Sök

Version 11.9.3

Relaterade funktioner och integrationer

B2B
Askås Store Locator
Ge dina kunder möjlighet att hitta butiker där dina produkter säljs.
CRM
Askås Marketing Automation
Mångsidigt CRM-system för automatiserade utskick.
Askås Marketplace Platform
Skapa din egen marknadsplats och nå fler kunder.

AMA - Nya pristaggar för artiklar

Nya taggar för priser på artiklar i widgeten för Artiklar i Askås Marketing Automation. Du kan också via den ange valuta och språk för utskicket.

           

Askås Marketing Automation - Slutdatum ändrades felaktigt

Korrigerat problem med datumväljare för schemalagda utskick i Askås Marketing Automation.

           

Artikelanpassning - Mindre korrigering

Mindre korrigering för vissa fraser i artikelanpassning (textfält) som filtrerades bort felaktigt.

 

Sorteringsordning för filter

Justering och förbättring av filtersortering för filter av typen Bild.

           

Visningsspråk - Askås Marketplace

Möjlighet att ändra visningsspråk i Merchant Center, Askås Marketplace.

            

Pluginpunkt - Unifaun

Pluginpunkt för att kunna manipulera data för xml-exporten till Unifaun.

           

Lås upp saldo - Flerlager

Stöd för "Lås upp"-saldo i funktionen för flerlager.

           

Hantering av 404-omdirigeringar

Förbättringar i gränssnitt för 404-hanteringar i WebbAdmin. Filter, sortering och paginering.

           

Säkerhetsförbättringar - Askås Marketplace

Säkerhetsförbättringar i Merchant Center, Askås Marketplace.

                       

Blogg i Sitemap

Korrigering av funktion för att inkludera blogginlägg i Sitemap.

 

Korrigering - Askås Store Locator

Korrigering av texter i Askås Store Locator.

                       

Egen benämning - SET-artikel

Mindre justering av funktion för att sätta egna benämningar i en SET-artikel.

                       

Hjälptext - Askås Marketplace

Hjälptext för kampanjer som visas i WebbAdmin om Askås Marketplace är aktiverat, för att förtydliga vad som påverkar provision och inte.