Sök

Version 12.2.20

Relaterade funktioner och integrationer

Editor för egenskaper

Valet för att köra WYSIWYG-editor på egenskaper, är nu inte en generell inställning utan ställs in på egenskapsnivå. Har du tidigare haft den generella inställningen på, kommer alla befintliga egenskaper få inställningen.

 

Tillgänglighetsarbete enligt WCAG 2.1

Tillgänglighetsarbete inför kommande lag, har utförts i kassan.

 

GeoIP Plugin - Modul

Geo IP-plugin finns nu tillgänglig som modul, för snabbare installation.

                     

Kundkategoribegränsning - Askås Product Engine

Korrigering för kundkategoribegränsningar, i sökning Askås Product Engine - Enterprise Search.

 

Beställningspunkt inkludera lagerstatus

Möjlighet att specificera ett eller flera lagerid som skall hanteras via funktionen för  Beställningspunkter.

                     

Momsfri frakt - VAT-nr

Justering så att frakt också blir momsfri när en order läggs med giltigt VAT-nr.

 

Underhåll - gammal funktionalitet

Fortsatt rensning av ej längre aktuell funktionalitet.

 

Visma modul

Nya integrationen med Visma finns nu tillgänglig som modul, för enkel installation.

 

Fåtal i lager - SET-artikel

Inställning för att få med SET-artikel som giltig typ för taggen FatalILager.