Sök

Version 11.10.9

Relaterade funktioner och integrationer

CRM
Askås Marketing Automation
Askås Marketing Automation är ett mångsidigt CRM-system för automatiserade utskick.
MERFÖRSÄLJNING
Askås Cross Selling
Askås Cross Selling ger dig möjlighet att erbjuda relevanta tillbehör som kunderna behöver. Bra ko...

Tagg för stafflade priser

Förbättringar av tagg för stafflade priser. Gäller för mallar med produktsida i template toolkit.

 

Tullhandlingar till nShift

Stöd för tullhandlingar till nShift.

 

Korrigering - Friendly

Mindre korrigering av friendly för artikelgrupper, samt förbättringar av verktyg för att se över alla friendly i butiken.

        

AMA begränsningar

Korrigering begränsnignar i Askås Marketing Automation där "Minsta Ordersumma"/"Största Ordersumma" kombinerat med "Antal köp totalt" inte resulterade i korrekt antal mottagare.

        

Bring Paketbox

Implementering av Bring Paketbox i samma flöde som det för valfritt utlämningsställe för Bring.

Tillgänglighet - Förbättringar

Förbättringar tillgänglighet i frontend, inför kommande lag som gäller från 2025, European Accessibility Act.

 

Abandoned Cart - Ny inställning

Ny inställning som gör det möjligt för e-handlaren att välja om alla e-postadresser som detekteras i Kassan skall samlas in, eller om det (som tidigare) skall göras en utvärdering om kunden tidigare givit någon form av medgivande för att få e-postkommunikation från e-handlaren.

                  

Korrigeringar - Grupper i varumärken

Fler mindre korrigeringar i funktionalitet för grupper i varumärken, bland annat för breadcrumbs samt optimering av friendly-hantering.

                  

Förbättringar Askås Marketplace

En rad förbättringar i Askås Marketplace. Stöd för anpassat tema i Merchant Center och en flagga för f-skatt på handlare. Det är också nu möjligt att via inställning styra hur handlares namn ska visas.

                                                       

Upsales > Askås Cross Selling

Funktionen för Upsales har nu bytt namn till Askås Cross Selling, för att inte förväxlas med funktionen för Upsell.

 

Kopiera produkt - tillbehörslistor

Förbättringar i möjligheten att kopiera artikel. Kompletterat med datafält som saknades i tillbehörslistor.

        

Open Graph - Varumärke

Lagt till så att det nu finns Open Graph-data för varumärke på samma sätt som det sedan tidigare fanns för artikelgrupp.