Sök

Version 11.9.2

Relaterade funktioner och integrationer

MERFÖRSÄLJNING
Askås Subscription Manager

Erbjud dina kunder att handla genom abonnemang.

QliroOne - Underhåll

Underhåll av integrationen med QliroOne.

           

ResursBank - Underhåll

Underhåll av integrationen med Resurs Bank.

           

ResursBankCheckout - Underhåll

Underhåll av integrationen med Resurs Bank Checkout.

 

Abonnemang - Underhåll

Underhåll av Abonnemangs-funktionaliteten.

 

Tillbehorslista_Till tagg

Möjlighet att skicka med hur många artiklar som ska visas i taggen för "Tillbehör till".

           

Anpassade benämningar i SET

I WebbAdmin har det lagts till ny funktionalitet för att kunna redigera presentationen av namnen på ingående artiklar i en SET-artikel.