Sök

Version 4.3.30

2005-04-29 - Lagt till nya värden i Texter_ADMIN (1429 - 1456).

Lagt till ny kolumn Kundtyp_ID i Kunder.
- Funktion: Lagt till funktion Artikellista
- Funktion: Rätt pris visas automatiskt på artikelrubrik när kunden väljer i listan.
- Lagt in stöd för att själv ändra symboler på Betalningsmetoder.
- Lagt in funktionalitet för att lägga till/uppdatera fraktmetoder.
- Lagt in stöd för att själv ändra symboler på fraktmetoder.
- Lagt in funktionalitet för att lägga till/uppdatera RUBRIK-artikelbenämningar.
Ändrat 53 i Texter_ADMIN.
- Lagt in ny funktion i Avancerad - ÅF-modul / olika prislistor/kundtyper
- Lagt till möjlighet att spara en artikel i upp till 6 artgrp (tidigare 3)
Lagt till ny kolumn Artgrp4 i Artiklar.
Lagt till ny kolumn Artgrp5 i Artiklar.
Lagt till ny kolumn Artgrp6 i Artiklar.
Lagt till ny kolumn Bildtext i Artiklar.

 

Relaterade funktioner och integrationer