Sök

Version 12.2.18

Relaterade funktioner och integrationer

CRM
Askås Marketing Automation
Mångsidigt CRM-system för automatiserade utskick.

Längd på rabattkoder - AMA

Möjlighet att begränsa antal tecken i rabattkoder som skapas via Askås Marketing Automation.

 

Avarda 3 - Annulerade ordrar

Mindre korrigering i Avarda 3 integrationen, för anullerade ordrar i samband med aktiv licens för inköpshantering.

                     

Filter - Exkludera värde

Korrigering för exkluderade värden för filter i Askås Product Engine.

 

Klarna Shipping Assistant - Presentkort som standard

Byggt in ett plugin så det nu är standard att hantera varukorgar som endast innehållet presentkort i Klarna Shipping Assistant.

 

Paypal Version 2023 - Justeringar

Mindre fixar i integrationen med Paypal. Momshantering samt information om olika typer av transaktions-ID i WebbAdmin.

                     

Underhåll äldre funktionalitet

Fortsatt underhåll och borttagning av inaktuella funktioner.

 

Videreutveckling - Avtal

Vidareutveckling av funktionalitet för avtal (GDPR).

                     

Komplettering inställningar

Kompletterat inställningar som behöver finnas som standard.

 

GarbageCollector - Tidsintervall

Justerat tidsintervaller i GarbageCollector. GarbageCollector är en automatisk och dynamisk minneshanteringsfunktion som frigör arbetsminne eller andra resurser som inte kommer att användas igen.