Sök

Version 8.7.7

Anpassning. Omladdning av sidan för specialegenskaper i admin vid varje ändring. Detta medförde tidigare en långsam och tung hantering. Lösning: Ny spara-knapp vid varje fält som endast sparar aktuell specialegenskap, utan omladdning.

Ny funktion. Standardisering/produktifiering av integration med Loop54 samt tillhörande inställningsgränssnitt i Askås.

Korrigering. Tidigare problem med benämning på orderrader skickades på standardspråk vid export till Specter. Nu skickas detta på kundens språk istället.

Korrigering. Validering av landet i samband med adresshämtning. En kontroll i kassan görs och om kunden valt ett land, exempelvis Norge, som ej tillåter adresshämtning så stängs denna av helt.

Version 8.7.6 -2016-06-29

Korrigering. Problem med att skicka ordrar till Klarna åtgärdat.

Ny funktion. Möjlighet att sätta en begränsning gällande antal vid exportering av artiklar.

Anpassning. Automatisk uppdatering i kassan, direkt när antal ändras. Det krävs inte längre ytterligare en knapptryckning.

Version 8.7.5 - 2016-06-10 

Ny funktion. Möjlighet till kampanj som ger kampanjpris vid köp av minst ”X” antal produkter. 

Ny funktion. Exkludering från mailutskick via beställningspunkt. 

Förbättring av supersökfunktionen i Admin. 

Anpassning. Stöd för att kunna köra Sveas gamla adresshämtningsfunktion genom enbart personnummer. 

Ny funktion. Möjlighet att lägga till en rubrikartikel som medskicksartikel i en medskickskampanj. 

Ny funktion. Utveckling av bannerhanteringsfunktionalitet. 

Ny funktion. Loggning av samtliga händelser på ett kundkonto. 

Förbättring. KCO. Möjlighet att sätta upp flera uppsättningar av betalmetod. 

Ny funktion. Möjlighet att sätta procentuell rabatt på hel order, samt även avgränsa det till ett specifikt varumärke. 

Ny funktion. Rabattkod som ger rabatt baserat på vilket betalsätt som har valts. 

Ny funktion. 5.1-integration med Bex Online via Webservices. 

Ny funktion. Integration mellan Askås och Budbee.

 

Version 8.7.4 - 2016-05-31 

Ny funktion. Inställning för att tillåta kontaktperson att välja leveransadress via dropdown i kassan.

Förbättring. Postnummerbegränsade fraktsätt vid köp av presentkort har rättats till.

Ny funktion. Tillägg av kolumn för hyllplats under försäljningsstatistik/artikel.

Korrigering När leveransdatum ändrats i leveransbesked till kund så ligger det gamla datumet kvar i admin.

Anpassning. Stöd för matchning endast på epostadress vid dublettkontroll i kassan samt förtydligande av funktionen i inställningarna.

Anpassning. Klarna checkout v3. Användning av psp-inställningar istället för egen tabell.

Förbättring. Möjlighet att visa fler varianter i en variantartikel.

Ny funktion. Askås Leads. Komplettering av selekteringsmöjligheter.

 

Version 8.7.3 - 2016-05-16

Ny funktion. Möjlighet att lägga till en avgift i KCO och presentera den som en expeditionsavgift.

Anpassning. Göm möjlighet till Qliro-betalning vid order som överstiger 100 000 kronor.

Korrigering Felaktig formatering av åäö i automail till kunder åtgärdat.

Korrigering Kreditering av Klarnafakturor vid återköp fungerade tidigare inte för Klarna konto.

Ny funktion. Införande av begränsningar på domäner per land.

Ny funktion. Integration för Norden, Arvato.

Korrigering. Tidigare felaktighet vid export av kollislag till Unifaun åtgärdat.

Ny funktion. Start- och stopptaggar för egenskaper på produktsidan.

Korrigering. Tidigare kunde det bli dubbelt när nya kunder skapades i admin.

Korrigering. Varierande felmeddelanden när en rabattkod med giltighetstid som gått ut används.

Förbättring. SQL-frågan för att skriva ut ikon för TagXY-kampanj körs för ofta och tar för mycket tid. Körs nu enbart om tagg för kampanjikon finns.

Korrigering. Returer på Klarnafakturor (returhanterare/återköp) saknade tidigare moms.

Ny funktion. Möjlighet att skicka olika e-postmeddelanden baserat på hur kunden har anmält sig till nyhetsbrevsutskick.

Ny funktion. Möjlighet att sortera topplista på startsidan på flera olika sätt.

Ny funktion. Stöd för Spanska i Askås

Anpassning. Frasöversättningar till Webbadmin 

 

Version 8.7.2 -2016-05-03

Korrigering. Ändring av en variantartikels egenskaper följde inte med till ”Sortera-vyn”.

Anpassning. Arvato, Min sida/Beställningar, Fakturavisning och Kampanjhantering.

Förbättring. Utökning av filtrering på Frågor & Svar. Möjlighet att filtrera på språk och URL via admin i backend.

Korrigering. Artikel högst upp i ”Kanske gillar du också”-fältet kunde tidigare hamna i varukorgen när kunden tryckte ”enter” i antalsfältet på en annan artikel.

Korrigering. Emballagevikt fanns tidigare ej med när en order exporteras till Unifaun. 

Korrigering. Citattecken skapade felaktiga meddelanden i orderlistan.

Förbättring. Förändring i hur ej beställningsbara artiklar exporteras till Fyndiq.

Korrigering. Vid en order och betalning med Payex så rensades kundens varukorg om ordern av något skäl blev felaktig.

Ny funktion. Möjlighet att söka på kontaktpersoner i Webbadmin.

Ny funktion. Möjlighet att visa kunders rabatt-saldo i Mina sidor.

Ny funktion. Möjlighet att logga admin-ID på returer i Askås.

 

Version 8.7.1 - 2016-04-19

Korrigering. Rättelse av felaktig import av ordervärde från Fyndiq. 

Korrigering. Valutaväljaren fungerade inte korrekt i nyare versioner av Internet Explorer. 

 Förbättring. Stöd för att aktivera export av makulerade artiklar till Specter med syfte att makulerade artiklar ska bli inaktiverade.

Anpassning av c/o-adress för att motverka för långt fält vid export till affärssystem.

Korrigering. Kundunika priser skrevs tidigare över av stafflingspris om detta fanns.

Korrigering. Klarna KPM. Reservation kördes felaktigt och temporära ordrar togs felaktigt bort.

Ny funktion. Export av order i orderns korrekta valuta.

Korrigering. SLL-adress uppgavs inte när mejl skickades ut om bevakade produkter.

Förbättring. Möjlighet att för varje varukorgsrad i orderöversikten i Kassan skriva ut artikelns leveranstid.

Förbättring. Optimering av Nyhetsbrevsguiden. För att motverka 500-fel vid skapande av stora utskick.

Ny funktion. Möjlighet att i en kundprofil spärra en kund för alla former av utskick via Sales Triggers.

Korrigering. Fraktkostnad visades inte i översikt för fakturor. 

Anpassat datumformat i orderbekräftelse. Enligt dansk modell.

Korrigering. Fel IP-adress vid användande av lastbalanserare.

Förbättring Paypal. Ändring av integration och implementering av kod för callback.

Förbättring. Möjlighet till flera olika EAN kopplade till samma artikel i backend.

URL-projektet. Ger möjligheter till individuell utformning av länkstrukturen. Detta öppnar för renare och tydligare länkar som även kan anpassas utifrån språk.

Förbättring. Stöd för att i ”Registrera order”-vyn registrera samtliga artiklar i databasen, oavsett lagerstatus.   

 

Version 8.7.0 - 2016-03-29

Sortering av artiklar per språkversion

Ny funktion. Stöd för att exportera kundstatus i samband med orderexport till NAV.

Ny funktion. Vidareeutveckling av returfunktionalitet.

Ny funktion. Möjlighet till sortering av artiklar per språkversion i sorteringsläget.

Anpassning. Specter. Stöd för export av ingående artiklar. Orderstatusuppdatering i multishop. Fix för onödig loggning vid kundexport.

Korrigering. Problem med banner-webbsidor som visas på fel domän.Förbättring. För kunder med flerlager så fungerade tidigare inte rabattkoder. Krav att alla artiklar måste finnas på lagret de beställdes ifrån, inklusive rabattkoder, har nu tagits bort.

Anpassning.  Möjlighet att använda \"normal produktbild\" i de xml-filer som genereras i AIR_autosuggest


Version 8.6.9
- 2016-03-23

Ny funktion. Utveckling av stöd för ett mail som skickas även till admin vid förändring av abonnemang.

Ny funktion. Automatiserad sortering av storlekar i variantartiklar. 

Ny funktion. Utbyggnad av Dannmarksstöd för Qliro.

Korrigering. Problem med abonnemangsorder. Tidigare ihopslagning av c/o och street adress innebar att Klarna nekade reservationen.

Korrigering. Vid omsparning av betalsätt i admin när ett visst språk inte var aktivt så tömdes tidigare benämningen för det aktuella språket.

Korrigering. Tillgodokonto avräknades tidigare inte från ordersumma vid export till Unifaun.

Anpassning. Möjlighet att skriva ut SET-artiklar på ett snyggare sätt i kassan med hjälp av en mall.

Integration med Creditsafes kreditupplysningsfunktion i Kassan. Integrationen görs enligt Askås nya PSP-modell.

Anpassning. Utökning av mallfraser med stöd för valuta.

Integrationer. Underkonto/Multikonto för Dibs Flexwin.

 

Version 8.6.8 - 2016-03-09

Ny funktion. Vidareutveckling av kampanjfunktion i rabatt. Möjlighet att sätta en procentuell rabatt på order över ett visst belopp.

Korrigering. Sparning av cachning fick ibland följden att kampanjer försvann.

Korrigering. Teckenkombinationen backslash och apostrof riskerade att radera information/egenskaper på en artikel. 

Korrigering. Order med en intern valuta, med andra momssatser och valutakurser innebär att summorna inte stämde i admin.

Förbättring. Tillägg av stöd för Standardgrupp för Pricerunner.

Ny funktion. Inläsning av kundprisgrupper och möjlighet att sätta unika priser på enskilda artikelnummer kopplat till en rabattgrupp.

Ny funktion. Tillägg av stöd för MobilePay i PayEx.

Anpassning. Ändringar av Dibs. Pageset kan inte längre anpassas. Inte längre möjligt att ha lika retur-url för declined och approved. Retur-url har ej stöd för dynamiska värden.

 

Version 8.6.7 - 2016-02-23

Förbättring. Kundmeddelande vid spärrat konto.

Ny funktion. Möjlighet att välja hur många produkter och bilder som ska laddas ner och visas per klick.

Ny funktion. Möjlighet att visa postnummerbegränsande fraktsätt (fast utgråade). Detta för att kunna begränsa beställning till exempelvis Färöarna vid lansering i Danmark.

Ny funktion. Möjlighet till loggning av klick per domän, istället för som idag att det loggas totalt per artikel för samtliga domäner.

Förbättring. Möjlighet att filtrera på c även när det gäller innehållsblock.

Förbättring. Säkerhetsförbättrande åtgärd när det gäller Specter och mappning för tillåtna funk-anrop.

Större justeringar för Google Merchant Center. Ny uppdaterad struktur, tvåspråkighet och tömning av mappningar på nu raderade grupper.

Ny funktion. Inläsning av kundprisgrupper, möjlighet att sätta unika priser på enskilda artikelnummer kopplat till en rabattgrupp. 

 

Version 8.6.6 - 2016-02-09

Korrigering. Knappen ”Lägg till andra artiklar som nyheter” har inte fungerat. Den ska ge möjlighet att lägga till artiklar genom att skriva in artikelnummer.

Korrigering. Vid betalning i Euro så har beloppet skrivits ut med valutan SEK på följesedeln.

Korrigering. Valutafel i admin och din sida när ordern är i annan valut och har återköp

Förbättring. Stöd för undervaluta i KCO.

Ny funktion. Möjlighet för kund att själva ändra leveranstider utifrån olika språk.

Ny funktion. Stöd i PayEx-integration för 2-fasbetalning.

 

Version 8.6.5 - 2016-01-26

 Förbättring. Möjlighet att ändra enstaka artiklars datum i webbadmin.

Korrigering. Automatiskt val av billigast fraktalternativ som standard.

Ny funktion. Justering av fälttyper i kassan. Input type-parameter på fält i kassan för att tala om för aktuell enhet vilken typ av fält det rör sig om.

 

Version 8.6.4 - 2016-01-14

Anpassning. Utveckling, ny tagg för mer information om butiker på produktsidan.

Ny funktion. Möjlighet att begränsa försäljningsstatistik per månad och dag till Kundtyp/Prislista.

Ny funktion. Ändrad domänbegränsning från checkbox till multi-select.

Ny funktion. Skiljelinje vid sortering av artiklar. Avser WebbAdmin-funktionen för att sortera i en artikelgrupp. 

Ny funktion. Google-Maps-baserad widget som visar aktuell försäljning.

Ny funktion. Bounce-hanterare för mail-utskick via Sales Trigger.

Anpassning. Tidsstämpel som visar när en artikelbevakning har lagts in av en kund.

Anpassning. Synlighet av artikelgruppers namn på flikarna i admin.

Korrigering. Metadata ska genereras automatiskt för artiklar även i övriga länder än Sverige.

Anpassning. Abonnemang. Förbättring av informationshämtning.

Förbättring. Utskick av mail vid köp av presentkort ska kunna skickas även till NO, DK och kommande länder.

Förbättring. Möjlighet till filtrering av artiklar baserat på begränsningar i webbadmin.

Förbättring. Utökning av loggning, KCO v2. Gäller Klarna KPM och Klarna Checkout.

Version 8.6.3 - 2015-12-08

Anpassning. Förändring av exportfunktionen till Prisjakt. Möjlighet att per artikel sätta vilket pris som ska exporteras, kampanjpris eller ordinarie pris.

Ny funktion. Anpassning av exportrutin för priser.

Ny funktion. Integration av Swish av Askås e-handelsplattform.

 

Version 8.6.2 - 2015-11-24

Ny funktion. Utveckling och design av presentkort på nordisk nivå.

Ny funktion. Lokal valuta för fraktfri gräns.

Ny funktion. Exkludering av lagerstatusar samt makulerade artiklar i lageröversikten.

Ny funktion. Möjlighet att kreditera utan att återföra saldo.

Ny funktion. Möjlighet att visa en översikt på vad en kund/kunder har i önskelistorna.

Ny funktion. Möjlighet att i Försäljningsstatistik per månad får en översikt över hur betalningarna fördelar sig på olika betalningsmetoder.

Anpassning. Vid köp av flera presentkort till flera personer, möjlighet att skicka dessa till olika mailadresser. 

Anpassning. Fler alternativ på abonnemangsintervall. 5:e, 6:e och 7:e vecka läggs till.

Intern utveckling. Fix. Fallback för Qliro gällande betalmetodstatusar.

Ny funktion. Justering av returhanteringsfunktionen. Möjlighet till redigering av pris på returrad, frakt och betalning när en retur skapas via Din sida.

Ny funktion. Filtrering och paginering på sidan för CMS. Fler filtreringsmöjligheter på artikelgrupper, förbättrad sortering.

Anpassning. Paginering av orderlista på kundprofil.

 

Version 8.6.1 - 2015-11-10

Anpassning. Justering av blogg. Möjlighet att länka in blogginlägg som matchar en viss tagg i en CMS-sida.

Ny funktion. Presentation av redan beställa/restnoterade produkter som finns i varukorg.

Ny funktion. Import av status och levererat antal artiklar på orderradsnivå.

Anpassning. Visning av fraktkostnaden på orderbekräftelse även då frakten är gratis.

Korrigering. För snabbordrar med summan större än 0 så registrerades det tidigare inte någon säljare på ordern.

Anpassning. Mercenat, skifte till nytt API.

Korrigering. Om ej inloggad kund försökte bevaka en redan tidigare artikel så fick man tidigare inget meddelande om detta.

Ny funktion. Anpassning av dynamisk domänhantering för att enklare kunna göra ändringar av CSS.

 

Version 8.6.0 - 2015-10-27

Anpassning. Förändring av presentkortssida. Uppdelning i två delar. En där man väljer presentkortstyp och en landningssida per typ där ytterligare val görs.

Korrigering. Sorteringsordningsjustering. Ej beställningsbara artiklar sorteras sist i vyerna i artikelgruppen.

Anpassning. Låshanterare på generella cronjobb.

Anpassning. Prislistenamn i prisredigering.

Anpassning. Tillägg till ny måttabells-funktion. Möjlighet att lägga till och ta bort rader på artikelnivå, inklusive justering för måttabeller.

Förbättring. Klarnas push ändrad till två minuter istället för omedelbart efter orderläggning.

Förbättring. Om inte KCO är aktivt som abonnemangsbetalningsmetod ska KCO stoppas om det finns AB i varukorgen och eller inte kundabonnemangsväljaren visas.

Ny funktion. Vidareutveckling av returfunktionalitet.

 

Version 8.5.9 - 2015-10-13 

Ny funktion. Möjlighet att sortera produktmenyn per land, via webbadmin.

Anpassning. Begränsning av betalmetoder med cookie.

Ny funktion. Visning av lagersaldo för andra lagerställen i lageröversikt.

Korrigering. Designfix i snabbkassan, gällande betalningsmetoder/fraktmetoder.

Anpassning. Vi beställning av abonnemang/artiklar med kundvalda intervall som ska bli abonnemangsartiklar ska KCO visas i kassan. Vid vanliga artiklar ska befintligt kassaflöde visas.

Anpassning. Vid import av XML-fil och flera poster med samma fält ska det vara möjligt att läsa in ett av fälten istället för att de ska adderas ihop.

Korrigering. Funktionalitet för att skapa nya order via API-anrop.

Ny funktion. Taggning av blogginlägg, länkning av variantartikel, stöd för ny länktyp i prisfeeds.

Anpassning. Paginering av vyn för returhantering.

Anpassning. Interna betalmetoder, anpassning av Klarna. Inställningar för aktivering för KCO respektiva faktura.

Förbättring. Möjlighet att lägga flera av samma SET-artikel i varukorgen.

 

Version 8.5.8 - 2015-10-01

Ny funktion. Utveckling av FAQ-funktion kopplad till enskild produkt.

Ny funktion. Diverse utvecklingspunkter. Vid val av storlek för variantartikel så byggs det in krav på att val måste göras och varning om köp genomförs utan att något val har gjorts.

Förbättring. Funktionen SkickaFraga utökas med en kontroll av den angivna mailadressens giltighet. 

Ny funktion. Möjlighet att ladda upp orderfil genom Snabborderfunktionen.

Korrigering. Kunder med bevakning på en produkt kan kontaktas 

Förbättring. Uppdatering av Moxiemanager och Tiny.

Ny funktion. Stöd för att redigera og-data på artikelgrupp.

Anpassning. Möjlighet att söka/filtrera på kunder med viss kundkategori.

Ny funktion. Stöd för att inte ladda om kassan vid postnummerstyrd fraktmetod. (i detta fall för att undvika omladdning vid hemleverans till Norge).

Ny funktion. Måttabeller.

Ny funktion. Storlekssortering. Sortering direkt vid importtillfället.

Ny funktion. Artikelnummer skall kunna skrivas ut i de tillgängliga vyer för artiklar som finns i WebbAdmin (varukorgen, medskicksvisning osv)

Förbättring. Möjlighet att hantera storleksguider även under produkttexter.

Ny funktion. Inställning för Expressfrakt samt export av flagga till Pyramid.

Ny funktion. Modul CSS: Ny tagg för att inkludera en AIR.moduler.css som byggs av filer i en mapp, när cache rensas.

Anpassning. Stöd för att kunna skicka in kund-id i leverantörsorderläggningen för att tvinga att ordern läggs på en specifik kund.

 

Version 8.5.7 - 2015-09-08 

Ny funktion. Möjlighet att skicka med en artikel när en kund valt att abonnera på varukorgen.

Korrigering. Statistik för medskicks-kampanjer. Rabatt_ID och Rabattyp sätts ej korrekt och då fungerar ej statistiken i admin.

Korrigering. Felaktigt textmeddelande i samband med erbjudande om fraktfri order.

Korrigering. Paginering av orderlistan. Tidigare fanns problem för kunder med 200-300 ordrar.

Korrigering. Samma mail-adress visas två gånger om en kund prenumererar på nyhetsbrevet vid en export av alla kunder. Även kunder som valt att inte få reklam.

Korrigering. Diverse justeringar i faktureringsmodul. 

Korrigering. Om en betalmetod har ingående metoder och en av de ingående är sorterad att vara vald som standard i butiken så valdes den tidigare inte korrekt. 

Korrigering. Tidigare problem med att information inte kommer in i fältet för Orderreferens och vid övergång till Specter.

Korrigering. Tidigare fel gällande variantartikel. Färgval och storleksval visades dubbelt

Ny funktion. Utveckling av Subscription manager. Möjlighet för kund att kunna flagga en enskild artikel och att detta vid slutfört köp göra om artikeln till en abonnemangsartikel.

 

Version 8.5.6 - 2015-09-01

Ny funktion. Det går nu att inne på en fraktmetod sätta en eller flera adresser för kopia på orderbekräftelsen. Det finns även stöd för att Askås ska kunna lägga in avsändaradresser för de olika domänerna (adresserna kan endast ändras av Askås).

Ny funktion. Tillägg av stöd för recurring payments i KCO.

Anpassning. Knappen "Ladda ner" ska leda till en popup-ruta med val av pdf eller e-pub i både artikelgrupp och på produktsidan.

Korrigering. Ett "avregistrering av nyhetsbrev"-mail skickades ut med meddelandecentralen när man lade ordrar med KCO, även fast man klickat i att man ville ha nyhetsbrev.

Korrigering. Tidigare problem med utskrift av Effektiv ränta för Handelsbanken.

Korrigering. Om alla fraktmetoder tas bort från systemet så var det tidigare inte möjligt att lägga till nya fraktmetoder.

Korrigering. Dubbla ordrar kunde ibland komma in med Svea kortbetalning.

 

Relaterade funktioner och integrationer