Sök

Version 11.9.4

Relaterade funktioner och integrationer

Askås Marketplace Platform

Skapa din egen marknadsplats och nå fler kunder. Marknadsplats

Budbee

Logistik

Förbättringar tillgänglighet

Mindre justeringar i backend för tillgänglighet i html.

           

UtdragArtikelgrupp till Produkt TT

Stöd för taggen för utdrag ur artikelgrupp i template toolkit baserad produktsida.

 

'Palette image not supported in webp'

Justering för vissa typer av jpg-filer i samband med webpformatet.

           

Paginering/filtering - Start och landningssidor

Filtrering på aktiva sidor och möjlighet att söka på benämning. Även pagineringsfunktion i översiktsvyn för start- och landningssidor.

 

Filtrering på länktyp för 404-hantering

Lagt till alternativ för att filtrera på länktyp i vyn för 404-hantering i WebbAdmin.

 

Korrigering Medskickskampanjer

Korrigering för problem av typen summa i Medskickskampanj, där summan sattes till 0.

 

Intern benämning - Blogg/blogginlägg

Stöd för intern benämning för blogg och blogginlägg.

           

Undehåll och förbättringar i Merchant Center

Diverser förbättringar i gränssnitt och annat i Merchant Center, Askås Marketplace.

 

Korrigering orderrader Marketplace

Korrigering för statusändring på orderrad i Askås Marketplace.

           

Loop54 - inställning för teckenkodning

För kommande förändringar hos Loop54 har en generell inställning, Loop54_Export_Encoding, har lagts till för att kunna styra teckenkodningen för exporter.

           

Specter, batchhantering order

Förbättringar i batchhanteringen för orderuppdatering från Specter.

           

Annullering - import Order Management

Mindre justering och pluginpunkt i Order Management-modulen. För bättre hantering av import av annulerade order.

           

Budbee - KCO

Förbättringar för att föhindra att val av box försvinner vid inladdning/uppdatering av Klarna Checkout.

           

Artikelgrupper i varumärken - 404 på Ej synliga

Inställning som gör att artikelgrupper i varumärken som inte är satta som 'Synlig' får http 404.

           

Justering - Artikelgrupp

Justerat problem med att visa alla artiklar i en artikelgrupp.

                       

Orio - Delivery date

Mindre korrigering för delivery date i integration med Orio.