Sök

Version 7.2.9

2012-03-07 - Möjlighet till att automatiskt styra nya kunder till rätt kundtyp genom att definiera villkor för kundtyperna.

2012-03-05 - En ny funktion finns för att spåra en order från butiken med hjälp av Unifaun. Denna funktion kräver att kunden har UnifaunPlus-konto samt har aktiverat nyckling hos Unifaun.

2012-03-02 - Man kan numera lägga poäng i Admin/Registrera Order. Dessa poäng är sk värdepoäng, alltså vad de är värda för kunden och delas ut till kunden med jämna mellanrum.

 

Relaterade funktioner och integrationer