklar i webbadmin.

Relaterade funktioner och integrationer