Sök

Ny kommande lag om prisinformation

Regeringen har föreslagit en rad lagändringar som ska ge ett starkare skydd för konsumenter, anpassat till en ökad digitalisering. Ändringarna görs med anledning av EU-regler på området.Bland annat innebär ändringarna att konsumenters rätt till information från näringsidkare utökas.

Till exempel måste det framgå om den som säljer en produkt på en digital marknadsplats är näringsidkare eller inte.

En annan lagändring gäller information om prissänkningar. Om det står att en produkt säljs med sänkt pris ska det tidigare priset också anges. Huvudregeln är att det tidigare priset ska vara det lägsta priset för produkten de senaste 30 dagarna före prissänkningen. Kravet att informera om prissänkningar ska inte gälla varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla.

Enligt riksdagen bör det tydliggöras hur det nya informationskravet om prissänkningar ska tillämpas, och bestämmelsen behöver även följas upp. Riksdagen riktade därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Riksdagen beslutade att lagändringarna ska börja gälla den 1 september 2022, istället för den 1 juli som regeringen föreslagit.

Läs mer på https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ett-moderniserat-konsumentskydd_H901CU19

Hur kan du följa lagens krav?

Askås har aktivt följt utvecklingen av den nya lagen, från proposition till ny beslutad lag som gäller från den 1 september. Vi har utvecklat en ny modul för loggning av prishistorik, som skapar allt det stöd du behöver för att efterleva lagen.

  • Utveckling av modul för loggning av lägsta pris (för ny/oinloggad konsument) varje dag (ingår för alla kunder)
  • Stöd för loggning av pris i alla aktiva valutor, inte bara SEK (ingår för alla kunder)
  • Uppdatering och aktivering av prishistorikinsamling, aktiverat i din e-handelsplattform tisdag 31 maj (ingår för alla kunder)
  • Utveckling av ny funktion för utskrift av information till konsument i e-handeln (lanseras i augusti) (Installationsavgift för justering av produktsida)

Du kan alltså känna dig trygg i att Askås har utvecklat och implementerat ny funktionalitet i e-handelsplattformen som gör det möjligt för dig att efterleva lagens krav.

Om du har några frågor är du förstås alltid varmt välkommen att kontakt din Kundansvarige eller vår Support.